Most viewed pages Wiki လိၵ်ႈတႆး 2023/12/26

Wiki Daily Trending Searches

Most viewed pages Wiki လိၵ်ႈတႆး 2023/12/26

We've pulled together the most-read လိၵ်ႈတႆး-language Wiki page for every day of 12/2023

Results Top 50 of 1000 wiki articles

Rank Article Views
1ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ656
3ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1854122
8မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း16
9ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ12
9လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ12
13Digital object identifier11
1420229
15International Standard Book Number8
15လွင်ႈ ရတ်ႈသျႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ် ယူႇၶရဵၼ်း (ပီ 2022)8
19ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇမႆႉၽႃၶိူဝ်း6
19HTML6
24ၼွင်ၶဵဝ်၊ ဝဵင်း5
24တၢင်းပဵၼ် ဝၢႆးရႅတ်ႉၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ 20195
24မိူင်းထႆး5
24မူး၊ ၸၢႆး၊ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း5
24မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ5
24ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး5
24ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ5
24ၽၢႆႇ၊ ဝၢၼ်ႈ5
33ၸၢမ်ႇထုၼ်း၊ ၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်4
3319904
3319094
33မိူင်းတႆး4
33မိူင်းမၢၼ်ႈ4
33မၢတ်ႉၶျ် 124
3318274
33ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ4
33မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ4
33မိူင်းဢီႇရၢၼ်း4
33မၢတ်ႉၶျ် 24
33ၶမ်းၶွင်ႇ၊ ၶုၼ်4
33မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵ4
3319484
33မိူင်းဢိတ်ႇသရေး4
3319974
33မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ4
53လွႆလႅမ်၊ ဝဵင်း3
53ပၢင်လူင်၊ ဝဵင်း3
53ပီႁူဝ်ႁဵင် 33
5318653
53မိူင်းယႄႇမႅၼ်ႇ3
53မေႈ3
53မႅဝ်း3
535373
53ပိူင်ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ ပၢႆးလိၼ်3
53ၸၢဝ်းႁိၼ်ႇတူႇ3
53ယူးရူပ်ႉ3
53မႃႇၵၢဝ်ႈ3
53University3
53ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း3
53Computer keyboard3
53ဢမႄးရီးၶိူဝ်းတႂ်ႈ3
53ယူႇၵျုပ်ႉ3
5320063
5319443
53မိူင်းသဝိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ3
53မိူင်းသူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း3
5316063
53မူႇၵုၼ် ၾႄးရူဝ်း3
53မႄႇၶေႇတူဝ်းၼီးယႃးႁွင်ႇ3
53မၢဝ်ႈၸိုဝ်ႈတုင်း3
53မိူင်းပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ3
5320243
5317853
53ဢႅၼ်းတရၢႆႉ (ပိူင်သၢင်ႈၵၢၼ်)3
53မိူင်းသူႈ၊ ဝဵင်း3
5318703
53မိူင်းသူဝ်ႇမႃးလီးလႅၼ်း3
53တၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသၢႆတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ် ဝၢႆးရႅတ်ႉၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ 23
53ၸုမ်းမၢၵ်ႇၼင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢႃႇၵျႅၼ်ႇတီးၼႃး3
5319113
53မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇတၢၼ်း3
53မၢတ်ႉၶျ် 253
53ၶုၼ်ပွင်ဝဵင်း3
53တူၼ်ႈတီး3
53လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽဵင်ႇပဵင်း3
53ၺႃႇၼသမ်ႇၽႃႇရ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ3
53ပၢႆးလႅင်ႊမိူင်း3
103ဢေးသျိူဝ်း2
103မိူင်းဢၢတ်းသၢၵ်ႇ2
103မိူင်းသူႇတၼ်ႇ2
10312532
103ၵႂၢမ်းၽႄၵုသူဝ်ႇ2
103မူႇၵုၼ် ၶူဝ်းၵတ်ႉ (ၶီးလိင်း)2
10319962
103ၵႂၢမ်းၵၼ်ႇတေႃး2
103လၢင်းၶိူဝ်း၊ ဝဵင်း2
103မၢတ်ႉၶျ်2
10319042
10319492
103Wikimedia Commons2
10319622
10318992
103ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 22
10320002
10318982
103ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 222
103မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ2
103မိူင်းၶႅမ်းမႃးရုၼ်း2
10311612
103ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ်2
10320052
103မိူင်းၼိဝ်းၸီႇလႅၼ်ႇ2
103ၵျွၵ်းမႄး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ2
103မိူင်းၶႄႇ2
103ၵျူႇလၢႆႇ 19372
103ၸၢဝ်းၶိူဝ်း2
10319542
10314862
10319282
103လၵ်းမိူင်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (2008)2
103ပူႇထိၼ်ႇ ဝလႃႇၻီႇမီႇလ်2
103လိၵ်ႈတႆး2
103ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 22
10319942
103ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 192
103လိၵ်ႈမၢၼ်ႊ2
103ပႃ2
103ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး ၽုမ်းမိၽူၼ်း ဢႃႇတုၼ်းယတဵတ်ႇ2
103သိူဝ်2
103လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝဵင်း2
103ဢေႇပရႄႇ 72
103ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 62
10314262
103မၢတ်ႉၶျ် 102
103တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 20222
103မိူင်းလၢဝ်း2
103မိူင်းၾီလိပ်ႈပိၼ်း2
10319332
103လိင်း2
103မိူင်းသူဝ်ႇမႃးလီးယႃး2
103မိူင်းပႃႈၼႃးမႃး2
103Buddhism2
103ၼၢင်းၼၢင်း၊ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း2
103တႆး2
103မိူင်းသႃႇမူဝ်းဝႃႇ2
103မႃးတိၼ်ႇၼိၵ်ႈ2
103ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ2
103မၢတ်ႉၶျ် 19572
103မိူင်းၵရိတ်ႈ2
10320092
103ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း2
103ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 112
103သၢၼ်း မၢႆႉၶရူဝ်ႇ ၸိတ်ႉသတမ်ႇ2
103ဢေႇပရႄႇ 19502
103ၵျႃးတၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ2
1032122
103ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 12
103ဢေႇပရႄႇ 18872
10318382
103ၵၢၼ်းယွတ်ႈ၊ ၸဝ်ႈ2
103ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 182
10318212
103ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 172
103ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 62
103မိူင်းပွတ်ႉသဝႃႇၼႃႇ2
103မၢတ်ႉၶျ် 92
103မိူင်းၵူးပႃး2
103မိူင်းပႃႇၵိတ်ႈသတၼ်ႇ2
103လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဝၢႆးရႅတ်ႉၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ 2019-202
103လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး2
103ဢူးပုၼ်းတု2
103ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 32
10318582
103ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ2
103ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ2
10319472
103မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး2
10316832
103ဝီႇၶီႇ2
10319122
103လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ 20212
1035732
103ဢႅၾ်ႉရီးၶိူဝ်း2
103ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ)2
103မိူင်းတီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ2
10316032
10317672
103ပၢႆးသဵၼ်ႈမၢႆ2
103မူႇၵုၼ် ၶေးမႅၼ်း2
103မိူင်းပူဝ်ႇလီးပီးယႃး2
103ပၢႆးတူဝ်မီးၸႂ်2
103ပုတ်ႉထၵယႃႇ2
10319552
103လဝ်ႉၵႆႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ2
103မိူင်းတူဝ်ႇမီႇၼိၵ2
103ပၢႆးႁၢင်ႈ2
103ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 282
103Earth2
10319992
10312392
103ပူ2
10319152
10319862
103ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး - တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး2
10320182
103လီၵႂၢၼ်းယု2
103ထေႇရဝႃႇတ2
103မိူင်းရတ်ႈသျႃး2
10314992
103ယၢင်း၊ ၸႄႈမိူင်း2
103မၢတ်ႉၶျ် 312
103ပၢႆးလႅင်ႊလိၼ်2
103မိူင်းဢေႃႉသထရေးလီးယႃး2
103ဢေႇပရႄႇ 282
10319412
103မိူင်းရဝၢၼ်းတႃႇ2
103သၢႆမၢဝ်း၊ ၸၢႆး၊ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း2
103ၶုၼ်သၢင်ႇႁၢႆႉ၊ သႅၼ်ဝီ2
103မိူင်းဢီႇတႃႇလီႇ2
103မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ2
103မိူင်းထူးဝႃႇလူႇ2
103မိူင်းပူႇၵီႇၼႃးၾႃးသူဝ်ႇ2
103ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 252
103မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ ဝဵင်း2
103မိူင်းဢေႃးသထရီးယႃး2
103မိူင်းမလေးသျႃး2
103ဢေႇပရႄႇ 22
10318242
103မၢတ်ႉၶျ် 212
103Physics2
103မိူင်းသုၺ်ႇတိၼ်ႇ2
103မိူင်းဢႅၼ်ႇၵူဝ်ႇလႃႇ2
103ၶူဝ်းလၼီႇ2
103သဵၼ်ႈမၢႆမိူင်း ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း2
103Christianity2
103မိူင်းၵျေႃႇတၼ်ႇ2
103ဢူႇၸပႄႉၵိတ်ႇသတၼ်ႇ2
103မိူင်းၶျီႇလီႇ2
103လုၺ်းၼမ်ႉ2
103မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႈ2
103ဢမေႇၸူင်ႇ (ၶွမ်ႇပၼီႇ)2
10318752
291မေႇ 19541
29118251
291လွႆၸေႈ၊ ဝဵင်း1
291တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 20141
29120111
291Palau1
291ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 20041
291ရႄႇၸႂႃႇ၊ ဝဵင်း1
29117131
29119781
291မိူင်းလႄႇသူဝ်းတူဝ်ႇ1
29119391
291မွၼ်တီဝိတ်ႉတေးဢူဝ်ႇ1
29117151
29118161
291လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်1
291ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 20141
291Kyiv1
29117011
291မျႅင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်း1
29119811
291ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 19981
291ၵျူႇလၢႆႇ 20221
2915331
291မိူင်းၸိမ်ႇပႃႇပူၺ်ႇ1
29119141
291မိူင်းမွၼ်ႇတေႇၼေးၵရူဝ်ႇ1
291ဢွမ်လူမ်း1
29116131
291ပလ၊ ဝဵင်း1
291ပၢင်ႇဢူး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
291မိူင်းၶျႅၵ်ႈ1
291ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 19121
291ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 51
291သျွၵ်ႉပိၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇတႃႇ1
291ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ1
291လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291မိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼီႇသတၢၼ်ႇ1
291မွၼ်း၊ ၸႄႈမိူင်း1
291မျေႇပူင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
29114871
29117831
291သထိပ်ႉၵျွပ်ႉ1
29118571
29120041
29119381
291မိူင်းပေႇရူႉ1
291လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291မႁႃႇဢွင်ႇမျေႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291လွၵ်းလၢႆး ဢူၼ်းသႂ်ႇ KeyMagic1
291သဝႃးလ်ပၢတ်ႇ1
291မၢတ်ႉၶျ် 301
291တႅၼ်းၼိသ်ႉ1
291ဢေႇပရႄႇ 141
291မွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်း1
291တီးမေႃႉသူဝ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291Norfolk Island1
29115121
291ပပႄးတၢၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291မူင်ႇယႂႃႇ၊ ဝဵင်း1
29119461
291မိူင်းၵိုင်၊ ဝဵင်း1
291မိူင်းယူႇၵၼ်ႇတႃႇ1
29118321
291မၢတ်ႉၶျ် 20091
291တၵူင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
2911991 Ukrainian independence referendum1
291သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ1
291Bilabial ejective stop1
291ပၶူၵ်ႉၵူႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291မိူင်းၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ1
291မွၵ်ႇမႆႇ၊ ဝဵင်း1
291ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ဝဵင်း1
291ဢေႇပရႄႇ 101
291မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမႄႇရိၵ1
291မိူင်းၵႃႇၸၢၵ်ႈသတၼ်ႇ1
291မိူင်းလၢႆႇပေးရီးယႃး1
291ၼၼ်ႇတထီး၊ လုင်း1
291ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ1
291မိူင်းၶွင်ႇၵူဝ်ႇ1
29115961
29119001
2914881
291လွင်ႈမၢႆတၢင်ႇ ၵၢၼ်ၼဵၵ်းၼဵၼ်1
291မိူင်းၵုတ်ႈ၊ ဝဵင်း1
2913571
291ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး1
291ယူႇၼၢၼ်ႇ၊ မိူင်း1
291ၵၢၼ်ႉပလူႇ၊ ဝဵင်း1
291မိူင်းၼၢႆးၵျႃး1
29115221
29119351
291မိူင်းသီးရီးယႃး1
291ၵမ်ႇၽႃႇ1
291မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291ယေႇၸၵျူဝ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ ၸဝ်ႈ1
29120331
291မၢၵ်ႇၼင်သွင်း1
29119431
291Python (programming language)1
29119701
291Peacekeeping1
291တီးမေႃႉသူဝ်ႇ၊ ဝဵင်း1
29120031
2915341
29118461
29117081
291လိူတ်ႈတႆး1
29119451
291ဢႅၼ်ႇတၢၵ်ႈတီးၵႃႈ1
291သၼ်လွႆမိူင်းတႆး1
291ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21
29119021
29111971
291မိူင်းၶျၢတ်ႈ1
291Singapore1
291Main Page1
291မၢၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ဝဵင်း1
29119301
291မိူင်းပႃႇႁႃးမႃး1
291သဵၵ်ႉၵၢၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291သၽႃး ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း1
2912811
291လႅင်ႊလၢဝ်1
29115231
291မိူင်းသၼ်းမႃႇရီႇၼေႃႇ1
291လႄႇတိတ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ1
291မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း1
291လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း1
291လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
291ႁူင်းႁဵၼ်းမႄႈ1
29115141
291လွင်ႈလဵၼ်ႈ ႁေႃႇၶီႇ1
29118601
291O Cameroon, Cradle of our Forefathers1
291သႂႃႇ၊ ဝဵင်း1
291မိူင်းၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း1
291ပေႃႇလသီႇ ဝီႇသႃႇ ၶွင် မျၢၼ်ႇမႃႇ1
291လွင်ႈထုၵ်ႇသိုၵ်းသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ 20211
291ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ဝဵင်း1
29114841
291လိၵ်ႈထႆး1
291မိူင်းပႃးပေႇတူတ်ႈ1
291သဵင်ႉပႃႇထႄးလႄႇမီႇ1
291သိၼ်ႉမႃႇတိၼ်ႇ1
29116111
2911541
291ငူၺ်ႇပလႄး၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းပျေႃႇပွႆႇ1
291သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ပီ1
2917101
291သျိၼ်ႇပူၺ်ႇယၢင်ႇ၊ ဝဵင်း1
2917811
291မိူင်းဢႃႇမေးၼီးယႃး1
291ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 101
291မိူင်းဢီႇၵူၺ်ႇတေႃႇရီႇယႃႇ ၵီးၼီး1
291သၢႆႉပရႅတ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ1
29120211
291လိၵ်ႈလၢဝ်း1
291ပၢင်သၢင်း၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင်1
29117191
29113651
291သတူင်း၊ ဝဵင်း1
291ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ1
291ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 161
291ဢႃႇၾရိၵ1
291တႃႈလိူဝ်ႇ၊ ၸႄႈတိူင်း1
29118951
2918031
291ထီႇသျၢတ်ႈ1
291ယေႇၸၵျူဝ်ႇ၊ ဝဵင်း1
29110591
29118721
291ယေႇဢူး၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291ဢေးသျႃး1
291မိူင်းၾီႇၵျီႇ1
291ဢတူၵ်ႉ၊ ဝဵင်း1
291သေႃး၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 20171
291မိူင်းၵၢႆႇယႃးၼႃႇ1
291ၵူၼ်းၶိူဝ်းမျၢဝ်ႇၸိုဝ်း1
291ထရွၼ်ႇသၼိတ်ႉသထရီးယႃး1
291မိူင်းဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း1
291ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်1
29115181
2914301
291မိူင်းဝႄႇၼေႇၸွႆးလႃး1
291ဢေးတႃႇယႃႇ၊ ဝဵင်း1
291Cécile La Grenade1
291ဢူဝ်းသႅၼ်းၼီးယႃး1
291ပၢႆးမိူင်း1
291မိူင်းသေႃႇတီႇဢႃႇရေးပီးယႃး1
291Cursor (user interface)1
291ပီႁူဝ်ႁဵင်1
291Antarctica1
291ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ1
291New Caledonia1
291China1
291ၽႃႇသႃႇတႆး1
291မႄႇလီႇလႃႇ1
291မိူင်းသၢႆႉပရႅတ်ႈ1
29115321
291သဵင်ႉႁႄးလႄးၼႃႇ၊ ဢေႇသႅၼ်းသျိၼ်ႇ လႄႈ ထရီႇသၼ်ႇ တႃႇ ၶုၼ်းၺႃႇ1
29111201
291ၵျူႇလၢႆႇ 20041
291ၺွင်ႇၸွၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမဵၵ်ႉထီႇလႃႇ1
291ၵမ်းပႃးတႄး (ႁွင်ႇ)၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း1
291မိူင်းပႄႇၵျီႇယမ်ႇ1
291မိူင်းႁူမ်ႈပွင်လူၺ်ႈၵူၼ်းလၢႆ ဢႃႇၾရိၵ ပွတ်းၵၢင်1
2919261
29112621
291မိူင်းပူႇရုၼ်းတီႇ1
29119201
291သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း1
29118691
29117141
291မိူင်းသဵင်ႉလူႉသျႃႇ1
291မိူင်းလိၵ်ႈတိၼ်ႇသတၢႆႇ1
291ဢေႇပရႄႇ 31
29110941
291လၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291မၢၵ်ႇမင်၊ ဝဵင်း1
291မိူင်းပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ1
291ဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291ထၼွင်းတၢႆႇ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ1
291ၵျွၵ်ႉသႄႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
291တႃႈလိူဝ်ႇ၊ ဝဵင်း1
291လူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈသွမ်းၼမ်ႉမွၵ်ႇၽႆးတဵၼ်း1
291သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ1
29117181
291ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 121
291သၢင်ႇသီႈ1
291ၽႃႇသႃႇပုတ်ႉထ1
2917981
291မွင်ႇတေႃး၊ ဝဵင်း1
291မေႇ 141
291ၵရိၼ်းလႅၼ်း1
29119841
291ၵၢႆးမျွၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ1
291လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ1
291သဵၵ်ႉၽျူႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291မွင်ႇတေႃး၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
291မိူင်းၸမ်းပီးယႃး1
291ၸူႇလၢႆႇ 271
291မိူင်းဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇရႃႇ1
291ပွႆးဝၢတ်ႈ၊ ပရိဝႃသ1
291ပိူင်ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်း1
291မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈ1
291ထုၼ်းထုၼ်းဢူး (ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)1
291မိူင်းမၢတ်ႈတႃႇၵၢတ်ႈသၵႃႇ1
2917111
291ဢေႃးလိပ်ႇ ယၢင်1
291လၢႆးၶႃႈ၊ ဝဵင်း1
291ၵျုၼ်ႇ 271
291ၵျုၼ်ႇ 20191
291President of the United States1
29118421
291ပွႆးသၢင်ႇလွင်း1
29117001
29117491
291မိူင်းပေႃးသၼီးယႃး လႄႈ ႁႃႇၸီႇၵူဝ်းဝီးၼႃး1
291သႅၼ်ဝီ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291ဝႅတ်ႉလႅတ်ႉ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291ၽူႈယႂ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း1
291မိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ1
291ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 211
291မိူင်းပရူႇၼၢႆး1
291ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်1
291ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး1
29116211
291လႃႉမူဝ်းဢွင်ႇ1
2916801
291မိူင်းပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး1
291ဢိၼ်းမ၊ ဝဵင်း1
291ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 281
291မၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ1
291ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20191
291ၸုမ်းမၢၵ်ႇၼင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢုရုၵူၺ်း1
291ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၂၀၀၃1
291တိုဝ်ႉၸၢႆးၶႃး၊ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ1
291မိူင်းတႃႇၵျီႇၵီႇသတၼ်ႇ1
291မိူင်းၼႄႇတႃႇလႅၼ်ႇ1
29116431
29117521
291မိူင်းမူႇၵုၼ် မႃးသျႄႇ1
291မိူင်းၼၢႆႇၵျီးရီးယႃး1
291ၼူၵ်ႉ1
291Open front unrounded vowel1
29115091
291မိူင်းၵျေႃႇၵျႃႇ1
291မိူင်းဢႃႇၵျႅၼ်ႇတီးၼႃး1
291သီႇပေႃႉ၊ ဝဵင်း1
29119721
291French Polynesia1
29119591
291မိူင်းသူၼ်ႇတူဝ်ႇမေး လႄႈ ပရိၼ်ႇသီႇပေႇ1
291Coordinated Universal Time1
291ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
29118191
291မိူင်းၼီႇၵႃႇရႃႇၵႂႃႇ1
291သဵၼ်ႈမၢႆ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ1
291ဢၢင်ႇတေႃး၊ ဝဵင်း1
291ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ1
29111441
291မိူင်းလီႉတူႇဝေးၼီးယႃး1
291Hong Kong1
291တိၼ်းပေႃးတိၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ1
291ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်1
29118711
291တုၼ်ႇတေး၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ1
29120071
291ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ယူးရူပ်ႉ1
291တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ1
291ၵျူႇလၢႆႇ 20111
29119101
291ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 11
291သူၺ်ႇတွင်ႇယၢၼ်ႇ၊ ဝဵင်း1
291ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 241
291မိူင်းဢႄးၵျီးရီးယႃး1
291ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်1
291မိူင်းဢိင်ႇၵလႅၼ်ႇ1
291မၢတ်ႉၶျ် 281
291တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 19551
291မိူင်းလိပ်ႉပျႃး1
291မၢၵ်ႇမင်၊ ၸႄႈဝဵင်း1
29115631
29120021
291လွႆလႅမ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
291မိူင်းဢႄႇရီႇထရီးယႃး1
291မၢတ်ႉၶျ် 20141
291ထုၼ်းထုၼ်းဢူး (ၸွမ်တတ်းသိၼ်)1
291မႃ1
291လပုတ်ႉတႃႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
291ၸူႇလၢႆႇ1
29113381
291ၽျူႇယွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ1
291သီႇပေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
29115031
291လၢဝ်ပိူင်း၊ ၸၢႆး၊ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း1
291မွင်ႇမွင်ႇၵျေႃႇ1
291ၸဝ်ႈမျၢတ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ယၢဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ1
29115211
291မေႇ 61
29119171
29118781
291မိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ1
291ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 241
291ဢိူင်ႇၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ1
29119131
291မိူင်းဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး1
29120311
291မူႇၵုၼ် ၼေႃႇၾုၵ်ႉ1
291မျႃႉဝတီႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
29110271
29114301
291မၢၼ်ႈပဵင်း၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291မိူင်းတႅၼ်းမၢၵ်ႈ1
291ဢေႇတီႇ 5001
291ယႂႃႇငၢၼ်ႇ၊ ဝဵင်း1
291လူၵ်ႈ1
291မိူင်းရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး1
29118891
29115771
291မိူင်းပရႃႇၸီး1
291ပပႄးတၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းတတႃးဢူး1
29119931
291ယၢင်းလႅင်၊ ၸႄႈမိူင်း1
291မျႃႉဝတီႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
291မူႇၵုၼ် ဝႃႇၵျိၼ်ႇ ၶွင်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ1
291ၸတီႇၽႅၼ်ႇ ႁွၵ်ႉၶိင်း1
291မျွင်းမျႃႉ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
291တွင်ႇပျူဝ်ႇလႅတ်ႉဝႄး၊ ဝဵင်း1
291ပေႃႇတူဝ်ႇရီးၵူဝ်း1
29120161
291ၵျွင်းၸု (တူၵ်း)၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမလႅင်ႇ1
291ၵျွၵ်းမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်း1
29118501
291ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ1
291တၢၼ်ႇလိၼ်ႇ၊ ဝဵင်း1
291Pitcairn Islands1
29110301
291မိူင်းဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇ1
291ဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း)၊ ဝဵင်း1
291ပၢႆးသၢႆႊ1
291ယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
2916951
291ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းမၢဝ်းလူင်1
291ၺွင်ႇၼီႇၵျိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၺွင်ႇဢူး1
291သႃႇမူဝ်းဝႃႇ ၶွင်ဢမေႇရိၵၼ်ႇ1
2919051
29119791
291ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 81
291မိူင်းမူင်ႇၵူဝ်းလီးယႃး1
291ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ1
291မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ1
291ၵျူႇလၢႆႇ 18641
291ပပ်ႉသပ်း1
291မိူင်းၵႃႇၼႃႇ1
29110011
291သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 81
291သႃႇယႃႇဝတီႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
291ယႂႃႇငၢၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291ငႃးပိၼ်ႇၸိၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇတႃႇ1
291ၸၢဝ်းၸိဝ်း1
291မိူင်းယၢင်း၊ ၸႄႈဝဵင်း (မိူင်းၶၢင်)1
2914191
29118231
291တီႇသႅမ်ႇပႃႇ1
29118531
29115561
291တွင်ႇငူႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291မိူင်းၶႅၼ်ႇၺႃႇ1
291လိုမ်1
291ပီးလိဝိၵ်ႉ ၶွင် ၵႂၢၼ်းသီ1
29115101
29119771
291မိူင်းလၢတ်ႈဝီႇယႃႇ1
291မိူင်းၵေႃးသတႃႇရိၵႃႇ1
291သၽႃးၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ1
291ပၢႆးသၢႆႊၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ1
291ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 19751
291မႃႉၼွၵ်ႇၶေႃးယၢဝ်း1
291သၽႃးၸႄႈမိူင်းမွၼ်း1
291မိူင်းသျူးရီးၼႃႇမႄႇ1
2918001
291ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 131
29115451
291ပရီးမီးယႃးလိၵ်ႉ1
29110371
29118201
291မၢၼ်ႈႁဵဝ်း၊ ဝဵင်း1
291ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 20221
291ပလႅတ်ႉဝ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
29118311
291ပၢင်ႇဢူး၊ ဝဵင်း1
291မၢၼ်ႈမေႃႇ၊ ဝဵင်း1
29119221
291ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 41
291မိူင်းဢၢႆးသလႅၼ်ႇ1
291မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး1
291တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် မေႃႇလမႅင်ႇ1
291သျီႇဝူၺ်ႉၸိုဝ်ဝ်း1
291လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ1
291ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 20111
291တၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇပွၵ်ႈၵမ်းထီႉၼိုင်ႈ1
291မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း1
29119531
29119401
291Guam1
291လႄႉလႄႉမေႃႇ1
291ဢေးၸၢၼ်ႇ1
291ၵျူႇလၢႆႇ 20141
291ၸုၼ်ႇ 191
291မိူင်းသီႇဢႄႇရႃႇလီႇယူၼ်ႇ1
29116941
291မိူင်းၵုတ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
2919371
291မူႇၵုၼ် သေႃႇလေႃႇမၼ်ႇ1
291မူႇၵုၼ် ၶုၵ်ႈ1
291တီႇယေးၵူဝ်း မႃရႃတူဝ်ၼႃႇ1
291ဢူဝ်းသီးၼီးယႃး1
291ႁၢႆးၵိူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈ1
291ပလွၵ်ႉ၊ ဝဵင်း1
291တႆးဢႃႇႁူမ်ႇ1
291ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 51
29120351
29115151
29117511
291မိူင်းၵျႃႇမေႇၵႃႇ1
291ၵျုၼ်ႇ 151
291မျႃႉထုၼ်းဢူး1
29118511
291မၢၼ်ႈမေႃႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ1
291သုဝုၼ်ႇၼဝတီႇ၊ ဝဵင်း1
29120011
291မိူင်းၼွင်၊ ဝဵင်း1
291မိူင်းၼေႇပေႃး1
291ၵျီႇပရေႃးတႃး1
29118091
2917081
291တၸႄႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း1
291ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်1
291တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢႅမ်ႇပေႇတၵႃႇ1
291ၸၢင်ႉ1
291ၵႃးမၢၵ်ႈ1
291မိူင်းႁူမ်ႈပွင်လူၺ်ႈၵူၼ်းလၢႆ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၶွၼ်းၵူဝ်ႇ1
291ဢေႇပရႄႇ 261
291ၸုၼ်ႇ 221
29119341
291သႅၼ်ဝီ၊ ဝဵင်း1
291ႁၢင်ႈၸၢၵ်ႈ1
291ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 171
291ပိုၼ်းလိၵ်ႈတႆး1
2916151
2917821
291မေႇ 11
291မျိၼ်းလုတ်ႉ၊ ဝဵင်း1
291မျူဝ်ႉလႃႉ၊ ဝဵင်း1
291မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး1
291ဢမႃႇ၊ ဝဵင်း1
291သႄႇတေႃႇၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမတယႃႇ1
29114551
291ဢိၼ်းတီးယႃး1
29118801
291လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်း1
291ဢႄးလိၸ်ႉၸပႅတ်ႉ ထူၼ်ႈသွင်1
291ဢမႄးရီးၶိူဝ်းၼိူဝ်1
291ပၢင်ႇလၢႆႇ1
2919591
Rank Article Views

The most popular Wiki လိၵ်ႈတႆး article for every day in January - 2023
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.

Last updated 2023/12/26 UTC.