Daily Trending Searches Wiki ߒߞߏ  - Most viewed Wiki pages 2023/03/29

Trending Searches - Wiki ߒߞߏ

Daily Trending Searches Wiki ߒߞߏ - Most viewed Wiki pages 2023/03/29

We've pulled together the most-read ߒߞߏ-language Wiki page for every day of 03/2023 excluding the Main Page and the Search page, which often occupy the top spot.

Movies and TV are the most present subjects, but there is also room for holidays in India and China, some sad moments on the news, and a few instances of sports glory.

Results Top 50 of 1000 wiki articles

Rank Article Views
1ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ228
2ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫118
3ߥߞߌ-ߔߘߋߞߎ33
4ߒߞߏ17
6ߓߑߟߏߜ߭ߍߙ13
6ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯13
8ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ10
9ߟߐ߲ߞߏ9
10ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ8
10ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬8
10ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫8
13ߛߌ߰ߟߏߟߏ7
13ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲7
16ߌߖ߭ߌߔߑߕ6
16ߊߙߌߛߑߕߐߕ6
16ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ6
19ߋߙߐߔߎ߬5
19ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ5
22ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫4
22ߡߞߊ߫4
22ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ4
22ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫4
22ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲4
22ߓߎߥߊߙߏ߫ ߘߊ߮4
22ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫4
22ߗ߭ߊߔߐ߲߫4
22ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ4
22ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫4
35ߌߛߑߙߊߌߟ3
35ߋߗߏߔߌ߫3
35ߔߊߌߕߐ߲߬3
35ߜ߭ߑߙߊ߲߫ ߔߋ3
35ߝߍ߲ߟߊ߲ߘ3
35ߡߊ߬ߓߊߕߏ3
35ߕߍߓߊ߯ߦߊ3
35ߔߏߟߐ߲ߢ3
35ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߞߟߊߓߍ߲ (߂߀߂߂)3
35ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲3
35ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߒߞߏ ߘߐ߫3
35ߞߊ߲3
35ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫3
35ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫3
35ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ3
51ߌߕߊߟߌ߫2
51ߛߊ߬ߡߐ2
51ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫2
51ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫2
51ߕߜ߭ߏ߫2
51ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫2
51ߡߐ߬ߙߐ߫ ߣߊ߰ߓߊ߫2
51ߖߌ߬ߣߍ߫2
51ߘߊߓߏߟߊ߫2
51ߘߟߊ߬ߓߊ߫2
51ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ2
51ߞߊ߲ߞߊ߲߫2
51ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߡߊߛߐߢߊ2
51ߡߊ߲߬ߘߋ߲2
51ߞߊ߲ߜߍ2
51ߤߐߞߎ2
51ߖߌ߬ߐߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬2
51ߎߞߙߍߣߌ߲߫2
51ߡߏߙߌߛ ߘߏߝߙߍߕߍ2
51ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ2
51ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ2
51ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ2
51ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲2
51ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ2
51ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫2
51ߕߐ߲߬ߓߊ߫ ߞߊ߲ߛߊ߫2
51ߡߌߞߊߦߌߟߏߝ߭ߌߞ ߡߟߏߕߏߝ߭2
51ߟߎ߳ߌ߫ ߊߙߑߛ߭ߌߣߊߙ2
51ߊߖ߭ߌ߫2
51ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ2
51ߡߟߋߞߎߦߊ wp/nqo2
51ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬2
51ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ2
51ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲2
51ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫2
51ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߋߞߑߛߍߟ ߢߍߥߟߊ2
51ߘߏ߲߬ߛߏ2
51ߘߎ߱2
51ߓߍߙߑߣߊߙ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫2
51ߝ߭ߌߟߊߘߡߌߙ ߔߎߕߌ߲2
51ߞߊ߲߬ߝߐ2
51ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫2
51ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߙߏߡ2
51ߓߙߋߖ߭ߌߟ2
51ߖߍ߬ߣߍ߫2
51ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫2
51ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ2
51ߣߌߡߊ-ߘߏ߲߰ߣߍ߲-ߟߐ߲2
51ߞߣߊߘߊ߫2
110ߦߋߟߋ߲-ߛߊ߲߭1
110ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬1
110ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߲߬1
110ߞߙߎߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬1
110ߖߊ߲߬ߞߊ߰ߣߊ߬1
110ߖߊ߯ߓߘߊ߫1
110ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ1
110ߡߏߙߌߓߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫1
110ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ1
110ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ1
110ߞߐ߲߬ߛߏ1
110ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫1
110ߒߞߏ ߞߊ߲ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬1
110ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮1
110ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫1
110ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߜ߭ߎߣߊߛ1
110ߛߊߦߏ߲ ߞߊ߬ߡߙߊ߬1
110ߢߊߡߊ߲ߕߏ߲ߓߏ߲߫1
110ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮1
110���������1
110ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߝߟߐߡߊ1
110ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ1
110ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲1
110ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫1
110ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫1
110U.S.A.1
110ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ1
110ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮1
110ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߄/߁߉߈߄ ߟߊ߫1
110ߖߏߤߊߣߍߛ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙ1
110ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲1
110ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ1
110ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߛߌ1
110ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫1
110ߡߎߤߊߡߊߘߎ߫ ߓߎߤߊߙߌ߫1
110ߘߙߊߝ߭ߘߌߦߎߣ ߞߊ߲߫1
110ߞߣߐߡߊߓߐ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ؟1
110ߒߕߛߐߣߌ߫1
110ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ߫ ߞߟߍ1
110ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫1
110ߋߙߌߞ ߔߌߦߊ߲ߞߊ߫1
110ߖߌ1
110ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ1
110ߛߊ߲߬ߛߏ߫1
110ߊߝߑߙߊߡ ߣߏ߯ߡ ߛ߭ߏߡߛߑߞߌ߫1
110ߖߝ߭ߊ߫1
110ߞߊ߬ߓߊ1
110ߛߏߡߐ߯ߦߊ1
110ߛߊߣߌ߲ ߕߏ߬ߟߊ߲1
110ߥߊ߲߬ߞߙߊ1
110ߞߊ߬ߞߘߐ ߘߐ߬ߝߐ1
110ߝߋߣߛߌ߫ ߛߓߍߟߌ1
110ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬1
110ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ1
110ߓߣߍ߫1
110ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬1
110ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫1
110ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ1
110Tomba kanssa1
110ߞߊߖߜ߭ߏ߫1
110ߞߊ߬ߝߊ1
110ߜߐߞߎ1
110ߛߌߞߊߛߏ߬ ߞߏ߰ߙߌ1
110ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ wp/nqo1
110ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲1
110ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߏߙߌ߫ ߟߎ߬1
110ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߬ߝߜߍ1
110ߡߟߊ߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫1
110ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߙߎ1
110ߖߋ߬ߟߌ߫ ߓߊ߬ߺߖ߭ߎ߬ߡߊߣߊ߬ ߝߊ߬ߛߊ1
110ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲1
110ߛߊ߬ߜߊ1
110ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ1
110ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲1
110ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫1
110ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߞߦߊ1
110ߕߋ߬ߟߋ1
110ߞߍ߲ߘߍߡߌߙߌ߲ߘߌߛߓߍ1
110ߢ߭ߊ߬ߣߊ߫1
110ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ1
110ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߢߊߝߢߊ1
110ߒߖ߭ߙߌ߫1
110ߔߋ߯ߟߋ߫1
110ߊߟߊߛߏߦߊ߫1
110ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߬1
110ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ1
110ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ߬1
110ߌߕߍߙ ߖߌ߲߬ߓߏ߲ ߞߟߊߓߍ߲1
110ߡߍߞߛߌߞ1
110ߜߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߢߊߝߢߊ1
110ߖߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫1
110ߜߍ ߣߌ߫ ߝߌ߲߭1
110ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ1
110ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߁߭1
110ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ1
110ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ wp/nqo1
110ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ1
110ߖߋ߭1
110ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮1
110ߗߊߙߑߟߛ ߙߊߦߑߟߌ߫1
Rank Article Views

The most popular ߒߞߏ Wiki article for every day in March, 2022
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.

Last updated 31/03/2023.