Most viewed pages Wiki မန် 2023/01/29

Wiki Daily Trending Searches

Most viewed pages Wiki မန် 2023/01/29

We've pulled together the most-read မန်-language Wiki page for every day of 01/2023

Results Top 50 of 1000 wiki articles

Rank Article Views
1မုက်လိက်တမ်489
4တွဵုရးဍုင်မန်14
5အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု13
5ဥရောပ13
5စၞအာဟာရ13
8ကျာ်သိယဵု11
9ဝဳကဳပဳဒဳယာ10
9ပြကိုဟ်ကျာ်ဩဳမန်10
11ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန် သၞာံ ၂၀၂၀တအ်9
12လောကသိဒ္ဓိ8
14သဟရာဇအာဏာစကြ7
15မေတ္တာသုတ်၊ပါဠိ6
15မန်6
15ရုရှာ6
18ကမ္မရှေန်မာဲ ကၟိန်ဍုင်ဗၟာ ၂၀၂၁5
18သိပ်ဂၠိပ် မေထုန်5
18ဘာ5
22အတးသၚ်္ကြာန်၊ သဘၚ်4
22ဝေသန္တဝ်၊ဇာတ်4
22တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်4
30ဗွိုက်လတက်မန်3
30လိက်တၟအ်စေတဳမြ3
30တၞံ3
30ဂျူ3
30ယူနဳကုဒ်3
30ပြကိုဟ်ဗုဒ္ဓဝၚ်3
30ဝိက်ရှေန်နရဳ3
30ၜဵု3
30သင်ဗလိုက်3
30ပၞာန်သီအဝဵု ဍုင်ဗၟာ ၂၀၂၁3
30တၠနန် (နာဲတေန်အံင်)3
30ဂၠးတိ3
30ဏမ်ဍာတ်၊ ယဲ3
30ဝၚ်မန်သ္ဒးဒဴလုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်သေံ3
30ဘာသာအင်္ဂလိက်3
30သၞောတ် ဂလိုင်မ ကောန်မၞိဟ်3
30သဟပြးဇာဇာတိ3
30ခရေတ်ယာန်3
30ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု၊ လၟေၚ် (၂) သၞာံ ၁၃၈၂3
53သၞောဝ်လိက်မန်2
53ဗညာအံင်မဵု၊ ဒံက်တာ2
53ဒိုဟ်2
53Main Page2
53ဒြဟတ်အိမ်မုန်2
53ပုညသာင် (သၟာလက်ပၠုဲ)2
53ရးနိဂီုဗၟာ2
53ပရိဗ္ဗာဇကဝဂ်2
53စၞဒဒှ်ဂျိ2
53ယမကဝဂ်2
53အာရှ2
53သ္ၚု2
53ထဝ်မန်၊ နာဲ2
53သၚ်္ချာ2
53လိက်မာတၚ်ဂ2
53ဗော်သင်ပံက်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန်2
53ဗုဒ္ဓဘာသာ2
53အတ္ထုပ္ပတ္တိ2
53တၞံဆု ဍုင်မန်2
53ခရိုင်မတ်မလီု2
53ပွမချပ်ဗ္စာပါ်ပဲါ2
53ဒပ်ဒမၠုက်မြုဍုင်2
53ကေန်သာ၊ ယဲ2
53သာသနာ2
53အာလူ2
53ဝေါဟာရအဘိဓါန်2
53အရေဝ်မန် ကဵု အရေဝ်ညးကုရ်2
53ဒပ်ဒစဵုဒၞာညးဍုင်ကွာန် (သဓီု)2
53အိဒ်ဒူဝါဒ်-ဟေန်ရဳ အာဝှရိလ် (Édouard-Henri Avril)2
53အေဿလာမ်2
53သဒ္ဒါမန်2
53ဗြာတ်2
53ပရေင်တဵုလွဳ2
53ဝဳရုသ်2
53အဇ္ဇ၊ တၠဂုဏ်2
53ဓမ္မသာတ်2
53သုက္ကဝိဿဋ်2
53သတ္တောရွာ၊ ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု2
53ဍုင်မန်2
127နာဲကောရတ်1
127ပလိုတ်၊ ဘာဂိုဏ်ရာမညနိကာယ ကွာန်ကအ်င္ၚေက်1
1271
127တေသြရဳ မသ္ၚေဝ်စိတ္တဇ ဖြောဒ်1
127ယေသှု1
127ဂိုဏ်ယှိုယ်ကျေန်1
127အခိုက်အလိုက် ရမ္သာၚ်မန်1
127သဳဒါ၊ ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်1
127တိဿ၊ ကျာ်ဇၞော်ဘာကျာ်သြဳမန် ဍုင်လ္ဂုင်1
127ရာဇကုမာရ် ဘာသာပါဠိ၊ လိက်တၟအ်1
127အာ၊ ကၠဵု အာ1
127ကအ်ဂေါန်၊ ထီု1
127Albert Einstein1
127ဍာ်ဂမ္တဴ၊ ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု1
127ဓမ္မဒဿဳ၊ ဘာဂိုဏ်မဟာယျေန် ကွာန်တာ1
127သၟိၚ်ဗညာဉူ1
127ပညာပၞာန်1
127မာရ်သ်1
127ဂံက်ဂါ၊ ဂစေံ1
127List of HTML editors1
127ဟဝ်ကၠိုင်၊ ဂစေံ1
127မန်ချေတ်သိုဝ်1
127ဗိုင်၊ ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်1
127တက္ကသဵု1
127စန္ဒကိန္နရဳဇာတ်1
127ၝောအ်ကိုဋ် မိစောဗု1
127စောဘဥူၐြဳ1
127ဍုင်မတ်မလီု1
127ဓရ်မ္ၚဵုကျာ်(၃၈)သာ်1
127စရၚ်လိက် မဒးကၠာဲဂမၠိုၚ်1
127မဟာဇနက၊ဇာတ်1
127ဝၚ်1
127ပရေၚ်ပညာ1
127ကောရက္ခတ္တိယ၊ဝတ္ထု1
127ညးလဒဴ1
127တေရသကနိပါတ်1
127ဒဳမဝ်ကရေသဳ1
127ၜါတ်တလာတ်၊ လိက်တၟအ်1
127တ္ၚဲကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံ1
127ကျာ်သ္ဍဴမန်၊ ဘာဂိုဏ်ရာမညနိကာယ ကွာန်ကအ်ပှ်လှ်1
127ဝင်ဂံက်၊ ဘာဂိုဏ်ရာမညနိကာယ ကွာန်ဘာခတဵု1
127ကျာံ (တူရိယာ)1
127ဟံသာ၊ နာဲ1
127ဍုင်ဟံသာဝတဳ1
127လၟေင်ကမၠောန် မခၞံဗဒှ် ဝေါဟာရမန်တၟိ1
127မဟာတ္တမ ဂါန္ဒဳ1
127တ္ၚဲ1
127ဘာသာဗၟာ1
127ကောန်ဆာန်၊ မိ1
127လၟေင်ကမၠောန် သုတေသန ဝေါဟာရမန်1
127တာလျိုၚ်ရုၚ်ရာမညနိကာယ1
127ဂကူဆီ1
127ကၟာဝက်1
127အမေရိကသၟဝ်ကျာ1
127ကအ်ဗိုတ်၊ ကွာန်1
127ဝင်ပၠန်ဂတးမန် ခေတ်တၟိ1
127တမာတ်အိုၚ်1
127ဇက်ဂၠောဲအဲပရဲ အာဇာနဲ၊ ဝတ္ထုဇမၠေအ်1
127ဂိုဏ်သုဓမ္မာ1
127ရီု ကုညးမချူ လိက်ပရေင်ကၠာအိုတ်1
127လိက်ပတ်1
127ထၜးဆန္ဒဍုင်ဗၟာ ၂၀၂၁1
127လဂါံအာဇာနဲ1
127ဓဝ်ဆာန်မိယာဲ1
127ခဂြအ်၊ ဂစေံ1
127ဝင်ဒုန်၊ ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်1
127သကတ်လာန်1
127လၟိုင်၊ ဍုင်1
127ဗုဒ္ဓဂါယာ1
127ဒါနဝဂ်1
127ကောန်ဒေင်၊ ကွာန်1
127ကအသူ1
127ဝါလာန်၊ တကအ်ခၟိုင်1
127ပၞာဲ မေထုန်1
127ကြက္ကဒိန်1
127သက္ကရာဇ်1
127ပညာ1
127ဒေန်မာရ်က်1
127ဒံင်ဥ၊ တကအ်ခၟိုင်1
127လိက်ကသုက် ပေန်လုမ်1
127ပညာလိင်1
127စုလောဟ်၊ ကျာ်စေတဳ (ဆူးလေစေတီတော်)1
127အန္တာတိက1
127ဂိုဏ်ရာမညနိကာယ1
127သုခုမပညာ1
127ဣဒ၊ ဨဂေါ ကေုာံ မဟာ-ဨဂေါ1
127ကမၠိုဟ်1
127မာလာရှင်ဂဝ်1
127ဟိန္ဒူ1
127ဂိုဏ် ၁၈1
127ရုဲမာဲ၊ သၞောတ်1
127ဒဝ်နလ်ဒ် တြုမ်ပ်1
127အဇပါလ1
127လာပ်နဝ်ဗေလ်1
127Leonardo da Vinci1
127ကျာ်ဒဵုမာံပလအ်1
127သာံလှေဝ်၊ ကွာန်1
127ဝင်ဂကောံသင်ဗလိုက် ခရေတ်ယာန်မန်1
127သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ရုၚ်ရာမညနိကာယ1
127အာဖရိက1
127လိက်ဇၟန်1
127ယဲကဝ်ရဝ်နာဝဳရုသ် ၂၀၁၉1
127Grace Wan1
127ဝေါလောဒိမဳရ် ဇြေလေန်သကဳ1
127G7 ဂျဳထပှ်1
127အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်1
1271
127ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်-ဍုၚ်လၟိုၚ်1
127သိခဘာသာ1
127ဗော်ညဳသၟဟ်မန်1
127ကံဆုကၠ1
1271
127Opt-out1
127ပါန်အံင်(နာဲ)1
127ထုင်မင်၊ ဘာဂိုဏ်ရာမညနိကာယ ကွာန်ထုင်မင်1
127ဘာသာမန်1
127ဝၚ်ပရောဨကရာဇ်ဗြဴမန်မိစဴဗု1
127ဝါတၟိ၊ ဘာဂိုဏ်ရာမညနိကာယ ကွာန်ခယျးပ္ဍဲ1
127မဟာဥက္ကုသဇာတ်1
127Microsoft1
127တၠုဲ1
127သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒစတုတ္ထ1
Rank Article Views

The most popular Wiki မန် article for every day in January - 2023
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.

Last updated 2023/01/29 UTC.