Most viewed pages Wiki Hak-kâ-fa / 客家話 2023/01/29

Wiki Daily Trending Searches

Most viewed pages Wiki Hak-kâ-fa / 客家話 2023/01/29

We've pulled together the most-read Hak-kâ-fa / 客家話-language Wiki page for every day of 01/2023

Results Top 50 of 1000 wiki articles

Rank Article Views
1Thèu-Ya̍p671
22023-ngièn156
3Mî-koet37
4Phuk-pet-thai-cho36
6Kau-fòng Eleuterus31
7Martin Luther29
9Liberia26
13Chin-kit ke Ki-ngìn17
15Walt Disney Kûng-sṳ̂15
16Doraemon13
16Ngiùn-fùn13
18Sṳ̍t-vu̍t12
18Êu-chû12
20Kau-fòng Callistus 1-sṳ11
20Sên-chi Thai-chan11
20Kau-fòng Cornelius11
20Kau-fòng Victor 1-sṳ11
25Yin-thu9
25Kau-fòng Felix 1-sṳ9
25Kau-fòng Pius 1-sṳ9
25Kau-fòng Hyginus9
25Kau-fòng Sixtus 1-sṳ9
30Kau-fòng Evaristus8
30Kau-fòng Fabianus8
30Nigeria8
30Kau-fòng Anterus8
30Pí-tet8
30Kui-mâu8
30Michael Jackson8
40Kau-fòng Marcellinus7
40Lièn-ha̍p-koet7
40Frozen7
40Kau-fòng Dionysius7
40Hak-kâ-ngî7
40Thung-vu̍t7
40Kau-fòng Alexander 1-sṳ7
40Kau-fòng Stephanus 1-sṳ7
40Kau-fòng Sixtus 2-sṳ7
40Iran7
54Yîn-koet6
54Chhṳ̍t-vu̍t6
54Tet-koet6
54Kau-fòng Zephyrinus6
54Kau-fòng Caius6
54Kau-fòng Linus6
54Yi-thai-li6
54Fân-theu6
54Wikipedia6
54Kau-fòng Eutychianus6
54Kau-fòng Pontianus6
54Kau-fòng Anicetus6
54Kau-fòng Telesphorus6
54Vú-lîn-ngièn Fûng-kín Miàng-sṳn-khî6
68Kâ-nâ-thai5
68Thèu-ya̍p5
68Pâu-siuk5
68Kau-fòng Soterius5
68Wiktionary5
68Ngi̍t-pún5
68Kîm5
68World Wide Web5
68Haiti5
685
68Kau-fòng Urbanus 1-sṳ5
82Kau-fòng Clemens 1-sṳ4
82Hiûng-ngà-li4
82Si-fûn Yîm-fù4
82Qatar4
82California4
82Thú-ngí-khì4
82Âi-khi̍p4
82Súi4
82Mô-fap Khì-yèn4
82Mumbai4
82Argentina4
82Au-chû4
82Lò-pê-é4
82Yin-nì4
82Thi-lî-ho̍k4
824
82Java4
82Thai-hòn Mìn-koet4
82Fap-li̍t4
82Jawa4
82Kau-fòng Anacletus4
82Vò-é4
82.zm4
82Ngièn-sṳ́-mâ4
82.bi4
82Niger4
82Fap-koet4
82.bg4
82Kau-fòng Lucius 1-sṳ4
116Exxon Mobil3
116.al3
116Fú-mak3
116Nùng-ngia̍p3
116Louis Pasteur3
116Cho-hâ3
116Su-sí3
116Wikibooks3
116Fùng-chhoi-thèu3
116.ad3
116Togo3
116Vòng-theu3
116Yàm3
116.km3
116Sony3
116Ngièn-sâm-sṳ̍p-am-pû3
116Vladimir Putin3
116Uzbek-ngî3
116Sṳ̀-kiên3
116O-thi-li3
116Wikimedia Commons3
116Chhó-mòi3
116.la3
116Se-khiûn3
116Sṳ-kie Mo-yi Chû-chṳt3
116Ngìn3
116Mî-koet Chhâm-ngi-yèn3
116Charles 3-sṳ3
116Nen-yù3
116Dalmatia3
116Ngò-lò-sṳ̂-ngî3
116Florida3
116Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu3
116Khmer-ngî3
116Sṳ-kie Ví-sên Chû-chṳt3
116Macintosh3
116Miên-yi̍t hi-thúng3
116Mien-pâu3
116Hiông-kóng3
116Kau-fòng3
116Chon-sa̍k3
116Chhṳ-é3
116Wikimania3
116Hiet3
116Pí-li-sṳ̀3
116Microsoft Windows3
116Prison School3
116Pô-lìn-chhoi3
116Khiûng-chiâu3
116Ghana3
116Phiang-thu̍k3
116.aw3
116Wikiquote3
116Thi-thûng3
116.ma3
116Phìn-kó3
116El Salvador3
116Sú-tû3
116Sa-fi chú-ngi3
116Tiâu3
116Phûng-thòng3
116.br3
116Adidas3
116Khiò3
116Hon-ngî3
116Thòi-pet Tshia̍p-yun Thâm-súi-sien3
116.az3
116Yit-yòng Fa-thàn3
116Saint-Pierre lâu Miquelon3
116Chhóng-sṳ-ki3
116Thó-mâ-tô3
116Li̍t-sṳ̂3
116Ludwig van Beethoven3
116Yîn-ngî3
116Ngiù-nen3
116Chûng-kau3
116Chṳ̂n-khiùn3
116Fân-koâ3
116Tajik-chhu̍k3
116Chûng-koet (thi-khî)3
1161-ngie̍t 29-ngit3
116.au3
116Si̍p Khiûn-phìn3
116Belarus3
1161941-ngièn3
116.bh3
116Ngiù-ngiuk3
116Mô-kài3
116Tûng-sî3
116Ko-men3
218Brandenburg an der Havel2
218Sîn-kâ-pô2
218Bayern2
2184-ngie̍t 15-ngit2
218Dante Alighieri2
2187-ngie̍t 1-ngit2
218Yî-lâ-vòng2
218Kîm-su̍k2
21812-ngie̍t 28-ngit2
218Chambly, Quebec2
218England2
218Fôi-set2
218Ví-ta-mìn2
218Slovakia2
218Rilakkuma2
218Liû-liên2
218Ipoh2
218.eu2
218Au-mùn2
218.ly2
218Yù-thai-kau2
218Thòi-pet-sṳ2
218Google Chrome2
2187-ngie̍t 19-ngit2
218Mòi-than2
218Fî-li̍t-pîn2
218Sa̍k-fôi-sa̍k2
218Bulgaria-ngî2
2181071-ngièn2
218Bratislava2
218Eugene Wigner2
2183-ngie̍t 18-ngit2
218Kosovo2
218Hò-làn Vòng-koet2
218Chṳ̂n-chû Nai-chhà2
218Pak-khô-chhiòn-sû2
218Chad2
218Ngièn-lun Chhṳ-yù2
218Berlin2
218Franz Liszt2
218Yî-sṳ̂-làn-kau2
218565-ngièn2
218Yi-thai-li-ngî2
218Fap-ngî2
218Kóng-chû-sṳ2
218Latvia2
218Chhia̍p-khiet-ngî2
218Minneapolis2
218Hồ Chí Minh2
218Robin Williams2
218Thiet2
218Ha-kui2
218Ian McShane2
218Armenia-ngî2
218Khalīfa Thap2
218Ên-tiâu2
218GitHub2
218Senegal2
218Sui-sṳ2
218.dj2
218Phù-thò-ngà-ngî2
218Khien-không2
218Napoleon 1-sṳ2
218Cyprus2
218Melvin Schwartz2
218Yù-phiau2
218Dublin2
218Châm-phò2
218Luther kau-phai2
218Ngiu̍k-fòng-thai-ti2
2181930-ngièn2
218Â-lâ-pak-ngî2
218Georgia2
218Lí Hién-liùng2
218.cy2
218Seaborgium2
218.se2
218Nha Trang2
2185-ngie̍t 24-ngit2
218780-ngièn2
218Aragaki Yui2
218New York Sṳ2
218Saxony2
218Saint-Martin2
218Muriel Viejo2
218Pu-lóng-chhu̍k2
218Vùn-ho̍k2
218Ngiù-è2
218Oi2
218Riga2
218Cumbria2
218.to2
218Kôan-chiet-yàm2
218Chuvash-ngî2
218Fûn-yîn2
218Fuji-sân2
218Lu̍k-é2
218Fiji2
2181758-ngièn2
218Ngiâ ke Miàng-é.2
218Kazakhstan2
2181870-ngièn2
2181990-ngièn2
218Porto-Novo2
218.bm2
2181979-ngièn2
218.ng2
218Phu-yit-fun Chak-thai2
218Albert Einstein2
218Papua (sén)2
218Kâ-pî2
218.mn2
218.id2
218Burgundy2
218Sint Maarten2
218Sîn-pet-sṳ2
21812-ngie̍t 19-ngit2
218.gq2
218Bulgaria2
218Buenos Aires2
218Seattle2
218Â-chû2
218.in2
218Phìn-fông kûng-lî2
218Scotland Gael-ngî2
218Chhà2
218Malawi2
218.kz2
218Latvia-ngî2
218Saint Vincent lâu Grenadines2
218Chełm2
218Volgograd-chû2
2181055-ngièn2
218Yîn-ngî Wikipedia2
218Chhia̍p-khiet2
218.ht2
218Libya2
218.sn2
218.nc2
218YouTube2
218Vûn-chû-sṳ2
218Ngiôn-thí2
218Het-tsṳ̂2
218Sin-hàng-vì2
218Lipetsk-chû2
218Rwanda2
218蛤塘2
218Chông-chû-sṳ2
218Fâm-ngî2
218Atlanta2
218São Tomé lâu Príncipe2
2188-ngie̍t 17-ngit2
218Jakarta2
218.ro2
218Vinuesa2
218Laos2
218Ngò-lò-sṳ̂2
218Genghis Khan2
218Thàn-sôn-na̍p2
218Sardegna2
218Firenze2
218Mali2
218George 3-sṳ (Yîn-koet)2
218緋彈个婭里婭2
218.ir2
218Pitcairn Khiùn-tó2
218Thò-yèn-sṳ2
218George 6-sṳ2
218Pu-thoi-chṳ́n2
218Alpes-de-Haute-Provence2
218Barack Obama2
218Santiago2
218Ye̍t-nàm2
218Lón-thoi2
2181934-ngièn2
218Perlis2
2181911-ngièn2
218Phiang-yèn2
218Yîn-phóng2
218Sông-chhṳ̍t-yen2
218Suwon Sṳ2
218Beirut2
218Lìn2
2182
218Haute-Loire2
218Avar-ngî2
218.rs2
218Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî2
218Curaçao2
218Sî-pân-ngà-ngî2
218togo2
218Ecuador2
218Ukraina2
218Koi2
218Sîn-kie2
218Làm-pó-sa̍k2
218JavaScript2
218Sùn-tho-chûng2
218Thûng-va̍k2
218Thulium2
218Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet2
218Barbados2
2187-ngie̍t 14-ngit2
218Cocos (Keeling) Khiùn-tó2
218Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet2
218Vilnius2
218Kîm-yùng2
218Vùn-lòi2
218Koet-kâ Kûng-yèn2
218Pet Cyprus2
Rank Article Views

The most popular Wiki Hak-kâ-fa / 客家話 article for every day in January - 2023
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.

Last updated 2023/01/29 UTC.