Wiki Shqip 2023: Faqja kryesore
SQWiki Tiếng ViệtWiki English

Rezultatet e kërkimit

Shqip editions of Wiki, an online encyclopedia

Faqja me titullin Namazi+i+Sabahut nuk ekziston. Kontrollo rezultatet e kërkimit më poshtë për të parë nëse tema trajtohet nën një titull tjetër.

Nëse dëshironi të krijoni një artikull të ri, mund të përdorni Ndihmësin e Artikujve.

 • Namazi i Sabahut ose Namazi i mëngjesit (arabisht فجر) është namazi i parë nga 5 namazet obligative të ditës të cilat myslimani duhet ti falë. Ky namaz...
 • Rezultatet e kërkimit për "Namazi i Sabahut" - Wikipedia - Study in China 2023 - Wiki Shqip
  Vitri (kategoria Namazi)
  shqip tek) është namaz i cili falet natën pas namazit të jacisë ose para namazit të sabahut. Sipas medh'hebit hanefi, namazi i vitrit është vaxhib. Sipas...
 • Xhumaja (ridrejtim nga Namazi i së premtes)
  premte në Xhuma-namaz. Namazi i Xhumasë ka dy rekate sunet dhe 2 farz falet me xhemat, falet njëjtë sikurse namazi i sabahut. Në Kuran thuhet: "O ju...
 • Rezultatet e kërkimit për "Namazi i Sabahut" - Wikipedia - Study in China 2023 - Wiki Shqip
  Tehexhudi (kategoria Namazi)
  se agimi është duke ardhur (namazi i sabahut) atëhere le ta fal vetëm një rekat dhe kjo të jetë vitr për krejt rekatë që i ka falur." Bukhari, hadithi...
 • Hadithe mbi faljen e namazit (kategoria Namazi)
  bërë mosbesim. (97) Për dyfytyrëshit nuk ka namaz më të rëndë se namazi i sabahut dhe i jacisë, e sikur ta dinin se çka ka në ta, do të vinin në xhemat...
 • Rezultatet e kërkimit për "Namazi i Sabahut" - Wikipedia - Study in China 2023 - Wiki Shqip
  Kohët e Namazeve (kategoria Namazi)
  sipas pozitës së diellit në qiell. Namazi i Sabahut fillon me agimin e dritës e zgjat deri në lindjen e diellit. Namazi i drekës fillon kur del dielli nga...
 • Dhuhr (mesditë), ʿAṣr (pasdite), Maghrib (mbrëmje) dhe ʿIshāʾ (natë). Namazi i sabahut falet para lindjes së diellit, dreka falet në mesditë pasi dielli ka...
 • Diellit, prej Agimi të Diellit e deri te lindja e Diellit duhet të falet Namazi i Sabahut (Lutjet e Mëngjezit). Fard (فرض) - Farz- Vaxhib -diçka që është e obligueshme...
 • Surja el-Felek(në shqip quhet: kaptina e agimit, e sabahut) është surja 113 në Kur'an, ka 5 ajete. Mekase. Kaptina e shpallur nga Muhamedi s.a.u.s., është...
 • veprat e Pejgamerit a.s. që i ka punuar vazhdimisht, dhe ka urdhëruar të punohen , jashtë farzeve. P.sh. dy synetet e sabahut, falja e namazit me xhematë...
 • Rezultatet e kërkimit për "Namazi i Sabahut" - Wikipedia - Study in China 2023 - Wiki Shqip
  Maliki (seksioni Namazi)
  dhe gishti tregues lëvizet. Duaja e kunutit recitohet vetëm në namazin e sabahut. Malikët nuk thojnë asgjë gjatë pozitës së përkuljes gjatë namazit. Shtatzënia...
 • Rezultatet e kërkimit për "Namazi i Sabahut" - Wikipedia - Study in China 2023 - Wiki Shqip
  lufta), atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, pse namazi është obligim (për kohë) i caktuar për besimtarët. Ajeti - 142. Munafikët përpiqen të...
 • Rezultatet e kërkimit për "Namazi i Sabahut" - Wikipedia - Study in China 2023 - Wiki Shqip
  krijuan familje në këtë qytet. Gjatë kësaj kohe derset në xhami i kishte pas namazit të sabahut dy orë, pas drekës, dhe pas ikindisë. Derse kishte edhe në...
 • Surja en-Nebe`ë (kategoria Gabime CS1: Mungon parametri i gjuhës)
  namazin e sabahut duke e lutur Allahun e Plotëfuqishëm që t’i japë nga mirësitë e Tij gjatë asaj dite. Dhe ai vazhdon punën ditës, tregton, punon dhe i lutet...
 • Rezultatet e kërkimit për "Namazi i Sabahut" - Wikipedia - Study in China 2023 - Wiki Shqip
  Ezani (kategoria Namazi)
  thirrja e cila përdoret për të shpallur kohën e faljes së namazit. Personi i cili thërret ezanin quhet myezin. Ezani ka disa fjalë dhe shprehje specifike...
 • Al-Ikhlāṣ الإخلاص Sinqeriteti i besimit 4 Mekë 022 Sura CXIII Al-Falaq الفلق Agimi i sabahut 5 Mekë 020 Sura CXIV An-Nās الناس Sterhimi i njerzve 6 Mekë 021...

#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (Study in China) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.
This article uses material from the Wikipedia article , which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Images, videos and audio are available under their respective licenses.