Html ngjyra 00XXY0

Html ngjyrat 00XXY0 është një tabel e ngjyrave të kombinimit të vlerave të numrave në shifrën e ngjyrave në gjuhën Html.

Html ngjyrat 00XXY0 është një tabel e ngjyrave të kombinimit të vlerave të numrave në shifrën e ngjyrave në gjuhën Html.

Tabelat e më poshtme janë kombinime gjatë cilave njëri nga tre numrat e shifrës së ngjyrave mbahet konstant dhe numri XX paraqesin sasin e ngjyrës në formën n+1, ndërsa numri Y0 paraqet ngjyrën e sasisë të dhënë në formën n+10. Në tabel është paraqitur vetë ngjyra dhe shifra e saj.

Tabelat

0000XX
b000000b000100b000200b000300b001400b000500b001600b000700b000800b000900b000A00b000B00b000C00b000D00b001D00b000F00
b001000b001100b001200b001300b001400b001500b001600b001700b001800b001900b001A00b001B00b001C00b001D00b001D00b001F00
b002000b002100b002200b002300b002400b002500b002600b002700b002800b002900b002A00b002B00b002C00b002D00b002D00b002F00
b003000b003100b003200b003300b003400b003500b003600b003700b003800b003900b003A00b003B00b003C00b003D00b003D00b003F00
b004000b004100b004200b004300b004400b004500b004600b004700b004800b004900b004A00b004B00b004C00b004D00b004D00b004F00
b005000b005100b005200b005300b005400b005500b005600b005700b005800b005900b005A00b005B00b005C00b005D00b005D00b005F00
b006000b006100b006200b006300b006400b006500b006600b006700b006800b006900b006A00b006B00b006C00b006D00b006E00b006F00
b007000b007100b007200b007300b007400b007500b007600b007700b007800b007900b007A00b007B00b007C00b007D00b007E00b007F00
b008000b008100b008200b008300b008400b008500b008600b008700b008800b008900b008A00b008B00b008C00b008D00b008D00b008F00
b009000b009100b009200b009300b009400b009500b009600b009700b009800b009900b009A00b009B00b009C00b009D00b009D00b009F00
b00A000b00A100b00A200b00A300b00A400b00A500b00A600b00A700b00A800b00A900b00AA00b00AB00b00AC00b00AD00b00AD00b00AF00
b00B000b00B100b00B200b00B300b00B400b00B500b00B600b00B700b00B800b00B900b00BA00b00BB00b00BC00b00BD00b00BD00b00BF00
b00C000b00C100b00C200b00C300b00C400b00C500b00C600b00C700b00C800b00C900b00CA00b00CB00b00CC00b00CD00b00CD00b00CF00
b00D000b00D100b00D200b00D300b00D400b00D500b00D600b00D700b00D800b00D900b00DA00b00DB00b00DC00b00DD00b00DD00b00DF00
b00E000b00E100b00E200b00E300b00E400b00E500b00E600b00E700b00E800b00E900b00EA00b00EB00b00EC00b00ED00b00ED00b00EF00
b00F000b00F100b00F200b00F300b00F400b00F500b00F600b00F700b00F800b00F900b00FA00b00FB00b00FC00b00FD00b00FD00b00FF00

FF10XX

0000XX
b000010b000110b000210b000310b001410b000510b001610b000710b000810b000910b000A10b000B10b000C10b000D10b001D10b000F10
b001010b001110b001210b001310b001410b001510b001610b001710b001810b001910b001A10b001B10b001C10b001D10b001D10b001F10
b002010b002110b002210b002310b002410b002510b002610b002710b002810b002910b002A10b002B10b002C10b002D10b002D10b002F10
b003010b003110b003210b003310b003410b003510b003610b003710b003810b003910b003A10b003B10b003C10b003D10b003D10b003F10
b004010b004110b004210b004310b004410b004510b004610b004710b004810b004910b004A10b004B10b004C10b004D10b004D10b004F10
b005010b005110b005210b005310b005410b005510b005610b005710b005810b005910b005A10b005B10b005C10b005D10b005D10b005F10
b006010b006110b006210b006310b006410b006510b006610b006710b006810b006910b006A10b006B10b006C10b006D10b006E10b006F10
b007010b007110b007210b007310b007410b007510b007610b007710b007810b007910b007A10b007B10b007C10b007D10b007E10b007F10
b008010b008110b008210b008310b008410b008510b008610b008710b008810b008910b008A10b008B10b008C10b008D10b008D10b008F10
b009010b009110b009210b009310b009410b009510b009610b009710b009810b009910b009A10b009B10b009C10b009D10b009D10b009F10
b00A010b00A110b00A210b00A310b00A410b00A510b00A610b00A710b00A810b00A910b00AA10b00AB10b00AC10b00AD10b00AD10b00AF10
b00B010b00B110b00B210b00B310b00B410b00B510b00B610b00B710b00B810b00B910b00BA10b00BB10b00BC10b00BD10b00BD10b00BF10
b00C010b00C110b00C210b00C310b00C410b00C510b00C610b00C710b00C810b00C910b00CA10b00CB10b00CC10b00CD10b00CD10b00CF10
b00D010b00D110b00D210b00D310b00D410b00D510b00D610b00D710b00D810b00D910b00DA10b00DB10b00DC10b00DD10b00DD10b00DF10
b00E010b00E110b00E210b00E310b00E410b00E510b00E610b00E710b00E810b00E910b00EA10b00EB10b00EC10b00ED10b00ED10b00EF10
b00F010b00F110b00F210b00F310b00F410b00F510b00F610b00F710b00F810b00F910b00FA10b00FB10b00FC10b00FD10b00FD10b00FF10

FF20XX

0000XX
b000020b000120b000220b000320b001420b000520b001620b000720b000820b000920b000A20b000B20b000C20b000D20b001D20b000F20
b001020b001120b001220b001320b001420b001520b001620b001720b001820b001920b001A20b001B20b001C20b001D20b001D20b001F20
b002020b002120b002220b002320b002420b002520b002620b002720b002820b002920b002A20b002B20b002C20b002D20b002D20b002F20
b003020b003120b003220b003320b003420b003520b003620b003720b003820b003920b003A20b003B20b003C20b003D20b003D20b003F20
b004020b004120b004220b004320b004420b004520b004620b004720b004820b004920b004A20b004B20b004C20b004D20b004D20b004F20
b005020b005120b005220b005320b005420b005520b005620b005720b005820b005920b005A20b005B20b005C20b005D20b005D20b005F20
b006020b006120b006220b006320b006420b006520b006620b006720b006820b006920b006A20b006B20b006C20b006D20b006E20b006F20
b007020b007120b007220b007320b007420b007520b007620b007720b007820b007920b007A20b007B20b007C20b007D20b007E20b007F20
b008020b008120b008220b008320b008420b008520b008620b008720b008820b008920b008A20b008B20b008C20b008D20b008D20b008F20
b009020b009120b009220b009320b009420b009520b009620b009720b009820b009920b009A20b009B20b009C20b009D20b009D20b009F20
b00A020b00A120b00A220b00A320b00A420b00A520b00A620b00A720b00A820b00A920b00AA20b00AB20b00AC20b00AD20b00AD20b00AF20
b00B020b00B120b00B220b00B320b00B420b00B520b00B620b00B720b00B820b00B920b00BA20b00BB20b00BC20b00BD20b00BD20b00BF20
b00C020b00C120b00C220b00C320b00C420b00C520b00C620b00C720b00C820b00C920b00CA20b00CB20b00CC20b00CD20b00CD20b00CF20
b00D020b00D120b00D220b00D320b00D420b00D520b00D620b00D720b00D820b00D920b00DA20b00DB20b00DC20b00DD20b00DD20b00DF20
b00E020b00E120b00E220b00E320b00E420b00E520b00E620b00E720b00E820b00E920b00EA20b00EB20b00EC20b00ED20b00ED20b00EF20
b00F020b00F120b00F220b00F320b00F420b00F520b00F620b00F720b00F820b00F920b00FA20b00FB20b00FC20b00FD20b00FD20b00FF20

FF30XX

0000XX
b000030b000130b000230b000330b001430b000530b001630b000730b000830b000930b000A30b000B30b000C30b000D30b001D30b000F30
b001030b001130b001230b001330b001430b001530b001630b001730b001830b001930b001A30b001B30b001C30b001D30b001D30b001F30
b002030b002130b002230b002330b002430b002530b002630b002730b002830b002930b002A30b002B30b002C30b002D30b002D30b002F30
b003030b003130b003230b003330b003430b003530b003630b003730b003830b003930b003A30b003B30b003C30b003D30b003D30b003F30
b004030b004130b004230b004330b004430b004530b004630b004730b004830b004930b004A30b004B30b004C30b004D30b004D30b004F30
b005030b005130b005230b005330b005430b005530b005630b005730b005830b005930b005A30b005B30b005C30b005D30b005D30b005F30
b006030b006130b006230b006330b006430b006530b006630b006730b006830b006930b006A30b006B30b006C30b006D30b006E30b006F30
b007030b007130b007230b007330b007430b007530b007630b007730b007830b007930b007A30b007B30b007C30b007D30b007E30b007F30
b008030b008130b008230b008330b008430b008530b008630b008730b008830b008930b008A30b008B30b008C30b008D30b008D30b008F30
b009030b009130b009230b009330b009430b009530b009630b009730b009830b009930b009A30b009B30b009C30b009D30b009D30b009F30
b00A030b00A130b00A230b00A330b00A430b00A530b00A630b00A730b00A830b00A930b00AA30b00AB30b00AC30b00AD30b00AD30b00AF30
b00B030b00B130b00B230b00B330b00B430b00B530b00B630b00B730b00B830b00B930b00BA30b00BB30b00BC30b00BD30b00BD30b00BF30
b00C030b00C130b00C230b00C330b00C430b00C530b00C630b00C730b00C830b00C930b00CA30b00CB30b00CC30b00CD30b00CD30b00CF30
b00D030b00D130b00D230b00D330b00D430b00D530b00D630b00D730b00D830b00D930b00DA30b00DB30b00DC30b00DD30b00DD30b00DF30
b00E030b00E130b00E230b00E330b00E430b00E530b00E630b00E730b00E830b00E930b00EA30b00EB30b00EC30b00ED30b00ED30b00EF30
b00F030b00F130b00F230b00F330b00F430b00F530b00F630b00F730b00F830b00F930b00FA30b00FB30b00FC30b00FD30b00FD30b00FF30

FF40XX

0000XX
b000040b000140b000240b000340b001440b000540b001640b000740b000840b000940b000A40b000B40b000C40b000D40b001D40b000F40
b001040b001140b001240b001340b001440b001540b001640b001740b001840b001940b001A40b001B40b001C40b001D40b001D40b001F40
b002040b002140b002240b002340b002440b002540b002640b002740b002840b002940b002A40b002B40b002C40b002D40b002D40b002F40
b003040b003140b003240b003340b003440b003540b003640b003740b003840b003940b003A40b003B40b003C40b003D40b003D40b003F40
b004040b004140b004240b004340b004440b004540b004640b004740b004840b004940b004A40b004B40b004C40b004D40b004D40b004F40
b005040b005140b005240b005340b005440b005540b005640b005740b005840b005940b005A40b005B40b005C40b005D40b005D40b005F40
b006040b006140b006240b006340b006440b006540b006640b006740b006840b006940b006A40b006B40b006C40b006D40b006E40b006F40
b007040b007140b007240b007340b007440b007540b007640b007740b007840b007940b007A40b007B40b007C40b007D40b007E40b007F40
b008040b008140b008240b008340b008440b008540b008640b008740b008840b008940b008A40b008B40b008C40b008D40b008D40b008F40
b009040b009140b009240b009340b009440b009540b009640b009740b009840b009940b009A40b009B40b009C40b009D40b009D40b009F40
b00A040b00A140b00A240b00A340b00A440b00A540b00A640b00A740b00A840b00A940b00AA40b00AB40b00AC40b00AD40b00AD40b00AF40
b00B040b00B140b00B240b00B340b00B440b00B540b00B640b00B740b00B840b00B940b00BA40b00BB40b00BC40b00BD40b00BD40b00BF40
b00C040b00C140b00C240b00C340b00C440b00C540b00C640b00C740b00C840b00C940b00CA40b00CB40b00CC40b00CD40b00CD40b00CF40
b00D040b00D140b00D240b00D340b00D440b00D540b00D640b00D740b00D840b00D940b00DA40b00DB40b00DC40b00DD40b00DD40b00DF40
b00E040b00E140b00E240b00E340b00E440b00E540b00E640b00E740b00E840b00E940b00EA40b00EB40b00EC40b00ED40b00ED40b00EF40
b00F040b00F140b00F240b00F340b00F440b00F540b00F640b00F740b00F840b00F940b00FA40b00FB40b00FC40b00FD40b00FD40b00FF40

FF50XX

0000XX
b000050b000150b000250b000350b001450b000550b001650b000750b000850b000950b000A50b000B50b000C50b000D50b001D50b000F50
b001050b001150b001250b001350b001450b001550b001650b001750b001850b001950b001A50b001B50b001C50b001D50b001D50b001F50
b002050b002150b002250b002350b002450b002550b002650b002750b002850b002950b002A50b002B50b002C50b002D50b002D50b002F50
b003050b003150b003250b003350b003450b003550b003650b003750b003850b003950b003A50b003B50b003C50b003D50b003D50b003F50
b004050b004150b004250b004350b004450b004550b004650b004750b004850b004950b004A50b004B50b004C50b004D50b004D50b004F50
b005050b005150b005250b005350b005450b005550b005650b005750b005850b005950b005A50b005B50b005C50b005D50b005D50b005F50
b006050b006150b006250b006350b006450b006550b006650b006750b006850b006950b006A50b006B50b006C50b006D50b006E50b006F50
b007050b007150b007250b007350b007450b007550b007650b007750b007850b007950b007A50b007B50b007C50b007D50b007E50b007F50
b008050b008150b008250b008350b008450b008550b008650b008750b008850b008950b008A50b008B50b008C50b008D50b008D50b008F50
b009050b009150b009250b009350b009450b009550b009650b009750b009850b009950b009A50b009B50b009C50b009D50b009D50b009F50
b00A050b00A150b00A250b00A350b00A450b00A550b00A650b00A750b00A850b00A950b00AA50b00AB50b00AC50b00AD50b00AD50b00AF50
b00B050b00B150b00B250b00B350b00B450b00B550b00B650b00B750b00B850b00B950b00BA50b00BB50b00BC50b00BD50b00BD50b00BF50
b00C050b00C150b00C250b00C350b00C450b00C550b00C650b00C750b00C850b00C950b00CA50b00CB50b00CC50b00CD50b00CD50b00CF50
b00D050b00D150b00D250b00D350b00D450b00D550b00D650b00D750b00D850b00D950b00DA50b00DB50b00DC50b00DD50b00DD50b00DF50
b00E050b00E150b00E250b00E350b00E450b00E550b00E650b00E750b00E850b00E950b00EA50b00EB50b00EC50b00ED50b00ED50b00EF50
b00F050b00F150b00F250b00F350b00F450b00F550b00F650b00F750b00F850b00F950b00FA50b00FB50b00FC50b00FD50b00FD50b00FF50

FF60XX

0000XX
b000060b000160b000260b000360b001460b000560b001660b000760b000860b000960b000A60b000B60b000C60b000D60b001D60b000F60
b001060b001160b001260b001360b001460b001560b001660b001760b001860b001960b001A60b001B60b001C60b001D60b001D60b001F60
b002060b002160b002260b002360b002460b002560b002660b002760b002860b002960b002A60b002B60b002C60b002D60b002D60b002F60
b003060b003160b003260b003360b003460b003560b003660b003760b003860b003960b003A60b003B60b003C60b003D60b003D60b003F60
b004060b004160b004260b004360b004460b004560b004660b004760b004860b004960b004A60b004B60b004C60b004D60b004D60b004F60
b005060b005160b005260b005360b005460b005560b005660b005760b005860b005960b005A60b005B60b005C60b005D60b005D60b005F60
b006060b006160b006260b006360b006460b006560b006660b006760b006860b006960b006A60b006B60b006C60b006D60b006E60b006F60
b007060b007160b007260b007360b007460b007560b007660b007760b007860b007960b007A60b007B60b007C60b007D60b007E60b007F60
b008060b008160b008260b008360b008460b008560b008660b008760b008860b008960b008A60b008B60b008C60b008D60b008D60b008F60
b009060b009160b009260b009360b009460b009560b009660b009760b009860b009960b009A60b009B60b009C60b009D60b009D60b009F60
b00A060b00A160b00A260b00A360b00A460b00A560b00A660b00A760b00A860b00A960b00AA60b00AB60b00AC60b00AD60b00AD60b00AF60
b00B060b00B160b00B260b00B360b00B460b00B560b00B660b00B760b00B860b00B960b00BA60b00BB60b00BC60b00BD60b00BD60b00BF60
b00C060b00C160b00C260b00C360b00C460b00C560b00C660b00C760b00C860b00C960b00CA60b00CB60b00CC60b00CD60b00CD60b00CF60
b00D060b00D160b00D260b00D360b00D460b00D560b00D660b00D760b00D860b00D960b00DA60b00DB60b00DC60b00DD60b00DD60b00DF60
b00E060b00E160b00E260b00E360b00E460b00E560b00E660b00E760b00E860b00E960b00EA60b00EB60b00EC60b00ED60b00ED60b00EF60
b00F060b00F160b00F260b00F360b00F460b00F560b00F660b00F760b00F860b00F960b00FA60b00FB60b00FC60b00FD60b00FD60b00FF60

FF07XX

0000XX
b000070b000170b000270b000370b001470b000570b001670b000770b000870b000970b000A70b000B70b000C70b000D70b001D70b000F70
b001070b001170b001270b001370b001470b001570b001670b001770b001870b001970b001A70b001B70b001C70b001D70b001D70b001F70
b002070b002170b002270b002370b002470b002570b002670b002770b002870b002970b002A70b002B70b002C70b002D70b002D70b002F70
b003070b003170b003270b003370b003470b003570b003670b003770b003870b003970b003A70b003B70b003C70b003D70b003D70b003F70
b004070b004170b004270b004370b004470b004570b004670b004770b004870b004970b004A70b004B70b004C70b004D70b004D70b004F70
b005070b005170b005270b005370b005470b005570b005670b005770b005870b005970b005A70b005B70b005C70b005D70b005D70b005F70
b006070b006170b006270b006370b006470b006570b006670b006770b006870b006970b006A70b006B70b006C70b006D70b006E70b006F70
b007070b007170b007270b007370b007470b007570b007670b007770b007870b007970b007A70b007B70b007C70b007D70b007E70b007F70
b008070b008170b008270b008370b008470b008570b008670b008770b008870b008970b008A70b008B70b008C70b008D70b008D70b008F70
b009070b009170b009270b009370b009470b009570b009670b009770b009870b009970b009A70b009B70b009C70b009D70b009D70b009F70
b00A070b00A170b00A270b00A370b00A470b00A570b00A670b00A770b00A870b00A970b00AA70b00AB70b00AC70b00AD70b00AD70b00AF70
b00B070b00B170b00B270b00B370b00B470b00B570b00B670b00B770b00B870b00B970b00BA70b00BB70b00BC70b00BD70b00BD70b00BF70
b00C070b00C170b00C270b00C370b00C470b00C570b00C670b00C770b00C870b00C970b00CA70b00CB70b00CC70b00CD70b00CD70b00CF70
b00D070b00D170b00D270b00D370b00D470b00D570b00D670b00D770b00D870b00D970b00DA70b00DB70b00DC70b00DD70b00DD70b00DF70
b00E070b00E170b00E270b00E370b00E470b00E570b00E670b00E770b00E870b00E970b00EA70b00EB70b00EC70b00ED70b00ED70b00EF70
b00F070b00F170b00F270b00F370b00F470b00F570b00F670b00F770b00F870b00F970b00FA70b00FB70b00FC70b00FD70b00FD70b00FF70

FF80XX

0000XX
b000080b000180b000280b000380b001480b000580b001680b000780b000880b000980b000A80b000B80b000C80b000D80b001D80b000F80
b001080b001180b001280b001380b001480b001580b001680b001780b001880b001980b001A80b001B80b001C80b001D80b001D80b001F80
b002080b002180b002280b002380b002480b002580b002680b002780b002880b002980b002A80b002B80b002C80b002D80b002D80b002F80
b003080b003180b003280b003380b003480b003580b003680b003780b003880b003980b003A80b003B80b003C80b003D80b003D80b003F80
b004080b004180b004280b004380b004480b004580b004680b004780b004880b004980b004A80b004B80b004C80b004D80b004D80b004F80
b005080b005180b005280b005380b005480b005580b005680b005780b005880b005980b005A80b005B80b005C80b005D80b005D80b005F80
b006080b006180b006280b006380b006480b006580b006680b006780b006880b006980b006A80b006B80b006C80b006D80b006E80b006F80
b007080b007180b007280b007380b007480b007580b007680b007780b007880b007980b007A80b007B80b007C80b007D80b007E80b007F80
b008080b008180b008280b008380b008480b008580b008680b008780b008880b008980b008A80b008B80b008C80b008D80b008D80b008F80
b009080b009180b009280b009380b009480b009580b009680b009780b009880b009980b009A80b009B80b009C80b009D80b009D80b009F80
b00A080b00A180b00A280b00A380b00A480b00A580b00A680b00A780b00A880b00A980b00AA80b00AB80b00AC80b00AD80b00AD80b00AF80
b00B080b00B180b00B280b00B380b00B480b00B580b00B680b00B780b00B880b00B980b00BA80b00BB80b00BC80b00BD80b00BD80b00BF80
b00C080b00C180b00C280b00C380b00C480b00C580b00C680b00C780b00C880b00C980b00CA80b00CB80b00CC80b00CD80b00CD80b00CF80
b00D080b00D180b00D280b00D380b00D480b00D580b00D680b00D780b00D880b00D980b00DA80b00DB80b00DC80b00DD80b00DD80b00DF80
b00E080b00E180b00E280b00E380b00E480b00E580b00E680b00E780b00E880b00E980b00EA80b00EB80b00EC80b00ED80b00ED80b00EF80
b00F080b00F180b00F280b00F380b00F480b00F580b00F680b00F780b00F880b00F980b00FA80b00FB80b00FC80b00FD80b00FD80b00FF80

FF90XX

0000XX
b000090b000190b000290b000390b001490b000590b001690b000790b000890b000990b000A90b000B90b000C90b000D90b001D90b000F90
b001090b001190b001290b001390b001490b001590b001690b001790b001890b001990b001A90b001B90b001C90b001D90b001D90b001F90
b002090b002190b002290b002390b002490b002590b002690b002790b002890b002990b002A90b002B90b002C90b002D90b002D90b002F90
b003090b003190b003290b003390b003490b003590b003690b003790b003890b003990b003A90b003B90b003C90b003D90b003D90b003F90
b004090b004190b004290b004390b004490b004590b004690b004790b004890b004990b004A90b004B90b004C90b004D90b004D90b004F90
b005090b005190b005290b005390b005490b005590b005690b005790b005890b005990b005A90b005B90b005C90b005D90b005D90b005F90
b006090b006190b006290b006390b006490b006590b006690b006790b006890b006990b006A90b006B90b006C90b006D90b006E90b006F90
b007090b007190b007290b007390b007490b007590b007690b007790b007890b007990b007A90b007B90b007C90b007D90b007E90b007F90
b008090b008190b008290b008390b008490b008590b008690b008790b008890b008990b008A90b008B90b008C90b008D90b008D90b008F90
b009090b009190b009290b009390b009490b009590b009690b009790b009890b009990b009A90b009B90b009C90b009D90b009D90b009F90
b00A090b00A190b00A290b00A390b00A490b00A590b00A690b00A790b00A890b00A990b00AA90b00AB90b00AC90b00AD90b00AD90b00AF90
b00B090b00B190b00B290b00B390b00B490b00B590b00B690b00B790b00B890b00B990b00BA90b00BB90b00BC90b00BD90b00BD90b00BF90
b00C090b00C190b00C290b00C390b00C490b00C590b00C690b00C790b00C890b00C990b00CA90b00CB90b00CC90b00CD90b00CD90b00CF90
b00D090b00D190b00D290b00D390b00D490b00D590b00D690b00D790b00D890b00D990b00DA90b00DB90b00DC90b00DD90b00DD90b00DF90
b00E090b00E190b00E290b00E390b00E490b00E590b00E690b00E790b00E890b00E990b00EA90b00EB90b00EC90b00ED90b00ED90b00EF90
b00F090b00F190b00F290b00F390b00F490b00F590b00F690b00F790b00F890b00F990b00FA90b00FB90b00FC90b00FD90b00FD90b00FF90

FFA0XX

0000XX
b0000A0b0001A0b0002A0b0003A0b0014A0b0005A0b0016A0b0007A0b0008A0b0009A0b000AA0b000BA0b000CA0b000DA0b001DA0b000FA0
b0010A0b0011A0b0012A0b0013A0b0014A0b0015A0b0016A0b0017A0b0018A0b0019A0b001AA0b001BA0b001CA0b001DA0b001DA0b001FA0
b0020A0b0021A0b0022A0b0023A0b0024A0b0025A0b0026A0b0027A0b0028A0b0029A0b002AA0b002BA0b002CA0b002DA0b002DA0b002FA0
b0030A0b0031A0b0032A0b0033A0b0034A0b0035A0b0036A0b0037A0b0038A0b0039A0b003AA0b003BA0b003CA0b003DA0b003DA0b003FA0
b0040A0b0041A0b0042A0b0043A0b0044A0b0045A0b0046A0b0047A0b0048A0b0049A0b004AA0b004BA0b004CA0b004DA0b004DA0b004FA0
b0050A0b0051A0b0052A0b0053A0b0054A0b0055A0b0056A0b0057A0b0058A0b0059A0b005AA0b005BA0b005CA0b005DA0b005DA0b005FA0
b0060A0b0061A0b0062A0b0063A0b0064A0b0065A0b0066A0b0067A0b0068A0b0069A0b006AA0b006BA0b006CA0b006DA0b006EA0b006FA0
b0070A0b0071A0b0072A0b0073A0b0074A0b0075A0b0076A0b0077A0b0078A0b0079A0b007AA0b007BA0b007CA0b007DA0b007EA0b007FA0
b0080A0b0081A0b0082A0b0083A0b0084A0b0085A0b0086A0b0087A0b0088A0b0089A0b008AA0b008BA0b008CA0b008DA0b008DA0b008FA0
b0090A0b0091A0b0092A0b0093A0b0094A0b0095A0b0096A0b0097A0b0098A0b0099A0b009AA0b009BA0b009CA0b009DA0b009DA0b009FA0
b00A0A0b00A1A0b00A2A0b00A3A0b00A4A0b00A5A0b00A6A0b00A7A0b00A8A0b00A9A0b00AAA0b00ABA0b00ACA0b00ADA0b00ADA0b00AFA0
b00B0A0b00B1A0b00B2A0b00B3A0b00B4A0b00B5A0b00B6A0b00B7A0b00B8A0b00B9A0b00BAA0b00BBA0b00BCA0b00BDA0b00BDA0b00BFA0
b00C0A0b00C1A0b00C2A0b00C3A0b00C4A0b00C5A0b00C6A0b00C7A0b00C8A0b00C9A0b00CAA0b00CBA0b00CCA0b00CDA0b00CDA0b00CFA0
b00D0A0b00D1A0b00D2A0b00D3A0b00D4A0b00D5A0b00D6A0b00D7A0b00D8A0b00D9A0b00DAA0b00DBA0b00DCA0b00DDA0b00DDA0b00DFA0
b00E0A0b00E1A0b00E2A0b00E3A0b00E4A0b00E5A0b00E6A0b00E7A0b00E8A0b00E9A0b00EAA0b00EBA0b00ECA0b00EDA0b00EDA0b00EFA0
b00F0A0b00F1A0b00F2A0b00F3A0b00F4A0b00F5A0b00F6A0b00F7A0b00F8A0b00F9A0b00FAA0b00FBA0b00FCA0b00FDA0b00FDA0b00FFA0

FFB0XX

0000XX
b0000B0b0001B0b0002B0b0003B0b0014B0b0005B0b0016B0b0007B0b0008B0b0009B0b000AB0b000BB0b000CB0b000DB0b001DB0b000FB0
b0010B0b0011B0b0012B0b0013B0b0014B0b0015B0b0016B0b0017B0b0018B0b0019B0b001AB0b001BB0b001CB0b001DB0b001DB0b001FB0
b0020B0b0021B0b0022B0b0023B0b0024B0b0025B0b0026B0b0027B0b0028B0b0029B0b002AB0b002BB0b002CB0b002DB0b002DB0b002FB0
b0030B0b0031B0b0032B0b0033B0b0034B0b0035B0b0036B0b0037B0b0038B0b0039B0b003AB0b003BB0b003CB0b003DB0b003DB0b003FB0
b0040B0b0041B0b0042B0b0043B0b0044B0b0045B0b0046B0b0047B0b0048B0b0049B0b004AB0b004BB0b004CB0b004DB0b004DB0b004FB0
b0050B0b0051B0b0052B0b0053B0b0054B0b0055B0b0056B0b0057B0b0058B0b0059B0b005AB0b005BB0b005CB0b005DB0b005DB0b005FB0
b0060B0b0061B0b0062B0b0063B0b0064B0b0065B0b0066B0b0067B0b0068B0b0069B0b006AB0b006BB0b006CB0b006DB0b006EB0b006FB0
b0070B0b0071B0b0072B0b0073B0b0074B0b0075B0b0076B0b0077B0b0078B0b0079B0b007AB0b007BB0b007CB0b007DB0b007EB0b007FB0
b0080B0b0081B0b0082B0b0083B0b0084B0b0085B0b0086B0b0087B0b0088B0b0089B0b008AB0b008BB0b008CB0b008DB0b008DB0b008FB0
b0090B0b0091B0b0092B0b0093B0b0094B0b0095B0b0096B0b0097B0b0098B0b0099B0b009AB0b009BB0b009CB0b009DB0b009DB0b009FB0
b00A0B0b00A1B0b00A2B0b00A3B0b00A4B0b00A5B0b00A6B0b00A7B0b00A8B0b00A9B0b00AAB0b00ABB0b00ACB0b00ADB0b00ADB0b00AFB0
b00B0B0b00B1B0b00B2B0b00B3B0b00B4B0b00B5B0b00B6B0b00B7B0b00B8B0b00B9B0b00BAB0b00BBB0b00BCB0b00BDB0b00BDB0b00BFB0
b00C0B0b00C1B0b00C2B0b00C3B0b00C4B0b00C5B0b00C6B0b00C7B0b00C8B0b00C9B0b00CAB0b00CBB0b00CCB0b00CDB0b00CDB0b00CFB0
b00D0B0b00D1B0b00D2B0b00D3B0b00D4B0b00D5B0b00D6B0b00D7B0b00D8B0b00D9B0b00DAB0b00DBB0b00DCB0b00DDB0b00DDB0b00DFB0
b00E0B0b00E1B0b00E2B0b00E3B0b00E4B0b00E5B0b00E6B0b00E7B0b00E8B0b00E9B0b00EAB0b00EBB0b00ECB0b00EDB0b00EDB0b00EFB0
b00F0B0b00F1B0b00F2B0b00F3B0b00F4B0b00F5B0b00F6B0b00F7B0b00F8B0b00F9B0b00FAB0b00FBB0b00FCB0b00FDB0b00FDB0b00FFB0

FFC0XX

0000XX
b0000C0b0001C0b0002C0b0003C0b0014C0b0005C0b0016C0b0007C0b0008C0b0009C0b000AC0b000BC0b000CC0b000DC0b001DC0b000FC0
b0010C0b0011C0b0012C0b0013C0b0014C0b0015C0b0016C0b0017C0b0018C0b0019C0b001AC0b001BC0b001CC0b001DC0b001DC0b001FC0
b0020C0b0021C0b0022C0b0023C0b0024C0b0025C0b0026C0b0027C0b0028C0b0029C0b002AC0b002BC0b002CC0b002DC0b002DC0b002FC0
b0030C0b0031C0b0032C0b0033C0b0034C0b0035C0b0036C0b0037C0b0038C0b0039C0b003AC0b003BC0b003CC0b003DC0b003DC0b003FC0
b0040C0b0041C0b0042C0b0043C0b0044C0b0045C0b0046C0b0047C0b0048C0b0049C0b004AC0b004BC0b004CC0b004DC0b004DC0b004FC0
b0050C0b0051C0b0052C0b0053C0b0054C0b0055C0b0056C0b0057C0b0058C0b0059C0b005AC0b005BC0b005CC0b005DC0b005DC0b005FC0
b0060C0b0061C0b0062C0b0063C0b0064C0b0065C0b0066C0b0067C0b0068C0b0069C0b006AC0b006BC0b006CC0b006DC0b006EC0b006FC0
b0070C0b0071C0b0072C0b0073C0b0074C0b0075C0b0076C0b0077C0b0078C0b0079C0b007AC0b007BC0b007CC0b007DC0b007EC0b007FC0
b0080C0b0081C0b0082C0b0083C0b0084C0b0085C0b0086C0b0087C0b0088C0b0089C0b008AC0b008BC0b008CC0b008DC0b008DC0b008FC0
b0090C0b0091C0b0092C0b0093C0b0094C0b0095C0b0096C0b0097C0b0098C0b0099C0b009AC0b009BC0b009CC0b009DC0b009DC0b009FC0
b00A0C0b00A1C0b00A2C0b00A3C0b00A4C0b00A5C0b00A6C0b00A7C0b00A8C0b00A9C0b00AAC0b00ABC0b00ACC0b00ADC0b00ADC0b00AFC0
b00B0C0b00B1C0b00B2C0b00B3C0b00B4C0b00B5C0b00B6C0b00B7C0b00B8C0b00B9C0b00BAC0b00BBC0b00BCC0b00BDC0b00BDC0b00BFC0
b00C0C0b00C1C0b00C2C0b00C3C0b00C4C0b00C5C0b00C6C0b00C7C0b00C8C0b00C9C0b00CAC0b00CBC0b00CCC0b00CDC0b00CDC0b00CFC0
b00D0C0b00D1C0b00D2C0b00D3C0b00D4C0b00D5C0b00D6C0b00D7C0b00D8C0b00D9C0b00DAC0b00DBC0b00DCC0b00DDC0b00DDC0b00DFC0
b00E0C0b00E1C0b00E2C0b00E3C0b00E4C0b00E5C0b00E6C0b00E7C0b00E8C0b00E9C0b00EAC0b00EBC0b00ECC0b00EDC0b00EDC0b00EFC0
b00F0C0b00F1C0b00F2C0b00F3C0b00F4C0b00F5C0b00F6C0b00F7C0b00F8C0b00F9C0b00FAC0b00FBC0b00FCC0b00FDC0b00FDC0b00FFC0

FFD0XX

0000XX
b0000D0b0001D0b0002D0b0003D0b0014D0b0005D0b0016D0b0007D0b0008D0b0009D0b000AD0b000BD0b000CD0b000DD0b001DD0b000FD0
b0010D0b0011D0b0012D0b0013D0b0014D0b0015D0b0016D0b0017D0b0018D0b0019D0b001AD0b001BD0b001CD0b001DD0b001DD0b001FD0
b0020D0b0021D0b0022D0b0023D0b0024D0b0025D0b0026D0b0027D0b0028D0b0029D0b002AD0b002BD0b002CD0b002DD0b002DD0b002FD0
b0030D0b0031D0b0032D0b0033D0b0034D0b0035D0b0036D0b0037D0b0038D0b0039D0b003AD0b003BD0b003CD0b003DD0b003DD0b003FD0
b0040D0b0041D0b0042D0b0043D0b0044D0b0045D0b0046D0b0047D0b0048D0b0049D0b004AD0b004BD0b004CD0b004DD0b004DD0b004FD0
b0050D0b0051D0b0052D0b0053D0b0054D0b0055D0b0056D0b0057D0b0058D0b0059D0b005AD0b005BD0b005CD0b005DD0b005DD0b005FD0
b0060D0b0061D0b0062D0b0063D0b0064D0b0065D0b0066D0b0067D0b0068D0b0069D0b006AD0b006BD0b006CD0b006DD0b006ED0b006FD0
b0070D0b0071D0b0072D0b0073D0b0074D0b0075D0b0076D0b0077D0b0078D0b0079D0b007AD0b007BD0b007CD0b007DD0b007ED0b007FD0
b0080D0b0081D0b0082D0b0083D0b0084D0b0085D0b0086D0b0087D0b0088D0b0089D0b008AD0b008BD0b008CD0b008DD0b008DD0b008FD0
b0090D0b0091D0b0092D0b0093D0b0094D0b0095D0b0096D0b0097D0b0098D0b0099D0b009AD0b009BD0b009CD0b009DD0b009DD0b009FD0
b00A0D0b00A1D0b00A2D0b00A3D0b00A4D0b00A5D0b00A6D0b00A7D0b00A8D0b00A9D0b00AAD0b00ABD0b00ACD0b00ADD0b00ADD0b00AFD0
b00B0D0b00B1D0b00B2D0b00B3D0b00B4D0b00B5D0b00B6D0b00B7D0b00B8D0b00B9D0b00BAD0b00BBD0b00BCD0b00BDD0b00BDD0b00BFD0
b00C0D0b00C1D0b00C2D0b00C3D0b00C4D0b00C5D0b00C6D0b00C7D0b00C8D0b00C9D0b00CAD0b00CBD0b00CCD0b00CDD0b00CDD0b00CFD0
b00D0D0b00D1D0b00D2D0b00D3D0b00D4D0b00D5D0b00D6D0b00D7D0b00D8D0b00D9D0b00DAD0b00DBD0b00DCD0b00DDD0b00DDD0b00DFD0
b00E0D0b00E1D0b00E2D0b00E3D0b00E4D0b00E5D0b00E6D0b00E7D0b00E8D0b00E9D0b00EAD0b00EBD0b00ECD0b00EDD0b00EDD0b00EFD0
b00F0D0b00F1D0b00F2D0b00F3D0b00F4D0b00F5D0b00F6D0b00F7D0b00F8D0b00F9D0b00FAD0b00FBD0b00FCD0b00FDD0b00FDD0b00FFD0

FFE0XX

0000XX
b0000E0b0001E0b0002E0b0003E0b0014E0b0005E0b0016E0b0007E0b0008E0b0009E0b000AE0b000BE0b000CE0b000DE0b001DE0b000FE0
b0010E0b0011E0b0012E0b0013E0b0014E0b0015E0b0016E0b0017E0b0018E0b0019E0b001AE0b001BE0b001CE0b001DE0b001DE0b001FE0
b0020E0b0021E0b0022E0b0023E0b0024E0b0025E0b0026E0b0027E0b0028E0b0029E0b002AE0b002BE0b002CE0b002DE0b002DE0b002FE0
b0030E0b0031E0b0032E0b0033E0b0034E0b0035E0b0036E0b0037E0b0038E0b0039E0b003AE0b003BE0b003CE0b003DE0b003DE0b003FE0
b0040E0b0041E0b0042E0b0043E0b0044E0b0045E0b0046E0b0047E0b0048E0b0049E0b004AE0b004BE0b004CE0b004DE0b004DE0b004FE0
b0050E0b0051E0b0052E0b0053E0b0054E0b0055E0b0056E0b0057E0b0058E0b0059E0b005AE0b005BE0b005CE0b005DE0b005DE0b005FE0
b0060E0b0061E0b0062E0b0063E0b0064E0b0065E0b0066E0b0067E0b0068E0b0069E0b006AE0b006BE0b006CE0b006DE0b006EE0b006FE0
b0070E0b0071E0b0072E0b0073E0b0074E0b0075E0b0076E0b0077E0b0078E0b0079E0b007AE0b007BE0b007CE0b007DE0b007EE0b007FE0
b0080E0b0081E0b0082E0b0083E0b0084E0b0085E0b0086E0b0087E0b0088E0b0089E0b008AE0b008BE0b008CE0b008DE0b008DE0b008FE0
b0090E0b0091E0b0092E0b0093E0b0094E0b0095E0b0096E0b0097E0b0098E0b0099E0b009AE0b009BE0b009CE0b009DE0b009DE0b009FE0
b00A0E0b00A1E0b00A2E0b00A3E0b00A4E0b00A5E0b00A6E0b00A7E0b00A8E0b00A9E0b00AAE0b00ABE0b00ACE0b00ADE0b00ADE0b00AFE0
b00B0E0b00B1E0b00B2E0b00B3E0b00B4E0b00B5E0b00B6E0b00B7E0b00B8E0b00B9E0b00BAE0b00BBE0b00BCE0b00BDE0b00BDE0b00BFE0
b00C0E0b00C1E0b00C2E0b00C3E0b00C4E0b00C5E0b00C6E0b00C7E0b00C8E0b00C9E0b00CAE0b00CBE0b00CCE0b00CDE0b00CDE0b00CFE0
b00D0E0b00D1E0b00D2E0b00D3E0b00D4E0b00D5E0b00D6E0b00D7E0b00D8E0b00D9E0b00DAE0b00DBE0b00DCE0b00DDE0b00DDE0b00DFE0
b00E0E0b00E1E0b00E2E0b00E3E0b00E4E0b00E5E0b00E6E0b00E7E0b00E8E0b00E9E0b00EAE0b00EBE0b00ECE0b00EDE0b00EDE0b00EFE0
b00F0E0b00F1E0b00F2E0b00F3E0b00F4E0b00F5E0b00F6E0b00F7E0b00F8E0b00F9E0b00FAE0b00FBE0b00FCE0b00FDE0b00FDE0b00FFE0

FFF0XX

0000XX
b0000F0b0001F0b0002F0b0003F0b0014F0b0005F0b0016F0b0007F0b0008F0b0009F0b000AF0b000BF0b000CF0b000DF0b001DF0b000FF0
b0010F0b0011F0b0012F0b0013F0b0014F0b0015F0b0016F0b0017F0b0018F0b0019F0b001AF0b001BF0b001CF0b001DF0b001DF0b001FF0
b0020F0b0021F0b0022F0b0023F0b0024F0b0025F0b0026F0b0027F0b0028F0b0029F0b002AF0b002BF0b002CF0b002DF0b002DF0b002FF0
b0030F0b0031F0b0032F0b0033F0b0034F0b0035F0b0036F0b0037F0b0038F0b0039F0b003AF0b003BF0b003CF0b003DF0b003DF0b003FF0
b0040F0b0041F0b0042F0b0043F0b0044F0b0045F0b0046F0b0047F0b0048F0b0049F0b004AF0b004BF0b004CF0b004DF0b004DF0b004FF0
b0050F0b0051F0b0052F0b0053F0b0054F0b0055F0b0056F0b0057F0b0058F0b0059F0b005AF0b005BF0b005CF0b005DF0b005DF0b005FF0
b0060F0b0061F0b0062F0b0063F0b0064F0b0065F0b0066F0b0067F0b0068F0b0069F0b006AF0b006BF0b006CF0b006DF0b006EF0b006FF0
b0070F0b0071F0b0072F0b0073F0b0074F0b0075F0b0076F0b0077F0b0078F0b0079F0b007AF0b007BF0b007CF0b007DF0b007EF0b007FF0
b0080F0b0081F0b0082F0b0083F0b0084F0b0085F0b0086F0b0087F0b0088F0b0089F0b008AF0b008BF0b008CF0b008DF0b008DF0b008FF0
b0090F0b0091F0b0092F0b0093F0b0094F0b0095F0b0096F0b0097F0b0098F0b0099F0b009AF0b009BF0b009CF0b009DF0b009DF0b009FF0
b00A0F0b00A1F0b00A2F0b00A3F0b00A4F0b00A5F0b00A6F0b00A7F0b00A8F0b00A9F0b00AAF0b00ABF0b00ACF0b00ADF0b00ADF0b00AFF0
b00B0F0b00B1F0b00B2F0b00B3F0b00B4F0b00B5F0b00B6F0b00B7F0b00B8F0b00B9F0b00BAF0b00BBF0b00BCF0b00BDF0b00BDF0b00BFF0
b00C0F0b00C1F0b00C2F0b00C3F0b00C4F0b00C5F0b00C6F0b00C7F0b00C8F0b00C9F0b00CAF0b00CBF0b00CCF0b00CDF0b00CDF0b00CFF0
b00D0F0b00D1F0b00D2F0b00D3F0b00D4F0b00D5F0b00D6F0b00D7F0b00D8F0b00D9F0b00DAF0b00DBF0b00DCF0b00DDF0b00DDF0b00DFF0
b00E0F0b00E1F0b00E2F0b00E3F0b00E4F0b00E5F0b00E6F0b00E7F0b00E8F0b00E9F0b00EAF0b00EBF0b00ECF0b00EDF0b00EDF0b00EFF0
b00F0F0b00F1F0b00F2F0b00F3F0b00F4F0b00F5F0b00F6F0b00F7F0b00F8F0b00F9F0b00FAF0b00FBF0b00FCF0b00FDF0b00FDF0b00FFF0

This article uses material from the Wikipedia Shqip article Html ngjyra 00XXY0, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Përmbajtja është në disponim nëpërmjet licencës CC BY-SA 3.0 nëse nuk shënohet ndryshe. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}