Wiki Shqip 2022: Shqipëria
SQVietnameseEnglish

Nuk zhvillojnë ndernyje normale. Tek qershia brakiblastet mbajnë gjethe dhe lule ; janë kompakte sepse zhvillimi i ndërnyjeve është i kufizuar ; sipërfaqja e tyre është e mbuluar nga disa shenja të vogla si pasoje e futjes se gjetheve të viteve të mëparshme. Tek pisha dhe tek qitroja gjethet që kryejnë fotosinteze ndodhen vetëm tek brakiblastët.