ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

Flag of Shan.png
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ။
ၼႆႉပဵၼ် ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ၊ တႅမ်ႈလႆႈ၊ ထတ်းလႆႈ။
ယၢမ်းၼႆႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း လိၵ်ႈတႆး မီး 11,258 ႁူဝ်ယဝ်ႉ။
Website Shan Font Issue.svg

ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းပရႁိတ ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉသေ ဢၼ်ပဵၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉယူႇ။

ၽႃႇသႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း

🔥 Top trends keywords လိၵ်ႈတႆး Wiki:

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈပိူင်ထၢၼ်ႈ:ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵူးပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိူတ်ႇ ပီ 1756ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1782ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ဝီႇၶီႇပီးတီးယႅၼ်း ၽႃႇသႃႇလႂ်ၽႃႇသႃႇၼၼ်ႉ1988ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ1929လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Contentsဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ194619041989197219801943196019351957195019631941198119951976195119661968194719451932195919191925199019221992ၺွင်ႇပိၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵူး1914ၵျုၼ်းၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵူးတလၢႆးငူၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵူး19331961တတႃးဢူး၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵူး19181902199818671956Digital object identifierမလႅင်ႇ၊ ဝဵင်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Community Portal1987200819851970ၸီးၵျုၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵူး197920061852ငႅတ်ႉၸႃး၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵူးၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵူး19121934200019211977199619621942197319861907195819051937193919911913🡆 More