Wiki Armãneashce 2022: Prota frãndzã
ArmãneashceVietnameseEnglish

Prota frãndzã

Ghini vinit pi Wikipedia!
Enciclopedia liberâ pi armâneascâ
1.283 articole pi armâneascâ
Romulus-Remus.jpg
Puneț titllu la noa frândzâ:

Un proectu cai va s-facă unâ enciclopedie liberâ pi armâneaști
cu colaborația a cathi unâľei persoanâ.

Pompebled.svg Fântânâ Pompebled.svg Nale alâxiri Pompebled.svg Cum s-alâxeașce unâ frândzâ

Articlu di calitati

Prota surã a Coranlui, Al-Fatiha

Coranlu (arabă: القرآن al-Qur'ān, „ghivăseare”, „greare”, dit verbu qara’a „s-ghivãsi”, „greare cu boatse vãrtos”) easte carte aya a musulmanjlor tuts shi tsãne tute dimãndãrile al Dumnidzã (arabescã: ألله Allāh), pit anghilu Ğibrīl (Gavril) shi prufetlu Muhammed, pi limba arabescã. Coranlu si spunã cã easte "Zborlu al Dumnidză", tsi di totãna eara ghivăsit tu Umm al-Kitāb – Dada a yramãljei – aflată tu tser pi al-Lawh al-Mahfūz - „Frãndza Tsãnutã”. Ti musulmanjlji, Coranlu easte carte aya di la Dumnidzã, cai-l dzãtsi a ãmbistimenului cum s-bãneadzã ndreptu... (continuare...)


Cadurlu a dzuul'ei

Cadhur di-tu Nea paidagogia alu Ucuta, carti armâneascâ di-tu 1797:
Ayisite, ayisite, ayisite ești doamne Sabaoth, țeru șâ loclu este mplinu de dhoxa ata osana tine de-analtu. (n-susu)
Asusea-nă tine ți ești analtu, alăvdatu. (na-nstânga)
Ești tine ți viniș pre numa a domnului. (na-ndreapta)
Trei suntu ațeľi ți mărturisescu n-țeru, tatălu, greailu ș-avilu duhu. Ș-treiľ aișțâ ună suntu. Ioan, true, E, cap. ș, 7. (n-ghiosu)
    

Informații ti Wikipedia armânească

Informații ti limba armânească

Aestâ easti Wikipedia pi armâneaști. Limba armânească easti unu dialectu a limbâľei românâ, ți pricadi tu gruplu a limbiloru romanice (neolatine) di not-datlu.

Information about the Aromanian language

Aromanian (limba armânească, armâneaști, rremenești, armâneașce), also known as Macedo-Romanian or Vlach, is a dialect of the Romanian language, an Eastern Romance language spoken in Southeastern Europe. Its speakers are called Aromanians or Vlachs (which is an exonym that covers other Romanian communities as well, such as the Istro-Romanians or the Romanians of Serbia)... (full article)

Information sur l'aroumain

L’aroumain (dit aussi macédo-roumain en Roumanie), en aroumain : limba armâneascâ ou armânâ (aroumain), désigné aussi par l’adverbe armâneaști avec la variante rremenești ou armâneașce, est une dialecte de la langue roumain, une langue romane orientale... (lire la suite)

Informaţii despre limba aromână

Limba aromână sau macedoromână, vorbită de aromâni, este un dialect al limbii române, o limbă din grupul limbilor romanice... (citiți mai mult)

»» Pi alte limbe


Wiki pi alti limbi

Lista di tuti proiectili Wikipedia
Wiktprintable without text.svgWikționar
Dicționar liber
Wikinews-logo.svgWikihâbări
Fântânâ di hâbări
Wikiquote-logo.svgWikicitatu
Citati și spuniri
Wikibooks-logo.svgWikimanuali
Manuali și ghiduri liberi
Wikispecies-logo.svgWikispecii
Directoru (catasithu) di specii
Wikisource-logo.svgWikisursâ
Biblioteca liberâ
Wikiversity-logo.svgWikiversitati
Materialo didactici liberi
Commons-logo.svgCommons
Resursi di media
Wikimedia-logo.svgMeta-Wiki
Coordonarea a proecteloru tuti
Limbă