ønskelisten

Om du er på leting etter en inspirasjon til en artikkel, kan denne listen være til hjelp.

Litt veiledning


Bruk innholdsfortegnelsen og finn emner du har kunnskaper om.

Ønsker du deg at noen andre skal skrive en artikkel om et bestemt emne? Tenk først over om du selv har kunnskaper nok til å starte artikkelen, ofte skal det ikke så mye til. Men hvis det er uaktuelt kan du sette opp ditt ønske nedenfor. Merk at emnet du ønsker en artikkel om må oppfylle Wikipedias krav til relevans og verifiserbarhet. Å ønske seg artikler om emner som ikke er relevant for Wikipedia er å kaste bort tid, for både deg og andre.

Dersom du er usikker på hvor på siden du bør skrive inn ønsket ditt, så bla deg gjennom innholdsfortegnelsen her til høyre, og klikk på kapitlet eller avsnittet som passer best. Legg merke til at de fleste kapitler er satt opp alfabetisk - det er fint om du kan finne riktig plass i sorteringen for ønsket ditt. Personer alfabetiseres på etternavn, ikke fornavn.

Videre er det fint om du setter ønsket i [[doble hakeparenteser]] slik du ser alle de andre er satt.


Naturvitenskap og realfag

Matematikk

Tilfeldighet – Funksjonsteori – Kommutativ algebra – Riemannsk geometri – Skolemisering (Skolems normalform) – Transformasjonsgeometri (en) – Universell algebra – Vinkelkoeffesienten –

 • Inscribed square problem – (en)
 • Prince Rupert's cube – (en)
 • Converse (logic – (en)
 • Primitive notion – (en)

Kjemi

Genetisk minne – Iatrokjemi – klorpyrifos – Liponsyre (en) – Metylmalonsyre (en)

Fysikk

Froude-tall/Froude-tallet (en, sv) Se artikler: Bulb & Richardson-tallet

Elektroteknikk & finmekanikk

Drossel/Drosselspole Elektromagnetisk ballast/Elektronisk ballast – Fasesnitt/Faseavsnitt/Fasesnittstyring/Fasesnittdimmer – Forkobling – Glimlys/Glimtenner/Glimutladning/Glimlampe – Hanplugg – Hunplugg – Sikkerhetsfaktor – Zenerbarriere –

Biologi og natur

ACSF3 – Kolonisering (biologi) – Nedarvingsmønster - Pyruvatdehydrogenasekompleks (en) – SHC014-CoV (en)

Amfibier og krypdyr

Rødblå pilgiftfrosk

Fisker

Antarktisk isfisk – Korallabbor

Fugler

Rubinstrupekolibri (Archilochus colubris)

Edderkoppdyr, insekter og andre virvelløse dyr

Keiserlibelle – Marksiriss – Medusahode – Sjøanemoner

Pattedyr

Buskrotte/Trompetrotte Octodontidae, sv. buskråtta – Ellipsevannbukk – Grisehalemakak – Halsbåndnavlesvin – Halvmåneantilope – Hvalrossen Freya - Hvitskjegget navlesvin – Nordamerikansk opossum – Nordamerikansk trepiggsvin – Vestlig lavlandsgorilla – Østlig lavlandsgorilla

Husdyr, kjæledyr, raser og typer

Amerikansk Bandog – Eremittkrabbe (som kjæledyr) – Papillon (hest) – Polsk halvblodshest

Planter

Meristem (vekstpunkt) – Skorsonnerot –

Utdødde dyr

Pansergrevling – Syndyoceras – Urdyr – Urhest

Annet

Artikler om "forvaltningsområder/revir/reservater" for nordiske rovdyr. Artikler om rovdyrforvaltning i Norge, med referanser til WWF og lovverk.

Geovitenskap

Astronomi

Se mange navn som røde lenker i Liste over astronomer

Hydrologi

Oversettelse på en:Anabranch

Meteorologi

Havbrak – Vulkansk tremor

Geografi

Jordas indre og ytre krefter

Europa

Utdypende artikler til Europas geografi : Europas fjellkjeder – Om naturen under steinalderen og istiden

Norges geografi

Flatbygd se Flatbygdmål og Skogn som beskrives som en "inntrøndersk flatbygd" – Godøysund – Klokkersundet – Kvenvikmoen – Midtfylket – Nyborgmoen – Nyveilia – Oddernesmoen – Rødsmoen – Skvaldra – Tangmoen – Torpomoen – Uthuslia i Sørskogbygda – Vestre Vollane – Vågenes – Øyanmoen – Åsegarden flyplass

Annet

Akmenė kommune (Lit) – Astún (Spania) – Bergschenhoek (Nederland) – Bohusleden (sv) (Sverige) – Borșa (Romania) – Brussel (region) (sv) – Delnice (Kroatia) – Ignalina (Litauen) – Keratea (Grc) – Králiky (Slovakia) – Kőszeg (Ungarn) – Mátraháza (Ungarn) – Parnitha nasjonalpark (Grc) – Pontresina (Sveits) – Popova Šapka (Makedonia) – Predeal (Romania) – Pyli (Grc) – Scarborough (North Yorkshire) (Storbritannia) – Steg (Liechtenstein) – Vall de Núria (Spania) – Vorokhta (Ukraina) – Zakharo (Grc)

Afrika

Weidan (prosjekt for ny egyptisk hovedstad)

Asia

Sjtsjutsjinsk (ru) (Kasakhstan) – Sundarbans tigerreservat (India/Bangladesh) - se foreløpig (no:) Sundarbans, eller disse (en:)1/2/3.

Australia/Oseania

Amerika

Big Pines (California) (USA) – Coleraine (Minnesota) (USA) – Dillon (Colorado) (USA) – Fox River Grove (USA) – Gilford (New Hampshire) (USA) – Leavenworth (Washington) (USA) – Río Grande (Tierra del Fuego) (Argentina) – Salisbury (Connecticut) (USA) – Tåkeskogene på Altiplano

Antarktis

Istunge – Kalve (glasiologi) – Galindez Island – Robert Island – Dome C – Mertzbreen – Menipa – Palmer Basin – Algae Lake – Smith Islands - Sulzberger Bay - Stonehouse Bay – Trinity Island - Vega Island - Mount Sabine - Søråsen (Dronning Maud Land) – Point Alden – Kapp Washington - Cape Penck – Cape Longing – Cape Filchner – Cape Bird – William Scoresby Bay – Prince Charles Mountains – Port Circumcision – Fildes Peninsula – Bourgeois Fjord – Arrowsmith Peninsula – Adarehalvøya - Kapp Armitage – Low Island – Haswell Islands – Herbert Range – Basen

Historie

Til og med senantikken

Begbymannen – Kenwood-mannen – Steinalderen i Iberia – Veidekultur

Middelalder

Skinnbrev - Tartarene i Europa – TzihuacpopocaHva lenker hit

Fra senmiddelalder til industriell revolusjon

Den franske grunnloven – Finneinnvandringen til Norge – Finneplass – Keiser av Kina – Elleveårskrigen

Moderne tid

Arktisekspedisjoner –

1900-tallet

Velasaken – Etterkrigskrisen (1920–1922) – Norsk nasjonsbygging (1885–1905) – Avkoloniseringen av Afrika (1958–1977)

2000-tallet

Slag og militærhistorie

Krigsskyldsparagrafen – Slaget ved Santiago (en)

Hus og bygg

Fundament – Kaldloft – Klaskedo – Mekanisk avtrekk – OBS-plate se en:Oriented strand board & sv:OSB-skivaStubbeloft

Religion, livssyn og filosofi

Amesja spenta - (se nn) - Buddhismens fester – Cosmopolitan Church of Prayer – De helliges samfunn (se en) – De tre stadiene – Den gæliske kirke – Den kristne kirke (se en) – Gudelære i hinduismen – Kirillo-Belozerskijklosteret – Margrethe Salvesen Bhatti - Munkeordener – Romersk imperialisme – Satanisk Samfunn – (Se satanisk.no) Andre Klemensbrev (se en) – Sankt Pauls Kirke (København) (se da) – Søster (romersk-katolsk) (søster (Q55631411), evt. omdirigering til nonne?) –

Samfunn, politikk, lov og rett (Jus)

 • Gruppen er forsøksvis delt opp i undergrupper.
  • Noen ønsker kan høre hjemme i flere enn en gruppe, eller ingen spesiell gruppe. Skjønnsmessig plassering aksepteres. Det er derfor liten grunn til å flytte på ønsker du finner her, hvis du ikke mener de hører hjemme i et helt annet kapitel enn «Samfunn, politikk, lov og rett (Jus)»

Politiske partier, foreninger og bevegelser

(før gjerne opp ønsker om artikler om politiske partier på prosjektsiden om politiske partier i tillegg til her på ønskelisten)

Internasjonalt eller ikke-norsk - Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – Binnenlandse Veiligheidsdienst – Parlamentarisches Kontrollgremium (de)* -

  • Lenken til de-wp er lagt til nå, og dekker omtrentlig Forbundsdagens og de tyske delstatsparlamentenes svar på Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Kanskje ikke helt det "ønskeren" ventet ved plasseringen under partier, foreninger og bevegelser. Fremdeles ønsket? Noen forslag til kategori i så fall? --Mede (diskusjon) 11. nov. 2013 kl. 05:39 (CET)[svar]

Aralar (baskisk parti) (en) (es) (eu) – Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (Baskerlands Kommunistparti, EHAK-PCTV) (en) (es) (eu) - Eusko Alkartasuna (baskisk sosialdemokratisk parti) (en) (es) (eu)

Hovedsakelig norsk - Bergen Arkitektforening - Sentralnemnda for rekvisisjonssaker

Norsk politikk

Tenketanken Progressiv, Ensliges Landsforbund, Stortingsmiddagen

Internasjonal / ikke-norsk politikk

Belgias samfunn, regioner og språkområder (en)Jon Hellevig (en) - Regjeringskrisene i Belgia/splittelsen mellom Flandern og Vallonia (se en) – Nominasjonsvalget i USA (en? Primærvalg i USA?) –

Operation Sovereign Borders (en) (de) - Statutten om Baskerlands autonomi (en)

Caio Giulio Cesare Mussolini, oldebarnet til Benito Mussolini -

Lov og rett, kriminologi m.m

Internasjonalt eller ikke-norsk : Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (nl) – Schulzes metode (en)

Hovedsakelig norsk : Uløste drapssaker: Eileen Gullaksen - Lisbeth J. Hrizi — Signe Irene Thoresen - Marius Haave

Sivile og samfunnsmessige saker

Internasjonalt eller ikke-norsk - Forsvarspolitikk - Homopolitikk - Låneforsikring - Menneskerettighetsorganisasjoner - Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) se [1] - Ältestenrat – EUs menneskerettspris

Hovedsakelig norsk – Fyrkommisjonen (et «direktorat» for utbygging av kystfyr, 1800-tallet) – Fyrdirektoratet (som etterhvert overtok fyrkommisjonens arbeid) – Fyrvesenet (et senere, alternativt begrep om noenlunde samme instanser) – Norsk brevmal – Norske misjoner – Skogdirektoratet og/eller Skogdirektøren – Gjenreisningskontoret

Sosiologi

LHBT – Heteropatriarki (en) – Homonasjonalisme (en, sv) -

Diverse-posten

Ord og uttrykk – Hvileskjæret – Irans religiøse politi - Kollektivt medlemskap – Klassemobiliseringstesen – Minirepublikk – Patronat – Plebisitt – Privatkopiering – Risikosamfunn – Romertallsvedtak – Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

Hører kanskje ikke hjemme i dette kapitlet – Hydrogenøkonomi (en) – Dampskipekspedisjon

Næringsliv, arbeidsliv og økonomi

Ledelse og forvaltning

Statsministeren i Sveits

Norske bedrifter

Fredrikstad forenede teglverker – Møreklær (Stranda) – Skanska Norge – Tinfos – Torvald Klaveness Rederiaksjeselskapet – Farmasiet (tidligere Komplett Apotek) – Norstat – Hyre AS

Utenlandske og internasjonale bedrifter

OSIsoft (se [2] ref. IO) - Tradera (Svensk netthandel og auksjonselskap) – Brihan Maharashtra Sugar Syndicate Ltd. (en) (Indisk sukkersyndikat) – Brihans Natural Products (en) (Indiske naturprodukter selskap)

Yrker og profesjoner, embedsstillinger og titler

Assistenttrener – Fyrstikkpike – Førstereisgutt – Instruktør – Løypebas – Nødhjelpsarbeider – Steinarbeider – Stilling – Telefonoperatør (hist.) –

 • Fra bergverksdrift, f.eks. bergskriver – gesvorner – hytteskriver -

Uttrykk og begreper

Arbeidsflyt / Workflow – Banditt – Bilag – Byrå – Covenantbrudd – Dampskipekspedisjon – Elenergiindustri – Finansakrobat – Foresatt – Gjestgiveri – hinkehelg – ICCE – Inntekt per capita – kompetitive devalueringer – Kondisjonert – Konferanse – Kunnskapsledelse – Lønnspålegg – Markedsverdi – Nasjonalregnskapssystemet – Offshoreteknologi – Pigging (av f eks betong) – Rammebetingelser – Rammetimetall – Skattesvindel – Sofistikert – Tolltak – Uselektert utvalg

Militærvesen

Organisasjon

1. (Vestre) Akershusiske infanteriregiment – Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment – Distriktskommando Østlandet – Freies Arabien – Freies Indien – Ordre

Våpen, byggverk og utrustning

AH-6 Little Bird – AK-107/108 – Amfibievogn – Boeing Wedgetail – cobra raketter – Kbk Ak PNG60 – Nyredolk – Roebling Alligator – Roebling Crocodile – Sikle-sverd – Star Baikal IZH27M – Steyr ACR – Stoner 63 – Tachi – Valmet 62/76

Helse og medisin, anatomi, kropp og sjel

Anatomi

Midje (sv)

Fysiologi

MAO-Hemmere – PRU Perifer resistant unit

Det sensoriske system

Det somatosensoriske system – Sanseceller

Sykdom og diagnoser, patologi og sykdomslære

Akutt muskellosjesyndrom – Arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC) – Blæreekstrofi og epispadi – Epiretinal fibrose – Hyperandrogenisme – Høygravid – Irritasjon – Marburgvirus – Maroteaux–Lamy syndrom eller Muco poly sacchari dosis type 4 – Metylmalonsyreemi (sv , en) –

Medisin og behandling

Armbæring – Gullstol – Hjerteoperasjon – Løfteteknikker – Multitraumatiserte – Nakkedrag – Narkotikatest – Nevropatier – Tomannsløft

Psyke, psykologi og psykiatri

Anti-biologisk psykiatri – emosjonell utvikling – hedonistiske prediksjoner – Psykiatrisk hjelp – Psykisk habilitering – Senskade (medisin) – sosial utvikling – språk og kognisjon – Surdofobi

Traumatologi og akuttmedisin

New Injury Severity Scale – Traumekirurgi – Traumesenter

Foreløpig usortert

Antivitaminer (se de) – Hybridomateknikk (se sv & en) – Kinologi – Kreatin-bivirkninger – Ressurstrening – Shape4life – (Skjelett-)scintigrafi (se en) – Seksuakhygiene (de)

Kultur

Usortert

Antipriser (som f.eks Razzie og Darwin Award) – Blokkfløytegenerasjon – gamescom 2011 (en int. spillmesse i Køln) – Impressum (d) – Linedans (en, sv) Megafon Filmfestival – Menneskerettighetenes Plass i Bergen – Nasjonalakademi – Nasjonalgalleriet (Oslo) (som selvstendig artikkel) (en, da) – Samiske navnetradisjoner

Arkitektur

Arkitekturvernåret 1975 – Feskekôrka - Stokkutleggsbro – Tomt –

Litteratur

Kryssordboken – Lord Loss Fakta – Ordspråkleksikon - Praktbok - Fæle fakta – B.A. Paris – irsk/britisk/fransk forfatter

Mote

Fashion Net – Lumiere Magazine –

Forfattere

Utenlandske : Rene Belbenoit – Katrine Buchhave – Nathan Butler – Troy Denning – Mary Susanne Edgar – Timothy Findley – Michael Jan Friedman – Iris Viola Johansson - Douglas Kennedy – Tee Morris [3] – Albino Pierro (en, fr, it, sv) – Wendy og Richard Pini –

Norske : Chris Lee (fl 1940–1950, pseudonym) – Sigrid Lunde – Trygve Nordanger – Per Aas-Eng

Folketradisjon

Akantusbarokken – Alliansering – Folkekunst (se en:Folk art, ref Kategori:Folkekunst)

Bunader

Bardu/Målselvbunad – Romsdalsbunad

Malerkunst

Spansk malerkunst – Deësis

Kunstnere

Se under Personer:Kunstnere lenger nede på siden.

Kunstnersentere

Telemark Kunstnersenter – Vestfold kunstnersenter – Østfold kunstnersenter – Akershus kunstnersenter – Detroit Kunsthalle –

Tegneserier og tegneserieforfattere

For tegneseriefigurer finnes et eget avsnitt, se i innholdsregistret under Fiktive personer
Bildeutsnitt – Tegneserieforeningen i Bergen – DC Graphic Novel – En Sabah Nur – Erfworld – Incense Overall – Jackson Guice – John Albano – Odd Jørgensen – Prima Sekunda – Quick & Flupke – Louise Simonson (Skaper)–
Marvel Graphic Novel (Heftet serie)– Uncanny X-Men – Willy på eventyr – Zot

Klassisk musikk, opera og operette

Verker, komponister og opphavsmenn

Egidio Romualdo Duni (se en og de) – Den yndigste rose (fanfare for to trompeter og orgel) (se da og en) – Dmitrij Aleksejevitsj Tolstoj (se ru) (russisk komponist)

Se også på røde lenker i Liste over norske komponister.

Musikere, utøvere og dirigenter (klassisk musikk)

Thomas Allen – Amadeus-Quartett – Elly Ameling – Avi Avital – Kristine Balanas – Elsa Benoit – Kirsten Blaise – Hana Blažíková – Bråkebandet – Renaud Capuçon – Charles Castronovo – Joyce DiDonato – Elsa Dreisig – Maria Ewing – Amanda Forsythe – Hanna Furuseth – Elizabeth Gale – Aleksandar Glisic – Eirik Gjerdevik – Arthur Grumiaux – Hagen-Quartett – Knut Henriksen (tubaist og komponist) – Christopher Herrick – Angela Hewitt – Patricia Janečková – Wilhelm Kempff – Erich Kleiber – Tom Krause – Werner Krenn – Mario Lanza (sanger og skuespiller) – Olivier Latry – Julija Lezjneva (Юлия Михайловна Лежнева) – Lindsay String Quartet – Magnus Løberg Loddgard – John McCormack – Andrew Manze – Edith Mathis – Melos Quartett – Sabine Meyer – Regula Mühlemann – Daniel Müller-Schott – Karl Münchinger – Kate Nash – Igor Oistrakh – Orpheus Chamber Orchestra – Murray Perahia – Patricia Petibon – Rachel Podger – Samuel Ramey – André Rieu - Rondò Veneziano – Mikael Samuelson – Samuel Skrede – Erna Spoorenberg – Frederica von Stade – M.S. Subbulakshmi (se en) – George Szell – Camille Thomas – Aurélie Tropez – Amy Turk – Rolando Villazón – Andreas Wolf – Sindre Øvstegård

Folkemusikk

Battlefield Band – Brass Monkey – Anne Briggs - Kevin Burke – Martin Carthy – Ola Eide - Ragnhild Eide - Five Hand Reel – Hallingdal Kraftlag – Nic Jones – Paddy Keenan – Karel Kryl (en:Karel Kryl) - Musikalsk Revitalisering - Jean Redpath – Silvio Rodríguez – Leo Rowsome – Kate Rusby - Skjerpehaugen – June Tabor - The Tannahill Weavers – Kathryn Tickell – The Unthanks

Kirke, kor, musikkorps m.m.

Terje Baugerød – Arild Berstad – Hildegunn Saunes Botnen – Cantus Aeterna – Cosmopolitan Church of Prayer og Diane Williams (sanger i Cosmopolitan Church of Prayer) – Ole Faurschou – Trevor J. Ford – Hannover pikekor (de) – Kirkemusikalsk fagutvalg – Kirkesang – Kjetil Kvangarsnes – Karen Haugom Olsen – Rikskirkesangfest – Rigmor Rørhus – Anette Marie Lund Torskangerpoll – Idar Torskangerpoll – Torskangerpoll Musikklag – Tusenfryd (kor) – Magnar Aam – Ås storband

Ord og uttrykk, musikkteori

Femklang – Seksklang – Musikknotasjon

Musikkinstrumenter

Txalaparta (baskisk perkusjonsinstrument) (en) (eu) (es) (fr)

Populærmusikk

Gunhild Nyborg

Produsenter, bakmenn og utgivere

Musea

Norske utøvere, solister og grupper

Absurd Handy – Afropavos – The Alexandria Quartet – Anywhite – Ark Manifest – Asgaard (band) – The Dahlmanns – Aksel Engebretsen – The Farmers – Freddy and The Casuals – Tove Kragset (komponist, arrangør, studiomusiker og akkompagnatør#) – Little Green Apples Falling Down From A Tree – Mellifluous Lunacy – Mr. Chili – Claes Neeb – Six eyes lost – Odd Martin Skålnes – Inger Lise Stulien – Håvard Sveås – Soup – Vamp - St.Mandag (2008) – Viviparous – Jonas Widlund

Utenlandske utøvere, solister og grupper

3 Mustaphas 3 – Pedro Abrunhosa – All About Eve (band) – Joana Almeirante – Joana Amendoeira – Miguel Araújo – Avalon Jazz Band – Os Azeitonas – Ana Bacalhau – The Balfa Brothers – Christine Balfa – Dewey Balfa – Bárbara Bandeira – Mircea Baniciu – Russ Barenberg – Beausoleil – Big Big Train – Big Country – Ron Block – Blowzabella – Bonga – Christina Branco – Jimmy Breaux – Jonatha Brooke – Amalie Bruun – Michelle Canning – Carlos do Carmo – Mary Chapin Carpenter – Cascada – Guillermo Cazenave – Clifton Chenier – Ciganos d'Ouro – Celtas Cortos – Liam Clancy – The Clancy Brothers – Cornershop – Edna Costa – Yamandu Costa – Mary Coughlan – Nicu Covaci – Rodney Crowell – Pino Daniele – The Dave Clark Five (se wp en) - Deep Forest – John Delafose – Deolinda — Dexys Midnight Runners – Djabe – Aoife O'Donovan – Jerry Douglas – Elephant Sessions - Enchant – Ethnobabes – Tatiana Eva-Marie – Mimi Fariña – Rodrigo Costa Félix – Jorge Fernando – Baro Ferret – Canray Fontenot – Paula Frazer – Frequency Drift – Jerome Froese – Josefine Garline – Gest (artist) – Dori Ghezzi – Rhiannon Giddens – Davey Graham – Katia Guerreiro – Hecate's Angels – Hellion Sounds – Ben Howard – Howlin Rain – Iluvatar (band) – India.Arie – Iona (band) – Pierre Isacsson – Jadis (band) – Jalisse – Johnny Hates Jazz – Karfagen – Karnataka (band) – Seán Keane – Kino (britisk band) – Michael Kiwanuka – Jayney Klimek – Sándor Lakatos – The Last Internationale – Living in a Box – Lloyd Cole and the Commotions – Los Lobos – Lone Justice – Lonely Robot – Lunatic Soul – John Lunn – Dennis McGee – Maria McKee – Natalie MacMaster – Magenta (walisisk band) – Pedro da Silva Martins – Men Without Hats – Anna Meredith – Mental As Anything – Marisa Mercade – Mísia – John Mitchell (musiker) – Kalle Moraeus – Mostly Autumn – Môra-Per (se sv) - Marius Müller-Westernhagen – Nine Days – M.A. Numminen – Martin Orford – The Other Ones – Panic Room (band) – Carlos Paredes – Graham Parker – Rita Payés – Susana Peña – Belle Perez – Pirate Love – Karine Polwart – Dulce Pontes – Joël Prévost – Maddy Prior – Puhdys – Quidam – Raf (Raffaele Riefoli) – Random Direction – John Renbourn – David Ritschard – Aldus Roger – Elisabeth Roma – Rondò Veneziano – Cuca Roseta – Enrico Ruggeri – Kate Rusby – Roberta Sá – Sandrose – Leslie Sarony – Ann Savoy – Marc Savoy – Johannes Schmoelling – Tracy Schwarz – Scotch – Feargal Sharkey – Shocking Blue – Silbermond – Silly (band) (se de, en) - Martin Simpson – Skadedyr – Skids - Soca boys (band) – Sons of Maxwell – Spagna – Stars (britisk band) – Stars (canadisk band) – Steve Riley and the Mamou Playboys – Luca Stricagnoli – Surgeon – Tarnation – Tata Young – Raquel Tavares – Gianmaria Testa – Theodore Unit – Fredrik Thordendal – Wayne Toups – Triumvirat (band) – Molly Tuttle – Tycho (musiker) – Union Station – Gaspar Varela – Rui Veloso – Carole Vinci – Inês Viterbo – Gillian Welch – Pietra Wexstun – Angela Wiedl – Jane Wiedlin – Wildecker Herzbuben – Within Despair – XII Alfonso – António Zambujo – Zaz (musiker)

Sanger, album o.l.

«Ne me quitte pas»/(«If You Go Away»/(«Ikke gå fra meg» (gjendiktning til norsk av Elsa Kvamme, utgitt på lp-en Da jeg var hest)) (Jacques Brel) – She Moved Through the Fair – Teskjevisa –

Konserter, festivaler o.l.

Kjeller'n Rock – Jack Jack (kjeller'n)

Klassifisering, termer og begreper

Anarkopunk (se en) – Autonom musikk – Berlinerskolen (elektronisk musikk) (se en) – Bro (musikk) (se en:) – Distortion – Eksperimentell musikk – Hip-hop jazz – Kompgitar (se en:) – Lydproduksjon – Multitracking – Musikalsk improvisasjon – Musikksosiologi – Neo-hardbop – Sakral musikk – Salmesangstriden – Videospillmusikk – Norsk Reggae / Jah Ark Manifest / JAM promotion

Musikkrelatert, foreløpig ikke fordelt til riktig avsnitt

Nitaro Akimoto – Victoria Backe – Brazil (band) – Robert Carding – Charlie Chamberlain – Cousin Emmy – D'Lay – Bill Deal & The Rhondells – DJ G Spott – Eamon – ENUR – Emilio Estefan Jr. – Fericho – Fiber Jazz – Kjell Fjalsett (se nn og en) – The Foreigner – Freedom (DJ) – Jason Freese – Arne Hadeland – Nury Halmammedov – Edgar Hansen – Sanjari Heshmat – Je m'appelle Mads – Mike Jones (rapper) – Lamont – Olivia Theresa Longott – Love is a loosing game – Maria Lucia – Ludac – Ernest Ray Lynn (Loretta Lynns sønn og medsanger i en god del sanger) – Timo Maas – Mario (singer) – Mattafix – The Mighty Sound of Maryland – Mims – John L. Nelson – New Wave (musikkonkurranse) (en) - Cuthbert Nunn – Gaz Obscene – Orientales, la Patria o la tumba – Panjabi MC – Pittbull – Ravin – Rhymefest – Sanagi – Shontelle – Sardines – Adolphe Schlösser – Mattie Shaw – The Shock – Sick Rick – Sniffy – Stabsarabesk – Karin Thordsen – Randi Tytningvaag – Johnny Vadnal – Mikaloff Vigdehl – Mario Winans – Zuul FX – Martin Aarseth – Yodrak Salakjai (en) – Suraphol Sombatcharoen (en) – Pongsri Woranuch (en) – Sayan Sanya (en) – Chalermpol Malakham (en) – Dao Bandon (en) – Santi Duangsawang (en) – Tanwa Rasitanoo (en) – Pornsak Songsaeng (en) – Vieng Narumon (en)

Dans

Prima ballerina

Skuespill, film, teater, radio og TV

Filmer & TV-serier

Amatsuki - Anastasia - Hair (musikalfilmen) - Heathers - Jawbreaker - Kodetropp O - Konspiration 58 (sv) - My Little Pony Filmen (en, in Norwegian theatres 2017-10-13) - The Contract - The Plantation - Street Smart - Valley Girl - Wetten, dass..? - The Witcher (TV-serie)Fra bølle til bestevennSuperhundeneValpeskolenMitt liv med hund

Teater, skuespill og musikaler

Follies - The Adventure of the Cardboard Box (en fortelling om Sherlock Holmes) - Wicked(Musikalen) -

Radio og TV (annet)

Fortellende journalistikk – France 24 – Lincolnshire Poacher (nummerstasjon) (en) – DAB-radiokanal, antaglivis stiftet mellom 2019 - 2021 PodPlay - Radio Nord (sv, se Sveriges Radio) – [[Mesternes Mester (sesong 1) – [[Mesternes Mester (sesong 2) – Mesternes Mester (sesong 3) – Mesternes Mester (sesong 4) – Mesternes Mester (sesong 5) – Mesternes Mester (sesong 6) – Mesternes Mester (sesong 7) – Mesternes Mester (sesong 8) – Mesternes Mester (sesong 9) – Mesternes Mester (sesong 10) - Mesternes Mester (sesong 11) – Mesternes Mester (sesong 12) – Mesternes Mester (sesong 13) (se Diskusjon:Liste over sesonger av Mesternes Mester#Detaljer

Diverse usortert

(gamle) Eldorado Kino i Bergen – Exhibit b-5 claudia mckinney – Gundam – Kjendis.no – Lille Buddah – Lydkomposisjon – Marvel Cinematic Universe (viderekobling MCU) – Mediamonopol – Merrily We Roll Along – Norsk mediehistorie – Opinion (ukeavisa) – Origo.no – Polarshow – Renewable Energy Solution of the Month – SorgSvart – Studentkanalen – Super Mario Bros. Z – TV-formater

Språk

Liberalisering (språk) – Løkkeskrift – Västgötska (sv) Byens løse fugler (metafor)

Språk/Lister

Fremmed- og synonymord- og ordforklaringer – Slangord med forklaringer – SMS-språk og forkortelser

Klær

(Se også Bunader under punktet Folketradisjon)

Alprausch – Drakthistorie – Hattepynt – Poco Loco – Sturliniwear –

Gary (navn) – Grace (navn) – Gregory – Hendrik – Jerry – Katie – Leonie – Liannah – Norske navn – Skontorp (Om familienavnet og hvalfangst) – Tarre – von Krogh

Museer

Bamble Museum - Porsgrunn Bymuseum -

Utdanningsinstitusjoner

King Edward's School - Masaryk universitet - St. Phillip's Grammar School - Birgitte Marie Østende («skolehavens mor») - Universitetet i Baskerland (en) (es) (eu) (fr) - Den internasjonale sommerskole, Universitetet i Oslo - Universitetet i Mahasarakham (en) - Naresuan-universitetet (en) - Triam Udom Suksa School (en)

Sport

Foreninger

Nasjonale idrettsforbund : Kampsportutdanning i Norge – National Taekwon-Do NorwayNorges Bordtennisforbund – World Cup bandy blant ungdomslagene (ru)
Norske idrettslag: Brumunddal Idrettslag – Savalen Sportsklubb – Tomrefjord Sykkelklubb – Åsnes Idrettslag – CK Sotra – Bergen CK – CK Bjørgvin

Landslag

Basketball

New Zealand (en)

Cricket

Australia (en) - Bangladesh (en) - England (en) - Kenya (en) - New Zealand (en) - Sri Lanka (en) - Sør-Afrika (en) - Zimbabwe (en)

Fotball

Menn U23

Gabon - Hviterussland - Marokko - Storbritannia (en) - Sveits - Uruguay

Håndball

Herrer
Kvinner

Cookøyene -

Ishockey

Georgia


Vannpolo

Herrer

Storbritannia -

Kvinner

Storbritannia - USA

Volleyball

Herrer
Kvinner

Idretter

Guts frisbee - Polocrosse -

Fotball

Norske fotballag : NFK Breiskallen – Brekstad Ballklubb – Dverberg Idrettslag – Florvåg Idrettsforening – Hasselvika Idrettslag – Kalandseidet Idrettslag – Mesna Fotball – Rødenes IdrettslagVadsø Turn – Velledalen og Ringen Fotballklubb –

Utenlandske fotballag : US Alessandria Calcio 1912 – Ardita Como 1934 – Benfleet FC – Dalsjöfors GoIF – DVSC Debrecen – FC Salzburg – FK Obilić Beograd – Frickley Athletic – Gençlerbirliği OFTAŞ – Hyde United – IFK Ölme – IFK Västerås – Kidderminster Harriers FC – Milicionar Beograd – Motala AIF – Målsryds IF – NK Domzale – NK Ihan – NK Izola – Norrala IF – Pera Club Istanbul – Reymersholms IK – Rio Cricket e Associação Atlética – Salisbury City FC – São Francisco Futebol Clube – Sebator City – SV Epe – Söderhamns FF – Try City Warriors – Västerås SK Fotboll – Westermalms IF – Witton Albion FC

Sesonger :

1. divisjon fotball for kvinner 2. divisjon fotball for herrer 3. divisjon fotball for herrer A Lyga 2010 – A Lyga 2009 – Football League One 2007–2008

Sesongsider for Europacupene ihht maler:

Cupvinnercupen - alle sesonger

Håndball

Ski

 • Norgesmesterskap og norgesmestre på ski i henhold til malen under :

Skøyter

Verdensrekorder på skøyter : Sprint firkamp - Lagtempo - Mini firkamp
Norske skøyteklubber : Bjugn-Ørland Skøyteklubb – Hardanger Skøyteklubb – Moss Skøyteklubb –

Idretter og diverse

Fotballkort – Freestyle (hundesport) – Golfanlagen Weiland – Golf-Club Crans-sur-Sierre – Klatrevegg se (en) – Lillehammer Olympiske organisasjonskomité – Parløp (kunstløp) – RCRacing – Renju – Stavanger Diamonds Cheerleading – Teamgym (Turn) – Tehama Golf Club – Tippenøkkelen – Tribunebrannen i Bradford, (se iw:en) – Aizkolaritza (folklorisk baskisk vedkapping) (en) (es) (eu) (fr) – Idrettsleder –

Turneringer

British Girls' Open Championship – Championnat de France Amateurs 2 – Championnat de France Amateurs – Northern League Cup – Northern League Division One North – Northern League Division One South – Northern League Division Two – Teesside Football League – Tercera División – Tour de Ski China – World Amateur Championship – Ålesund Tour –

 • Se også denne listen som viser dekningsgraden av idrettene i Norge basert på utbredelse.

Personer

Se også disse oversiktene over personer; med mange røde lenker.

Norske fotballspillere og -trenere

Jon Eivind Abrahamsen – Ove Andreassen – Øystein Benjaminsen – Jan Bjørntvedt – Einar Olav Brakstad – Knut Eriksen Eide – Tor Eriksen – Kristian Finborud – Roger Furnes – Trond Haugstad – Arnfinn Helgesen – Einar Kolstad – Oddbjørn Kristoffersen – Fredrik Levorstad – Rune Myklebust – Henning Nydahl – Kai Nyland – Helge Nøstdahl – Hanne Olsen – Vegard Otterlei – Terje Ottersen – Ivar Pedersen – Helene Sandø – Robert Sogge – Martin Stafseng – Tore Sørheim – Trond Tidemann – Hans Martin Wehler – Espen Wold – Petter Skogsletten Wold

Utenlandske fotballspillere og -trenere

d:Wikidata:WikiProject Association football/Wanted footballers/no → Portal:Fotball/bidra

 • Majed Abdullah (en) -
 • Mohamed Abd Al-Jawad (en) -
 • Juan Carlos Ablanedo (en) -
 • Jovan Aćimović (en) -
 • Roberto Acuña (en) -
 • Clarence Acuña (en) -
 • Mutiu Adepoju (en) -
 • Valentin Afonin (en) -
 • Jeff Agoos (en) -
 • Rui Águas (en) -
 • Carlos Aguilera (en) -
 • Carlos Aguilera (en) -
 • Javier Aguirre (en) -
 • Fahad Al-Bishi (en) -
 • Mohammed Al-Deayea (en) -
 • Mohammed Al-Khilaiwi (en) -
 • Fahad Al-Mehallel (en) -
 • Khaled Al-Muwalid (en) -
 • Paulino Alcántara (en) -
 • Sergej Alejnikov (en) -
 • José Ramón Alexanko (en) -
 • Rafael Alkorta (en) -
 • Karl Allgöwer (en) -
 • Thomas Allofs (en) -
 • Periko Alonso (en) -
 • Luis Roberto Alves (en) -
 • Fernando Álvez (en) -
 • José Emilio Amavisca (en) -
 • Ignacio Ambríz (en) -
 • Daniel Amokachi (en) -
 • Guillermo Amor (en) -
 • Nikos Anastopoulos (en) -
 • Ioan Andone (en) -
 • Malin Andersson (en) -
 • Björn Andersson (1951) (en) -
 • Kiki Antenen (en) -
 • Luigi Apolloni (en) -
 • Agustín Aranzábal (en) -
 • Dani Aranzubia (en) -
 • Francisco Arce (en) -
 • Luis Arconada (en) -
 • Jesús Arellano (en) -
 • Gerry Armstrong (en) -
 • Milorad Arsenijević (en) -
 • Peter Artner (en) -
 • Stratos Apostolakis (en) -
 • Gabriel Fernández Arenas (en) -
 • Aljoša Asanović (en) -
 • Jeff Astle (en) -
 • Birgitt Austermühl (en) -
 • William Ayache (en) -
 • Celso Ayala (en) -
 • José Augusto (en) -
 • Khalil Azmi (en) -
 • Rachid Azzouzi (en) -
 • Ezzaki Badou (en) -
 • Salvatore Bagni (en) -
 • Vítor Baía (en) -
 • Dušan Bajević (en) -
 • José Mari Bakero (en) -
 • Abel Balbo (en) -
 • Marcelo Balboa (en) -
 • László Bálint (en) -
 • Mirsad Baljić (en) -
 • Tal Banin (en) -
 • Dominique Baratelli (en) -
 • Giuseppe Baresi (en) -
 • Sergi Barjuán (en) -
 • Jan Bartram (en) -
 • Graham Barrett –
 • Jorge Barrios (en) -
 • Salaheddine Bassir (en) -
 • José Basualdo (en) -
 • Jason Batty (en) -
 • Mehmed Baždarević (en) -
 • Mikkel Beck (en) -
 • Txiki Begiristain (en) -
 • Radek Bejbl (en) -
 • Colin Bell (en) -
 • Joseph-Antoine Bell (en) -
 • Miodrag Belodedici (en) -
 • Alberto Belsué (en) -
 • Arik Benado (en) –
 • Ferenc Bene (en) -
 • Romeo Benetti (en)
 • Manuel Bento (en) –
 • Marcelino Bernal (en) -
 • José Oscar Bernardi (en) -
 • Anouschka Bernhard (en) -
 • Paolo Bertini (en) -
 • Roberto Bettega (en) -
 • Nicola Berti (en) -
 • Volodymyr Bezsonov (en) -
 • Michel Bibard (en) -
 • Josef Bican (en) -
 • Thomas Bickel (en) -
 • Michal Bílek (en) -
 • Billy Bingham (en) -
 • Manfred Binz (en) -
 • Helle bjerregaard (en) -
 • Kingsley Black (en) -
 • Horst Blankenburg (en) -
 • Erik Bo Andersen (en) -
 • Luís Boa Morte (en) –
 • Alan Boath (en) -
 • Danny Boffin (en) -
 • Winston Bogarde (en) -
 • Vladislav Bogićević (en) -
 • Hristo Bonev (en) -
 • Alen Bokšić (en) -
 • Rudolf Bommer (en) -
 • Roberto Boninsegna (en) -
 • Giampiero Boniperti (en) -
 • Carlos Fernando Borja (en) -
 • Ulrich Borowka (en) -
 • Vital Borkelmans (en) -
 • Peter Bosz (en) -
 • René Botteron (en) -
 • Tomás Boy (en) -
 • Aziz Bouderbala (en) -
 • Branko Brnović (en) -
 • Dragoljub Brnović (en) -
 • Karel Bucko –
 • Lorenzo Buffon (en) -
 • Spasoje Bulajič (en) -
 • Mike Burns (en) -
 • Søren Busk (en) -
 • László Bölöni (en) -
 • Pierre Braine (en) -
 • Ernie Brandts (en) -
 • Bernd Bransch (en) -
 • Georges Bregy (en) -
 • Miguel Ángel Brindisi (en) -
 • Branko Brnović (en) -
 • Martin Brunner (en) -
 • Hans-Günter Bruns (en) -
 • Kenneth Brylle Larsen (en) -
 • Anatolij Bysjovets (en) -
 • Byun Byung-joo (en) -
 • Luca Bucci (en) -
 • Ivan Buljan (en) -
 • Alex Bunbury (en) -
 • Andrzej Buncol (en) -
 • Dieter Burdenski (en) -
 • Jaroslav Burgr (en) -
 • Tomislav Butina (en) -
 • Jorge Cadete (en) -
 • Eric Caldow (en) -
 • Gabriel Calderón (en) -
 • Sara Call (en) -
 • Paul Caligiuri (en) -
 • Paco Camarasa (en) -
 • Rodion Cămătaru (en) -
 • José Luis Caminero (en) -
 • Jorge Luis Campos (en) -
 • Jorge Campos (en) -
 • Marco Caneira (en) -
 • Vladislao Cap (en) -
 • Ján Čapkovič (en) -
 • Antonio Carbajal (en) -
 • Fabián Carini (en) -
 • Louis Carré (en) -
 • Pierluigi Casiraghi (en) -
 • Tommy Cassidy (en) -
 • Carlos Caszely (en) -
 • Albert Celades (en) -
 • Pierluigi Cera (en) -
 • Toninho Cerezo (en) -
 • Harald Cerny (en) -
 • José Chamot (en) -
 • Mel Charles (en) -
 • Stéphane Chapuisat (en) -
 • Brandi Chastain (en) -
 • Aleš Čeh (en) -
 • Mohammed Chaouch (en) -
 • Chendo (en) -
 • Trevor Cherry (en) -
 • Cho Kwang-rae (en) -
 • Cho Young-jeong (en) -
 • Choi In-young (en) -
 • Choi Soon-ho (en)
 • Choi Young-il (en)
 • Chung Young-hwan (en) -
 • Enrico Chiesa (en) -
 • Jozef Chovanec (en) -
 • Sebastjan Cimirotič (en) -
 • Nico Claesen (en) -
 • Colin Clarke (en) -
 • Lei Clijsters (en) -
 • Carlos de los Cobos (en) -
 • Lesław Ćmikiewicz (en) -
 • Ludo Coeck (en) -
 • Humberto Coelho (en) –
 • Søren Colding (en) -
 • Duncan Cole (en) -
 • Mário Coluna (en) -
 • Sérgio Conceição (en) -
 • Matthew Connolly –
 • Pauline Cope (en) -
 • Henri Coppens (en) -
 • Julien Cools (en) -
 • Daniel Cousin -
 • Carlo Corazzin (en) -
 • Joe Corrigan (en) -
 • Jorge Costa (en) -
 • Vaughan Coveny (en) -
 • Bertrand Crasson (en) -
 • Roberto Cravero (en) -
 • Jürgen Croy (en) -
 • Luis Cubilla (en) -
 • Fabio Cudicini (en) -
 • Carlos Cuéllar (en) -
 • Willie Cunningham (en)
 • Igor Cvitanović (en) -
 • Willie Cunningham (en)
 • Alexandre Czernyatinski (en) -
 • Inge Danielsson (en) -
 • Rinat Dasajev (en) -
 • Nick Dasovic (en) -
 • Mario David (en) -
 • Curtis Davies (en) -
 • Dai Davies (en) -
 • Ron Davies (en) -
 • Wyn Davies (en) -
 • Duilio Davino (en) -
 • Stéphane Demol (en) -
 • Luigi De Agostini (en) -
 • Gilles De Bilde (en) -
 • Glen De Boeck (en) -
 • Johan de Kock (en) -
 • Antonio de la Cruz (en) -
 • Fernando De Napoli (en) -
 • Dwayne DeRosario (en) -
 • Geert De Vlieger (en) -
 • Jason DeVos (en) -
 • Filip De Wilde (en) -
 • Michel De Wolf (en) -
 • Sebastian Deisler (en) -
 • Rogelio Delgado (en) -
 • Anatolij Demjanenko (en) –
 • Georgi Denev (en) -
 • Dinko Dermendtsjev (en) -
 • Lajos Détári (en) -
 • Gustavo Dezotti (en) -
 • Rubén Toribio Díaz (en) -
 • Jimmy Dickinson (en) -
 • Dick van Dijk (en) -
 • Cornel Dinu (en) -
 • Kerry Dixon (en) -
 • Goran Đorović (en) -
 • Igor Dobrovolskij (en) –
 • Dodô (en) -
 • Paul Dolan (en) -
 • Thomas Doll (en) -
 • Willie Donachie (en) -
 • Thomas Dooley (en) -
 • Anne Dot Eggers Nielsen (en) -
 • Wolfgang Dremmler (en) -
 • Ljubinko Drulović (en) -
 • Rodolfo Dubó (en) -
 • Theo van Duivenbode (en) -
 • Ilie Dumitrescu (en) -
 • Sean Dundee (iw: de, en) -
 • Dariusz Dziekanowski (en) -
 • Revaz Dzodzuasjvili (en) -
 • Bill Eckersley (en) -
 • Éder Aleixo de Assis (en) -
 • Norbert Eder (en) -
 • Edino Nazareth Filho (en) -
 • André Egli (en) -
 • Efan Ekoku (en) -
 • Adrian Elrick (en) -
 • Tahar El Khalej (en) -
 • Mustapha El Haddaoui (en) -
 • François Van der Elst (en) -
 • Franky Van der Elst (en) -
 • Leo Van der Elst (en) -
 • Georg Ericson (en) -
 • Julio César Enciso (en) -
 • Miguel España (en) -
 • Víctor Espárrago (en) -
 • Fabián Estay (en) -
 • Marco Etcheverry (en) -
 • Jean-Luc Ettori (en) -
 • Joseba Etxeberria (en) -
 • Alberico Evani (en) -
 • Bobby Evans (en) -
 • Fábio Júnior (en) -
 • Bismarck Barreto Faria (en) -
 • Linda Fagerström (en) -
 • Karen Farley (en) -
 • Joy Fawcett (en) -
 • László Fazekas (en) -
 • Máté Fenyvesi (en) -
 • Terry Fenwick (en) -
 • Abelardo Fernández (en) -
 • Roberto Fernández (en) -
 • Riccardo Ferri (en) -*
 • Elías Figueroa (en) -
 • Valdo Filho (en) -
 • Doris Fitschen (en) -
 • Luis Flores (en) -
 • Kamma Flæng (en) -
 • Daniel Fonseca (en) -
 • Pablo Forlán (en) -
 • Julie Foudy (en) -
 • Craig Forrest (en) -
 • Alberto Fouilloux (en) -
 • Sébastien Fournier (en) -
 • Bernd Franke (en) -
 • Ray Freeman –
 • Michael Frontzeck (en) -
 • Ronald Fuentes (en) -
 • Giuseppe Furino (en) -
 • Diego Fuser (en) -
 • Luca Fusi (en) -
 • Paulo Futre (en) -
 • Robert Gadocha (en) -
 • Saša Gajser (en) -
 • Giuseppe Galderisi (en) -
 • Marinko Galič (en) -
 • Benjamín Galindo (en) -
 • Carlos Gamarra (en) -
 • Jesús Garay (en) -
 • Imre Garaba (en) -
 • Alberto García Aspe (en) -
 • Luis García Postigo (en) -
 • Maurizio Gaudino (en) -
 • Hernán Gaviria (en) -
 • Alain Geiger (en) -
 • Finidi George (en) -
 • Eric Gerets (en) -
 • Shimon Gershon (en) -
 • Giuseppe Giannini (en) -
 • Hans Gillhaus (en) -
 • René Girard (en) -
 • Jesús Glaría (en) -
 • Raymond Goethals (en) -
 • Andoni Goikoetxea (en) -
 • Manuela Goller (en) -
 • Fernando Gomes (en) -
 • Ricardo Gomes (en) -
 • Fernando Gómez (en) -
 • Juan Gómez González (en) -
 • Bart Goor (en) -
 • Alberto Górriz (en) -
 • Rafael Gordillo (en) -
 • Jerzy Gorgoń (en) -
 • Dejan Govedarica (en) -
 • Sergio Goycochea (en) -
 • Ove Grahn (en) -
 • Marco Grassi (en) -
 • Frank Gray (en) -
 • John Greig (en) -
 • Ken Green (en) -
 • Mats Gren (en) -
 • Roland Grip (en) -
 • Henk Groot (en) -
 • Georges Grün (en) -
 • Julen Guerrero (en) -
 • Jean-Marc Guillou (en) -
 • Nélson Gutiérrez (en) -
 • Bernt Haas (en) -
 • Enver Hadžiabdić (en) -
 • Faruk Hadžibegić (en) -
 • Abdeljalil Hadda (en) -
 • Paul Halla (en) -
 • Linda Hamilton (en) -
 • Gerhard Hanappi (en) -
 • Willfried Hannes (en) -
 • Genki Haraguchi (en) -
 • Alon Harazi (en) -
 • Ronen Harazi (en) -
 • Ivan Hašek (en) -
 • Franz Hasil (en) -
 • Mark Hateley (en) -
 • Roland Hattenberger (en) -
 • John Harkes (en) -
 • [Cor van der Hart]] (en) -
 • Asa Hartford (en) -
 • John Hartson (en) -
 • Mary Harvrey (en) -
 • Richard Hastings (en) -
 • Susanne Hedberg (en) -
 • Frankie Hejduk (en) -
 • Puck van Heel (en) -
 • Wendi Henderson (en) -
 • Terry Hennessey (en) -
 • Ramón Heredia (en) -
 • Dominique Herr (en) -
 • Luis Fernando Herrera (en) -
 • José Óscar Herrera (en) -
 • Luis Hernández (en) -
 • Javier Hernández Gutiérrez (en) -
 • Heinz Hermann (en) -
 • Carlos Hermosillo (en) -
 • Andi Herzog (en) -
 • Ruud Hesp (en) -
 • Georges Heylens (en) -
 • Josef Hickersberger (en) -
 • Holger Hieronymus (en) -
 • Shannon Higgins-Cirovski (en) -
 • Martin Hiden (en) -
 • Gerry Hitchens (en) -
 • Guillaume Hoarau (en) -
 • Peter Hoekstra (en) -
 • Erich Hof (en) -
 • Rikke Holm (en) -
 • Jim Holton (en) -
 • Lyndon Hooper (en) -
 • Barry Horne (en) -
 • Ivica Horvat (en) -
 • Johann Horvath (en) -
 • Alexander Horváth (en) -
 • Mel Hopkins (en) -
 • Marc Hottiger (en) -
 • Marian Hristov (en) -
 • Barry Hulshoff (en) -
 • Noel Hunt –
 • Don Hutchison (en) –
 • Hwang Sun-hong (en) -
 • Victor Ikpeba (en) -
 • Adrian Ilie (en) -
 • Takashi Inui (en) -
 • Benedict Iroha (en) -
 • Marion Isbert (en) -
 • Bozjidar Iskrenov (en) -
 • Rinus Israël (en) -
 • Dimitar Ivankov (en) -
 • Andreas Ivanschitz (en) -
 • Milutin Ivković (en) -
 • Tomislav Ivković (en) -
 • Andrzej Iwan (en) -
 • Tomasz Iwan (en) -
 • Ditmar Jakobs (en) -
 • Åsa Jakobsson (en) -
 • Leighton James (en) -
 • Ahmed Jamil Madani (en) -
 • Paul Janes (en) -
 • Gérard Janvion (en) -
 • Carsten Jancker (en) -
 • Chavdar Jankov (en) -
 • Ulrik Jansson (en) -
 • Robert Jarni (en) -
 • Sandy Jardine (en) -
 • Oleksandr Jatsenko (en) –
 • Helle Jensen (en) -
 • Jens Jeremies (en) -
 • Nikola Jerkan (en) -
 • Dražan Jerković (en) -
 • Cameron Jerome –
 • Volodymyr Jezerskyj (en) –
 • Gennadij Jevrjutsjikin (en) -
 • Sara Johansson (en) -
 • Willie Johnston (en) -
 • Karol Jokl (en) -
 • Cliff Jones (en) –
 • Cobi Jones (en) -
 • Paul Jones (en) -
 • Steffi Jones (en) -
 • Jan Jongbloed (en) -
 • Wim Jonk (en) -
 • Robert Jonquet (en) -
 • Ivajlo Jordanov (en) -
 • Kim Joo-sung (en) -
 • Artur Jorge (en) -
 • Rui Jorge (en) -
 • Juanele (en) -
 • Seo Jung-won (en) -
 • Nikola Jurčević (en) -
 • Armand Jurion (en) -
 • Hassan Kachloul (en) -
 • Miroslav Kadlec (en) –
 • Raymond Kaelbel (en) -
 • Ioannis Kalitzakis (en) -
 • Raymond Kalla (en) -
 • Radosław Kałużny (en) -
 • André Kana-Biyik (en) -
 • Amir Karić (en) -
 • Valerij Karpin (en) –
 • Henryk Kasperczak (en) -
 • Volodymyr Kaplytsnyj (en)
 • Josip Katalinski (en) -
 • Anzor Kavazasjvili (en) -
 • Piet Keizer (en) –
 • Jack Kelsey (en) –
 • Kasey Keller (en) -
 • Vagiz Khidijiatullin (en) –
 • Dmitrij Khokhlov (en) -
 • Murtaz Khurtsilava (en) -
 • Kiko (en) -
 • József Kiprich (en) -
 • Ilijan Kirjakov (en) -
 • Sergej Kirjakov (en) -
 • Ulf Kirsten (en) –
 • Kees Kist (en) -
 • Radostin Kisjisjev (en) -
 • Ole Kjær (iw: da, en) –
 • Michael Klein (en) -
 • Aleksander Knavs (en) -
 • Adrian Knup (en) -
 • Aleksandar Kocić (en) -
 • Savvas Kofidis (en) -
 • Karl Koller (en) -
 • Walter Kollmann (en) -
 • Slobodan Komljenović (en) -
 • Friedrich Koncilia (iw: de, en) -
 • Michael Konsel (en) –
 • Alfred Körner (en) -
 • Robert Körner (en) -
 • Petr Kouba (en) -
 • Marek Koźmiński (en) -
 • Jason Kreis (iw: en) –
 • Hans-Jürgen Kreische (en) -
 • Wilhelm Kreuz (iw: de, en) -
 • Gitte Krogh (en) -
 • Paweł Kryszałowicz (en) -
 • Dariusz Kubicki (en) -
 • Luboš Kubík (en) -
 • Pavel Kuka (en) -
 • Ladislav Kuna (en) -
 • Emmanuel Kundé (en) -
 • Oleh Kuznetsov (en) -
 • Dietmar Kühbauer (en) -
 • Nia Künzer (en) -
 • Kyung hoon-Park (en) -
 • Marius Lăcătuș (en) -
 • Brian Labone (en) -
 • Dražen Ladić (en) -
 • Alexi Lalas (en) -
 • Radoslav Látal (en) -
 • Jean-François Larios (en) -
 • Pablo Larios (en) -
 • Dorthe Larsen (en) -
 • Mike Lapper (en) -
 • Reinhard Lauck (en) -
 • Lucien Laurent (en) -
 • John Lauridsen (en) -
 • Jacob Laursen (en) -
 • Sebastião Lazaroni (en) -
 • José Leandro Ferreira (en) -
 • Philippe Léonard (en) -
 • Lee Chun-soo (en) –
 • Lee Ho (en) -
 • Lee Tae-ho (en) -
 • Lee Young-jin (en) -
 • Francis Lee (iw: en, nn) -
 • Georges Leekens (en) -
 • Elisabeth Leidinge (en) -
 • Dragoje Leković (en) -
 • Nicola Legrottaglie (en) -
 • Bob Lenarduzzi (en) -
 • Juan Carlos Letelier (en) -
 • André Lerond (en) -
 • Christian Lopez (en) -
 • Juan Manuel López (en) -
 • Åsa Lönnqvist (en) -
 • Giacomo Losi (en) -
 • John Harold Lozano (en) -
 • Malin Lundgren (en) -
 • Silviu Lung (en) -
 • Ioan Lupescu (en) -
 • Danuț Lupu (en) -
 • Hennadij Lytovtsjenko (en) -
 • Ally MacLeod (en) -
 • Antonio Maceda (en) -
 • Álvaro Magalhães (en) -
 • Jaime Magalhães (en) -
 • Aldo Maldera (en) -
 • Wilf Mannion (en) -
 • Stanislav Manolev (en) -
 • Carlos Manuel (en) -
 • Stefano Mauri (en) -
 • Roger Marche (en) -
 • Luca Marchegiani (en) -
 • Javier Margas (en) -
 • Blagoje Marjanović (en) -
 • Enver Marić (en) -
 • Paul Mariner (en) -
 • Giancarlo Marocchi (en) -
 • Rafael Martín Vázquez (en) -
 • Saul Martínez (en) -
 • Humberto Maschio (en) -
 • Zygmunt Maszczyk (en) -
 • Dorin Mateuț (en) -
 • Waldemar Matysik (en) -
 • Sándor Mátrai (en) -
 • Ladislao Mazurkiewicz (en) -
 • Emile Mbouh (en) -
 • John McClelland (en) -
 • Alan McDonald (en) -
 • Bill McGarry (en) -
 • Danny McGrain (en) -
 • Jimmy McIlroy (en) -
 • Alf McMichael (en) -
 • Shannon MacMillan (en) -
 • Victor Mees (en) -
 • Walter Meeuws (en) -
 • Terry Medwin (en) -
 • Norbert Meier (en) -
 • Maren Meinert (en) -
 • Hugo Meisl (en) -
 • Stanley Menzo (en) -
 • Gil Merrick (en) -
 • Kálmán Mészöly (en) -
 • Tony Meola (en) -
 • Joseph Mermans (en) -
 • John Metgod (en) -
 • Henri Michel (en) -
 • Borislav Mikhajlov (en) -
 • Ludék Mikloško (en) -
 • Darko Milanič (en) -
 • Miljan Miljanić (en) -
 • Željko Milinovič (en) -
 • Colin Miller (en) -
 • Willie Miller (en) -
 • Mick Mills (en) -
 • Bora Milutinović (en) -
 • Felipe Miñambres (en) -
 • Sandra Minnert (en) -
 • Lorenzo Minotti (en) -
 • Diamantino Miranda (en) -
 • Dale Mitchell (en) -
 • Tasos Mitropoulos (en) -
 • Stoitsjo Mladenov (en) -
 • Mladen Mladenović (en) -
 • Józef Młynarczyk (en) -
 • Viorel Moldovan (en)
 • Miklos Molnar (en) -
 • Raymond Mommens (en) -
 • Pedro Monzón (en) -
 • Coen Moulijn (en) -
 • Malin Moström (en) -
 • Carlos Mozer (en) -
 • Mbo Mpenza (en) -
 • Emile Mpenza (en) -
 • Marijan Mrmić (en) -
 • Massimo Moratti (en) -
 • Piermario Morosini (en) -
 • Aleksandr Mostovoj (en) -
 • Ľubomír Moravčík (en) -
 • Gerrie Mühren (en) -
 • Youri Mulder (en) -
 • Claudia Müller (en) -
 • Jimmy Mullen (en) -
 • Patrick Müller (en) -
 • Dorinel Munteanu (en) -
 • Vladimir Muntjan (en) -
 • Víctor Muñoz (en) -
 • Bruce Murray (en) -
 • Julie Murray (en) -
 • Roberto Mussi (en) -
 • Dražen Mužinić (en) -
 • Uhuru Mwambubungo –
 • Hassan Nader (en) -
 • Dick Nanninga (en) -
 • David Narey (en) -
 • Noureddine Naybet (en)
 • Victor N'Dip (en) -
 • Silvia Neid (en) -
 • Miguel Ángel Neira (en) -
 • Manuel Negrete (en) -
 • Sammy Nelson (en) -
 • Jiří Němec (en) -
 • Václav Němeček (en) -
 • Tamagnini Nené (iw: da, en) –
 • Andrij Nesmatsjnyj (en) –
 • Keith Newton (en) -
 • Chris Nicholl (en) -
 • Allan Nielsen (iw: da, en) –
 • Plamen Nikolov (en) -
 • Annelie Nilsson (en) -
 • Akira Nishino (en) -
 • Thomas N'Kono (en) -
 • Džoni Novak (en) -
 • Ladislav Novák (en) -
 • Arthur Numan (en) -
 • Tibor Nyilasi (en) -
 • Erich Obermayer (en) -
 • Branko Oblak (en) -
 • Ernst Ocwirk (en) -
 • Andreas Ogris (en) -
 • Christophe Ohrel (en) -
 • Uche Okechukwu (en) -
 • Eloy Olaya (en) -
 • Sunday Oliseh (en) -
 • Luís Oliveira (en) -
 • François Omam-Biyik (en) -
 • Viktor Onopko (en) -
 • Pat Onstad (en) -
 • Felix Orode –
 • Milan Osterc (en) -
 • Jorge Otero (en) -
 • Abderrahim Ouakili (en) -
 • Simone Padoin (en) -
 • Francisco Palencia (en) -
 • Pável Pardo (en) -
 • Miguel Pardeza (en) -
 • Cindy Parlow Cone (en) -
 • Nelson Parraguez (en) -
 • Carlos Paredes (en) -
 • Park Chang-sun (en) -
 • Marco Pascolo (en) -
 • Rafael Paz (en) -
 • Rubén Paz (en) -
 • Roy Paul (en) -
 • João Paulo (en) -
 • Marcos Paulo (en) -
 • Dubravko Pavličić (en) -
 • Miran Pavlin (en) -
 • Dimitar Penev (en) -
 • Armand Penverne (en) -
 • Juan Manuel Peña (en) -
 • Gustavo Peña (en) -
 • Luis Carlos Perea (en) -
 • Diego Silva Pereira –
 • Silas Pereira (en) -
 • Ivajlo Petkov (en) -
 • Milen Petkov (en) -
 • Ilija Petković (en) -
 • Vladimir Petrović (en) -
 • Željko Petrović (en) -
 • Hugo Pérez (en) -
 • Roberto Perfumo (en) -
 • Bruno Pezzey (en) -
 • Anton Pfeffer (en) -
 • Heimo Pfeifenberger (en) -
 • David Phillips (en) -
 • Leighton Phillips (en) -
 • Antoni Piechniczek (en) -
 • João Domingos Pinto (en) –
 • Christian Piot (en) -
 • Pirri (en) -
 • František Plánička (en) -
 • Svatopluk Pluskal (en) -
 • Toni Polster (en) -
 • Jürgen Pommerenke (en) -
 • Chris Porter –
 • Eddie Pope (en) -
 • Ivelin Popov (en) -
 • Preki (en) -
 • Daniel Prodan (en) -
 • Erich Probst (en) -
 • Herbert Prohaska (en) -
 • Oleh Protasov (en) -
 • Antonín Puč (en) -
 • Wilfred Puis (en) -
 • Yvan Quentin (en) -
 • Jimmy Quinn (en) -
 • Ole Qvist (en) -
 • Florin Răducioiu (en) -
 • Tomasz Radzinski (en) -
 • Uwe Rahn (en) -
 • Antoni Ramallets (en) -
 • Tab Ramos (en) -
 • Miguel Ramírez (en) -
 • Ramón Ramírez (en) -
 • Juan de Dios Ramírez Perales (en) -
 • Milan Rapaić (en) -
 • Ole Rasmussen (en) -
 • Troels Rasmussen (en) -
 • Vasyl Rats (en) -
 • Mircea Rednic (en) -
 • Marko Rehmer (en) -
 • Miguel Reina (en) -
 • Uwe Reinders (en) -
 • François Remetter (en) -
 • Michel Renquin (en) -
 • Carles Rexach (en) -
 • Pedro Reyes (en) -
 • Claudio Reyna (en) -
 • Freddy Rincón (en) -
 • Catalino Rivarola (en) -
 • Graham Rix (en) -
 • Tiffany Roberts (en) -
 • John Robertson (en) -
 • Nereo Rocco (en) -
 • Pedro Rocha (en) -
 • Darío Rodríguez (en) -
 • Roberto Rojas (en) -
 • Helmut Roleder (en) -
 • Wolfgang Rolff (en) -
 • Đovani Roso (en) -
 • Alan Rough (en) -
 • Bryan Roy (en) -
 • Artjoms Rudņevs (en) -
 • Mladen Rudonja (en) -
 • Peter Rufai (en) -
 • Andrij Rusol (en) –
 • Graeme Rutjes (en) -
 • Ryang Yong-gi (en) -
 • Ioan Sabău (en) -
 • Jozjef Sabo (en) -
 • Ajan Sadakov (en) -
 • Gōtoku Sakai (en) -
 • Cheryl Salisbury (en) -
 • Randy Samuel (en) -
 • Oswaldo Sánchez (en) -
 • [Leonel Sánchez]] (en) -
 • Károly Sándor (en) -
 • [Marco Sandy]] (en) -
 • Kenny Sansom (en) -
 • Ricardo Sá Pinto (en) -
 • György Sárosi (en) -
 • Lászlo Sárosi (en) -
 • Santillana (en) -
 • Paulo Santos (en) –
 • Robert Sara (en) -
 • Dimitris Saravakos (en) -
 • Jesús María Satrústegui (en) -
 • Anton Schall (en) -
 • Walter Schachner (en) -
 • Briana Scurry (en) -
 • Nevio Scala (en) -
 • Kurt Schmied (en) -
 • Michael Schjønberg (en) -
 • Walter Schleger (en) -
 • Karl-Heinz Schnellinger (en) -
 • Rüdiger Schnuphase (en) -
 • Piet Schrijvers (en) -
 • Peter Schöttel (en) -
 • Markus Schopp (en) -
 • Adolf Scherer (en) -
 • Michael Schulz (en) -
 • Willi Schulz (en) -
 • Karina Sefron (en) -
 • Wolfgang Seguin (en) -
 • Hans Selander (en) -
 • Tibor Selymes (en) -
 • Helmut Senekowitsch (en) -
 • Viktor Serebrjanikov (en) -
 • Aldo Serena (en) -
 • Anthony Šerić (en) -
 • Mauricio Serna (en) -
 • Karl Sesta (en) -
 • Ciriaco Sforza (en) -
 • Samson Siasia (en) -
 • José Luis Sierra (en) -
 • Giuseppe Signori (en) -
 • Ermin Šiljak (en) -
 • Josef Silný (en) -
 • Marko Simeunovič (en) -
 • António Simões (en) -
 • Ferenc Sipos (en) -
 • Oleh Sjelajev (en) –
 • Albert Sjesternjov (en) -
 • Josip Skoblar (en) -
 • Tomáš Skuhravý (en) -
 • Josef Smistik (en) -
 • Włodzimierz Smolarek (en) -
 • Tomislav Sokota (en) -
 • Jorge Solari (en) -
 • Santiago Solari (en) -
 • Zvonimir Soldo (en) -
 • Mike Sorber (en) -
 • Angelo Sormani (en) -
 • Hugo Sotil (en) -
 • Mario Soto (en) -
 • Rubén Sosa (en) -
 • Marieanne Spacey (en) -
 • Luciano Spalletti (en) -
 • Christoph Spycher (en) -
 • Mordechai Spiegler (en) -
 • Lorenzo Staelens (en) -
 • Mario Stanić (en) -
 • Thori Staples Bryan (en) -
 • Costica Ștefănescu (en) -
 • Uli Stein (en) -
 • Bogdan Stelea (en) -
 • Jan Stejskal (en) -
 • Gary A. Stevens (en) -
 • Huub Stevens (en) -
 • Earnie Stewart (en) -
 • Jörg Stiel (en) -
 • Igor Štimac (en) -
 • Martin Stranzl (en) -
 • František Straka (en) -
 • Joachim Streich (en) -
 • Marco Streller (en) -
 • Yannick Stopyra (en) -
 • Heinz Stuy (en) -
 • Peter Stöger (en) -
 • Pepi Stroh (en) -
 • Estanislao Struway (en) -
 • Steve Sumner (en) -
 • Wim Suurbier (en) -
 • Ivica Šurjak (en) -
 • Alain Sutter (en) -
 • Michael Svensson (en) -
 • Tommy Svensson (en) -
 • František Svoboda (en) -
 • Dmitrij Sytjov (en) -
 • Sjaak Swart (en) -
 • Malin Swedberg (en) -
 • Andrzej Szarmach (en) -
 • Fritz Szepan (en) -
 • Antoni Szymanowski (en) -
 • Piotr Świerczewski (en) -
 • Stefano Tacconi (en) -
 • Rodrigo Taddei (en) -
 • Anissa Tann (en) -
 • Nelson Tapia (en) -
 • Ryszard Tarasiewicz (en) -
 • Stephen Tataw (en) -
 • Gaston Taument (en) -
 • Guy Thys (en) -
 • Andreas Thom (en) -
 • Claus Thomsen (en) -
 • Steen Thychosen (en) -
 • Tinga (en) -
 • Lájos Tichy (en) -
 • [Jiří Tichý]] (en) -
 • Aleksandar Tirnanić (en) -
 • Stjepan Tomas (en) -
 • Juan Torales (en) -
 • Jane Törnqvist (en) -
 • José Torres (en) -
 • Moreno Torricelli (en) -
 • Conny Torstensson (en) -
 • Marius Trésor (en) -
 • Panagiotis Tsalouchidis (en) -
 • Nikos Tsiantakis (en) -
 • Aleksandre Tsjivadze (en) -
 • Igor Tsjislenko (en) -
 • Chavdar Tsvetkov (en) -
 • Brian Turner (en) -
 • Grant Turner (en) -
 • Yoo Sang-chul (en) -
 • Sašo Udovič (en) -
 • Nicolae Ungureanu (en) -
 • Francisco Javier Uría (en) -
 • Javier Urruticoechea (en) -
 • Adolfo Valencia (en) -
 • Valdir Peres (en) -
 • Joos Valgaeren (en) -
 • Yves Vanderhaeghe (en) -
 • Stephan Van der Heyden (en) -
 • Nico Van Kerckhoven (en) -
 • Philippe Vande Walle (en) -
 • Eric Van Meir (en) -
 • Wilfried Van Moer (en) -
 • Peter van Vossen (en) -
 • René Vandereycken (en) -
 • Velibor Vasović (en) -
 • Tish Venturini (en) -
 • Franky Vercauteren (en) -
 • Philippe Vercruysse (en) -
 • John Veldman (en) -
 • Gert Verheyen (en) -
 • Dany Verlinden (en) -
 • Roy Vernon (en) -
 • Patrick Vervoort (en) -
 • José Vidigal (en) -
 • Germán Villa (en) -
 • Francisco Villarroya (en) -
 • Jean Vincent (en) -
 • Goran Vlaović (en) -
 • Eberhard Vogel (en) -
 • Johann Vogel (en) -
 • Johan Vonlanthen (en) -
 • Bernard Voorhoof (en) -
 • Valerij Voronin (en) -
 • Voro (en) -
 • Harry Vos (en) -
 • Martina Voss-Tecklenburg (en) -
 • Jurica Vranješ (en) -
 • Davor Vugrinec (en) -
 • Đorđe Vujadinović (en) -
 • Martin Wagner (en) -
 • Johan Walem (en) -
 • Tomasz Wałdoch (en) -
 • Robert Waseige (en) -
 • Dave Watson (en) -
 • David Watson (en)
 • [Mark Watson]] (en) -
 • Josip Weber (en) -
 • Heribert Weber (en) -
 • Roy Wegerle (en)
 • [Benny Wendt]] (en) -
 • Taribo West (en) -
 • Clemens Westerhof (en) -
 • Raphael Wicky (en) -
 • Bruce Wilson (en) -
 • Ben Wijnstekers (en) -
 • Maryan Wisniewski (en) -
 • Mike Windischmann (en) -
 • Richard Witschge (en) -
 • Rob Witschge (en) -
 • Roman Wójcicki (en) -
 • Franz Wohlfahrt (en) -
 • Pierre Womé (en) -
 • Nigel Worthington (en) -
 • Tommy Wright (en) -
 • Pia Wunderlich (en) -
 • Tina Wunderlich (en) -
 • Eric Wynalda (en) -
 • Renato Zaccarelli (en) -
 • Zlatko Zahovič (en) -
 • Oleksandr Zavarov (en) -
 • Velimir Zajec (en) -
 • Jesús María Zamora (en) -
 • Zdravko Zdravkov (en) -
 • Karl Zischek (en) -
 • Boris Živković (en) -
 • Andrej Zjeljazkov (en) -
 • Dobromir Zjetsjev (en) -
 • Władysław Żmuda (en) -
 • Romeo Zondervan (en) -
 • Chris Zoricich (en) -
 • Abdullah Zubromawi (en) -
 • Marco Zwyssig (en) -
 • Frank Yallop (en) -
 • Patricio Yáñez (en) -
 • Rashidi Yekini (en) –
 • Terry Yorath (en) -

Motorsportsutøvere

Louis Chiron – Alfred Neubauer – Hellé Nice – Paul Pietsch – Hans Stuck -

Friidrettsutøvere

 • Christina Fagerland
 • Ebba Lund
 • Irene Kjærstad
 • Lillian Jensen
 • Anita Halleraker
 • Anna B. Jacobsen
 • Annie Bergsagel
 • Audhild Hestad
 • Britt Helgesen
 • Cecilie Bjørnemo
 • Cecilie Karlsen
 • Grete Strand
 • Karin Rønning
 • Kristin Skjærpe
 • Mari Haugen
 • Maria Nerdrum
 • Marit Årthun
 • Mona Brundtland
 • Sharon Broadwell
 • Silje Laupstad
 • Silje Pettersen
 • Sofie Spiten
 • Ingvald Gulbrandsen
 • Tesfaye Bekele
 • Einar Halvorsen (friidrett)
 • Henry Dahl (friidrett)
 • Henry Nordlie
 • Odolf N. Larsen
 • Torgeir Nielsen
 • Anders Opheim
 • Arthur Hallberg
 • Bjarne Skaugstad
 • Christian Halvorsen (friidrett)
 • Christian Johnsen (friidrett)
 • Erling Schjerven
 • Eugen Borchgrevink
 • Herman Vikan
 • Jon Martin Denstadli
 • Kjetil Flaatten
 • Morten Kvalheim
 • Odd Vegard Nedrebø
 • Oddvar Thorsen
 • Olaf Rustad (friidrett)
 • Oscar Aas Haugen
 • Oskar Z. Andersen
 • Per Riis
 • Peter Jersin
 • Petter Gulliksen
 • Ragnar Solli
 • Reidar Lundgaard
 • Sigurd Marcussen
 • Thomas Lund (friidrett)
 • Thorbjørn Ludvigsen
 • Tor Nøkleby
 • Tore Bjerkeskaug
 • Torgeir Brandvold
 • Trygve Tønnesen
 • Åge Overhalden
 • Alem Adhanom
 • Alf Letnes
 • Alf Lommerud
 • Alfred Schjelderup
 • Alv Thomassen
 • Amund Sjursen
 • Anders Knutsen
 • Andreas Hestnæs
 • Andreas Høye
 • Andreas Olsen
 • Andreas Sjurseth
 • Anton Andersen
 • Arne Bratten
 • Arne Haug
 • Arne Pettersen (friidrett)
 • Arne Stamnes
 • Arnold Fladaas
 • Asbjørn Golden
 • Asbjørn Østvold
 • Asle Bækkedahl
 • Asle Olsen
 • August Pettersen
 • Bernt L. Eltervaag
 • Birger Borge
 • Birger Rasmussen (friidrett)
 • Bjarne Wirum
 • Bjarte Vik
 • Bjørn E. Ødegaard
 • Bjørn Langbakke
 • Bjørn Poulson
 • Bjørn Trommestad
 • Carsten Carlsen (friidrett)
 • Chr. Anker Larsen
 • Christer Stenersrød
 • Christian Borgen
 • Dadafo Dhaqabi Tesama
 • Dagfinn Moholt
 • Ebrahim Abdilaziz
 • Egil Fredriksen
 • Egil Hervig
 • Eigil Aasbø
 • Einar Paulsen
 • Einar Øier
 • Eirik Størdal
 • Erik Bergersen
 • Erik Huus
 • Erik Manskow
 • Erik Vengshoel
 • Erling Aarrestad
 • Erling Helle
 • Erling W. Olsen
 • Eskil Sommernes
 • Eugen Ranheim
 • Even Hytten
 • Fritz Borgen
 • Fritz Dedekam Stabell
 • Fritz Fougner
 • Fritz Skullerud
 • Frode Stenberg
 • Geir Søgnebotnen
 • George Levine
 • Gerh. Worm Johansen
 • Gunnar Gisnås
 • Gunvald Lunde
 • Guttorm Andersen
 • H. Brodtkorb
 • Halvor Spildrejorde
 • Hans Odde
 • Harald Ekeland
 • Harald Pettersen
 • Harald Ødegård
 • Helge Knudsen
 • Henry Hatling
 • Henry William Jansen
 • Hroar Kranstad
 • Håkon Haugom
 • Håvard Landsem
 • Ivar Sandberg
 • Ivar Øyan
 • Jacob Lothe
 • Jan Helgesen
 • Jan Nyrønning
 • Jan W. Larsen
 • Jarle Løken
 • Joakim Brøndbo
 • Johan Bergmann-Olsen
 • Johan C. Johannesen
 • Johan Kirkeng
 • Johannes Alnes
 • John Henry Strupstad
 • John Kr. Skage
 • Josef Ankile
 • Jørgen Sæterbø
 • Kaare Meidell-Sunndal
 • Kaare Nerdrum
 • Kjell A. Paulsen
 • Kjell Hatlebakk
 • Kjetil Berg
 • Knut K. Stamsø
 • Knut Nordgreen
 • Knut Tveten
 • Kristen Aaby
 • Kristian Aksnes
 • Kåre Johansen
 • Lars Hole
 • Lauritz G. Bryhn
 • Lauritz Schibbye
 • Leif Hvorup
 • Leif Lie
 • Magne Bjørdal
 • Magnor Myklebust
 • Martin Fuglemsmo
 • Martin Johanssen
 • Martin Kjäll-Ohlsson
 • Mateusz Parlicki
 • Nils Schaug
 • Obumichael Fissehatsion
 • Odd A. Røste
 • Odd Erik Kristiansen
 • Oddvar Nielsen
 • Ola Hagen
 • Olaf Hoel
 • Olaf Maamoen
 • Ole Bye
 • Ole Gulli
 • Ole Petter Hjelle
 • Ole Vee-Haugen
 • Ove Olsen
 • Per Arild Bølla
 • Per Eggen
 • Per Martin Haarr
 • Per Steinar Hånde
 • Per Thomas Thomassen
 • Per-Fredrik Eidsbø
 • Petter Antonsen
 • Pål Corneliussen
 • Reidar Aas-Wang
 • Reidar Tandberg
 • Roald Wartiainen
 • Rolf Johannson
 • Rolf Svendsen
 • Ronny Hognestad
 • Sean Clancy
 • Sigurd Deitrich
 • Sigurd Slaatten
 • Stian Hovind Angermund
 • Svein Erik Eide
 • Svein Gruer
 • Svein Ruud
 • Sverre Smith
 • Sverre Throndsen
 • Thor Smith
 • Thorbjørn Strand
 • Tom Felberg
 • Tor Erik Nyquist
 • Tor Skjetne
 • Torbjørn Hallervik
 • Tore Bye
 • Tormod Holand
 • Tormod Ulleberg
 • Trygve Nielsen
 • Trygve Rye Johnsen
 • Trygve Syvertsen
 • Ulf Bertil Lundh
 • Ulf Greaker
 • Viggo Opheim
 • Walter Helmers
 • Walter Olsen
 • William Heiberg
 • Zakken Johansen
 • Zerei Mezngi
 • Øystein Slettevold
 • Øyvind Fretheim

Andre idrettsutøvere

Fotballspillere og -trenere har egne avsnitt over.

Plassér andre idrettsutøvere her, i det avsnittet som passer best. Hjelp gjerne til ved å sette idrettsgren i parentes etter navnet :

Norgesmestre (div. idretter) som sakner egen artikkel :

Andre norske utøvere - Hjelp gjerne til ved å sette idrettsgren i parentes etter navnet : Maren Berner (brettseiler, VM-, og EM-mester) – Joachim Bernhardsen (svømming) – Eric Breivik – Minh Duy Bui – Connie Bull – Sara Beate Dyb – Christian Ebbesvik – Bengt Paulsen (?) – Sjur Prestsæter (motbakkeløp, sykkel og ski) – Therese Sjursen (motbakkeløp) – Jan Solli (orientering) – Harald Thon (orientering) – Arnstein Aas (ski) –

Utenlandske idrettsutøvere - Hjelp gjerne til ved å sette idrettsgren i parentes etter navnet : John Aalberg (langrenn, OL 1992 og 1994 (SR) - Minna Aalto (langrenn, OL 1996 og 2000 (SR) - Bill Belichick (amerikansk fotball) (en) - Emily Copeland-Durham (vannski/wakeboard) - Markus Eibegger (sykling) (en) - Tyler Emmert (am.football) - Olle Goop (travkusk) - Didier Gailhaguet (fransk OL-kunstløper og president i franske skøyteforbundet) (en, fr) - Danny Harf (vannski/wakeboard) - Andreas Helgestrand (dansk dressurrytter) - Clarence Hill (boksing) (sv) - Emi Kawabata (alpinist) (de, en, it, pl) - Rory McLeod (snooker) – Dontrelle Moore (am.football) - Keith Mwila (boksing) (sv) - Martin Ndongo-Ebanga (boksing) (sv) - Ty Paine (am.football) - Bernardo Pinango (boksing) (sv) - Rogier Regenbogen (bueskyting) - Chad Sharpe (vannski/Wakeboard) - Anky Van Grunsven (dressur-ritt) - Young Corbett III (italiensk-amerikansk bokser) (de, en, it, pl) - Tochinoshin Tsuyoshi (sumo)

Skuespillere og regissører

Norske : Birgitte Elisabeth Andersen – Marius Vegsund Andersen – Erlend Bakker – Anne Lise Christiansen – Svein Olav Gjone – Egil Grasmo – Per Gørvell – Liv Johannson – Torbjørn Paulsen – Øyvind Skogly Pedersen – Alf Ramsøy – Fredrich Skogsrud – Trond-Ove Skrødal

Utenlandske : Mark Austin – Don Bies – Glenn Gers – Mario Lanza (sanger og skuespiller) – Ignat Pakhotin – Daniel Pyne – Norma Ann Sykes – Amadeo Turturro – Leanor Varela – Robert G. Vignola (en:Robert G. Vignola) – Ray Woolf

Kunstnere

Marino di Teana (es, fr, it, pl) – Joseph Stella (en) – Pablo Serrano Aguilar – Alf Jan Bauge – Grethe Berge – Albert Bertelsen – Arushi Bhatnagar – Lars Borg – Nicolai Borg – Liv Bugge – Tor Børresen – Marius Engh – Hans-Peter Feldmann – Albert Gottschalk – Mai Hofstad Gunnes – Iselin Hafseld – Jorunn Hanstvedt – Knut Henrik Henriksen – Andreas Heuch – Jenny Holzer – Helgi Joensen – Marte Johnslien – Peter Kastrud – Eistein Guttormsen Kjørrn – Simon Kramer – Magnus Landstrand – Yngvar Larsen – Lauritz Lauritsen – LELLO//ARNELL – Per-Oskar Leu – Are Mokkelbost – Glenn Halvor Morka – Torstein Nilsen – Sandra Norrbin – Benedicte Desiree Olsson – Bjørn Bjørnsen Olstad – Harald Oredam – Luisa Pinzon – Tom Sachs – Eugenio Santoro (de, en, fr, it) – Eusebio Sempere – Lars Sivertsen – Martin Skauen – Jens Strammerud – Annika Ström – Sigrid Szetu – Anders Olsen Sæther – Børre Sæthre – Bjørn Tvedt – Johan Verde – Knut Andrè Vikshåland – Lars Monrad Vaage – Monica Winther – Snorre Ytterstad – Ole John Aandal – Stian Ådlandsvik – Marie Skeie – Linn Lervik – Merethe Røstad – Sigrid Bendz – September Split – Geir Backe Altern – Kjetil Kristensen – Nina Krogh – Mona Solhaug – Hilde Borchgrevink – Hege Pålsrud – Vibeke Frost Andersen –

Arkitekter

Nina Alnæs – Rolf Christian Krognes – Francisco Javier Sáenz de Oiza

Astronomer

Se mange navn som røde lenker i Liste over astronomer

Musikere og musikkgrupper

Se ovenfor under Kultur/Populærmusikk evt. /Klassisk

Politikere

Marit Botnen – Gérald Darmanin (en) – Michel Antonie Fannoun – Kjell S. Johansen – Arild Kibsgaard – Andreas Kjær, fylkesordfører i Telemark til 2003 – Gustav Mjåland – Ivar Mork – Albert Raaen se (en) Albert Raaen – Hans Jakob Sandanger – Étienne de Silhouette se (en-wiki) (opprinnelsen til ordet silhuett)

Kvinnesak og feminister

Frederike Karoline Neuber – Maren I. Myra – Åsmund Haugen

Media

Edward Bond – Fred Dibnah (en) - Stian Eisenträger – Casey Feitler – Stig Harder – James Heller – Paul Henry – Hans Petter Jacobsen – Jovana Jankovic – Øyvind Lund (sportsredaktør i NRK) – Bryan McMullin – Arnulf Møllerstad – Christopher Owe – Tony Panici – Jonas Sverrisson Rasch – Geraldo Rivera – Kjartan Rødland – Knut Røed (NRK) – Bernard Shaw – Kane Sheckler – Peter Sinclair (grafisk designer) – Sverre Tinnå – Maren Teien Rørvik

IT og utvikling

Alf Egil Bogen - Olav Landsverk - Ole Lefstad - Åge Ronald Rosnes

Næringsliv

Jostein Solheim (administrerende direktør i Ben & Jerry's) – Hugo Holtermann (norsk kjemiker og forskningssjef) – Dnyaneshwar Agashe (en) (grunnlegger av Suvarna Sahakari Bank) – Ashutosh Agashe (en) (direktør for Brihan Maharashtra Sugar Syndicate Ltd.) – Susanne Mortensen (Fisker som fremmer likestillingsvedtak for fiskere i Tromsø.)

Andre personer

Til dem som legger inn nye navn: hvis du finner en gruppe ovenfor her, der de hører hjemme, skriv dem opp der – hvis ikke, skriv dem under her, men angi da (i parentes) hva personen er kjent for. Det er fint om du skriver dem opp i alfabetisk liste etter etternavnet.

Norske: - Abel Abrahamsen (no/am. forretningsmann, se artikkel) – Henrik Overaa Bjørnson (stand-up komiker) – Monica Elisabeth Bøsei (født 20. januar 1966, fra Hole i Buskerud, tidligere leder på Utøya) – Daniel Danielsen (skolemann, forfatter og historiker, Agder) – Dag Hiåsen (forfatter og samfunnsdebattant) – Sonja Lee (kokk) – Walter Lindberg (forsker) – Magne Arnold Lindgren (XU-agent mm , se Skjomen) – Inge Meløy (polfarer og eventyrer) Terje Michalsen – Frederike Karoline Neuber (Flere stavemåter i bruk) – Dagfinn Nordbø (komiker og samfunnskommentator) – Inger Elise Nordraak (mor til Bjørnstjerne Bjørnson) – Katharina Pracon (Modell, tidligere Miss, Skuespiller) Leiv Rosseland (forsker) – Ottar Rygh (lektor, biokjemiker og vitaminforsker) [4] – Nicolay C. Ræder – Jan Henning Skaret (Norges Skiforbund) – Rolf Sørensen (geolog) (Norsk kvartærgeolog) – Synnøve Fjellbakk Taftø (ansatt i UD, samfunnsdebattant) Odd-Roar Thorsen (Norges idrettsforbund) – Tore M. Undeland – Diego Feliciano Ochoa Vargas – Erik Welle-Strand - motstandsmann, leder av Skylark B, en - Iman Winkelmann (leder for Virke Servicehandel) -

Norske soldater i utlandet (Oppføring av FN-styrker (eks UNIFIL) og NATO-styrker mm) –

Utenlandske: - Otto Brenner (tysk fagforeningsmann) – Rafael Bombelli (italiensk matematiker) – Vern Bullough – Keenan Cahill ( am. artist, kjent for miming til musikk) – Carmine Crocco (italiensk kriminelle, en, fr, it) – Dionne-femlingene (kanadiske femlinger født 1934, se en) – Sonja Eggerickx – Heinz Erhardt (Tysk komiker) – Scipione del Ferro (italiensk matematiker) – Åke Green (Svensk prest, kritisk til homofile, straffedømt) – Abigail and Brittany Hensel (Siamesiske tvillinger fra USA) (en) – Kashnachyev – Rasmus Julius (dansk tegner se da) Harry Järv (Finsk författare, översättare och krigsveteran) (sv) (fi) (en) Claudia Mckinney (Exhibit b-5) – Grania O'Malley (Irsk 'pirat') – Harry Nyquist (svensk matematiker, sv, da, en) – Giovanni Passannante (italiensk anarkist, fr, it, pt) – Howard B. Radest – Vassilij Rambovskij – Don Ritchie (australier som reddet minst 160 mennesker fra å begå selvmord, en) - Bert Schwarz – Robert Sjajdulin – John Shelby Spong – John «Walk» Stewart – Piet Thones – Rob Tielman – Mary Worth – Reinhold Würth (se de) – Hipólito Yrigoyen (Argentinsk president i to perioder i første halvdel av 1900-tallet) – Rustam Azjiev (en:Rustam Azhiev)

Fiktive personer og figurer

J.R.R. Tolkiens verden

Aegnor – Amandil – Amrod – Amrothos – Andreth – Angrod – Bard Bue – Celebrimbor – Celegorm – Curufin – Dior Eluchíl – Eärwen – Ecthelion II – Elphir – Elwing – Erendis – Findor – Gilraen – Gorbag – Grishnakh – Hador – Haleth – Isilmë – Lothíriel – Maeglin – Meneldur – Morwen – Orodreth – Primula Brennibukk – Rosi Småtun – Silmariën –

J.K.Rowlings verden (Harry Potter)

Rosa Wiltersen -

Tegneseriefigurer

Darkseid - Hassel Hvitveis (Ridderne av Dor) - Incense Overall - The Joker -

Marvel Comics

En Sabah Nur – Fin Fang Foom – Galactus – MODOK – Swarm

Data- og Videospillfigurer

Se Ønskelisten#Data- og videospill.

Andre fantasifigurer

Data

styretegn (og forholdet mellom dem - synonymer?) – generativ kunstig intelligens (generativ kunstig intelligens (Q117246174)) og KI-kunst (muligens behov for bedre tittel, artificial intelligence art (Q65066631))

Maskinvare

Utbredte hjemmedatamaskiner

Atari 8-bits datamaskiner – Texas Instruments TI-99/4A – BBC Micro

Interaktiv og nettmedier

Fashion Net – Lumiere Magazine – VSCO (Sosialt Medium for bildedeling)

Internett

Internett slang (slang vs. sjargong) – Podkaståret 2022 og tidligere siste år, som ny emnebasert årsartikkel

Programvare

(De fleste av disse har engelske, svenske eller danske utgaver som det kan hentes inspirasjon fra):
CDisplay - Citoid – CMD – Confluence – debian-installer – Digikam – DOSemu – Epiphany (programvare) – Flow (wikimedia) – Free Standards Group – GnomeBaker – GNUCash – Gtk+ – Gwenview – HR Manager eRecruitment – ImpiLinux – Kaffeine – Kynaptic – Mind mapping programs – Nautilus (programvare) – Online playground – Parsoid – Phabricator – Pixel kunst – PRO/Engineer – Programvarepatent – QuantaPlus – Reference management software – Sandbox – Shipit – Spyware Terminator – Thunar (programvare) – HTML Tidy – Ubuntu Lite – Unik bruker/Unike brukere – VisualEditor – Win4Lin – Winix Solutions –

Programmering, programmerings- og markeringsspråk

 • Annotasjon (programmering)
 • Markdown
 • Kommentar (programmering)
 • PL/SQL
 • Stack overflow
 • XML schema (generelt)

Data- og videospill

Listen under kan endres ved å gå til undersiden Wiki: Ønskelisten/videospill.

Selskaper

Broderbund – D-Pad Studio – Humongous Entertainment – Krillbite Studio – Megapop – Origin Systems – Pineleaf Studio – Team DOS – Westwood Studios

Personer

Owe Bergsten (Bergsala) – Stevie Case – Laura Kate Dale

Spillskapere

Anna Anthropy – John Carmack – Kate Edwards – Sigurlína Ingvarsdóttir – Nathalie Lawhead – Holly Liu – Brenda Romero – John Romero – Rhianna Pratchett (datter av Terry Pratchett) – Carol Shaw – Emily Short – Brianna Wu – Corrinne Yu

Spill

Spillserier

Dance Dance Revolution – inFamous – Backyard Baseball – The Settlers-serien – Ultima Online

Spilltitler

Dragonica/Dragon Saga – Ed, Edd n Eddy: The Mis-Edventures – DwarfHeim – FIFA 2003 – Fifa Street 3 – Haxity – Helheim Hassle – Madden NFL 2002 – Madden NFL 2003 – Madden NFL 2004 – Madden NFL 2005 – Madden NFL 2006 – Madden NFL 2007 – Mark Davis Pro Bass Challenge – Mosaic (Krillbite) – Namco Museum 50th Anniversary – Namco Museum – The Plan (Krillbite) – Resident Evil: Zero – Size does matter (Team DOS) – The Ur-Quan Masters

Spillverdener

Zelda Universe

Spillfigurer

Lara Croft – Kratos (fra God of War) – Sarevok (antagonist i Baldur's Gate) – Shodan (fra System Shock)

Terminologi

Datatekniker – Lisensspill – Speedrun – Videospillmusikk – Videospillplattformer – Videospillhistorie – Videospillutvikling

Ukjent eller annet

Quizzer – Managerleague.com


Teknologi

Romfart

Mange ekspedisjoner/ferder med romferge mangler artikkel, se malen nedenfor:


Cinematografi og filmproduksjonsteknikk

Digital filmproduksjon - Filmprojektor - Filmformater - Liste over filmformater - Super 8mm-film - Super 53mm-film - Super Panavision 70 - Super Technirama 70 - Cine 160 - Panavision - Fot og bilderuter - 2-perf pulldown (også kjent som Techniscope) - 3-perf pulldown - 4-perf pulldown - Negativklipping -

Annen teknologi

1333 FSB – Båndjern (til bygg- og forskalingsbruk) – Capacitance Electronic Disc (en) – Cerium(IV)-oksid cerium(III)-oksid syklusen – Creative Zen – diodebaserte nærlys – Halvautomat (vaskemaskin og tørketrommel i ett) – Hanplugg – Hunplugg – Hydrogenproduksjon (en) – Kløfta Kringkaster – Linjesender – Long Range Acoustic Device – Lukket sløyfe – Mesan (med redirect Mesanseil?) – Microstation – Nagra (en) – Omegastasjonen – Omegastasjonen Bratland – Punktmatriseskriver – Responsbåndbredde – R-410A (Kuldemedium i luft-luft varmepumpe) – Settlingstank – Signalgivere – Slambehandlingsanlegg – Solkompass – Trunk – Vranglås – VScan (håndholdt ultralydscanner) Mal:Infoboks radio

Kommunikasjon og samferdsel

Jernbane

Skinnebrems – HH-utredningen (se artikkel i DN.se)

Europeiske jernbaneselskaper

BDŽ, Bulgaria , CFL, Luxembourg , CFM, Moldavia , CFR, Romania , Citypendeln, Sverige , CP, Portugal , HŽ, Kroatia , IE, Irland , Krösatågen, Sverige , Kustpilen, Sverige , LDZ, Latvia , MŽ, Nord-Makedonia , NMBS/SNCB, Belgia , Roslagståg, Sverige , RZD, Russland , Stockholmståg, Sverige , SŽ, Slovenia , TCDD, Tyrkia , TGOJ, Sverige , Three-T, Sverige , Trafik i Mälardalen, Sverige , Tågab, Sverige , Tåg i Bergslagen, Sverige , UZ, Ukraina , ZFBH, Bosnia-Hercegovina , ZRS, Bosnia (Republika Srpska) , ŽS, Serbia

Jernbaneselskaper i USA

 • Kansas City Southern Railway
 • Norfolk Southern Railway

Øvrige jernebaneselskaper

 • CFS (jernbaneselskap), Syria
 • ER (jernbaneselskap), Egypt
 • Nord-Koreas jernbaner, Nord-Korea
 • KTZ, Kasakhstan
 • MNR, Mongolia
 • ONCFM, Marokko
 • SNCFT, Tunisia
 • SNTF, Algerie

Luftfart

Aptera 2e , Terrafugia Transition , Aeromobil 3.0 - (tre av verdens første helintegrerte privatbil/fly) – Kazahkstan Airlines – Schienenzeppelin (en)

Sjøfart

Bergens Elektriske Færgeselskab (1894) – SS «Eastland» (en) – «Gaia», Fullskalakopi av Gokstadskipet – Passasjerdamper (en) – DS Malmberget

Veinett og veitrafikk

Lyskryss - Endelausmarka (i Os kommune i Hordaland ifm. endring av trassen til E 39) - Hardangerveien (Hordaland)

Se også Liste over veitunneler i Norge

Annen kommunikasjon

mellommenneskelige relasjoner - Telefonkatalogen (Papir) -

Jakt, fiske og friluftsliv

Winchester hagler og rifler

Trenger vi en artikkel om hver eneste modell? Kan de gruppéres i serier? Eller hva med bare

 • Winchester hagler og
 • Winchester rifler ?

Winchester Modell 1876 - Winchester Modell 1885 - Winchester Modell 1886 - Winchester Modell 1887 - Winchester Modell 1890 - Winchester Modell 1892 - Winchester Modell 1893 - Winchester Modell 1894 - Winchester Modell 1895 - Winchester Modell 1901 - Winchester Modell 1906 - Winchester Modell 12 - Winchester Modell 21 - Winchester Modell 42 - Winchester Select - Winchester Super X2 - Winchester Super X3 - Winchester SXR - Winchester Wildcat 22

Remington hagler og rifler

Trenger vi en artikkel om hver eneste modell? Kan de gruppéres i serier? Eller hva med bare

 • Remington-hagler og
 • Remington-rifler ?

Remington 241 Speedmaster - Remington M1903 - Remington Modell 105CtI - Remington Modell 1100 - Remington Modell 11-87 - Remington Modell 30 Express - Remington Modell 30 - Remington Modell 332 - Remington Modell 5 - Remington Modell 504 - Remington Modell 513T - Remington Modell 597 - Remington Modell 600 - Remington Modell 660 - Remington Modell 673 - Remington Modell 7 - Remington Modell 710 - Remington Modell 7400 - Remington Modell 750 - Remington Modell 788 - Remington Modell 798 - Remington Modell 799 - Remington Modell 81 - Remington Modell 870 - Remington Modell SP-10 - Remington Nylon 66 - Remington Premier O/U - Remington Scoremaster 511 - Remington Sportmaster 512 - Remington SPR 100 - Remington SPR 18 - Remington SPR 210 - Remington SPR 22 - Remington SPR 220 - Remington SPR 310 Remington SPR 453 - Remington XR-100 -

Ammunisjon

Se: Liste over patrontyper

.500/450 Nitro Express – .585 Nyati – .600 Nitro Express – .700 Nitro Express – .HV 30-06

Annet

Jan Mayen sovepose

Mat og drikke, matlaging

Mat

Bladgrønnsaker – Gilde Terina – Kidneybønne – Krug – Nanaimo bar (en; usikker på tittel) – Neslesuppe (en) – Medisterkake – Rødtopp (pålegg) – Smakstilsetning – Spekefat – Spekesalat – Stabburspølse – Turkopp – Pintxos (en) (eu) (es) (fr) – Gangstad gårdsysteri (vinner, oste-VM 2023)

Drikke

Aglianico del Vulture (de, en, fr, it) – Bocco – Cill Cannaigh – Color (brus) (brus fra 1980-tallet) –

Kake, dessert, søtsaker

Bergene sjokolade – Pavlovaterte – Polsk honninggjærkake – Oro (bedrift) (sukkertøy-produsent)

Annet

Saker og ting

Dåse – Erstatningsvare - Fortelt – Gelelys – Kabinettkort (se en) - Piaggio (produsenten av Vespa) – Plastarmbånd (til inntekt for veldedige organisasjoner) – Rikdom –

Ord og begreper

Blokkfløytegenerasjon – Bysse lalle – Egensikkerhet – Engelsk ordbok – Fagrapport – Fet skrift – Gudskjelovkvelden – Hermeneutisme – in-betweener – Inkurie – Innledninger (litteratur) – Jumboplass – Knupp – Konferanse – Kverulant – Kverulere – Lærekvalifikasjoner – Miljøfartsgrense – Nating (båter) – Nettstøttet læring – Palasskultur – Pressekorps (et samlet P.) – Rettskrivingsprogrammer – singhalesere – Skipskirkegård – Skolepoeng – Stjernespekket (såk. kjendiser) – Subjektiv sannhet – Svarteperspill (politikk) – Vise Ord – Æresborger

Diverse usortert

Aldersbestemte lag – Arboretum Vrahovice Bitthemming – Brannen i Denmark Place 16. august 1980 (jf. The Independent og Londonist) – gamescom 2011 (en int. spillmesse i Køln) – Forside (mobil) – Forspill – GSF – Kuvelting (en) - Menneskerettighetenes Plass i Bergen – Mærgard – Osvassdraget (Bergen og Os kommune) – Punktliste – Renovasjonsetaten i Oslo (tidligere Oslo renholdsverk) – Silica gel (en:Silica gel) – 4Sound – Fiskernes servicestasjon i Honningsvåg, et tidligere fiskevær-sjøbruksanlegg i Honningsvåg, nummer 87474 hos Riksantikvaren. Bilder – Jordskjelvet i Afghanistan 2023

Se også

Tags:

ønskelisten Litt veiledningønskelisten Naturvitenskap og realfagønskelisten Historieønskelisten Hus og byggønskelisten Religion, livssyn og filosofiønskelisten Samfunn, politikk, lov og rett (Jus)ønskelisten Næringsliv, arbeidsliv og økonomiønskelisten Militærvesenønskelisten Helse og medisin, anatomi, kropp og sjelønskelisten Kulturønskelisten Sportønskelisten Personerønskelisten Fiktive personer og figurerønskelisten Dataønskelisten Teknologiønskelisten Kommunikasjon og samferdselønskelisten Jakt, fiske og friluftslivønskelisten Mat og drikke, matlagingønskelisten Annetønskelisten Se ogsåønskelisten

🔥 Trending searches on Wiki Norsk (Bokmål):

Victoria av StorbritanniaSvarthvit fluesnapperSiv JensenListe over norgesmestere i langrennGåte (band)Trond Johansen (1924)Vanlig løvetannUno (kortspill)Sandra Andersen EiraDen forsvundne pølsemakerKFUM-Kameratene OsloAthenske demokratiKøbenhavnHasse HopeEurovision Song ContestReykjavíkJonas LieEurovision Song Contest 2025UnionsoppløsningenSveriges nasjonaldagDanmark-NorgeOlsenbanden (Norge)Liste over norske byerSonja av NorgeRayleeDon QuijoteKristi himmelfartsdagRadka ToneffChampagnefrokostJosé MourinhoSt. Olavs OrdenSomalilandBuddha-statuene i BamiyandalenJørn AndersenJørgen NordengKonfirmasjonSommerfuggel i vinterlandRingdueBlåhvalStavangerLars KeplerOscar IIKarlstadPalestinaskjerfTromsøKamal SaalitiOslo lufthavn (Gardermoen)Idiot (kortspill)Harald HardrådeStein WingeGuro ReitenMoldeSverd i fjellChristian FrederikMats ZuccarelloTron ØgrimNauruSondre JustadJa, vi elsker dette landetGrunnlovsdagKnut HamsunSofie MarhaugListe over nasjonalflaggA Star Is Born (2018)Norges kommunerLiljekonvallListe over Norges eldste personerReiulf SteenDesta Marie BeederNouméaAdolf HitlerBerlins bydelerTelemarkSønner av Norge (nasjonalsang)Liste over USAs presidenterMartin ØdegaardNøgne ØHans Petter Baarli🡆 More