Wiki Nynorsk 2023: Hovudside
NNWiki Tiếng ViệtWiki English

Wiki:Arbeidskontoret

From Wikipedia, the free encyclopedia

Arbeidskontoret
Computer keyboad slanted angle dec07.jpg
Arbeidskontoret er møtestaden for dei som ønskjer råd og forslag om kva dei kan gjera på Nynorsk Wiki. I tillegg til å skriva ny tekst, anten heilt nye artiklar eller meir i gamle, er det viktig å sjå på innhald, språk og formatering i det som allereie er gjort her, slik at kvar artikkel blir nøytral, lettlesen og etterretteleg. Dokumentasjon av Wikipedia-vanane og samordning av ulike emne er òg viktig.

Du kan endra dei fleste sidene med eller utan ein brukarkonto. Overalt der det står «endre» kan kven som helst legga inn nytt stoff eller retta på gammalt, men ikkje legg inn tull. I sandkassa kan du prøva ut endringar utan å øydelegga for andre.


Gjeremål


Her er nokre oppgåver du gjerne kan gjera: endre

Artikkeloversyn

  • Gode artiklar er artiklar som er blitt gjennomarbeidde, saumfarte og funne gode nok til å stå som døme på korleis ein artikkel på nynorsk Wikipedia gjerne bør vera.
  • Kjerneartiklar er eit oversyn over artiklar alle Wikipedia-utgåvene bør ha. Sjå òg oversyn over viktige spirer.
  • Spireartiklar er korte artiklar som treng påfyll.
  • Frø er svært korte artiklar som bør utvidast snarleg.
  • Norske forskarar er eit oversyn over forskarar i Cristin-databasen, med referansenummer.

Presentasjon

Wikimediasamarbeid

Artikkellister

Informasjon

Til nye brukarar

Velkommen til Wikipedia! (innføring)Spørsmål og svarSandkasse til å prøva seg fram iSnakk med andre brukarar på samfunnshuset

Om prosjektet

WikiWikiWikinyttAmbassadenHistoria til Nynorsk Wikipedia i stikkord

Ressursar

Kontakt

Hjelp

Teksten er tilgjengeleg under CC BY-SA 3.0 om ikkje anna er oppgjeve. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
This article uses material from the Wikipedia article Wiki:Arbeidskontoret, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors).