Wiki Nynorsk 2022: Spesial:Siste endringar
NNVietnameseEnglish
Alfabetet
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
ZÆØÅ

Bokstaven N (n) er den 14. bokstaven i det latinske alfabetet og den 13. bokstaven i det greske alfabetet (N ν). Bokstaven stammar frå fønikisk. Det semittiske namnet var nun, som vart omdanna av grekarane til ny. I den opphavlege biletskrifta var teiknet ein fisk. Romarane kalla bokstaven en. I det eldre runealfabetet han det 10. teiknet, medan han er det 8. teiknet i den y ngre rekka. Bokstaven syner til ein nasal lyd (naselyd).

N kan vise til

  • i matematikken symbol for mengda av dei naturlege tala, det vil sei 1, 2, 3,...
  • symbol for talet på partiklar i eit system.
  • nasjonalitetskjennemerke for bilar frå Noreg

n kan vise til

  • symbol for SI-prefikset nano, som skreiv føre eit einingssymbol tyder at eininga skal multipliserast med 10-9, dvs. ein milliarddel.
  • symbol for partikkeltettleik.

Kjelder