Poopy

I Ramahavalisoa José Helihanta, fantatra amin' ny solon' anarana hoe Poopy, dia mpanakanto malagasy, teraka tamin' ny 13 Septambra 1966.

Tamin' ny taona 1983 dia nofidian' ny tarika Njila ho isan' ny tarika i Poopy. Tamin' ny taona 1990 no nanombohany nihira irery (Solo).

Ny fiainany talohan' ny naha mpihira azy

Ramahavalisoa José Helihanta, fantatra amin' ny solon' anarana hoe Poopy, dia mpanakanto malagasy. Nianatra teny amin' ny Lycée Andohalo Izy ary ny anarana hoe Poopy dia solon' anaran' i Giana, izay zanaky ny nenintoany, ka rehefa mitaiza an' i Giana izy dia i Giana antsoin' ny ankizy hoe "Poopy Kely" ary izy antsoin' izy rehetra hoe "Poopy Be", teo no naharaikitra ny anaran' i Poopy. Teraka tamin' ny 13 Septambra 1966. Manambady (Naivo), ary manan-janaka mianadahy izy (Tahina sy Miora).

Teraka ary lehibe tao anatin' ny zava-kanto i Poopy. Miangaly mozika koa mantsy ny rainy ary nitendry klavie tao tamin' ny tarika Henri Ratsimbazafy nandritra ny 30 taona. Ny nenitoany, Voahirana, mpihira, ary ny renibeny mpanao hatsikana.

Ny nanombohany nihira

Nanampy (choriste) an' i Voahirana, nenitoany, no nidiran' i Poopy teo amin' ny sehatry ny hira. Vao 15 taona monja izy tamin' izany. Roa taona taoriana, tamin' ny taona 1983, nitady mpihira vehivavy ny tarika Njila izay naman' i dadafaran' i Poopy, ka io dadafaran' i Poopy io no nampihaona an' i Poopy sy i Njila voalohany, nanao ny hiran' i Jeanne Moreau i Poopy tamin' izany ka babo tamin' ny feony avy hatrany i Njila ary dia nofidian' ny tarika Njila ho isan' ny tarika i Poopy. Tamin' ny taona 1990 dia nifindra tao Frantsa ny tarika Njila, i Poopy kosa nisafidy ny hijanona tao Madagasikara ka tamin' izay no nanombohany nihira irery (Solo). Niara-niasa tamin' i Solofo Ranarivelo izy ary tamin' ny 1990 no namoaka ny horonam-peo voalohany "Andao Handihy" izay nivoaka cd tany Japana ihany koa tamin' ny 1993. Teo dia nandeha matetika tamin' ny haino aman-jery ilay hirany hoe "Gina Gina", "Ho iray", sns Tamin' ny taona 1991 dia nisy hatrany fiakarana an-tsehatra izay nataon'i Poopy, Bodo, Johary ary i Landy, Nalaza tamin' izany i "Nafenina" nokaloin'i Poopy sy i Bodo, hira noforonin'i Poopy fony izy mbola tao amin'ny tarika Njila tamin' ny 1987 ary " Hery Iray" izy niarahany nihira tamin'i Luc sy Mahery(Johary) ary Bodo. Teo Ihany koa izy no nanomboka niara niasa tamin'i Naivo,ary nanomboka teo dia i Poopy ihany no mamorona ny tonon-kirany rehetra ary i Naivo no manao ny feony sy miahy azy eo amin'ny tontolon'ny zava-kanto.Ny taona 1992 no nanakohako tamin'ny haino aman-jery makagasy ilay hira "Fitia Voarara" izay namafy ny fahatsaran'ny fiaraha-miasan'i Poopy sy Naivo.Ary dia Tamin'ny 1993 izy namoaka ny raki-kira "Fandresena" sy nanamarika ny faha folo taona nihirany ka nanaonfampisehoana maromaro teto andrenivohitra sy nitety faritra maro. Teo no nahazahoany contrat tamin ny BMG Africa ka nankany Afrika Atsimo izy nanao an'ilay raki-kira "Malagasy Rainbow" nivoaka t@ 1995

Ny Nampahalaza azy

 • 1991: nivoaka ny hira sy clip GINA GINA, HO IRAY izay fampiarahampeo niarahany ttamin' nyHaingo. Narahana fampisehoana SOLO voalohany tao amin' ny roxy niarahany tamin' ny tarika Johary, nasainy tamin' ny izany i Bodo.
 • 1992: septambra! Niaka-tsehatra voalohany namaky ny sehatra maitson'antsahamanitra i Poopy!
 • 1993: Feno 10 taona ny niakarany antsehatra! nivoaka ny hira TSY NATOLONY, mitantara ny fiainan' ny mpanao politika ka sady noraisin' ny olona ho hiram-pitiavana ihany koa! Nibahana tamin' ny sangan' asany ny gadonkira afrika atsimo, androy, zany hoe ny gadona mihetsika gasigasy ka anisan' ny nanaitra ny BMG Africa hiara hiasa aminy.
 • 1994: Tafaverina tany Afrika atsimo i Poopy ary nanao fampisehoana maro manerana an'i madagasikara. Feno hipoka izay toerana rehetra nalehany. Narahana hira vaovao maro be hatrany tonga dia hain'ny mpankafy "TIA", LAVITRA AZY, Ilay tahirin-tsary "Wedding Prayer" no anisan' ny nametraka ny lazan' i Poopy rehefa nandeha irery izy,ary ilay raki-kira "Malagasy Rainbow" dia anisan' ireo raki-kira malagasy be mpividy indrindra hatramin' izao. Noho ny lazan' io raki-kira io dia nanao fampisehoana an-tsehatra maro tamin' ny faritra maro izy ny taona 1995 ary koa nanatontosa Ny horonan-tsarin' i " ambanivolo", "Taniko", "Tolona" ary "Aza Miady" tany any amin' ny faritra. Nivoaka ny hira "Fihavanana" fampiaraham-peo izay nataony tamin'i Rossy, ho fahatsiarovana an'i Bao Angèle.
 • 1995-1996: Nivoatra hatrany ny tarika ary nanomboka niara-niasa tamin' i Tsingory, izay mpanao soradihy ka dia nampianatra an' i Poopy nandihy mihitsy izy ireo ka nanomboka teo dia sady mihira i Poopy no ravahan'ny dihy iarahany amin' ny Tsingory ny seho ataony, nitohy ny fiaraha-miasa hatramin' ny 2005. Nivoka sy Nalaza nanerana ny nosy ilay hiran' i Poopy sy Ricky "1+1",
 • 1997. Taona anisan' ny tsy dia nisehoan' i Poopy sehatra loatra satria dia niteraka ny zanany voalohany TAHIANA ISMAËL izy, ka ny faraparan' ny taona vao nanao fampisehoana tao antsahamanitra niarahany tamin' ny Gothlieb sy Mbolatiana izay feo lafika tao tamin' ny tarika ihany Nanokatra Ny seho voalohany tao amin' ny Palais des Sports ao Antananarivo i Poopy sy Bodo , nanotrina azy tamin izany ny Tarika 'Zay zay nanao feo lafika ny tarika poopy.
 • 1998 izy no nankalaza ny faha 15 taona nihirany ka namoaka rakikira vaovao, 3 taona taorian ny Malagasy Rainbow, "Ny Tiako rehetra" Fampisehoana tokana no nataony tao Antsahamanitra
 • 1999: seho voalohany nataony nandeha irery tao tamin' ny Palais des Sports nandritry ny 2 andro nentiny namaranana ny faha 15 taona nihirany!

Ny Fiainam-pianakaviany sy ny talentany hafa

Ny taona 1997 no nanorina tokantrano i Naivo sy Poopy, ary niteraka ny zanany voalohany nomeny anarana hoe Tahiana ary tamin 'ny taona 2000 izy no niteraka an' i Miora, izay zanany faharoa.

Mahay mitendry gitara sy pianô i Poopy, mahay mamboatra volo, manjaitra ary manao sary ihany koa. (hita ao amin' ny clip "Sedra" ny fahaizany manao sary, ary nohamafisin' i Hery tao amin' ny Tarika Njila izany nanditry ny Interview iray tao amin' ny TVM)

Ny niverenan' ny lazany

Lasa fanaon' i Poopy ny manao fampisehoana indroa isan-taona ao amin' ny Palais des Sports ao Antananarivo ary ny taona 2000 izy dia namoaka ilay raki-kira "Fitiavana" izay nanatanora ny gadona hataony, Anisan' izany ny gadona dance amin' ilay hira "Zay manao ny marina" izay hira tsy mety lefy laza hatramin'izao. Eo koa anefa ny Slow izay nitiavan' ny maro azy ka tsy mahagaga raha namerina sy nananafy ny lazany indray ilay hira "Tena Namana" izay hira be mpandefa indrindra tamin' ny haino aman-jery teto Madagasikara ny faran'ny taona 2000 ary nandritry ny taona 2001. Io koa no lohatenin' ny album navoakany ny taona 2001. Marihana fa à guichet fermé nanomboka teo ny fampisehoana izay hataony ao amin' ny palais ka nametraka azy ho mpanakanto be mpijery an-tsehatra indrindra,raha toa ka milaza ny mpanao gazety malagasy fa ny talentan' ny Poopy eo amin' ny fahaizany mamorona tonon-kira izay mahakasika ny fo sy ny sain'ny maro no tena heriny. Mitohy izany lazany izany tamin' ny "Tahak' izay" ny taona 2002. Ary dia mipetraka tanteraka ho mpanakanto malagasy manana ny maha-izy azy izy.

Nankalaza ny faha 20 taona niankarany an-tsehatra izy ary hetsika maro no notontonsain' ny tarika, nivoaka ny rakikira nitondra ny lohateny hoe "Mifameno", toy ny mahazatra nisy ny cabaret, ny fampisehoana goavana tao tamin' ny Palais des Sports roa andro misesy, ary iray volana taty aoriana tao Antsahamanitra, feno ny toerana rehetra nanaovany fampisehoana ary nofaranany tamin' ny bouquet final tao tamin' ny Eldorado izany tamin' io taona io ihany koa.

Mbola nitohy ny lazany ary nnivoaka ny hira "Ho an' i Neny", "ahoana tokoa", "miara-mihira", "ho any aminao", izay nisy rrakitsary avokoa... Nisy fampisehoana niarahany tamin' i Dadah sy Fafah tao tamin' ny Palais des Sports ny volana martsa, ary fampisehoana goavana tao tamin' ny palais des sports ihany ny 01 aogositra 2004 ary tao Antsahamanitra ny 04 septembre 2004 ka namoaka an' ilay tahirin-kirany "Ho Any Aminao". Nankalaza ny faha 55 taona niorenany ny kolejy Saint Antoine ka i Poopy no nalainy hiara hifety izany jobily izany ka nanao fampisehoana indray izy ny volana novembre tao amin' ny Palais des Sports. Nivoaka tamin' ny zay ny hira sy clip vaovao IZY ROA IHANY.

Nisy ny "Che Bel Canto" novokarin' ny Media Consulting izay nandraisan' i Poopy anjara nanomboka ny taona 2003 ka anjarany no nandray mpanankanto hafa toa an' i Njakatiana sy Tovo J'Hay ny taona 2005...fampisehoana goavana tao amin' ny Palais des Sports ary nolalaovina an-tsehatra ny hirany nandritry ny fampisehoana, nivoaka DVD lay fampisehoana Che Bel Canto. Nivoaka IHANY koa ny "album best of 2005" miisa 3, ary nanao "spectacle musical" nampitondrainy ny anarana hoe "Tena Tia" niaraka tamin' ny Tsingory tao amin' ny Palais des Sports ny volana novembre 2005...

 • 2006: Niely ny feo fa hisotro ronono i Poopy ka hijanona tsy hihira intsony. Taitra ary tsy nanaiky nefa ny mpankafy. Toa tsaho fotsiny ihany nefa ka dia nivoaka ny volana aprily ny hira vaovao SATRIA TIAKO! izay hira anisan'ny hahalalan'ny olona an' i Poopy hatramin' izao! Nivoaka ihany koa ny TSY HIADY! KA narahana fampisehoana tao ANTSAHAMANITRA NY VOLANA MAY. Nihaona Tany Frantsa i Poopy sy Njila izay nankalaza ny faha 30 taona Nihirany. Vokatr' io fihaonana io dia nisy ny fiverenan' i Poopy niaka-tsehatra indray niaraka tamin' ny Tarika Njila, notontosaina tany ary ny horonan-tsarin' ilay hiran' i Njila hoe "Ilazao" , ary dia tao Frantsa No niantombohan' i fitetezam-paritra nataon 'izy Ireo ka nitohy tamin' ny faritra maro teto Madagasikara izany, Ka nanao fampisehoana goavana roa andro misesy tao amin' ny Palais des Sports ka dia nihanoka indray ny hira nalaza sy nanamarika ny tarika NJILA izy ireo! Tsy hadinon' i Poopy anefa ny mpankafy azy ka nandritra io fitetezam-paritra niarahany tamin' i Njila Io no nolazainy fa hivoaka amin' ny volana Septembre 2006 ny raki-kirany vaovao, nomeny ny lohateny hoe "Satria Tiako', raki-kira izay nivoaka ny andron' ny fampisehoana izay nataony tao amin' ny Palais des Sports ny volana novembre (toy ny isa-taona)!
 • 2007 : ny volana feborary, dia niaraka nanao fampisehoana nitondra ny lohateny hoe AM-PITIAVANA i Bodo sy i Poopy, folo taona taty aoriana tao amin' ny Palais des Sports, andro vitsivitsy alohan'ny fampisehoana dia efa guichet fermé!, ary maro ny nitaraina fa tsy tafiditra ka dia niverina niakan-tsehatra indray izy roa ny volana septembre ary namoaka an' ilay raki-kira vaovao "Tia Foana".
 • 2008 : Nankalaza ny 25 taona nihirany i Poopy, ka fampisehoana tao Antsahamanitra sy "CC ESCA" no nentiny nakalazana izany...nivoaka koa ny hira sy raki-tsary vaovao "Niova dika"... Ka nivoaka tamin' izany koa ny rakikira spécial 25è!
 • 2009 : Nanao cabaret tao amin' ny Sk Melody Mandriambero i Poopy ka dia betsaka ny tsy tafiditra tamin' izany ka napanantena izy fa hihaona afaka volana vitsivitsy ao amin' ny palais des sports. Nivoaka ny clip MAMELÀ NY HELOKAY Napa-kevitra ny hiverina an-tsehatra ao amin' ny Palais des Sports i Poopy, TSIARO narahin'i TGC Teo amin' ny feo lafika, ka nanomana fatratra ny fampisehoana "lava indrindra nandritry 26 taona nihirany" adiny 5 mahery ny fampisehoana ary feno ny lapa...,
 • 2010 : Nofidian' ny RTA ho Reny Mpiahy ny Pazzapa niaraka tamin' i Yzit izy, Nivoaka ny rakitsary DIENY IZAO ary nanao Fampisehoana iray tao Antsahamanitra izy ny volana avril 2010. Niara-nanao cabaret tamin' i Njakatiana izy ny volana mars ka taorian' izany fiaraha-miasa izany dia nivoaka ny clip RAHA NOFY sy KELY LOATRA niarahan' izy roa hisantarana ny fampisehoana "duo inédit" tao amin' ny palais des sports. Ny volana Desambra nivoaka tao Frantsa nandritry ny fitetezam-paritra nataony ny raki-kirany vaovao "Mamelà ny helokay".
 • 2011 : Nivoaka Teto Madagasikara ilay rakikirany vaovao "Mamelà ny helokay" Niantomboka ny fiaraha-miasan' i Poopy Sy DIH'VIN (Mpandihy) izay tarihin' i Navin. Ka nanomana fampisehoana goavana ry zareo ny volana juin tao amin' ny Palais des Sports ary nisy fitetezana faritra ihany koa natao. Niray sehatra tamin' ny REBIKA, BODO ary Njakatiana i Poopy taoriana kelin'izay tao anatin' ny FAMPISEHOANA hoe TAFARAY tao amin' ny Stade Annexe Mahamasina !
 • 2012 : Nanantontosa fitetezam-paritra tany Frantsa i Poopy ka tao anatin' izany no nandaozany ny reny niteraka azy! Nitodidoha niverina antanindrazana izy ka nisy fampisehoana notontonsainy tao amin' ny "dôme RTA" ny volana jona, narahana cabaret tokana tao amin' ny Red Island Inn satria hanomana ny 30 taona hiankarany an-tsehatra izy ny taona 2013 raha nanontaniana ka hiataka kely hanomana izany. Faraparan' ny taona 2012 dia niteraka resa-be eraky ny tambazotra sosialy sy teny amin' ny fiarahamonina fa niova finoana i Poopy! Maro no nanenjika sy lasa tsy nankafy azy intsony sy nanaratsy azy ka niely tamin' izany ny tsaho rehetra momba azy mivady! Tao ny resaka hoe tsy hihira intsony i Poopy, tao ny hoe lasa nivavaka tany amin' ny antokopinoana zao sy zao sns maro.
 • 2013 : Feno 30 taona ny niakaran' i Poopy an-tsehatra niandry fankalazana sy fampisehoana ny mpankafy! Tsy nisy anefa izany fa nisy ny fandraisiny anjara tamin' ilay fandaharana hoe "Coulisses on Tv " tao amin' ny TV plus Madagascar ary tao no nanazavany fa tsy mbola fotoanany angamba hoy izy fa rehefa tonga ny fotoana dia atao ny fankalazana! Tao ihany koa no nentiny nanazavana ofisialy tamin' ny fahita lavitra momba lay fiovana sy lalana vaovao arahiny ka notsindriny fa tsy niova izy ary nohamafisiny fa MIHIRA ARY HIHIRA FOANA izy fa tsy mbola nilaza na naoviana naoviana hoe hijanona ka tsy hanohy intsony! Nasehony tamin' izany fa afaka mihira ny hirany rehetra izy!
 • 2014:.Nivahiny tao amin' ny fandaharana "Belouh" tao amin' ny RTA i Poopy; tao no anisan' ny nanazavany bebe kokoa momba ny lalana vaovao arahiny sy ny fahatsiarovana ny fotoana nolalovany tanatin' ny mozika! Nandray anjara tamin' ny fampisehoana tolo-tanana nokarakarain' ny yarika Mahaleo ho an' i Nono; ka nampiara-peo tamin' i Dama ilay hira hoe "Ise Kely", nandray anjara ihany koa tamin' ny fampisehoana niarahan' ny mpanakanto malaza maro tao amin' ny Coliseum Antsonjombe. Ary io Taona 2014 io no notoloran' i Elia RAVELOMANANTSOA, minisitry ny kolotsaina ny "Officier de l'ordre des arts, des lettres et des cultures" (Malgache) noho ny 30 taona nilomanosany tao anaty zavakanto!
 • 2015: Nisy fampisehoana "déjeuner-dansant" nataon' i Poopy ny volana aogositra! Niandry fatratra ny mpankafy hoe oviana ihany ny fankalazana ny faha 30 taona nihirany, nivoaka ny feo fa hanao fampisehoana i Poopy ny volana novembre 2015! Kanjo nihemotra ny volana febroary 2016 izany. Tonga ary ny fotoana! Tapitra avokoa ny tapakila rehetra! 28 febroary 2016 tamin' ny 4 ora hariva! Nisahotaka ny mpijery fa betsaka ireo tsy tafiditra nefa efa nahazo karatra! Feno hipoka ny Palais des Sports ! Nihanoka ny kanto sy ny naha Poopy an' i Poopy ny mpankafy 7 000 mahery tonga nanotrona sy nihanoka ny 30 taona! Na dia teo aza ny ahiahy, ny alahelo, ny fitiavana tsotra izao dia tonga lay ora sy fotoana nandrasan' ny maro! Nivoaka tamin' ny io fotoana io ny COFFRET SPÉCIAL 30e ! Nahitana CDs audio an' ireo hira nanamarika ny 30 taona ary nohavaozina daholo, sy DVD clips inédits ! Nitohy ny fankalazana tao amin' ny Carlton! Nivoaka tamin' izany ny rakitsary NANKAIZA? Mbola nitohy tao Antsahamanitra ihany koa ny 30 taona antsehatra! Nentina nitety faritra ny 30 taona an-tsehatra ary samy faly avokoa nahita an'i Poopy ny mpankafy! Nanomboka teo dia toa tsy nifankafoy intsony ny mpijery sy ny mpanakanto! Izay toerana aleha dia feno avokoa!
 • 2017: nivoaka ny hira sy rakitsary Nokarakarain' i Live Prod ny MIFAMPITANTANA 2017 ny volana marsa ka i Poopy sy Bodo no niaraka sehatra tamin' izany! Eny 1997, 2007 ary 2017 indray zany 10 taona zary lasa fihaonana mahazatra! Feno ny Lapan' ny Kolotsaina sy Fanatanjahantena! Nozarain' izy roa vavy ny kanto indrindra avy aminy. Ny volana avrily dia nankalaza ny faha 40 taona nihirany i Richard tao amin' ny tarika Njila! Ka nasainy i Poopy sy mpihira maro ho vahininy hanotrona azy amin' izany! Nisy rakitsary vaovao: firaisan-kina sy ianao ihany! FAMPISEHOANA nitondra ny lohanteny hoe FIRAISAN-KINA! Nohirain' ireo vahinin' i Njila ireo hira maro be nampalaza ny tarika Njila! Niakatsehatra tao amin' ny Batou Beach i Poopy ny volana may niaraka amin' ny mpanankanto vitsivitsy hafa!
 • 2018: 6 taona taty aoriana dia tapakevitra ny hisidina any Frantsa ny tarika hanao fitetezam-paritra! Nivoaka tamin' izany indray ny Best of Spécial réédition 2018!
 • 2019: Namoaka rakitsara vaovao HO AN' I DADA i Poopy! Niverina an-tsehatra i Poopy ny faha 10 ny volana novembre ka niavaka kely ny fampisehoana satria nohezahina nohiraina indray ireo sangan'asa tsy dia fanaon' ny tarika! Ka dia niara nahatsiaro an' izany fotoana taloha izany ny rehetra! Mazava ho azy fa dia lany ny tapakila rehetra nandritry ny fampisehoana! Nivoaka ofisialy tamin' ny andron' ny fampisehoana ny rakikira vaovao be, raha tsiahivina dia tamin' ny taona 2010 no namoaka rakikira farany i Poopy raha "best of" no nivoaka tamin' ny 2016! Nahiditra tao anatin' izany album coffret izany ireo hira tsy mbola nivoaka rakikira hatrizay, Tsy misy, any an-kafa, ny herinao, hafahafa, ody fitia, fa nisy sanganasa tena vaovao be ho an' i dada sy ho anao, hira NATOLONY manokana ho an' ireo mpankafy azy tsy niovaova fa teo foana ary tia foana! Nilaza tamin' izany i Poopy fa hiara hifampitantana amin' i Njakatiana indray amin' ny volana marsa 2020 raha tamin' ny 2010 no farany niray sehatra izy mianadahy!
 • 2020: Tonga ny fotoana niarahan' izy mianadahy! Fampisehoana MATIHANINA, na teo amin' ny feo, na ny fanamafisam-peo, indrindra ny fitafin' i Poopy no nahazo fanamarihana manokana fa tena kanto dia kanto ary nahafaly ny mpijery sy mpankafy rehetra! Nentin' izy mianadahy niara nifampitantana taminy ny mpijery maro be tonga nanotrona! Fifaliana, tomany, hikiaka ! Oviana dray ny manaraka hoy ny mpankafy!!!?
 • 2023: Mankalaza ny faha 40 taona nihirany i Poopy.

Raki-kira

1991 : Andao Handihy

 1. Andao Handihy
 2. Gina Gina
 3. Sadaikatra
 4. Hafatra
 5. Embona
 6. Tsy Nety
 7. Ho Iray (Miaraka amin i Haingo "Zandrin 'i Lalatiana" )
 8. Mamy Ny Miaina
 9. Diavolana
 • Tonony sy Feony : Solofo Ranarivelo , Nandrindra : Solofo Ranarivelo (Poopy)
 • Feo Lafika: ny Tarika JOHARY
 • STUDIO MARS

1993 : Fandresena

 1. Tolona
 2. Ny Antsika
 3. Raha Nofy
 4. Tsy Natolony
 5. Afenina
 6. Fandresena
 7. Fitia Voarara (Miaraka amin' i Mahery ao amin' ny Tarika Johary)
 8. Variana
 9. Ampianaro
 10. Vonjeo
 • Tonony: Poopy (Feony:"Raha Nofy" & "Afenina") Feony: Naivo
 • Nandrindra: Solofo Ranarivelo
 • STUDIO MARS

1994 : Malagasy Rainbow

 1. Wedding Prayer
 2. Taniko
 3. I'll Keping on Dreamin'
 4. Tolona (amin' ny Endriny Vaovao)
 5. Misy Antenaina
 6. Ambanivolo
 7. Shine On Me
 8. Let Me In
 9. Soa Nomena (Miaraka amin' i Donnat Rasamimanana)
 10. Aza Miady
 11. Variana (amin' ny Endriny Vaovao)
 12. Tsy Natolony (amin' ny Endriny Vaovao)
 13. Fitia Voarara (amin'ny Endriny Vaovao) (Miaraka amin' i Donnat Rasamimanana)
 14. Tandrifin-Drahona
 • Lead Vocal: (Poopy) Ramahavalisoa Josée Helianta, Clavier:(Naivo) Andrianarijaona Razafimanalina  Vocal: (Nini) Julie Rakotoarinaivo Basse: José Razafindrabe  Percussion et Guitar: Hilarison et Lantonirina  Vocal: Donnat Rasamimanana  Batterie: Anthony Razafiarison  Arrengement: Mamiarisoa Rajaonarimanana et Solofo Ranarivelo
 • STUDIO MARS

1998 : Ny Tiako Rehetra

 1. Lasa Nitady
 2. Resa-Be
 3. Ny Tiako Rehetra
 4. Tsara Andriamanitra
 5. Simba (Miaraka amin' i Nini)
 6. Namako
 7. Ny Hira
 8. Mba Iriako (Miaraka Amin' i Nary ao amin' ny Tarika Zay amin'ny Guitar)
 9. Mpiahy
 10. Tia
 11. Vavaka
 12. Diso Lalana
 13. Adiady
 • Tononny : Poopy, Feony sy CLavier : Naivo ,Feo Lafika: Nini  , Percussion sy Batterie: Nini (Tonony "Simba")  , Guitar :Haja et Gerard , Mpandrindra: Naivo (nini)
 • STUDIO MARS

2000 : Fitiavana

 1. Mihanta
 2. Tsy Hahita
 3. Izay Manao Ny Marina
 4. Lalao
 5. Sedra
 6. Toa Anao
 7. Mitatao
 8. Mahavariana
 9. Fitiavana
 10. Tolory Tanana
 11. Gasy
 12. Fandresena (amin' ny Endriny Vaovao)
 • Tonony: Poopy (feony "Tsy Hahita") Feony Sy Nandrindra : Naivo
 • STUDIO MARS

2001 : Tena Namana

 1. Vola
 2. Lasa
 3. Tsy Mety Ho Afa-po
 4. Tahio
 5. Lasa Nitady (amin' ny Endriny Vaovao)
 6. Porofom-pitiavana
 7. Tsy Mora
 8. Taloha
 9. Tena Namana (Miaraka Amin' i Eric Tahiana)
 10. Miverena
 11. Kanto
 12. Misaotra
 13. The Winner (version anglaise de "Izay Manao Ny Marina" tonony nosoratan' i Tiana)
 • Tonony: Poopy , Feony sy Nandrindra: Naivo
 • STUDIO MARS

2002 : Tahak' izay

 1. Tahak' izay
 2. Mifona
 3. Efa Haiko
 4. Ndao Ary
 5. Ny Marina Tsy Maty
 6. Tsy Menatra
 7. Sambatra
 8. Fanantenana
 9. Kamo
 10. Aoka Ihany
 • Tonony: Poopy , Feony sy Nandrindra: Naivo
 • STUDIO SON'ATE

2003 : Mifameno

 1. Velon-kira
 2. Mifamemo
 3. Fety
 4. Mila Anao
 5. Zandry
 6. Misaotra Ry Ray
 7. Tsiaro
 8. Tantara
 9. Tsy Ho Tia Daholo
 10. Miora
 • Tonony: Poopy , Feony sy Nandrindra: Naivo
 • STUDIO SON'ATE

2004 : Ho any Aminao

 1. Ho Any Aminao
 2. Ho An' i Neny
 3. Mbola Tavela
 4. Nofy Sisa
 5. Ahoana Tokoa
 6. Tiako 100%
 7. Ndao Ary (amin' ny Endriny Vaovao)
 8. Miara-Mihira (Miaraka Amin' i Dadah sy Fafah ao amin' ny Mahaleo (tarika)
 9. Ny Antsika
 10. Maimaim-poana
 11. (Matory Am_pilaminana) Super Moustiquaire
 • Tonony: Poopy , Feony sy Nandrindra: Naivo
 • STUDIO SON'ATE

2006 : Satria Tiako

 1. Satria Tiako
 2. Hiram-pitiavako
 3. Miova Loko
 4. Tia (amin' ny Endriny Vaovao)
 5. Lazao Ahy Fa ...
 6. Ny Hira (amin' ny Endriny Vaovao)
 7. Izy Roa Ihany
 8. Fitaratra
 9. Taniko (amin' ny Endriny Vaovao)
 10. Sakafon'ny Zaza Marary
 11. Mahafatifaty Loatra
 12. Tsy Hiady
 13. Mandram-pihaona
 • Tonony: Poopy , Feony sy Nandrindra: Naivo
 • STUDIO SON'ATE

2007 : Tia foana (album duo avec Bodo)

 1. Medley Slow (Fony Aho Afenina - Hody - Tsy Natolony - Sombin' aiko / -Tolory Tanana)
 2. Raha Toa
 3. Lazao Ahy Fa ...(Poopy)
 4. Hankany Aminao (Bodo)
 5. Medley Dance (Tsy Izany - Izay Manao ny Marina - Taloha - Misy Farany)
 6. Tia Foana
 7. Afenina - Tsy Maninona Aho
 • STUDIO SON'ATE & DOSOL

2010 : Mamela ny Helokay

 1. Mamela ny Helokay
 2. Mamy ny Miaina (amin' ny Endriny Vaovao)
 3. Zava_Poana
 4. Lavitra Azy
 5. Andao Handihy (amin' ny Endriny Vaovao)
 6. Lazao Ahy
 7. Miova Loko
 8. Afa-po
 9. Am-pitiavana
 10. Mitodiha
 11. Mihainoa (Bonus Noel)
 • Tonony: Poopy, Feony sy Nandrindra: Naivo
 • Tonony sy Feony 2,4 sy 5: Solofo Ranarivelo
 • STUDIO SON'ATE

2019 : Ho an' i Dada

 • CD:
 1. Ho an' i dada
 2. Nankaiza
 3. Hafahafa
 4. Tsy misy
 5. Fitaratra
 6. Ody Fitia*
 7. Mihazakazaka
 8. Ny Herinao
 9. Ho Anao
 10. Mahafatifaty Loatra
 11. Any an-kafa*
 12. Lazao Ahy Fa ...
 13. Tsy ny Fahanginako
 • DVD :
  1. Ho An' i Dada
  2. Hirampitiavako
  3. Nankaiza
  4. Satria Tiako
  5. Mahafatifaty Loatra (Live)
  6. Lasa Nitady (Live)
  7. Mifameno (live)
  8. Vola (live)
 • Auteur Poopy
 • Compositeur Naivo - Poopy*
 • Studio SON'ATE PLUS

2023: Endrika Fitiavana

 • CD:
  1. Teo foana
  2. Miala Tsiny
  3. Tsofin-drano
  4. Avelao aho
  5. Tsy ny fahanginako
  6. Love yourself
  7. Ampy ho ahy
  8. Tsy mety tonga saina
  9. Nankaiza ?
  10. Vangivangio
  11. Fombanay
  12. Zanaka
  13. Tsy ahita
  14. Ho anao
 • DVD :
  1. Nankaiza
  2. Ho An' i Dada
  3. Tsy ahita
  4. Tsiaro
  5. Tsy mahasaraka
  6. Ampitiavana
 • Auteur Poopy
 • Compositeur Naivo - Poopy*
 • Studio SON'ATE PLUS

Best Of

2003 : Album Spécial 20e anniversaire (par le Studio Mars) (14 titres)

 • Hira notsongaina tao amin' ny rakikira "Andao Handihy", "Fandresena" ary "Ny Tiako Rehetra"
 1. Ampianaro
 2. Fitia Voarara
 3. Fandresena
 4. Tsy Natolony
 5. Raha Nofy
 6. Simba
 7. Ho Iray
 8. Diso Lalana
 9. Ny Tiako Rehetra
 10. Lasa Nitady
 11. Hafatra
 12. Namako
 13. Gina Gina
 14. Afenina

2005 : 3 Best Of (1.Slows, 2.Rythm, 3.Evangéliques) (14 titres chacun)

 • CD 1: Special Slow
 1. Izy Roa Ihany
 2. Ho Iray
 3. Tsy Ahita
 4. Mifameno
 5. Tsy Natolony
 6. Toa Anao
 7. Sedra
 8. Miverena
 9. Tahak'izay
 10. Tsiaro
 11. Tia (amin' ny Endriny Vaovao)
 12. Ahoana Tokoa
 13. Kanto
 14. Ny Marina Tsy Maty
 • CD 2: Spéciale Rhytmé
 1. Lalao
 2. Gina Gina
 3. Fandresena
 4. Taniko (amin' ny Endriny Vaovao)
 5. Ambanivolo
 6. Resa-be
 7. Ho Any Aminao
 8. Variana (amin' ny Endriny Vaovao)
 9. Ny Antsika
 10. Izay Manao ny Maria
 11. Vola (amin' ny Endriny Vaovao)
 12. Aoka Ihany
 13. Ny Hira (amin' ny Endriny Vaovao)
 14. Tiako 100%
 • CD 3 : Spéciale Evangelique
 1. Mpahy
 2. Ampianaro
 3. Sambatra
 4. Tandrifin-drahona
 5. Soa Nomena
 6. Misy Antenaina
 7. Fanantenana
 8. Tahio
 9. Misaotra Ry Ray
 10. Mifona
 11. Tsara Andriamanitra
 12. Maimaimpoana
 13. Vavaka
 14. Mihainoa

2008 : Coffret special 25e en VCD et CD audio (7 clips + 5 titres)

 • CD:
 1. Tsy Mahasaraka
 2. Niova Dika
 3. Mifanome Tanana
 4. Ngoma
 5. Dieny Izao
 • DVD :
  1. Niova dika,
  2. Ho any aminao,
  3. Ho an' i Neny,
  4. Manome tanana,
  5. Satria tiako,
  6. Ngoma

2009 : Coffret 25e en DVD et CD audio

  • CD:
  1. Tsy Mahasaraka
  2. Niova Dika
  3. Nofy Sisa
  4. Fitaratra
  5. Fety
  6. Mifanome Tanana
  7. Satria Tiako
  8. Tiako 100%
  9. Izy Roa Ihany
  10. Ngoma
  11. Kanto
  12. Dieny Izao
  • DVD :
  1. Tiako 100%
  2. Izy Roa Ihany
  3. Niova Dika
  4. Ho An' i Neny
  5. Ngoma
  6. Mifanome Tanana
  7. Satria Tiako
 • Tonony: Poopy , Feony sy Nandrindra: Naivo
 • STUDIO SON'ATE

2016 : Best Of POOPY (30 ans de scène)

 • CD 1: Special Slow
 1. Raha Nofy (amin' ny endriny vaovao)
 2. Ny Marina Tsy Maty (amin' ny endriny vaovao)
 3. Tsy Natolony (amin' ny endriny vaovao)
 4. Ny Tiako Rehetra (amin' ny endriny vaovao)
 5. Mihanta (amin' ny endriny vaovao)
 6. Tia (amin' ny endriny vaovao)
 7. Sedra (amin' ny endriny vaovao)
 8. Toa Anao (amin' ny endriny vaovao)
 9. Tahak' izay
 10. Mifameno
 11. Satria Tiako
 12. Afa-po
 13. Nankaiza (hira vaovao BONUS)
 • CD 2: Spéciale Rhytmé
 1. Taniko (amin' ny endriny vaovao)
 2. Resa-be (amin' ny endriny vaovao)
 3. Gasy (amin' ny endriny vaovao)
 4. Ambanivolo (amin' ny endriny vaovao)
 5. Variana
 6. Namako (amin' ny endriny vaovao)
 7. Tsy Menatra (amin' ny endriny vaovao)
 8. Ny Hira - Ho Any Aminao (amin' ny endriny vaovao)
 9. 'Ndao Handihy (amin' ny endriny vaovao)
 10. Aoka Ihany (amin' ny endriny vaovao)
 11. Vola/Lalao (amin' ny endriny vaovao)
 12. Tsy Ny Fahanginako (hira vaovao BONUS)
 • DVD :
 1. Tiako 100%
 2. Izy Roa Ihany
 3. Niova Dika
 4. Ho An' i Neny
 5. Ngoma
 6. Mifanome Tanana
 7. Satria Tiako
 8. Tsy Mahasaraka
 9. Tsiaro

Poopy

I Ramahavalisoa José Helihanta, fantatra amin' ny solon' anarana hoe Poopy, dia mpanakanto malagasy, teraka tamin' ny 13 Septambra 1966.

VIDEOCLIP

  • 1991
  1. Ho iray,
  2. Ginagina,
  • 1992
  1. Fitia Voarara ( feat Mahery)
  2. fety
  • 1993
  1. ny antsika
  2. ampianaro
  3. vonjeo,
  4. tolona
  • 1994
  1. Wedding prayer
  • 1995
  1. ambanivolo,
  2. Taniko
  3. Tolona (version Nosy Be)
  4. aza miady,
  5. Wedding prayer (version Nosy Be)
  • 1996
  1. soa nomena,
  2. vavaka
  • 1998
  1. Tsara Andriamanitra
  2. ny hira,
  3. resa-be,
  • 1999
  1. Lalao,
  2. mihanta,
  3. sedra,
  • 2000
  1. zay manao ny marina,
  2. fitiavana
  3. porofom-pitiavana
  4. tena namana,
  • 2001
  1. vola
  2. taloha,
  3. kanto,
  • 2002
  1. tahak' izay,
  2. fanantenana,
  3. aoka ihany,
  • 2003
  1. mifameno,
  • 2004
  1. ho an' i neny,
  2. miara-mihira,
  3. super moustiquaire,
  4. ahoana tokoa,
  • 2005
  1. fotoana mamy,( feat Lola, Tovo J'hay, Njakatiana, Hirah, Sitraka)
  2. izy roa ihany,
  • 2006
  1. ho any aminao
  2. ilazao (feat Njila)
  3. satria tiako,
  • 2007
  1. manome tànana,
  2. medley feat bodo,
  3. tia foana feat bodo,
  • 2008
  1. niova dika,
  2. ngôma,
  • 2009
  1. tiako 100%,
  2. dieny izao,
  • 2010
  1. mamelà ny helokay,
  2. mbola kely loatra (feat Njakatiana)
  3. raha nofy (feat Njakatiana)
  • 2011
  1. tsy mahasaraka,
  2. tsiaro,
  • 2012
  1. anao zahay
  • 2016,
  1. nankaiza?

Album video

2005: Summer Memories

 1. Wedding Prayer
 2. Tsara Andriamanitra
 3. Sedra
 4. Zay Manao Ny Marina
 5. Vola
 6. Talona
 7. Tahak' izay
 8. Aoka ihany
 9. Mifameno
 10. Fanantenana
 11. Ho an' i neny
 12. Ahoana Tokoa
 13. Izy Roa Ihany
 • collection vidéoclip par SM Pro

Rohy hafa

Tags:

Poopy Ny fiainany talohan ny naha mpihira azyPoopy Ny nanombohany nihiraPoopy Ny Nampahalaza azyPoopy Ny Fiainam-pianakaviany sy ny talentany hafaPoopy Ny niverenan ny lazanyPoopy Raki-kiraPoopyMpanakanto malagasy

🔥 Trending searches on Wiki Malagasy:

Tany1959Nicole StottSakramentaSorabeAntambahoakaAdy MangatsiakaFahazavanaAlahamadyTorkiaVarahinaVahoakaFambolenaAmontanaFaritra AtsinananaAngatra (aretina)Kristiana any AtsinananaRepoblika Demokratikan'i KongoTTanalaKabary am-panambadianaFoko eto Madagasikara1431AmbatofahavaloKôrea AtsimoAndriamanitra ZanakaKolontsaina malagasyAndrianampoinimerinaVolafotsyAkondro (voany)VietnamyMôldaviaHarin-karena faobeAbasidaKatesizin' ny Fiangonana KatôlikaFiraisam-pokontanyQuitoRioTranonkalaAndriamasinavalona (foko)Fiteny bengalyEtona voajanaharyMadagasikaraantrasitaFeoValabeAostraliaFiteny kirgizyMendozaRivotra mitsokaPneomatôlôjiaBob KhannaRanavalona IAlbaniaVaryFanambadianaEpistily nosoratan' i JakôbaFrantsaFiteny vietnamianaBaiboly prôtestanta amin' ny teny malagasySimiaLisitry ny filohan' i MadagasikaraFariseoBelo sur MerSinaFilôzôfiaSihanakaArintanyFaritra Itasy1426NjakatianaJoel Pohjanpalo🡆 More