ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯು ಜಗದ ಜಾಲದ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುವಿಕೆಯು 'ಜಾಗತೀಕರಣ' ವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತೀಕರಣವು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ : ವ್ಯಾಪಾರ, ವಿದೇಶೀ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ, ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವು, ವಲಸೆ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಜೊತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಮನ್ವಯತೆ.[೧]. ಏನೇ ಆದರೂ ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೨]ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ, ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

1897ರಲ್ಲಿ "ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ದೈತ್ಯರು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಖ್ಯಾತ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಚಿವರಾದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ತೇಜ್ ರಸ್ಸೆಲ್ರಿಂದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೩] 1960ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1980ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂದಿನಿಂದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.[೪]

 
ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಶನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಶನ್ಸ್ ಇಎಸ್‌ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಜಾಗತೀಕರಣವು " ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸರಕುಗಳು, ಬಂಡವಾಳಗಳ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಹರಿವಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳು ಶ್ರಮದ ಹರಿವಿಗೆ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನವಲ್ಲ. ಇದು 90ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಟಿತಗೊಂಡ ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕರಣ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಕುಂಠಿತವಾಗಲು ಕಾರಣ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವು. ಏನೇ ಆದರೂ ಜಾಗತೀಕರಣವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. . . "[೫]


ಸಸ್ಕಿಯ ಸಸ್ಸೆನ್ ಹೇಳುವಂತೆ "ಜಾಗತೀಕರಣದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಇದು ಹಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ್ರೀಯ ಎಂದುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಯಮಗಳು, ಬಂಡವಾಳವಾಳ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ, ನಗರ ಸ್ಥಳ, ಐಹಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಡಗುತ್ತದೆ.[೬]

ಕ್ಯಾಟೋ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ಟಾಮ್ ಜಿ.ಪಾಮರ್ ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ " ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಲವಂತದ ನಿರಾಕರಣೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಅಧಿಕ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ."[೭]

ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ, ಸರಣಿಪೂರಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಎರಡೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಜಗದ ಏಕತಾನತೆಯ ವಾದದ ಮೂಲಕ ಥಾಮಸ್ ಎಲ್.ಫ್ರೀಡ್‌ಮನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತೀಕರಣವು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.[೮]


 
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಲೇವಾದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.


ನೋಮ್ ಚೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಪದವ‍ನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನವಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.[೯]

ಹರ್ಮನ್ ಈ.ಡಾಲಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಬಂಧ, ಒಪ್ಪಂದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿನಿಮಯದ ಸಾದ್ಯತೆಗೆ ಇದು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಹಾಯೆಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ಅಡ್ರಿಯನ್ ರಾವಿಯರ್ ಅವರು ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು "ಜಾಗತೀಕರಣವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರಮ ಹಂಚಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿವಾರಣೆ, ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ." ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.[೧೦]

ಕೊನೆಯದಾಗಿ "ಜಾಗತೀಕರಣವು ಅಂತರದೇಶೀಯ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಕೊನೆಗಾಣುವಿಕೆಯ ಪದ್ಧತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಟಾಕಿಸ್ ಫೊಟೊಪೌಲೋಸ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ಪ್ರವತ್ತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಡೆಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪೃವತ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬಹುಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಹಿಮ್ಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು: ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಸರಕು ಸಾಧನಗಳಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒದಗಿದ ಅನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತತೆಯು ನವಮುಕ್ತ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣ್ಯತೆಯಿರುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸಮಾನತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಏಕೀಕರಣ; ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

[೧೧]

ಇತಿಹಾಸ

ಜಾಗತೀಕರಣ ಉಗಮದ ಇತಿಹಾಸವು ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತೀಕರಣವು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಅತೀ ಆಳದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮಾವಧಿಯ ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಂಡ್ರೆ ಗುಂಡರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರಮುಖರು.ಮೂರನೇ ಮಿಲೆನಿಯಂ ಬಿ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿನ ಸಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇತ್ತು ಎಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.[೧೨] ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು ಇದು ಜಾಗತೀಕರಣರಣ ಐರಿಹಾಸಿಕ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

 
ಸಿಲ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತಾರ

ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಪಾರ್ಥಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾನ್ ರಾಜಪರಂಪರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ರೂಪವನ್ನು ಇತರರು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಸಿದ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ ಗಡಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ರೋಮ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ’ರೆಷ್ಮೆ ರಸ್ತೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]


ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಕೂಡಾ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೋಧಕರು ಬೆಳೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದೃಡವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಕಾಸ್ಮೊಪೊಲಿಟನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]


ಮೊಂಗೋಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಕೊ ಪೋಲೊನಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಾಭಯುತವಾಗಿ ಯುರೇಸಿಯಾದ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನಪಾಕ್ಸ್ ಮಂಗೋಲಿಕಾವು ಕೆಲವು ಇತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾದ ಗಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಗ್‌ ಕೂಡಾ ಹರಡಿತು. [೧೩] ಈ ಆಧುನಿಕ ಪೂರ್ವ ಹಂತದ ಜಾಗತಿಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಾಗತೀಕರಣವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಖಂಡಗಳು ಶೋಧನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಪುರಾತನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಹಿವಾಟು ಎಂಬುದು ಸೀಮಿತವಾದುದಾಗಿತ್ತು.ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನವು ಜಾಗತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಜೈವಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೇಶಿಯಾ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಹಂತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಗತೀಕರಣ ಪೂರ್ವ ಹಂತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಡಚ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಉನ್ನತಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹಂತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

16ನೇ ಶತಮಾನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬೆರಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾದ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಶೋಧನಾ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದವು.

ಈ ಹೊಸ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದವು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಜಾಗತಿಕ ಸಮನ್ವಯವು 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿರಿದಾಯಿತು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಂಡ್‌ಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು.15ನೇ ಶತಮಾನದ ಶೋಧನೆಯ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಗ್ಯೂನಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯು ಈ ಕಂಪೆನಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]


17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು(1600ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ) ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ವ್ಯಾವಾಹಾರಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಯ್ತು. ನಂತರ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ(1602) ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ (1628)ಗಳೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ‍್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಂಪೆನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]


ಆಧುನೀಕರಣದತ್ತ ಜಾಗತೀಕರಣವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ 19ನೇ ಶತಮಾನವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣವು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅಫಿಮ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳ ರಪ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಾದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯುರೋಪ್‌ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಅದರಲ್ಲೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಹಾರಾದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ರಬ್ಬರ್, ವಜ್ರ, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪ್‌ನ ಕೆಲವು ವಸಾಹತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಡುವೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]


ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಹಾರಾದ ಕೆಲಭಾಗ ಹಾಗೂ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಟ್ಟವು. "20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ "ಆಧುನಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣ"ವು ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು." ಎಂದು ಜಾನ್ ಮಯ್ನಾರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.[೧೪]

The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea, the various products of the whole earth, and reasonably expect their early delivery upon his doorstep. Militarism and imperialism of racial and cultural rivalries were little more than the amusements of his daily newspaper. What an extraordinary episode in the economic progress of man was that age which came to an end in August 1914.

ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ವಾಯ್.ಎಂ.ಯೀಟ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.[೧೫]

1920 ಮತ್ತು 1930ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಾದ ಚಿನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]


ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ,ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿತ ಸಂಗೀತ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಗತೀಕರಣವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.


2000ದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಔಧ್ಯಮಿಕ ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.[೧೬] ಆರ್ಥಿಕ ಏಕೀಕರಣದ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಜಗತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.[೧೭][೧೮]ಕೆವಲ ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಶೇಕಡಾ 45ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪತ್ತ್ತನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಿದೆ.[೧೯]

ಆಧುನಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣ

ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜಕೀಯ ದುರಿಣರು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸಿದರು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬ್ರೆಟ್ಟನ್ ವುಡ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರಿಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ (ದಿ ವರ್ಲ್ದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಕೂಡಾ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟಾರೀಫ್ಸ್‌ ಆ‍ಯ್೦ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ (ಗ್ಯಾಟ್) ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಖರ್ಚು, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಹಲವಾರು ತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದಾದವು. ಇದು ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉನ್ನತಿ ಕಾಣಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.


ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ಯಾಟ್ ಒಪ್ಪಂದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

 • ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಂಬಲ:
  • ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ, ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
  • ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು.
  • ಬಂಡವಾಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ.
  • ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಡಿತ, ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ನೀಡುವುದು.
  • ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ.
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೊಡನೆ ಕಾನೂನಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ.
  • ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಉನ್ನತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ತಡೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೈನಾ ನೀಡಿದ ಪೆಟೆಂಟ್‌ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವುದು.)

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣವು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಜಗದಗಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತಾನತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈಗೀಗ ಮನಗಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.[೨೦]


ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮಾನ ವೇದಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ರಚನೆಗೆ ದಿ ಉರುಗ್ವೆ ರೌಂಡ್ (1986 ರಿಂದ 1994)[೨೧] ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಇತರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾದ ಯುರೋಪ್‌ನ ಮ್ಯಾಸ್‌ಟ್ರಿಚ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ(NAFTA)ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

1970ರಲ್ಲಿ 8.5%ರಷ್ಟಿದ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ರಫ್ತು, 2001ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದ 16.1% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.[೨೨](ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಕ್)[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಮಾಪನ

ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಳಹುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹರಿವು ಮುಖ್ಯವಾದವು:

 • ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಅಳತೆ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತಲಾ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು.
 • ಶ್ರಮ/ಜನ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವ್ವಳ ವಲಸೆ ದರ, ವಲಸೆಯ ಆಂತರಿಕ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು.
 • ಬಂಡವಾಳ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತಲಾ ಆದಾಯ ದಮೇಲೆ ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ.
 • ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹರಿವು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನುಪಯೋಗಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ (ಬದಲಾವಣೆಯ ದರವೂ ಕೂಡಾ) ಅನುಪಾತ. (ವಿಷೇಶವಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ತಾಟಸ್ಥ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುನ್ನೆಲೆಗಳಾದ ದೂರವಾಣಿ, ವಾಹನಗಳು, ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್)

ಜಾಗತೀಕರಣವು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಲ್ಲ, ಸ್ವಿಸ್ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆKOF ಬಹುವಿಧ ಮಾಪನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯು ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಈ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ: ಜಾಗತೀಕರಣದ ಒಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕ ಹರಿವು, ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಂಕಿಅಂಶ, ಮಾಹಿತಿ ಹರಿವಿನ ಅಂಕಿಅಂಶ, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.ಡ್ರೆಹೆರ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ(2008) ವಿವರವಾಗಿ 122 ದೇಶಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.[೨೩] ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ವೀಡನ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಿವೆ.ಕೆಓಎಫ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಹೈತಿ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಬುರುಂಡಿ.[೨೪]


ಎ.ಟಿ.ಕೆರ್ನೆಯ್ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಜಾಗತೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.2006ರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಐರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ವಿಡ್ಜರ‍್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳು ಅತೀ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವು. ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದೆ.

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಜಾಗತೀಕರಣವು ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ಔದ್ಯಮಿಕ - ಗ್ರಾಹಕರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ವಿದೇಶೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಗದಗಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ. ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಂಜಾಮುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಹೊರಗಿನ ಗಡಿಯೊಳಗಿನ ಹರಿವು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]
 • ಹಣಕಾಸು - ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜಗದಗಲದ ರಚನೆಯು ಇತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಡಳಿತಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಭದ್ರತೆಯು 2008ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]
 
2005-2007ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂಗಹೈ ಬಂದರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂದರು ಎಂದು ಪದವಿ ಪಡೆದಿದೆ. [44][46][48]
 • ಆರ್ಥಿಕ - ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಾಸ್ತವವು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿನಿಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದೆ.

ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಂತರ್‌ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಧಾರಕವಲ್ಲ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

 • ರಾಜಕೀಯ - ಜಾಗತೀಕರಣ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಉಳಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.[೨೫] ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚೈನಾದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಚೈನಾ ಇದೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಚೈನಾವು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯಮ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಗಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಸಬಲವಾಗಿದೆ.[೨೬]
 • ಸಂವಹನೀಯ -ಸಂಪರ್ಕ ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿವಿನ ಹೆಚ್ಚಳ. ಗಾಜಿನೆಳೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಂವಹನದಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ, ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದುಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆ.
 • ಭಾಷೆ - ಅತೀ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್.[೨೭]
  • ಸುಮಾರು 35 ಶೇಕಡಾ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್‌ಗಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌‍ನಲ್ಲಿವೆ.
  • ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಬಾನುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷನಲ್ಲಿವೆ.
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂವಹನವು ಇಂಗ್ಲಿಷನಲ್ಲಿದೆ.[೨೮]
 • ಸ್ಪರ್ಧೆ - ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಜಗದಗಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕಾರಣ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.[೨೯]
 • ವಾತಾವರಣ - ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳಾದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಗಡಿಭಾಗದ ನೀರು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾಲಿನ್ಯ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತೀ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಷಜಂತುಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪಾರಿಸರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ಹೊಲಸು ಉದ್ಯಮದ ಹಂತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ.


 • ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ - ಅಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ; ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಚಾರದ ಹೊಸ ವಿಭಾಗಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ವಿದೇಶೀ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಭಾಷೆಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿ.
  • ಬಹು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವೇಶದ ಹರಡುವಿಕೆ.(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ರಫ್ತು.) ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಆಮದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದುದು. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುರುಟಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ತಿಳಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ.ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯು ಅಂದಾಜಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 500,000 ಜನರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.[೩೦]
  • ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ.
  • ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು (ಉದಾ: ಆಹಾರ) ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ (ಆಗಾಗ ಆಯಾ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ) ಹರಡುವುದು.
  • ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗೀಳನ್ನು ಪೋಕ್‌ಮನ್, ಸುಡೊಕು, ನುಮ ನುಮ, ಒರಿಗಾಮಿ, ಐಡಲ್ ಸರಣಿ, ಯುಟ್ಯೂಬ್, ಆರ್ಕುಟ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಮೈಸ್ಪೇಸ್‌ನ ಮೂಲಕ ಜಗದಗಲ ಬೃಹತ್‌ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ದ್ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಒಲಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ.
  • ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ.ಆಲ್-ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ರಗ್ಬಿ ತಂಡದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ’ಅಡಿಡಾಸ್‌’ ರಗ್ಬಿ ಆಟವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಅಂತರ್‌ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.[೩೧]
 • ಸಾಮಾಜಿಕ - ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.[೩೨]

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು

 
ಜಪಾನಿನ ಮೆಕ್ ಡೋನಲ್ದ್ಸನ ತ್ವರಿತ ಆಹಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣದ ಪುರಾವೆ.

ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾವದ ಸಂಕೇತವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ, ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆ-ಬರೆ, ನಂಬುಗೆ, ಆಚರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಜಾಗತೀಕರಣವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮ್ಮಿಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎರ್ಲಾ ಝ್ವಿಂಗ್ಲೆಯವರ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್‌ನ "ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಶನ್" ಎನ್ನುವ ಲೇಖನ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಜನರು ಕೆಲವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.[೩೩]


ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಜಪಾನಿನ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್‌ನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇಟಲಿಯ ಮೀಟ್‌ಬಾಲ್ಸ್‌ನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಬಹುದು.ಭಾರತವು ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಗಿಣ್ಣು ಹೆಸರುವಾಸಿ.ಅಮೆರಿಕದ ಬರ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ.ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 31,000 ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ.ಕುವೈತ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಟಾ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಆಹಾರದ ಜಾಗತಿಕರಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.


ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.ದೇಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಹುದುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತಾಗಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದ ಜನತೆ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಯೋಗವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.ಜಾಗತೀಕರಣದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಇದು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಚೈನಾದ ಹಚ್ಚೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ.[೩೪] ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಹಚ್ಚೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ[೩೫] ಇದನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮುರಿದುಹಾಕಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಜನರು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರ್‌ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅಂತರ್‌ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಜಾಗತೀಕರಣವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.ವಾತಾವರಣದ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವಿಷಮತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈರುಧ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.[೩೬]ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣವು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಮಟ್ಟವು ಕುಸಿದಿದೆ.[೩೭]

ಶ್ರಮದ ಅಂಗಡಿ

 
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಾಖಿಲಾ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೂಲಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅಥವಾ ಅಗೆದು ತೆಗೆದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳ ಇಂತಹ "ರಫ್ತು ದಾರಿದ್ರ್ಯ"ದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣವು ಔದ್ಯಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಂದು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಶ್ರಮದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.


ಉತ್ಪಾದಕರ ಶ್ರಮದ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬುದು ಜಾಗತೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮಾತು. ಜಾಗತಿಕ ವಿನಿಮಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರಮದಾಂಗಡಿಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನೈಕ್‌ನಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಶೂಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.[೩೮] ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾನೂನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]


ಈ ರೀತಿಯ ಶ್ರಮದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗದಗಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿವೆ.ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ , ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಡಲಿಯು ದಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ‍ಯ್0ಡ್ ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಶನ್ ನಿಯಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಸಿಹಿಯಂಗಡಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.[೩೯]

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಿರುಳು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲದ, ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲದ, ಸಂಘಟನಾ ಮುಕ್ತ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಭ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.[೪೦]

ಮುಕ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಾಗತೀಕರಣವು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಟಿಝಿಯಾನ ಟೆರ್ರನೋವಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಅಂಕೀಯ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಲಲುವವನು ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ(ಆ‍ಯ್ನಿಮೇಶನ್, ಮಾತಿನ ಕೋಣೆಯ ಗುಂಪು, ಆಟಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಲ್ಲ.ಆಟದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೪೧]

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು

ಅಲನ್ ಗ್ರೀನ್‌ಸ್ಪಾನ್ ಅವರು, ಶೇರುದಾರರ ಷೇರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಆಘಾತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ದಿ ರೀಗನ್-ಥ್ಯಾಚರ್ ಮಾದರಿಯು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಅಮೆರಿಕದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಜರ್ಮನ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇದ್ರೀಕೃತವಾದ ಸ್ಕಾಂಡಿನೇವಿಯಾಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿತ್ವದಿಂದ ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಕಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ನರು ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲವ್ವನು ಹೊಂದಿವೆ.ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಕಾಂಡಿನೇವಿಯಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ.[೪೨]

ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗತೀಕರಣ

ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಷೇಶವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಏಳ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಲಹೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವು ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಂಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.[೪೩][೪೪]


ಯುಎಸ್‌ಏ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ರೋಮ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಸ್ಟಿಪೋ ಸಲಹೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಾರದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಶಕ್ತಿ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೆರವಾಗಬೇಕು.[೪೫]


ಕನಿಷ್ಠ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂಡವಾಳಿಶಾಹಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿತ್ವದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿತ್ವದ ಲಾಭಯುತ ಹರಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.[೪೩]


ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು, ಜಾಗತಿಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಘಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣವೆಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಜಾಗತೀಕರಣ ವಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದೆಂದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಡಾವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]


ಸುಲಭ ನೋಟ ಜಾಗತೀಕರಣವು, ಸ್ವಾಗತಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೇರ ಆಯ್ಕೆಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಶನ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಸ್ಸೆಂಬ್ಲಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕೆನಡಿಯನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ರೋಶೆ ಓ.ಸಿ ಯಂತಹ ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಜಾಗತೀಕರಣ ಪರಜಾಗತೀಕರಣ ವಿರೋಧೀ ಚಳುವಳಿಯು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಈ ಬಗೆಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


ಜಾಗತೀಕರಣ ವಿರೋಧವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಾದ ಸಾರ್ವಬೌಮತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಾಕತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಜನರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿನಮಯಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾನೂನಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯ ತಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಿಟರಿ ನಿಧಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ವಿರೋಧವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನವೋಮಿ ಕ್ಲೈನ್ ತಮ್ಮ ನೋ ಲೋಗೊ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುವಂತೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ವಿರೋಧವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿಗಳಂತಹ ಅಗಣಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.[೪೬] ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳ, ಶಕ್ತಿ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಬಹು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನಿನ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ,ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣವಾತಾವರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಅವಲಂಬಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಂತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]


ಜಾಗತೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಹವಾದಿಗಳು (ಹಿರ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಥಾಂಪ್ಸನ್)[೪೭] ಸಂದಿಗ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.[೪೮][೪೯]ಪೊಡೊಬ್ನಿಕ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಲದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಗುಂಪುಗಳು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ


ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಲಿಟ್ಝ್ ಮತ್ತು ಆ‍ಯ್0ಡ್ರ್ಯೂ ಚಾರ್ಲ್‌ಟನ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ[೫೦]:

The anti-globalization movement developed in opposition to the perceived negative aspects of globalization. The term 'anti-globalization' is in many ways a misnomer, since the group represents a wide range of interests and issues and many of the people involved in the anti-globalization movement do support closer ties between the various peoples and cultures of the world through, for example, aid, assistance for refugees, and global environmental issues.

ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಜಾಗತಿಕ ನ್ಯಾಯಯುತ ಚಳುವಳಿ, ಜಾಗತೀಕರಣ-ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ವಿರೋಧೀ ಚಳುವಳಿ, ಚಳುವಳಿಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿ (ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪದ), ಜಾಗತೀಕರಣ ಬದಲಾವಣಾ ಚಳುವಳಿ, ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಚಳುವಳಿ(ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಚಳುವಳಿ)ಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.


ಇಂದಿನ ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿಮರ್ಶೆಯೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾನವನ ಶ್ರಮದ ಬೆಲೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾದಂತಹ ಬಡತನ, ಅಸಮಾನತೆ, ಅನ್ಯಾಯವು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಾಳಾಗುವಿಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ವಿನಿಮಯವಾಗಿ ಸಂಬಧಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಜನರ ತಲಾ ವರಮಾನದಂಥ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಂಥ ಅಳತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಪನಗಳಾದ ನ್ಯೂ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ [೫೧] ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.[೫೨] ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಅಂತರ್‌ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೀಳು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವೈಫಲ್ಯವು ಬೃಹತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹದಗೆಡುವಿಕೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಖಾಯಿಲೆಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬನೆಯು[೫೩] ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಜಾಗತೀಕರಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಆದರೂ ನೈಜ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ವಿರೋಧೀ ವಿಚಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನೋಮ್ ಕೋಮ್‌ಸ್ಕಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ[೫೪][೫೫]

The term "globalization" has been appropriated by the powerful to refer to a specific form of international economic integration, one based on investor rights, with the interests of people incidental. That is why the business press, in its more honest moments, refers to the "free trade agreements" as "free investment agreements" (Wall St. Journal). Accordingly, advocates of other forms of globalization are described as "anti-globalization"; and some, unfortunately, even accept this term, though it is a term of propaganda that should be dismissed with ridicule. No sane person is opposed to globalization, that is, international integration. Surely not the left and the workers movements, which were founded on the principle of international solidarity — that is, globalization in a form that attends to the rights of people, not private power systems.


The dominant propaganda systems have appropriated the term "globalization" to refer to the specific version of international economic integration that they favor, which privileges the rights of investors and lenders, those of people being incidental. In accord with this usage, those who favor a different form of international integration, which privileges the rights of human beings, become "anti-globalist." This is simply vulgar propaganda, like the term "anti-Soviet" used by the most disgusting commissars to refer to dissidents. It is not only vulgar, but idiotic. Take the World Social Forum, called "anti-globalization" in the propaganda system -- which happens to include the media, the educated classes, etc., with rare exceptions. The WSF is a paradigm example of globalization. It is a gathering of huge numbers of people from all over the world, from just about every corner of life one can think of, apart from the extremely narrow highly privileged elites who meet at the competing World Economic Forum, and are called "pro-globalization" by the propaganda system. An observer watching this farce from Mars would collapse in hysterical laughter at the antics of the educated classes.


ವಿಮರ್ಶಕರು ವಾದಿಸುವಂತೆ:

 • ಬಡ ದೇಶಗಳು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ : ಜಾಗತೀಕರಣವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಡ ದೇಶಗಳ ಬಹುಮುಖ್ಯ ರಫ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬೆಳೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು (ಈಯು ರೀತಿಯ ಕಾಮನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾಲಿಸಿ) ನೀಡುತ್ತಿವೆ.[೫೬]
 • ವಿದೇಶೀ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಡತನದ ಶೋಷಣೆ : ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ದುರ್ಬಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇಶಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ಶೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ.ಅಸಂಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಔದ್ಯಮಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮರಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೂ, "ಶೋಷಣೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾರಾದರೂ ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲಿನ ಕೆಲಸವು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.[೫೭]
 • ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ : ವಿದೇಶೀ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಿಮಯದ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಗಳ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಿದು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೆಳದರ್ಜೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ.ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲನ ಗರು ಹಾಜರಿಯಿಂದ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.[೫೮]
 • ದುರ್ಬಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು : ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎಂದೂ ಬೆಳೆಯದ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಕ್ಷೀಣ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಾಲಾಯಿಸಬಹುದು[೫೬]
 • ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ : ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ದೇಶವು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಲ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಕ ಹಾಗೂ ಶೋಷಣೆಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಲ್ಲುಗಣಿಯ ಕೆಲಸ, ನೌಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ನೋಟು ಮುದ್ರಣ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀತ, ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ, ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ, ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮತ್ತಿತರ ನಿಷಿದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.[೫೯]


2007ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬ್ರಾಂಕೋ ಮಿಲಾನೊವಿಕ್ ಸಮಾನತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಮೊದಲೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವನಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ."ನೂರಾರು ಕಾಗದಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಿಪ್ಯತೆ ಅಥವಾ ದೂರವಾಗುವಿಕೆಯ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು" ಎಂದು ಮಿಲಾನೊವಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಹೊಸ ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪುನರ್‌ಗುಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ರೇಖೆಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ತೊಡಕಿನ ಅಂದಾಜನ್ನೂ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.ಜಾಗತಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 65ಗಿನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು 70ಗಿನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.[೬೦] ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸಮಾನತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಅಸಮಾನತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ.


ಜಾಗತೀಕರಣವು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಸಾಂಘಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಮೌಖಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಭಾಗಶಃ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಗಿದೆ.[೬೧]


ಚರ್ಚುಗಳ ಸಂಘಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಂಗಡಗಳು, ಕೃಷಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು, ರಕ್ಷಣಾಕಾರರು, ಬಂಡಾಯಗಾರರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪಕ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಈ ಚಳುವಳಿಯು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು].ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣಾವಾದಿಗಳು, (ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ) ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು (ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಿಂತ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಂಬುವವರು), ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರರು ಜಾಗತೀಕರಣವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.


ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮುಖ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯೇನೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಲ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, 2001ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ, 8ರಲ್ಲಿ 7ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಹಾಗೂ " 1980ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ವಿನಿಮಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ".ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಡತನವನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 1997ರಿಂದ 1998ರವರೆಗೆ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವರದಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ.[೬೨]


ಶಾಂಪೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ನ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸಮಾನತೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಿಯಬಹುದಾದಂಥದಾಗಿದೆ.[೬೩]1992ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವರದಂತೆ, 82.7ಶೇಕಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಯನ್ನು ನಿಯಂತರ್ಣದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ವರಮಾನದ ವಿನಿಮಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.[೬೪]


+ 1989ರ ನಿವ್ವಳ ತಲಾ ವರಮಾನದ ಹಂಚಿಕೆ

ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಆದಾಯ
ಗರಿಷ್ಠ 20%82.7%
ದ್ವಿತೀಯ 20%11.7%
ತೃತೀಯ 20%2.3%
ಚತುರ್ಥ 20%1.4%
ಕನಿಷ್ಠ 20%1.2%


ಮೂಲ: ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1992ರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ [೬೫]


ದರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಾದಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವು ಬಡ ದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸುವ ಲಾಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.[೬೬]


ಅಮೆರಿಕೀಕರಣವು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತು ಸಂಬಂಧೀ ಸೇವೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗತೀಕರಣವು ವಿಭಿನ್ನ ಕವಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ , ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.


ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣದ ಜಾಗತೀಕರಣ ವಿಮರ್ಶೆ.2005ರ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರದಿಯು[೬೭] ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯವು ಪೂರ್ವ ಏಶಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿನಿಮಯವಾಗಿದೆ.2002ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ದೇಶಗಳ ನಂತರದ ಮೂರನೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿದೆ.1994 ಮತ್ತು 2002ರ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್‌ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಂತರ ಏಶಿಯಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಫ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುಂದೋಡಿದೆ.ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಏಶಿಯಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದು ವಾಸ್ತವದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.


ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಾರ್ಪೋರೇಟಿಸ್ಟರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿದ್ಯಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.[೬೮] ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ರೂಪಗಳ ಬಲದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.[೬೯][೭೦]

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ.

ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿ : ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಏಶಿಯನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ, ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಫ್).


2001ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಝಿಲ್‌ಪೋರ್ಟೊ ಅಲೆಗ್ರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಬ್‌ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಫ್, ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ."ಪರ್ಯಾಯ ಜಗತ್ತು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು.ಡಬ್‌ಲ್ಯೂಎಸ್‍ಎಫ್‌ನ ನಿಯಮಗಳ ತದ್ರೂಪನ್ನು ವೇದಿಕೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಡಬ್‌ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಫ್ ಇದೀಗ ಆವರ್ತನ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ: ಇರಾಕ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪೋರ್ಟೋ ಅಲೆಗ್ರ್‌ನಲ್ಲಿ 2002 ಮತ್ತು 2003ರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು.2004ರಲ್ಲಿ ಏಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಸಲು ಮುಂಬೈಗೆ (ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಬೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾರತದ ನಗರ) ಚಲಿಸಿತು.ಈ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಶನವು 75,000 ಸದಸ್ಯರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡಿತು.


ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ಡಬ್‌ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಫ್‌ನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತದ್ರೂಪ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು.ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಯು (ಈಎಸ್‌ಎಫ್) 2002ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು."ಯುದ್ಧ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದಾರವಾದದ ವಿರೋಧ" ಎನ್ನುವುದುಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು.ಇದು 60,000 ಸದಸ್ಯರ (ಸಂಘಟನಾಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ 1,00,000 ಜನರ) ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡು ಯುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇತರ ಎರಡು ಇಎಸ್‌ಎಪ್‌ನ್ನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ 2003ಮತ್ತು 2004ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.


ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಳುವಳಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವುಂಟು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು "ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ"ದಂಥವುಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೇಗಾದರೂ, ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ) ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಫ್, ಉತ್ತರದ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಸುವ "ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆ"ಯ ಜಾತ್ರೆಗಿಂತ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಮತ್ತು ಬಡವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗಳನ್ನು ದಾನಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.[೭೧]

ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ

ಆಕರಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು

ವಿಕಿಕೋಟ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ನುಡಿಗಳು ಇವೆ:
[[wikiquote:kn:{{{1}}}|ಜಾಗತೀಕರಣ]]

ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ


 1. REDIRECT Template:International trade

🔥 Top keywords ಕನ್ನಡ Wiki:

ಮುಖ್ಯ ಪುಟಕುವೆಂಪುವಿಶೇಷ:Searchದಶರಥಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳುಮೂಲಧಾತುಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಬಸವೇಶ್ವರಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರುದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳುಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳುಕರ್ನಾಟಕಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರಕನ್ನಡಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳುಸ್ವರವಿಜ್ಞಾನಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವ್ಯಂಜನಭಾರತೀಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳುಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳುಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಜಾನಪದಭಾರತಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳ ಪಟ್ಟಿವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕಗೌತಮ ಬುದ್ಧಸಿಂಹದ್ರವ್ಯಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳುಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಆದೇಶ ಸಂಧಿಜವಾಹರ‌ಲಾಲ್ ನೆಹರುವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯರಾಮಾಯಣಹಂಪೆಗುಣ ಸಂಧಿಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳುಪುರಂದರದಾಸಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಂಪ್ರದಾಯಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಬುದ್ಧಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಲೋಪಸಂಧಿಆಗಮ ಸಂಧಿಗಾದೆಜೀವಕೋಶಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕುಮಾರರಾಮಶಾಸನಗಳುಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಲೂಕುಗಳುಸಮಾಸಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಮಳೆವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳುಕೃಷಿಗೋವಿಂದ ಪೈ🡆 More