Usator:Caro de Segeda/Studies del lingue

Interlingue editions of Wiki, an online encyclopedia


 • Association Proletari Interlinguistic
 • Club Occidental in Praha
 • FEDERALI
 • Sved Occ.—Federation

landal organisationes,

 • Anglia: britannic Occidental Association, sr. N.H. Divall, 23, Womersley Road, London N. 8.
 • Francia: Occidental Societé de Francia, sr. L.M. de Guesnet, 83, Rue Roche-chauart, Paris 9.
 • Svedia: Sved Occidental Federation, Postbux 171, Stockholm.
 • Svissia: Sviss Association por Occidental, Chapelle (Vaud).
 • Tchecoslovacia: Federalia, sr. K. Stastný, Dvorakova 25, Praha XI.
 • Societé cooperativ del Occidental-Editiones (SCOED)
 • Societé por li cultivation e propagation del lingue international Occidental

SENAT DEL OCCIDENTAL-UNION

Li votation, controlat del Societé francesi, ha dat li sequent resultates:

Ha esset electet, per li absolut majorité membres del Senat:

 • ANGLIA: Federn, Littlewood, Raxworthy.
 • AUSTRIA: Homolka, Stallinger, Pigal
 • FRANCIA: De Guesnet, Gilbert, Roux
 • HISPANIA: Cebreiros
 • ITALIA: Bevilacqua, Mascanzoni, Dal Martello
 • PORTUGAL: Beca e Melo
 • NEDERLAND: Poggenbeck, Koning, Den Outer
 • RUMANIA: Eschenasy
 • SVEDIA: Blomé, v. Sydow
 • U.S.A.: Wormser
 • SVISSIA: Berger, Matejka, Haas
 • TCHECOSLOVACIA: Podobsky, Stattny, Kajs

Ti 28 membres va nu electer li Academie.

Pro que it es desirabil que representantes mey esser electet anc por li altri landes, un duesim liste va esser proposit por ti landes.

Response al question: Esque un membre del Senat posse esser membre anc del Occidental-Academie ?

Resultate: Un membre del Senat posse esser anc membre del Occ.-Academie.

 • Societé cooperativ del Occidental-Editiones

Gazettes redactet in Occidental:

 • Occidental-Bulletin (organ del tchec movement).
 • Li Sved Occidentalist (organ del sved movement).
 • Class-Combatte (politic organ).
 • Sempre (politic organ).
 • Catalonia in lucta (politic organ).

Gazettes con regulari publicationes in o pri Occidental:

 • Revue Internationale de Sténographie
 • Mitteilungen des Hoerbiger-Instituts (Austro-Germania).
 • Italia Filatelica (Italia).
 • Pax (Tchecoslovacia).
 • Nezávislá Politika (Tchecoslovacia).


 • Class-Combatte (politic organ).
 • Club Occidental in Praha
 • FEDERALI
 • Occidental-Bulletin (organ del tchec movement).
 • Sempre (politic organ)
 • Societé por li cultivation e propagation del lingue international Occidental
 • Sved Occidental Federation
 • Sviss Association por Occidental


 • Revues con regulari publicationes in o pri Occidental:
  • Revue Internationale de Sténographie Gazette
  • Mitteilungen des Hoerbiger-Instituts (Austro-Germania) Gazette
  • Italia Filatelica (Italia) Gazette
  • Pax (Tchecoslovacia) Gazette
  • Nezávislá Politika (Tchecoslovacia) Gazette
  • Societé cooperativ del Occidental-Editiones
  • Association Proletari Interlinguistic
 • Tchecoslovacia: Federalia, sr. K. Stastný, Dvorakova 25, Praha XI.
Ovres original

 • Vive li passate, de S. W. Beer, in Cosmoglotta A 120 (mar 1938).
 • Li mendico de A.E. Cortinas, in Cosmoglotta B 074 (sep 1945).
 • Li incarcerat princessa de A.E. Cortinas, in Cosmoglotta A 133 (apr 1947).
 • In Obscuritá de J. Podobský, in Cosmoglotta A 137 (apr 1948).
 • Pro amore al musica, de A.E. Cortinas, in Cosmoglotta B 080 (apr 1946).
 • Quiet vicinos, de Ilmari Federn, in Cosmoglotta B 088 (mar 1947).
 • Li vive pende a un fil, de A.E. Cortinas, publicat in Cosmoglotta B 069 (apr 1945).
 • Li squale e li marinero, in Cosmoglotta B 064 (nov 1944).
 • Li savagi Ganse in Cosmoglotta B 064 (nov 1944).
 • Li Munde de Sandra, publicat per Thomas Schmidt in li jurnal Posta Mundi li 21 decembre 2012.

Ovres traductet

 • Li matre parla, traductet de Josef Kresina in 1954.
 • Li Alocution al chefes de Lebak, traductet per P. Cleij in 1955.
 • Un Desertor, de Bo Bergman, traductet in 1958 per Eric Ahlström.
 • Episode con perspectivesv, traductet in 1958 per Eric Ahlström.
 • Un Adío, de Arvid Brenner, traductet in 1958 per Eric Ahlström.
 • U es mi hem?, de K. Balmont
 • Un descense in li Maelstrom, de Edgar Allan Poe.
 • Democratie e Humanitá, de T. G. Masaryk.
 • Manuel Menandez, de E. de Amicis, traductet in 1931.
 • Nationalism in Occidente, de Rabindranarth Thakur (Tagore)
 • Li flaute del servo de Ilmari Federn, publicat in Cosmoglotta A 152 (mar 1950).
 • Li litt prince, traductet de Thomas Schmidt in 2014.

Textus o fragmentes de textus aparit en Cosmoglotta

 • Hymne de Kaarlo Hammar, traductet in Kosmoglott 1925.
 • Li reva pri li eternitá, de Hjalmar Söderberg, traductet in Supplement al Kosmoglott 5 (1926).
 • Li responsabilitá del printat parole, de Zacharias Topelius, traductet in Supplement al Kosmoglott 5.
 • Li "micri tormentes" del Continente, de Sent M'Ahesa, traductet Supplement al Kosmoglott 6 (1926).
 • Partes del Rubaiyat, traductet Supplement al Kosmoglott 6 (1926).
 • Persian sententies de Saadi traductet in Supplement al Cosmoglotta 7 (1927).
 • Li Francia depos li guerre de Hermann Keyserling, traductet in Supplement al Cosmoglotta 8 (Marte 1927).
 • Suicide de T. G. Masaryk, traductet in Supplement al Cosmoglotta 8 (Marte 1927).
 • Prega sur Acropolis, de Ernest Renan, traductet in Cosmoglotta A 045 (feb 1928).
 • Mi amic Kakut, de Thiery Mallet, traductet in Cosmoglotta A 059 (apr 1929).
 • Sociologie del film, de Eugen Gürster, traductet in Cosmoglotta A 060 (may 1929).
 • Vive, de N. V. Gogol, traductet in Cosmoglotta A 049 (jun 1928).
 • Pisc volant, de Max Hayek, traductet in Cosmoglotta A 060 (may 1929).
 • Du episodes, de Tolstoy, traductet in Cosmoglotta A 060 (may 1929).
 • Contrabandistes, de Th. M. Dostoyevski, traductet in Cosmoglotta A 061 (jun 1929).
 • Colonnes resonant, de Marie Luise Becker, traductet in Cosmoglotta A 061 (jun 1929).
 • Du epigrammas, de Karel Havliček Borovský, traductet in Cosmoglotta A 061 (jun 1929).
 • Fortun in negocie, de John T. Flynn, traductet in Cosmoglotta A 062-063 (jul-aug 1929).
 • Interiore de un atom, de Arnold Sommerfeld, traductet in Cosmoglotta A 062-063 (jul-aug 1929).
 • Cicade e Formíca, de Lafontaine, traductet in Cosmoglotta A 062-063 (jul-aug 1929).
 • Fabul, de Klabund, traductet in Cosmoglotta A 068 (jan-feb 1930).
 • Nationalitá, de J.W. Goethe, traductet in Cosmoglotta A 069 (mar-apr 1930).
 • Historiette del dirigente Kalina, de Karel Capek, traductet in Cosmoglotta A 074 (jan-feb 1931).
 • Radio e li munde, de Karel Capek, traductet in Cosmoglotta A 075 (mar-apr 1931).
 • Li matre e li lupos, de O.M. Fontana, traductet in Cosmoglotta A 076 (may-jun 1931).
 • Li lucio, li creve e li cigne, de J. A. Krylov, traductet in Cosmoglotta A 079 (nov-dec 1931).
 • Prejudicies, de H.L. Mencken, traductet in Cosmoglotta A 080 (jan-feb 1932).
 • Recreation, de Aldous Huxley, traductet in Cosmoglotta A 081 (mar-apr 1932).
 • Heróes, de Georges Chennevière, traductet in Cosmoglotta A 082 (may-jun 1932).
 • Vision, de Robert Bohaty, traductet in Cosmoglotta A 084 (sep-oct 1932).
 • Li prisoneros, de Friedrich Nietzsche, traductet in Cosmoglotta A 086 (jan-feb 1933).
 • Li tri amicos, de Jean Christoph de Romain Rolland, traductet in Cosmoglotta A 086 (jan-feb 1933).
 • Li Banquette, del Bible (Lucas 14:15-24), traductet in Cosmoglotta A 087 (mar-apr 1933).
 • Viage de yun Djambi in Pinguinia, Fragment del libre "L'ile des Pingouins" de Anatole France, traductet in Cosmoglotta A 088 (may-jun 1933).
 • Li perle de amore, de H. G. Wells, traductet in Cosmoglotta A 092 (jan 1934).
 • André e li postmastre, de Mark Twain, traductet in Cosmoglotta A 094 (mar 1934).
 • Mersí, de A Koffman, publicat in Cosmoglotta A 1934
 • Li numeró Cosmoglotta A 096 (may-jun 1934), esset dedicat a literatura.
 • Li cruce de diamantes, de Karl Federn, traductet in Cosmoglotta A 101 (mar-apr 1935).
 • Li verd parapluvie, de Karl Federn, traductet in Cosmoglotta A 103 (jul-aug 1935).
 • Li besa in li tunel, traductet in Cosmoglotta A 104 (sep-oct 1935).
 • Ex li ombres, de Duhamel, traductet in Cosmoglotta A 105 (nov-dec 1935).
 • Langore, de Niels Kaas-Johansen, traductet in Cosmoglotta A 106 (jan-feb 1936).
 • Toine, de Guy de Maupassant, traductet in Cosmoglotta A 108 (may-jun 1936).
 • Un primitive in Cosmoglotta A 109 (jul-aug 1936).
 • Li don, de Karl Federn, traductet in Cosmoglotta A 109 (jul-aug 1936).
 • Li cobold marin, de Luis Tadde, traductet in Cosmoglotta A 111 (nov-dec 1936).
 • Li vrec, de Guy de Maupassant, traductet in Cosmoglotta A 115 (jul 1937).
 • Li testament de odie, de J.-H. Rosny, traductet in Cosmoglotta A 117 (sep-oct 1937).
 • Li old castell, traductet in Cosmoglotta A 120 (mar 1938).
 • Li vision de senior de Brion, traductet in Cosmoglotta A 120 (mar 1938).
 • Conversationes con Goethe, traductet in Cosmoglotta A 120 (mar 1938).
 • Li rey del Alnes 1, de Goethe, traductet in Cosmoglotta A 121 (may 1938).
 • Li chapel, traductet in Cosmoglotta A 124 (jan 1939).
 • Li melolonte, in Cosmoglotta A 129 (mar 1946)
 • Un ascension sur Rigi-Kulm, de Mark Twain, in Cosmoglotta A 131 (oct 1946).
 • Boxero e furtard, de Mark Twain, traductet in Cosmoglotta A 135 (jan 1948).
 • Li viageante, de František Ladislav Čelakovský, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948).
 • Li specialist de Multamuli, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948).
 • Un aventura in Calabria, de Paul-Louis Courier, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948).
 • Li aventura de Johanillo, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948).
 • Jan li botte-lapero de Brabant, de Antoon Coolen, traductet in Cosmoglotta A 139 (jul 1948).
 • Yo ama, quels me ama!, de Friedrich Bodenstedt, traductet in Cosmoglotta A 139 (jul 1948).
 • Flores de autune, de A.P. Beauchemin, traductet in Cosmoglotta A 139 (jul 1948).
 • Li prince e li amore de A. Goldschmidt, traductet in Cosmoglotta A 142 (dec 1948).
 • Li poete, de William Wordsworth, traductet in Cosmoglotta A 146 (jun 1949).
 • Li confession, de Louis Merlet, traductet in Cosmoglotta A 146 (jun 1949).
 • Terribil nocte, traductet in Cosmoglotta A 147 (jul 1949).
 • Gulliver in Lagado, de Jonathan Swift, traductet in Cosmoglotta A 149 (oct 1949).
 • Esser yun, de Samuel Ullman, traductet in Cosmoglotta A 149 (oct 1949).
 • Ration e Fortuna, publicat in Cosmoglotta A 153 (apr 1950).
 • Li vive, de Carl A. Pfeiffer, traductet in Cosmoglotta A 157 (oct 1950)
 • Li trist ballade pri li grand chef del indianos del nordic forestes, in Cosmoglotta B 009 (feb 1937).
 • Pelmel quo es li vive?, traductet in Cosmoglotta B 036 (jul 1942).
 • In li protection del ciclope, traductet in Cosmoglotta B 039 (oct 1942).
 • Li land del storc, traductet in Cosmoglotta B 037 (aug 1942).
 • Le dentage aurin, traductet in Cosmoglotta B 038 (sep 1942).
 • Sorcieríe in li gardarobe, traductet in Cosmoglotta B 041 (dec 1942).
 • Li old urs sur li abiete, de Pestazzoli, traductet in Cosmoglotta B 044 (mar 1943).
 • Li turre de Babilonia, traductet in Cosmoglotta B 047 (jun 1943).
 • Odisseus e Polifem, del Odissé de Homeros, traductet in Cosmoglotta B 063 (oct 1944).
 • Li obstinat vaca, traductet in Cosmoglotta B 068 (mar 1945).
 • Li storm-avie, traductet in Cosmoglotta B 069 (apr 1945).
 • Un drama in li deserte, traductet in Cosmoglotta B 076 (nov 1945).
 • Canzon al verne, traductet in Cosmoglotta B 089 (may 1947).
 • Un somnie realisabil, traductet in Cosmoglotta B 096 (feb 1948).
 • Micri chrestomathie Compilation de textus fat per Jaroslav Podobský, H. Pášma e Jan Kajš e publicat in 1933.

In Helvetia, on trova li sequent textus:

 • Cante, de Alfred de Musset, traductet in Helvetia (nov 1928).
 • Li flech e li cant, de Lonfellow, traductet in Helvetia (nov 1928).
 • Li lupo e l'agnello, de A. Creux in Helvetia (jun 1929).
 • Un raconta de Boccace: Li cocinero in Helvetia (jun 1929).
 • Der Bauer und der Teufel in Helvetia (jul 1929).
 • Ho! Parvules, poesie original de A. Creux, in Helvetia (jul 1929).
 • Cambillon (raconta de Alfred Ceresole) in Helvetia (jul 1929) e in Helvetia (aug 1929).
 • Tartempion ne es content (Traductet del "Feuille d'Avis de Lausanne") in Helvetia (jul 1929).
 • Li doaneros e li contrabanderos, traductet in Helvetia (aug 1929).
 • Un extracte de "A Buddhist Catechism", traductet de sr. C. T. Strauss in Helvetia (nov 1929).
 • Li querco e li canne, de Lafointaine, traductet in Helvetia (nov 1929).
 • Li Moscas, in Helvetia (jan 1930).
 • Li petroleo-lampe, de J. C. Rummel , traductet in Helvetia (jan 1930).
 • Li magic cassette, de Christoph von Schmid, traductet in Helvetia (jan 1930).
 • Li hirund ex paper, de Karl Erne, traductet in Helvetia (jan 1930).
 • Li river de Noelle Roger, traductet in Helvetia (mar 1930).
 • Criterie, de A. Kofman, in Helvetia (may 1930).

S-res Gär, Haldin, Kajš, Krikortz, Pašma, Moore, Meazzini, Pigal, Pinth, Rosselló-Ordines, Semprini, Senigallia, Siegel, Weisbart

Anglia

 • Beer Jr, S. W. secretario del Interlanguage Association of Great Britain
 • Sr. W.E. Reeve; secretario e cassero del Britannic Interlingue Association
 • Sr. Dickinson, representante de APIS por Anglia.
 • Biddle
 • Moore
 • Moth, Poul Occidentalist danesi
 • Frodelund, H.P. Occidentalist danesi, membre del Grand Comité de Redaction de Cosmoglotta
 • Donnolt, Spren Occidentalist danesi, instructor de lingues e membre del APIS

Estonia

 • de Wahl, Edgar (1867 - 1948) Creator de Occidental.

Finlandia

 • Tichý, Jaroslav (1914-1985)


 • Quensel, J.
 • Mildebrath, W. Occidentalist german, administrator del German Occidental-Federation.

Italia

 • Bevilacqua, G. Occidentalist italian. Autor del Vocabularium Italian-Occidental in 1943 con Albert Picchi*.
 • Emilio Dal Martello Occidentalist italian, redactor del parte in Occidental de Italia Filatelica. Il scrit in li numeró de 6 julí 1937 de "Fronte Unico" (L'idea di Roma) un grand articul-anuncia pri Occidental in Occidental
 • Mascanzoni, Dr Fr. Occidentalist italian, redactor de Cosmoglotta
 • Erich Werner
 • Major Tanner (Major Hermann Alfred Tanner). Sviss Occidentalist, nascet 16 octobre 1873. Adheret a Occidental in 1928 quande esset creat li Sviss Association por Occidental.
 • Ed. Mayor, Svisso ex Lausanne, Occidentalist adminim desde 1934 e plu tard presidente del Sviss association por Occidental.


 • Křsina, Josef Occidentalist tchec
 • Ondráček, Tomáš (1919 - 1997), Occidentalist tchec
 • Plavec, Bedřich Occidentalist tchec

Unit States de America

 • Carl Hans Pollog
 • Wilfrid E. Reeve
 • v.C.W. Sydow, membre del Interimari academie de Occidental in Svissia durant li duesim guerre mundal.

#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (Study in China) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.
This article uses material from the Wikipedia article Studies del lingue, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted. Images, videos and audio are available under their respective licenses.

🔥 Top trends keywords Interlingue Wiki:

Carles PuigdemontPrincipal págineVancouverInteligentie artificialChampionatu Mundal de Football 2010Ernest HemingwaySerbiaComputatorFranciaLingues romanicHistorieBrexitSvedBahrainSalzburgEuropan ParlamentPortugalesiZoologieMatt DamonFrancesiEnyaParcArmeniaMercurdíSaturdíImmanuel KantOsama bin LadenMichiganMartin LutherAuxilie:AuxilieFile:Free-Fire-Accounts.jpgWiki:Págine del comunitéWiki:Li TrincatoriaSpecial:Mi discussionFile:Logo vatlieuttp.pngPrussiaSpecial:SercharInterlingueWiki:Li Trincatoria/Archive/2013-2019EstiveModule:ArgumentsJenny JürgensUsator Discussion:ValodnieksHistorie contemporani de HispaniaPedofilieModule:NavboxListe de OccidentalistesAvise:Cite webInterlinguaLitteratura valencianModule:TableToolsListe de jurnales e bulletines in OccidentalCategorie:Wiki2017Aljoša ČamparaTrenton (Nov-Jersey)ParisTour de France 2015/Feld de ciclistesFile:Holma Boat Club by the light of the moon.jpgFile:Gnome-globe.svgWiki:AuxilieAberdeen (Scotia)Litteratura hispanRussiaBudapestUnit States de AmericaEsperantoOperativ systemaIndonesiaLatinOrganisation del Unit NationesAfricaWiki:LTTchekiaThailandListe de articules quel omni Wikipedia deve haver3 octobreAvise:NavboxScientie🡆 More