Bugis-Ngî

Bugis-ngî (Mâ-lòi-ngî: Bahasa Bugis), he Tûng-nàm-â ke yit-chúng ngî-ngièn, sṳ́-yung chá fûn-pu yî Mâ-lòi pan-tó, Sabah, Kalimantan, Riau, Sumatra, than chú-yeu yung-yî Yin-nì ke Nàm Sulawesi.

Bugis-Ngî
Bugis-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́

Lui-phe̍t

Thi-lî fûn-phu

Fông-ngièn

Ngî-yîm

Vùn-fap

Kî-pún chhṳ̀-ki

Chu-sṳt

Chhâm-siòng

Ngoi-phu Lièn-kiet

Bugis-Ngî 
Wiki
Wiki yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Bugis-ngî Wiki

Tags:

Bugis-Ngî Li̍t-sṳ́Bugis-Ngî Lui-phe̍tBugis-Ngî Thi-lî fûn-phuBugis-Ngî Fông-ngiènBugis-Ngî Ngî-yîmBugis-Ngî Vùn-fapBugis-Ngî Kî-pún chhṳ̀-kiBugis-Ngî Chu-sṳtBugis-Ngî Chhâm-siòngBugis-Ngî Ngoi-phu Lièn-kietBugis-NgîKalimantanMâ-lòi pan-tóMâ-lòi-ngîNgî-ngiènNàm SulawesiRiauSabahSumatraTûng-nàm-âYin-nì

🔥 Trending searches on Wiki Hak-kâ-fa / 客家話:

Thòi-vân tû-fi khîKháu-kú-ho̍k12-ngie̍t 13-ngit5-ngie̍t 1-ngitÊu-chû Thai-liu̍kYet-chhiúoeln3BerlinFâ-lièn-yenThai-koetPhiang-yènAu-mùnYîn-koet11-ngie̍t 12-ngitChûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koetHoiPha̍k-ngieLùn-tûn Kak-vet Kî-chhòng9-ngie̍t 13-ngit11-ngie̍t 25-ngitYin-thuMannheim11-ngie̍t 29-ngit5-ngie̍tKîn-ǹgHaitiVòng-hòKyrgyzstanYin-Êu Ngî-neChicagoSéu-thúi7-ngie̍t 1-ngitRichard FeynmanYí-mô-khiùSiong-khîGeorgiaYî-chhiuChûng-kauMî-koet Chung-ngi-yenAu-chûKóng-thietHàng-thung thien-faIraqLi̍tCologneFî-chûChhà-kûMadagascarLó-tshúChhiènSṳn-tan-chietVùn-ho̍k5-ngie̍t 21-ngitVûn-taiGregorius La̍k-fapSudan4-ngie̍t 3-ngitChûng-fà Mìn-koetPí-li-sṳ̀Mien-kap-lónMontréal11🡆 More