Wiki: Pääleht

Olõq terveq tulõma
võrokeelitsehe
Vikipeediähe,
vappa entsüklopeediähe!

O with tilde - Õ.svg

26. nädäli artikli

Astmõvaeldus tähendäs tuud grammatilist nätüst, kon peethelüq vaeldusõq sõnatüve seen sis, ku sõnna käänetäs, nt sõnnon kurg'  : kurõ (vaeldus rg : r) ja kõtt : kõtu (vaeldus tt : t). Astmõvaeldus om harilik inämbüsen õdagumeresoomõ keelin, nt võro, eesti, soomõ keelen, vällä arvaduq vepsä ja liivi kiil'.

Speakers-of-South-Estonian-2012.png

Kas tiidset, et …

  • Lõunõeesti kiili mõistjit oll' 2011. aastaga rahvalugõmisõ perrä kokko 101 857. Noist 74 499 võro, 12 549 seto, 9 698 mulgi ja 4 109 tarto keele mõistjat ni 1 002 inemist, kiä märgi-is täpsämbähe, määnest lõunõeesti kiilt nä mõistvaq?
  • Võromaa moodustõdi administratiivsõlt Tartomaa lõunõosast 1783. aastagal üten Võro liina asotamisõga ni Võromaa oll' noin piiren 1920. aastagani?

Valit pilt

Kreutzwaldi monument Võrus 2013 09.jpg
Kreutzwaldi kujo Võrol

Soomõ-ugri vikipeediäq

KarelianNationalFlag.svg AunusõkaŕalaFlag of Estonia.svg EestiErzya Flag.svg ErsäSami flag.svg InarisaamiFlag of Komi.svg KomiFlag of the Livonians.svg LiiviFlag of Mordovia.svg MoksaFlag of Gornomariysky Raion.png MäemariFlag of Mari El.svg NiidümariFlag of Komi-Permyak Okrug.svg PermikomiSami flag.svg Põh'asaamiFlag of Finland.svg SoomõFlag of Udmurtia.svg UdmurdiFlag of Hungary.svg UngariFlag of Vepsia.svg VepsäFlag of Võro.svg Võro

About this Wikipedia

Võro is a Finno-Ugric language spoken by about 75.000 people mainly in Southern Estonia. Read more about Võro.

Täämbä om
28. piimäkuu päiv 2022.

Võro Vikipeediän om parhillaq käsil
6199 artiklit.

Vikipeediä tutvustus

Seo om Vikipeediä võrokeeline kodolehekülg. Aśa mõtõq om üles ehitäq vaba võrokeeline entsüklopeediä.

Et võro Vikipeediä om parlaq ainugõnõ terve lõunõeesti keelerühmä pääle, sis oodamiq siiäq väega ka tõisin lõunõeesti keelin - seto, mulgi ja tarto keelen kirotõduid artikliid.

Egäüts või siiäq esiq vahtsit artiklit kirotaq ja olõmanolõvit parandaq. Tuu jaos piä ei nimega sisse minemä.

Kaeq Vikipeediä tutvustust, säädüisi, sagõhõmpi küsümüisi ja nakkaq kirotama!

Lühkü pruukmisoppus: olõmanolõvidõ artiklidõ manoq veeväq sinidseq lingiq; verevile lingele om artikli mõtõld, a tuu tulõ viil kirotaq. Verevät linki klõpsatõn saat leheküle pääle, kohe saat kirotaq vahtsõ artikli.

Luuq vahtsõnõ artikli!

(Kirodaq kasti artikli nimi
ja vaodaq nuppi Luuq leht!)

Kiil