Füüsikaliste suuruste loend

Loendis on sagedamini kasutatavate füüsikaliste suuruste ja nende ühikute nimetused ja tähised.

Loendis on sagedamini kasutatavate füüsikaliste suuruste ja nende ühikute nimetused ja tähised. Elektrotehnilised suurused on detailsemalt esitatud Elektrotehniliste suuruste ja mõõtühikute loendis.

Põhisuurused

Tabelis on SI põhiühikutele vastavad Rahvusvahelise suuruste süsteemi ISQ füüsikalised suurused, nende mõõtühikud ja dimensioonid.

Suuruse nimiSuuruse tähis, varutähisSI mõõtühikÜhiku tähisDimensioonLühikirjeldus
aegtsekundsTSündmuse kestus
ainehulknmoolmolNAine kogus osakeste arvu järgi
elektrivoolu tugevus (voolutugevus)IamperAIIseloomustab juhtme ristlõiget või muud pinda ajaühikus läbivat elektrilaengut
massmkilogrammkgMInertsi ja gravitatsiooni iseloomustaja ning mõõt
pikkus
laius
kõrgus
raadius
läbimõõt
teepikkus
l, L
b
h
r, R
d, D
s
meetermL
temperatuurTkelvinKΘTermodünaamiline temperatuur, ka temperatuurivahe
valgustugevusI, IvkandelacdJValgusvoog, mille kiirgab punktikujuline valgusallikas ruuminurga ühiku kohta

Valik tuletatud suuruseid

Suuruse nimetusSuuruse tähis, varutähisSI mõõtühikÜhiku tähisLühikirjeldus
dielektriline läbitavus  (epsilon)farad meetri kohtaF/mIseloomustab dielektrikute elektrilise polarisatsiooni võimet
dielektriline polarisatsioonPkulon ruutmeetri kohtaC/m2Omavahel seotud elektrilaengud molekulis nihkuvad välise elektrivälja mõjul
dünaamiline viskoossus  (eeta)paskalsekundPa·sIseloomustab vooliste (vedelike, gaaside) sisehõõrdumist; CGS-süsteemi ühik puaas (P)
elektrijuhtivusGsiimensSKeha võime juhtida elektrivoolu
elektrilaengqkulonCIseloomustab kehade elektromagnetilist vastastikmõju
elektriline potentsiaal  (fii)voltVVäljendab elektrilaengu potentsiaalse energia ja laengu suuruse suhet
elektrivoog  (psii)kulonCNäitab elektrivälja suutlikkust läbida vaadeldavat pinda
elektrivoo tihedus ehk elektriline niheDkulon ruutmeetri kohtaC/m2Kirjeldab makroskoopilist elektrivälja
elektrivälja tugevusEvolt meetri kohtaV/mPunktlaengule mõjuv jõud elektriväljas
energiaE, WdžaulJKeha või mateeria liikumise üldine mõõt
entalpiaHdžaulJTermodünaamilise süsteemi siseenergia
entroopiaSdžaul kelvini kohtaJ/KKirjeldab termodünaamilise süsteemi võimalike juhuslike ümberpaigutuste arvu
erijuhtivusσ, γ, κsiimens meetri kohtaS/mIseloomustab aine või materjali elektrijuhtivust
erikaal  (gamma)njuuton kuupmeetri kohtaN/m3 = kg/(m2·s2)Aine kaal ruumalaühiku kohta
eriruumala, erimahtvkuupmeeter kilogrammi kohtam3/kgAine massiühiku ruumala
erisoojuscdžaul kilogrammi ja kelvini kohtaJ/(kg·K)Soojusmahtuvus massiühiku kohta
eritakistus  (roo)oom·meeterΩ·mIseloomustab antud materjalist elektrijuhi võimet avaldada teda läbivale elektrivoolule takistust
erivõimsus , wvatt kilogrammi kohtaW/·kgVõimsus massiühiku kohta
fookuskaugusfmeeterm[[Optika |Optilise süsteemi peapunkti ja fookuse vaheline kaugus
heledusL, Lvkandela ruutmeetri kohtacd/m2Väljendab isehelendavalt või hajutavalt pinnalt antud suunas lähtuvat valgusvoogu
heliintensiivsus, helitugevusIvatt ruutmeetri kohtaW/m2Helienergia voo tihedus
helirõhkppaskalPaHeli levimisel õhus või vedelikus tekkiv lisarõhk
helirõhutaseLpdetsibelldBHelirõhu ja kuuldelävele vastava helirõhu suhe detsibellides
hõõrdetegur  (müü)üks1Iseloomustab kahe keha vahelise hõõrdejõu ja survejõu suhet
impulsimoment, pöördeimpulssLmeeterkilogramm korda meeter sekundiskg·m2/sKeha liikumishulga moment
impulss, liikumishulkpkilogramm-meeter sekundiskg·m/sKeha võime mõjutada teisi kehasid oma massi ja kiirusega
induktiivsusLhenriHPõhineb endainduktsioonil
inertsimomentI, Jkilogramm korda meeter ruuduskg·m2Pöörleva keha inertsi mõõt
jõudFnjuutonNKehade vastastikmõju mõõt
jõumomentMnjuutonmeeterN·mJõu võime põhjustada keha pöördliikumist
kaalFgnjuutonNIseloomustab jõudu, millega kehale mõjub gravitatsioon või inerts
kasutegur  (eeta)üks1Väljendab saadava kasuliku energia ja kulutatud energia suhet
keemiline potentsiaal  (müü)džaulJOlekufunktsioon muutuva osakeste arvuga termodünaamiliste süsteemide kirjeldamiseks
kiirendus
(lineaarkiirendus)
ameeter sekundi ruudu kohtam/s2Kiiruse muutus ajaühikus
kiiritustihedusE, Eevatt ruutmeetri kohtaW/m2Iseloomustab pinnaelemendile langevat kiirgusvoogu
kiirusvmeeter sekundism/sLäbitud teepikkus ajaühikus
lainepikkus  (lambda)meetermLaine poolt läbitav teepikkus ühe perioodi jooksul
magneetumusMamper meetri kohtaA/mIseloomustab füüsikalise keha magneetumist
magnetiline induktsioon, magnetvälja tihedusBteslaTMäärab magnetväljas liikuvale elektrivooluga juhtmele mõjuva jõu
magnetiline läbitavus  (eeta)henri meetri kohtaH/mIseloomustab aine magneetumise võimet
magnetiline polarisatsioonJteslaTIseloomustab magnetinduktsiooni magnetilises materjalis, võrreldes magnetväljaga vaakumis
magnetvoog  (fii)veeberWbMagnetilise induktsiooni voog läbi mingi pinna
mahtuvusCfaradFIseloomustab elektrijuhi või kondensaatori võimet mahutada elektrilaengut
mehaaniline (tõmbe- või surve-) pinge  (sigma)paskalPaIseloomustab tahkise mõttelisel pinnal mõjuva sisejõu intensiivsust
molaarne kontsentratsiooncmool kuupmeetrismol/m3Aineosakeste hulk ainete segu ruumala kohta
neeldumisdoos, kiirgusdoosDgreiGyAines neeldunud ioniseeriva kiirguse energia ja selle aine massi jagatis
nurk, tasanurk(kreeka
väiketäht)
radiaanradNurk sirgete vahel tasapinnal
nurkkiirendus  (alfa)radiaan sekundi ruudu kohtarad/s2Ringliikumise kiiruse muutus
nurkkiirus (oomega)radiaani sekundisrad/sRingliikumise kiirus
nurksagedus  (oomega)radiaan sekundisrad/sPerioodiliselt võnkuva süsteemi võngete arv 2π sekundi jooksul
pindalaA, Sruutmeeterm2Pinna suurus
perioodTsekundsÜhe täisvõnke kestus
poolestusaegT½sekundsNäitab, kui pika ajavahemiku möödumisel muutub radioaktiivse aine kogus poole väiksemaks
pöörlemissagedus, pöörlemiskiirusnüks sekundiss‒1 ehk 1/s ehk p/sTäispöörete arv ajaühikus
ringsagedus  (oomega)radiaan sekundisrad/sPerioodiliselt võnkuva süsteemi võngete arv 2π sekundi jooksul
ruumalaVkuupmeeterm3Ruumiosa suurus
ruuminurkΩ (oomega)steradiaansrTipunurk koonusel, mille tipp on kera keskmes ja põhja serv kera pinnal
rõhkppaskalPaPinnaühikule risti mõjuv jõud
sagedusfhertsHzVõngete arv sekundis
siseenergiaUdžaulJTermodünaamilise süsteemi energia see osa, mis sõltub ainult süsteemi sisemisest olekust
soojushulkQdžaulJSoojusvahetust iseloomustav suurus
soojusjuhtivus, soojusjuhtivustegur  (lambda)vatt meetri ja kelvini kohtaW/(m·K)Iseloomustab aines soojuse levimise määra
soojusläbikandetegurk(alfa), Uvatt ruutmeetri ja kelvini kohtaW(m2·K)Iseloomustab soojuse siirdumist läbi piirdetarindi (nt seina) ühest keskkonnast teise
soojusmahtuvusCpdžaul kelvini kohtaJ/KEnergia hulk, mis on vajalik keha temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra
soojusvoog (soojusvoolu tihedus) vatt ruutmeetri kohtaW/m2Soojushulk, mis kandub soojusvahetuse puhul ühes ajaühikus läbi vaadeldava pinna pindalaühiku
soojusvool vattWSoojushulk, mis kandub ajaühikus läbi vaadeldava pinna
soojusülekandetegur  (alfa), hvatt ruutmeetri ja kelvini kohtaW(m2·K)Iseloomustab konvektiivse soojusülekande intensiivsust eri keskkondade eralduspinnal
takistusRoomΩElektrijuhi omadus avaldada elektrilaengute liikumisele takistavat mõju
termiline energiaE'th'džaulJAine osakeste korrapäratu liikumise energia
tihedusρ (roo)kilogramm kuupmeetri kohtakg/m3Mass ruumalaühiku kohta
tööW, AdžaulJIseloomustab energia üleminekut ühest liigist teise
valgushulkQ, Qvluumensekundlm·sKiirgusenergiat nägemisaistingu järgi väljendav suurus
valgussäritusH, HvQlukssekundlx·sVastuvõetud valgushulga pindtihedus
valgustustihedus ehk valgustatusE, EvlukslxPinnale langeva valgusvoo pindtihedus
valgusviljakus luumen vati kohtalm/WValgusallika valgusvoo ja selle tekitamiseks tarbitava võimsuse jagatis
valgusvoog  (fii),  luumenlmVäljendab kiirgusvoo valguslikku toimet
viskoossus  (eeta)paskalsekundPa·sIseloomustab voolite (vedelike, gaaside) sisehõõrdumist; CGS-süsteemi ühik puaas (P)
vastastikune induktiivsusMhenriHIseloomustab kahe või enama vooluahela vastastikust magnetilist mõju
voolutihedusJ, Samper ruutmeetri kohtaA/m2Juhi ristlõikepinda läbiva elektrivoolu ja selle pinna pindala jagatis
võimsusPvattWAjaühikus tehtav töö

Vaata ka

Välislingid

This article uses material from the Wikipedia Eesti article Füüsikaliste suuruste loend, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Sisu on kasutatav litsentsi CC BY-SA 3.0 tingimustel, kui pole öeldud teisiti. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}