ތުވާލޫ

ތުވާލޫ ، މި ޤައުމަކީ އެހެން ޤައުމު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައުމެކެވެ.

އިޤްތިޞާދު

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާ ވެގެންވަނީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ތުވާލޫ މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.

'More information about this article in English Wikipedia: [[en:{{{article}}}|Go]]'More information about this article in English Wikipedia:

This article uses material from the Wiki ދިވެހިބަސް article ތުވާލޫ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Content is available under CC BY-SA 4.0 unless otherwise noted. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki ދިވެހިބަސް (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.

Tags:

އިޤްތިޞާދު ތުވާލޫ

🔥 Trending searches on Wiki ދިވެހިބަސް:

މައި ޞަފްޙާޖިމީ ކާރޓަރތުވާލޫމުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީDމުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުބަނދިBވިކިޕީޑިޔާއީރާންސުލްޠާން ޢަލީ (ހަވަނަ)ސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީންޤައުމީ ދުވަސްGކޯވިޑް-19 ވެކްސިންދިވެހިރާއްޖެއިނގިރޭސިދިވެހިހުރަވީ ދުވަސްފެންދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސްއޮސްޓްރިއާޖުމުލަ އަކަމިނަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުއަފްޣާނިސްތާންޔޫ.ޓީ.ސީ.އެމެރިކާޖެނުއަރީ 7ބާބިލްގެ އެލިފައިވާ ބަގީޗާ ( ހެންގިންގ ގާރޑްން )ތުރުކީވިލާތްސިޔާމުޔުކްރެއިންސޯޑިއަމްޖެނުއަރީ 2Tāna Supportމެއި 5ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމްފަޚުރުވެރި ދިވެހިބަސް200520112004އޮގަސްޓު 7އުމަވީ ދައުލަތްސުލްޠާން ޢަލީ (ހަތްވަނަ)ރައިވަރުޑިސެމްބަރު 16ކީރިތި ޤުރުއާންސުލްޠާން ސައްޔިދު މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނުރޫސީވިލާތްސެޕްޓެމްބަރު 9އަދަބިއްޔާތުFAQs on composing Thaana on the computerޒުވާރިWord translationsމެއި 6ގަސްއޮގަސްޓު 6ޢުމަރުގެފާނުނޮވެމްބަރު 11އޮސްޓަރުލިޔާސޯވިއެޓް އިއްތިހާދުޖެނުއަރީ 1މެއިމެއި 8ޑިސެމްބަރު 13ޖޫން 23ތާނަ އަލިފުބާގެ ތަރުތީބުޑޮމިނިކަން ޖުމްހޫރިއްޔާސުނާމީHow to read Thaana scriptނޯވޭ🡆 More