Yiëth ke Mönyjiëëŋ

Ciɛŋ de Monyjiaŋ thɛɛr ku ke ɣɔn ke jiëëŋ de thai akutnam ke Sudan wowic.

Ciɛŋ de Monyjiaŋ thɛɛr ku ke ɣɔn ke jiëëŋ de thai akutnam ke Sudan wowic.

1950 Jiëëŋ ëbën anɔŋ ke jak juëc, wëi riil duciɛŋ ee cɛk wëi kök ee Nhialic. Yen aya Nhialic de luät ku Deŋ, ku ee yen ee wëi kadhie kum. Yen acï gam luɔi nu en tënë ciɛk ee käŋ ku bï nyuc ke bï raan ëbën biɔ̈k buɔ̈t ku lääi tɔ̈n pinynam. Nhialic aya aŋiic ke ye jaak, jɔk ku jur kɔ̈k cït akutnam ku Nueer ku Culuk e cɔl Dyokïn.

Deŋdït ayï Deŋ ee Nhialic de luät de deŋ ayï lëu de käŋ, në kuny e Nhialic man Deŋ Abuk, wëi kɔ̈k koony cömku diäär aya keroor theek, ku Nhialic däŋ ee Garaŋ aya në Jiëëŋ kɔ̈k bï yaa Nhialic ekë gël në biäk de Deŋdït ye wëike diäär ke jiëëŋ diir ku röör kɔ̈k eke bï teer. Ku jɔk adhuk të në wëi ke akutnam ke kuakuɔ ɣɔn thɛɛr.

Kɔc ke Jiëëŋ ayï Anyaak ke Aprika theek, në biäk de yath tɔ̈u në këroor yiic. Kɔc juëc thek këroor aye Atemyath, Biar Këroor (Lualdït), ku Maluaŋ, ku Këroor kë ayekë mɔɔc miök weŋ cï thaal baai bï ke yuɔ̈m piɔ̈th, na alë ekë jël lek rooryic. Näŋ de këroor ekë rac apɛi të në kɔc ë ye theek luɔi bï wëi kë adëër lɔ raan nëke.

This article uses material from the Wikipedia Thuɔŋjäŋ article Yiëth ke Mönyjiëëŋ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Këtöökaŋ atɔ̈ɔ̈ CC BY-SA 3.0 thïn të këc ye waaric Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}