Pablo Escobar

Pablo Emilio Escobar Gaviria acë yaa bɛ̈nywälrac Kolombia.

Pablo Emilio Escobar Gaviria (Penëthiɛ̈ɛ̈rkurou 1, 1949 – Penëthiɛ̈ɛ̈rkurou 2, 1993) acë yaa bɛ̈nywälrac Kolombia. Yen aŋic raan tök në kɔcawuöc dïtbëtɛɛm Pinynhom. Escobar acë yaa duɣaac ë koken yee riɛlbëtɛɛm bë dom thïn. Yen acit kë cë yaa raanawuöc ajakbëtɛɛm ku cëtiambëtɛɛm käthɛɛric. Kɔcyɔ̈ɔ̈p kɔ̈k aaluel lɔn cë yen ee raanawuöc rou në jiekë käthɛɛric, Amado Carrillo Fuentes cök. Ruɔ̈ɔ̈n 1989, adacbënwël Forbes acë lueel lɔn cë yen ee raan dhorou në jiekë Pinynhom, ku anɔŋ këcït US $25 tïmëtïmdä, ku la käjuɛ̈c anïïn ku thurumbiil nhiam. Ruɔ̈ɔ̈n 1986, acë rɔt mat wëlëmiiric de Kolombia ke tiam. Yen acë yaa dhil bë tëët wëlëmiiric kac rin cï gaany lukic keye raanawuöc.

Pablo Escobar Mug.jpg

Runtueŋ

Escobar acë dhiëth në Rionegra në Antioquia në Kolombia. Yen acë yaa kuën diäk në mïth dhorou-yic tënë Abel de Jesus Escobar ku Hemilda Gaviria. Wun acë yaa raanpur ku man acë yaa raanpiöc. Escobar kekë paanden acë rëër ɣon cï buth tiop, ke cïn manywëëth lakin ke pïu kuer wëëthic. Pablo Escobar ku wämäthë acïï panpiööcden kaŋ cuɔp wei panden rin cïn anɔŋ war ku cïn anɔŋ wëu bë kek ɣɔɔc. Pablo Escobar acë piöcëwëlmiir kuën në piöcëbɛ̈n thiääk. Yen acë yaa dhil bë tɛɛm lɔ kuën rin akëc lëu bë wëupiöc. Kɔc kɔ̈k acë lueel lɔn wääratënë yen cë tëët cak keye raanawuöc, ke kual kurëraŋ ku ke wöny gäät wei në kuriic bë bɛr ɣaac. Lakin wämäthë Roberto Escobar acë lueel lɔn kënë cie yic. Yen acë lueel lɔn kurëraŋ acï yök në wun ke ɣɔnethiëkthiëk yee kɔcgɔcken acë tɛɛm bë riɔp në kuɛ̈ɛ̈c ë raŋ nhom. Escobar atënë acë kuën në Piöcëbɛ̈n de Antioquia kaam thinkor.

This article uses material from the Wikipedia Thuɔŋjäŋ article Pablo Escobar, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Këtöökaŋ atɔ̈ɔ̈ CC BY-SA 3.0 thïn të këc ye waaric Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

In other languages:

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}