Gɛ̈mgɛ̈m Dɔ̈ɔ̈r Ëbɛ̈nëbɛ̈n

Gɛ̈mgɛ̈m Dɔ̈ɔ̈r Ëbɛ̈nëbɛ̈n , aya cɔl gɛ̈mgɛ̈m Naibäca, ee gɛ̈mgɛ̈mcïŋicjäŋ cï thany Penëtök 9, run 2005 në Akut ë Luɛ̈lëbaai de Kɔc Thudän ku miir Thudän.

Gɛ̈mgɛ̈m Dɔ̈ɔ̈r Ëbɛ̈nëbɛ̈n (GDE), aya cɔl gɛ̈mgɛ̈m Naibäca, ee gɛ̈mgɛ̈mcïŋicjäŋ cï thany Penëtök 9, run 2005 në Akut ë Luɛ̈lëbaai de Kɔc Thudän (ALKT) [SPLA] ku miir Thudän. GDE eecï ŋun bë Tɔŋrou de baai Thudän thöl, bë miirlɔckɔc latueŋ pamacëbɛ̈n, ku rɔm aduöök miök. Acïnë thääi ë cueetcëberic nhomlääu ë Paguot Thudään bɛ̈në juir.

Political Regions of Sudan - July 2006.svg

Dhölloi adöör acï Manɔŋriɛl Kaamkiiric Latueŋ (IGAD) dɛɛtic agut cë kɔcrɔ̈ɔ̈mken aa akutpamaac. Dhölëluoi acë yic bɛ̈nëtuɔ̈l gɛ̈ɛ̈mgɛ̈ɛ̈m/amat rɔ̈ɔ̈mde riɛl ku jak, ajuɛr gëlëkan, thökde taaŋ Abiɛi, Paguot Kordopän ku Kiir Ŋök (Blue Nile).

Turuk Parut Thudään acë Paguot Thudan nyääŋthïn Penëtök 8 run 2008. Cueetcëberic acï loi jɔɔk Penëtök 9-15 run 2011 bë theem lɔnë Paguot Thudän luɔ̈ɔ̈ny nhomlääu alɔŋ Thudän, kekë 98.83% në buɔtic de adɛt cuɛt ë nhomlääu. Acï nhomlääu kë ye Paankɔcde Paguot Thudän Penëdhorou 9 run 2011. Thiëëc baai/cuɔl në wɛt Kiir Ŋök ku Paguot Kordopän acï bɛ̈n temkɔ̈ɔ̈u keye bakde tɔŋ lɔctueŋ e lɔ̈ɔ̈kɛ̈yic kam wut Parut de ALKT ku Akut ë Lajik ku Thöŋnhom nɔŋwɛ̈ɛ̈t ke miirciɛl de Kaartuɔ̈ɔ̈m-Thudan

This article uses material from the Wikipedia Thuɔŋjäŋ article Gɛ̈mgɛ̈m Dɔ̈ɔ̈r Ëbɛ̈nëbɛ̈n, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Këtöökaŋ atɔ̈ɔ̈ CC BY-SA 3.0 thïn të këc ye waaric Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}