Deŋ Adel

Deŋ Adel ee raanthuëc dökthiɔ̈l Paguöt Thudän-Australia tënë Houston Rockets.

Deŋ Adel (dhiëth 1 Pɛnërou 1997) ee raanthuëc dökthiɔ̈l Paguöt Thudän-Australia tënë Houston Rockets. Yen acë thuëëc në dökthiɔ̈l ɣöndïtic tënë Louisville Cardinals.

Runtueŋ

Deng Adel.jpg

Adel acï dhiëth Juba, keye Paguöt Thudän mënë.

Keye riënythii, yen, mande, ku mïthmanden kädhiëc acë kat toŋ cë baai rac Thudän, ku lek Uganda bïk lɔ guïr jal le Australia. Yen acë ɣet Melbourne në ruɔ̈n 2004 keye run bɛ̈t. Dökthiɔ̈l acë töŋ koŋ bën pïïr ë Adelic wen ye mathke ye lueel yen keye runke 14.

Adel acë lɔ ɣonepiööcŋar karou, Ɣöndït Keilor Downs ku Ɣöndït Xavier. Na ɣɔn Pɛnëbɛ̈t 2013, yen acë lɔ Amatnhom Pawut, wën cï yen $20,000 ariöpŋiɛckuën (scholarship) de dökthiɔ̈l yök bë lɔ Victory Rock Prep në Bradenton Florida. Në ruɔ̈n 2014-5, keye ruɔ̈n kedeŋuan në Victory Rock Prep, akuënciɛl ë Adel në tuntök eeyee akueen 19.1, dhukëdök 8.1, ku kuony [assist] 4.0, ku kony yen wunmɛ̈nde Blue Devils bë tun 27 tiam ku löny tun 9.

Pɛnëdhiëc 2015, Adel acë lɔ Piöcëbɛ̈n de Louisville bë piöc në kam tueŋ de panpiöc ruël. Na wën, yen acë rɔt mat në Louisville Cardinal tënë abëkruöönic 2015-16 ku ye loi ka amïjök de wunmet bë jok në ruɔ̈ntueŋ.

Keye ruɔ̈n kediäk loŋ kuën, akuënciɛl ë Adel në tuntök acë yaa akueen 15.0, ye juɛ̈cbëtɛɛm në wunmɛ̈t, ku yök aya dhukëdök 5.2 tuntök. Wën cï yen ruɔ̈n kediäk thök Louisville, Adel acë ciel lɔn wïc yen bë lɔ 2018 Akut Dökthiɔ̈l Kewutic (ADK) rɔtmat.

Yen akëcë kuany, ku acï thany në Houston Rockets tënë ADK Tëër de Ruël.

This article uses material from the Wikipedia Thuɔŋjäŋ article Deŋ Adel, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Këtöökaŋ atɔ̈ɔ̈ CC BY-SA 3.0 thïn të këc ye waaric Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}