Buɔl

Buɔl ye ländhïtmïth rɛɛr pamac juïcïc ku pinynhom pandït yerou Austhria ku Antarctica.

Buɔl ye ländhïtmïth rɛɛr pamac juïcïc ku pinynhom pandït yerou Austhria ku Antarctica. Ye lɔŋ m̈̈ɛcthok juuɛc tënë 60 bial. Buɔllɔk ku buɔlyar aa mɛcthok karou ye lac yök thudän paguöt.

Buɔl
Lepus victoriae.jpg
taxon
Taxon nameLepus microtis Cokic
Taxon rankspecies Cokic
Parent taxonSabanalagus Cokic
Taxon common nameAfrican Savanna Hare, Savannenhase, قوَّاع السڤناء الأفريقي, القوَّاع الموزمبيقي Cokic
Taxon synonymLepus victoriae Cokic

Biaal aye guöpken cɔl apuɔl  cäth, lëŋkek cök bɛɛr ciën ku cök ciek tueŋ. Aa lɔŋ pïŋ päthapɛidït ku tïŋ wɛɛr path. A tɛkic dit tene buɔl cek, ku bërköu nhom-gj guop cit 25-29cm ku thiɛk tene 300g te buɔl yirup ye 50-76 thin nhom-guop ku thiɛk ye mënë 2.5 le 5kg. Buɔl ŋuöt a dït tene thɔn.

Bial a mïthtim tëdït ë wɛl, yɛr, mithtïm dunëtim, ku yɔk. Aa rɛɛr ɣɔn tɛkic mene roorliɛt, tiopetëtim, ɣɔŋ, kur, ku toicic abɛk a wɛc adhum rɛɛrkek thïn.

Bial aa yithkekëbkëben. Kölliɛc den ye tecit nin 28 le 50. Bial a laŋ mïth juec ruɔntok, ku kënë ye cinekɔc den cɔl adiët kamthin nyɔt ta juëc kacam.

Luɔnycuetlai bial ye jɔk rakun, kapiny, lith, gɔl aŋɔu, ciir, agumuut, ku lith.

This article uses material from the Wikipedia Thuɔŋjäŋ article Buɔl, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Këtöökaŋ atɔ̈ɔ̈ CC BY-SA 3.0 thïn të këc ye waaric Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

In other languages:

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}