Amuɔŋlual

Amuɔŋlual a kor länbërëwal  ye yök ebën apïrika guötëpiny , etoök tuŋ ë Apirïka ku roorëdeŋ ciɛl ku pacuɔlic abaŋ paandit.

Amuɔŋlual a kor länbërëwal  ye yök ebën apïrika guötëpiny , etoök tuŋ ë Apirïka ku roorëdeŋ ciɛl ku pacuɔlic abaŋ paandit. kebënbën aa ye yök tëdeceŋ kuom tim bi ke puol bïk athian , baknɔŋtim ku ɣɔn kur bi te rɛɛr kɔc thin .                                         

Common Duiker (Sylvicapra grimmia) (6011670419).jpg

        kït macthok a tɛk yic lääuïc  ta tɔu kek thïn . alɔŋ yin 14 abaŋmacthok cianic jɔk mathiaŋ thin Angola le mabok baknɔŋtim ku lɔnɣer  de pinycërou. ye dït tacit 50cm dïtë ku eben athiɛkden 12 le 25kg . ŋuut eben adït ku athiek tene thɔn . tokarïl thɔn alɔŋ tuŋ ku a dit 11cm bɛɛr.

Amuŋlual alɔŋ mith laauic , aa mïth yɛr , yok, mithtim, ku ŋana , ku a mith kam aguek , diɛtkor ku ladhiethemïth ku riŋcedhiath  le tɔu tiim walŋok cam ( te ye kek yök pïu thïn)  alɔ reer kam baric ka kïc deek ku aa kuɛny mïthtim tim cok ta cï agɔk mïth thïn . aa cath aköl ku wakɔu  ku a alääiwakɔu  rer tathiak ta reer kɔc thin.

thɔn a tareerkekthïn rɔɔth (tɔc) piuadheŋ  kur ku tuŋtim  bï tarer lel. ŋuut  ne thöŋic  awic ta thiɛn kek thin . dhiɛt ye tok ruonic ku ŋut a dhiët menh tok kölliec    6 le 7.5  pɛi

This article uses material from the Wikipedia Thuɔŋjäŋ article Amuɔŋlual, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Këtöökaŋ atɔ̈ɔ̈ CC BY-SA 3.0 thïn të këc ye waaric Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

In other languages:

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}