Varmekapacitet

Et legemes varmekapacitet er givet ved forholdet mellem den tilførte varmeenergi og den resulterende temperaturændring.

Varmekapaciteten betegnes typisk med symbolet , og definitionen lyder da:

hvor er den tilførte varme, og er temperaturen. Da SI-enhederne for energi er joule og for temperatur er kelvin, bliver SI-enheden for varmekapacitet .

Specifik varmekapacitet

Den specifikke varmekapacitet er den varmemængde der skal til for opnå en temperaturændring på 1 grad for 1 kg af stoffet. Den specifikke varmekapacitet eller varmefylden betegnes med symbolet Varmekapacitet .

Da temperaturforskelle målt i kelvin og celsius er lige store, angiver man ofte varmefylde i joule pr. grad celsius pr. kilogram. Enheden for Varmekapacitet  kan derfor angives både som Varmekapacitet  og som Varmekapacitet .

Sammenhængen mellem et stofs masse Varmekapacitet , varmekapacitet Varmekapacitet  og den specifikke varmekapacitet Varmekapacitet  er:

  Varmekapacitet 

Betingelser

Et fysisk systems varmekapacitet er sjældent konstant, men kan bl.a. afhænge af temperatur, tryk og volumen. Hvis et system er i ligevægt med dets omgivelser, så begge har trykket Varmekapacitet , vil en varmetilførsel ændre denne ligevægt. En mulighed er, at systemets volumen holdes konstant, mens trykket stiger.

  Varmekapacitet 

En anden mulighed er, at systemet udvider sig for at bevare trykket.

  Varmekapacitet 

Da sidstnævnte mulighed betyder, at systemet yder et arbejde på omgivelserne pga. volumenændringen, vil systemet have brug for mere varme for at hæve tempetaruren. De to situationer giver altså to forskellige varmekapaciteter, hvor Varmekapacitet  altså må være større end Varmekapacitet :

  Varmekapacitet 

Forholdet mellem de to kaldes for adiabateksponenten.

Relation til tilstandsfunktion

Varmekapacitet  og Varmekapacitet  kan udtrykkes vha. tilstandsfunktioner. Den indre energi er relateret til arbejde Varmekapacitet  og varme ved:

  Varmekapacitet 

Da der ikke udføres noget arbejde, når volumenet er konstant, vil den tilførte varme være lige med ændringen i indre energi. Dermed kan Varmekapacitet  skrives som:

  Varmekapacitet 

Tilsvarende er entalpi Varmekapacitet  givet ved:

  Varmekapacitet 

Og varmekapaciteten ved konstant tryk kan derfor skrives som:

  Varmekapacitet 

Forholdet mellem varmekapaciteter

Generelt kan den indre energi udtrykkes som en funktion af temperatur og volumen:

  Varmekapacitet 

Differentialet er derfor:

  Varmekapacitet 

Jf. lign. kan varmen udtrykkes som

  Varmekapacitet 

hvor arbejdet er givet ved:

  Varmekapacitet 

Varmedifferentialet er derfor givet ved:

  Varmekapacitet 

Med dette kan et udtryk for Varmekapacitet  udledes:

  Varmekapacitet 

Det første led er lig med Varmekapacitet , og forskellen på de to varmekapaciteter er derfor:

  Varmekapacitet 

Tilsvarende er adiabateksponenten Varmekapacitet :

  Varmekapacitet 

Temperaturafhængighed

Et stofs specifikke varmekapacitet varierer normalt som funktion af temperaturen. For eksempel er værdien for vand (H2O) ved ca. 0 °C og 100 °C ca. 4210 Varmekapacitet  og ved 30 - 40 °C er den 4186 Varmekapacitet .

Ved faseovergange er den specifikke varmekapacitet, som funktion af temperaturen, diskontinuert.

Tabel over specifikke varmekapaciteter for nogle kendte stoffer

Tabel over specifikke varmekapaciteter for nogle gasformige stoffer:

Stof Fase ved standardbetingelser
(1 atm = 101 325 kPa, 20 °C)
Specifik varmekapacitet Varmekapacitet 
(kJ⋅kg-1⋅°C-1)
Hydrogen gas 14,3
Helium gas 5,2
H2O Vanddamp gas (Tvanddamp ca.= 100 °C) 1,84
Luft gas 1,005
CO2 gas 0,79
Argon gas 0,5203

Tabel over specifikke varmekapaciteter for nogle flydende stoffer:

Stof Fase ved standardbetingelser
(1 atm = 101 325 kPa, 20 °C)
Specifik varmekapacitet Varmekapacitet 
(kJ⋅kg-1⋅°C-1)
H2O Vand flydende Varmekapacitet 
Ethanol flydende Varmekapacitet 
Olie flydende (simpel formel) Varmekapacitet 
Olie flydende (ny formel) Varmekapacitet 
Kviksølv flydende Varmekapacitet 

Tabel over specifikke varmekapaciteter for nogle faste stoffer:

Stof Fase ved standardbetingelser
(1 atm = 101 325 kPa, 20 °C)
Specifik varmekapacitet Varmekapacitet 
(kJ⋅kg-1⋅°C-1)
H2O is fast (Tis ca.= 0 °C) 2,1
Træ fast ca. 1,7
Magnesium fast 1,02
Jord blanding (porøs) 0,92
Aluminium fast 0,900
Basalt fast 0,84
Lava fast 0,84
Sand fast 0,835
Jord fast 0,800
Granit fast 0,790
Grafit fast 0,720
Titan fast 0,523
Diamant fast 0,502
Krom fast 0,449
Jern fast 0,444
Zink fast 0,387
Kobber fast 0,385
Sølv fast 0,233
Tin fast 0,227
Wolfram fast 0,134
Bly fast 0,129
Guld fast 0,129
Bismuth fast 0,123
Uran fast 0,116

Vands varmekapacitet

Bemærk at flydende vand (H2O) har en ganske høj varmekapacitet sammenlignet med andre stoffer der er almindelige på jordoverfladen. Dette er grunden til at klimaet i egne, der er omgivet af meget hav, f.eks. Danmark, er mere temperatur-stabilt end det mere ekstreme fastlandsklima: Det kræver meget energi at opvarme havene omkring Danmark, derfor bliver der ikke her så varmt om sommeren som dybt inde i kontinenterne. Omvendt er der meget varmeenergi oplagret i havene, hvilket modvirker lave temperaturer om vinteren. Man kunne sige at vand er en varmebuffer, der begrænser temperaturens udsving på Jorden.

Se også

Kilder/referencer

Tags:

Varmekapacitet Specifik varmekapacitetVarmekapacitet BetingelserVarmekapacitet Relation til tilstandsfunktionVarmekapacitet Forholdet mellem varmekapaciteterVarmekapacitet TemperaturafhængighedVarmekapacitet Tabel over specifikke varmekapaciteter for nogle kendte stofferVarmekapacitet Vands varmekapacitetVarmekapacitet Se ogsåVarmekapacitet KilderreferencerVarmekapacitetLegeme (fysik)TemperaturVarmeenergi

🔥 Trending searches on Wiki Dansk:

Daniel AuteuilSimon MakienokHermann GöringEbbe SandLyngby BoldklubSarah MahfoudNovo NordiskHolger DanskeVerdens landes BNP pr. indbyggerGazakrigen 2023-nuAnders MatthesenElizabeth BáthoryCasper RuudForræder (Sæson 1)Caspar PhillipsonAarhus1. verdenskrigMohammad Reza PahlaviJapanMorten GrunwaldBruggeAstrid LindgrenFrancis DickohGerard ButlerChristina Aistrup HansenNationale kendingsbogstaver (biler)Brødrene OlsenKamferdråberAlberte WindingHvor ska' vi sove i natDan BoyterFrederik 10.BrasilienColosseumFlemming PovlsenTorben Jensen (skuespiller)VM i fodbold (mænd)Sofie GråbølKakáBlurbSicilienHarry PotterAdolf HitlerMusvitIlluminati-ordenenLübeckShogunFacebookListe over Danmarks statsministreJohannes NymarkBenjamin FranklinLaura San GiacomoForsideCreedence Clearwater RevivalJohn F. KennedyNoah CarterKretaJulius CæsarAuschwitz koncentrationslejrVeksøhjelmeneMilitær rangStefan ZweigJordanTerrorangrebet den 11. september 2001FC NordsjællandOskar SchindlerSøren SkoBurhan GSvinkløv BadehotelAllan MortensenJernkuplenF.C. KøbenhavnTom SelleckJacob DinesenMichael FalchSanne SalomonsenPeter Bjur🡆 More