Margrethe 2.: Danmarks dronning 1972–

Denne artikel er en del af:Politik og regering iDanmark

Margrethe 2.
Valgsprog:
Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke
Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Dronning Margrethe, 2012
Dronning af Danmark (mere..)
Regeret siden 14. januar 1972
(51 år og 319 dage)
Forgænger Frederik 9.
Statsministre
Tronfølger Kronprins Frederik
Ægtefælle Prins Henrik (g. 1967; d. 2018)
Børn
Fulde navn Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid
Hus Huset Glücksborg
Far Frederik 9. af Danmark
Mor Dronning Ingrid
Født 16. april 1940 (83 år)
Amalienborg, København
Signatur Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Religion Folkekirken
Danmark
Margrethe 2.: Formalia, Liv, OpgaverAndre lande • Politik

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II (Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, Danmarks dronning; født den 16. april 1940 på Amalienborg Slot) er Danmarks regent, siden den 14. januar 1972. Hun er datter af kong Frederik 9. og Dronning Ingrid. Margrethe II var gift med prins Henrik (prinsgemalen), med hvem hun har sønnerne kronprins Frederik og prins Joachim.

Margrethe efterfulgte sin far ved dennes død den 14. januar 1972. Ved hendes tiltrædelse blev hun den første kvindelige monark i Danmark siden Margrete 1. Som regerende monark har hun den længste regeringstid af alle danske monarker, efterfulgt af Christian 4.

Ridder af Elefantordenen
Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
1947

Formalia

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Kanonsalut fra FlagbastionenKronborg Slot i anledning af Dronningens 69 års fødselsdag.

Margrethe II er Danmarks dronning i medfør af Tronfølgeloven af 1953, og tilhører den glücksburgske slægt. Dronningen tituleres Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, i tiltale Deres Majestæt.

Idet Margrethe II er barnebarn af Margareta af Connaught er hun nr. 220 i den britiske tronfølge.

Liv

Fødsel og opvækst

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Prinsesse Margrethes fødested: Frederik VIII's PalæAmalienborg, fotograferet i 2006.

Prinsesse Margrethe blev født den 16. april 1940 i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg Slot i København i sin farfar Kong Christian 10.'s regeringstid. Hun var datter af kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid af Danmark. Hun er opkaldt efter sin mormor Margareta og har også arvet Margaretas kælenavn Daisy. Hendes far var ældste søn af kong Christian 10. og dronning Alexandrine af Danmark. Hendes mor var eneste datter af kronprins Gustav Adolf (senere kong Gustaf 6. Adolf) og kronprinsesse Margareta af Sverige. Hendes fødsel fandt sted en uge efter Nazi-Tysklands invasion af Danmark i 1940.

Prinsesse Margrethe blev døbt i Holmens Kirke i København den 14. maj 1940. Hendes faddere var kong Christian 10., prins Knud af Danmark, prins Axel af Danmark, kong Gustav 5. af Sverige, kronprins Gustaf Adolf af Sverige, prins Gustaf Adolf af Sverige og prins Arthur af Storbritannien. Hun fik navnene Margrethe efter sin mormor, prinsesse Margaret af Storbritannien, Alexandrine efter sin farmor, prinsesse Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin og Ingrid efter sin mor. Eftersom hendes farfar kong Christian 10 også var konge af Island, da hun blev født, modtog hun også det islandske navn, Þórhildur, der indeholder det islandske bogstav Þ.

I 1944, da Margrethe var fire år gammel, blev hendes første søster prinsesse Benedikte født, som senere giftede sig med prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. To år senere, i 1946, blev hendes næste søster prinsesse Anne-Marie født, der senere blev gift med kong Konstantin 2. af Grækenland.

Den 20. april 1947 døde kong Christian 10., og hendes far besteg tronen som kong Frederik 9.

Tronfølger

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Prinsesse Margrethe som tronfølger i 1962 med den egyptiske præsident Gamal Abdel Nasser i Cairo.

Ved kong Frederik 9.'s tronbestigelse var Tronfølgeloven af 1853 gældende og fastlagde, at der kun var mandlig tronfølge i Danmark. Da kongeparret kun havde døtre, skulle tronen efter tronfølgeloven overgå til kong Frederiks yngre broder arveprins Knud og siden til dennes ældste søn, prins Ingolf. Med Grundloven af 5. juni 1953 blev Landstinget nedlagt og den parlamentaristiske sædvane indskrevet i lovteksten. Samtidig ændredes Tronfølgeloven, så der indførtes delvist kvindelig arvefølge til tronen, dog således at sønner fortsat havde fortrinsret for døtre. Da Frederik 9. kun havde døtre, blev prinsesse Margrethe dermed tronfølger.

Prinsesse Margrethe blev konfirmeret på Fredensborg Slot den 1. april 1955.

På sin 18-års fødselsdag i 1958 blev hun optaget i statsrådet, hvor hun ledede møderne under sin fars fravær.

Uddannelse

Hun gik i folkeskole på N. Zahles Skole i København, men tog i 1959 studentereksamen som privatist ved et studenterkursus, der var oprettet på Amalienborg til hende og hendes veninde, Birgitta Juel til Juelsberg. Margrethe har deltaget i forskellige studier i Danmark, Frankrig og England: Hun har taget filosofikum ved Københavns Universitet i 1960, fulgte arkæologi ved Girton College på Cambridge University fra 1960-1961, statskundskab ved Aarhus Universitet fra 1961-1963 samt forskellige studier ved Sorbonne i 1963 og ved London School of Economics i 1965. Under sit ophold i London traf hun den franske grev Henri-Marie-Jean-André de Laborde de Monpezat, der var legationssekretær ved den franske ambassade i London.

Ægteskab

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Prins Henrik og den daværende tronfølger prinsesse Margrethe ved forlovelsen i 1966. Billedet er fra ydre slotsgård på Frederiksborg Slot i Hillerød.

Den 10. juni 1967 blev hun i Holmens Kirke gift med den franske diplomat Henri-Marie-Jean André, greve de Laborde de Monpezat, der herefter fik titlen prins Henrik og blev tituleret Hans Kongelige Højhed Prins Henrik

Margrethe fødte den 26. maj 1968 tronarvingen Frederik André Henrik Christian (kronprins Frederik). Den 7. juni 1969 fulgte parrets anden søn Joachim Holger Waldemar Christian (prins Joachim).

Dronning

Ved sin fars død den 14. januar 1972 besteg hun tronen som Margrethe 2. af Danmark. Hun blev udråbt som dronning fra Christiansborg Slots balkon af statsminister Jens Otto Krag den 15. januar 1972. Dronningen valgte som valgsprog: Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke.

Dronning Margrethe er i virkeligheden kun den første dronning af Danmark med dette navn. Margrete 1., der regerede Danmark fra 1376 til 1412, havde aldrig titel af dronning af Danmark, men derimod valgt til "fuldmægtig frue og husbond" og omtalte sig selv som "Margrete af Guds nåde, Valdemar Danekonges datter". Hun var først formynder for sin søn Oluf, og ved hans død i 1387 valgte Rigsrådet Margrete til regent med titel af "formynder af hele Danmarks rige". Hun var dog frem til 1380 også formelt dronning af Norge, qua hustru til Håkon 6.

Margrethe 2. er dermed den første regerende dronning af Danmark. Muligheden for kvindelig arvefølge blev først indført med kongeloven af 1665, derefter afskaffet i 1853, for igen at blive indført med grundlovsændringen af 1953.

Margrethe 2.s tronbestigelse fandt sted på et tidspunkt, hvor det såkaldte 68'oprør havde skabt en demokratisk luftning, der ikke harmonerede særligt godt med eksistensen af et arveligt kongedømme. For første gang siden 1920 dukkede republikanske tanker op, og en gallupundersøgelse konstaterede, at 50 procent af befolkningen var mod monarkiet og 50 procent for. Men det republikanske røre var en overfladeboble i en situation, hvor befolkningen nok så meget gik op i debatten om, hvorvidt Danmark skulle tilslutte sig EF, og i 1973 indtraf oliekrisen, der satte de politiske økonomiske spørgsmål i forgrunden.

Dronning Margrethe blev farmor første gang den 28. august 1999, da prins Joachim og hans daværende hustru prinsesse Alexandra (nu Alexandra, grevinde af Frederiksborg) fødte prins Nikolai. Siden fulgte yderligere syv børnebørn, hvoraf tronarvingen Christian Valdemar Henri John, søn af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, fødtes den 15. oktober 2005.

Enke

Dronningen blev enke, da hendes mand prins Henrik døde kl. 23.18, d. 13 februar 2018. Han blev bisat fra Christiansborg Slotskirke tirsdag den 20. februar 2018.

50-års jubilæum

Dronningens 50-års jubilæum, som monark for Danmark, blev markeret den 14. januar 2022 med fejringer senere på året.

Opgaver

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Dronning Margrethe og Prins Henrik på besøg i VágurFærøerne, 2005

Ifølge Danmarks Riges Grundlov er Danmarks styreform konstitutionelt monarki, hvilket betyder at monarken er statsoverhoved i et land med en demokratisk valgt regering. Monarkens beføjelser er i hovedsagen reguleret gennem en forfatning.

I Danmark er monarken afskåret fra alene at udføre politiske handlinger, da dette er regeringen og Folketingets opgave. Love skal underskrives af regenten og af den ansvarlige fagminister, før de er gyldige. Endvidere har dronningen en vigtig rolle i forhold til udnævnelse af og afsked af regeringer. Dronningen har i forbindelse med en såkaldt dronningerunde en vigtig opgave i at udpege den person, der kan mønstre størst opbakning og dermed også skabe grundlag for at danne regering. Når en folketingsvalgt person har skabt grundlag for en regering, der ikke har et flertal i mod sig i Folketinget, vil personen meddele Dronningen dette og anbefale en regeringsudnævnelse på dette grundlag. Dronningerunder er ikke en lovmæssig bestemmelse, men derimod en nyere praksis indført første gang i 1909 under Frederik 8.

Udenlandske ambassadører afleverer deres akkreditiver til dronningen, når de begynder deres hverv i Danmark.

Dronningen står endvidere i spidsen for statsbesøg – både ved udenlandske delegationernes besøg i Danmark og danske besøg i udlandet.

Dronningen deltager også i en lang række begivenheder i Danmark, f.eks. indvielser, jubilæer og premierer ligesom dronningens sommertogt med Kongeskibet Dannebrog til danske byer (herunder Grønland og Færøerne) giver dronningen lejlighed til at besøge lokale initiativer og lokalt erhvervsliv.

Dronningen står endvidere for uddelingen af officielle statslige ordener i Danmark, af hvilke de fleste tildeles efter indstilling fra de enkelte fagministerier. Dronningen har endvidere ret til at udnævne nye adelstitler i Danmark, en ret hun hidtil har benyttet to gange i sin regentperiode.

Dronning Margrethe afholder offentlig audiens i repræsentationslokalerne på Christiansborg og holder hvert år den 31. december kl. 18.00 en radio- og tv-transmitteret tale til det danske folk.

Residenser

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Amalienborg
Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Fredensborg Slot

Den danske stat stiller en række slotte til rådighed for Dronningen som bolig og til repræsentative formål som ramme om hendes virksomhed som statsoverhoved. Derudover ejer regentparret enkelte slotte og ejendomme privat.

De fire palæer på Amalienborg Slot i København er kongefamiliens hovedresidens. Dronningen har selv residensbolig i Christian IX's Palæ og anvender desuden Christian VII's Palæ som gæstebolig og til repræsentative formål.

Desuden står dele af Christiansborg Slot i København til rådighed for dronningen og anvendes til officielle formål som audienser, statsråd, gallamiddage og nytårskur.

Fredensborg Slot benyttes som bolig i forårs- og efterårsperioden, mens Marselisborg Slot i Århus (regentens private ejendom) og Graasten Slot i Sønderjylland benyttes en del af sommeren.

Derudover ejede regentparret vinslottet Château de Cayx i Frankrig, hvor de indtil prinsens død hvert år holdt sommerferie under private former.

Interesser

Dronningen er kendt for sin store arkæologiske interesse og har deltaget i flere udgravninger, bl.a. i Etrurien. Interessen for arkæologi delte hun med sin nu afdøde svenske morfar Gustaf 6. Adolf af Sverige.

Dronningen har også mangeartede kunstneriske interesser og evner. Hun har f.eks. i 1970 tegnet Danmarks julemærke og Grønlands julemærke fra 1983. I 1977 illustrerede hun den danske bibliofiludgave af J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre. Det skete under pseudonymet Ingahild Grathmer. Siden illustrerede hun Historierne om Regnar Lodbrog 1979 og Bjarkemål 1982 samt Poul Ørums Komedie i Florens 1990. I 2000 illustrerede hun Henrik, prinsgemalens digtsamling Cantabile.

I 1987 designede dronning Margrethe kostumer til tv-teatrets Hyrdinden og skorstensfejeren. Hun modtog Modersmål-Prisen i 1989 og lavede i 1991 scenografi og kostumer til balletten Et Folkesagn på Det Kongelige Teater. I 1999-2000 lavede hun découpager til tv-filmen Snedronningen om H.C. Andersens eventyr af samme navn. Hun skrev desuden manuskript og lagde stemme til fortælleren. I hun med til at skrive manuskriptet og lave scenografien til filmen De Vilde Svaner fra 2009 efter H.C. Andersens eventyr af samme navn. Dronningen har også designet og broderet messehagler til Fredensborg Slotskirke, Kronborg Slotskirke, Ammassalik/Tasiilaq Kirke, Haderslev Domkirke og Århus Domkirke samt lavet bispekåber til Helsingør Stift, Viborg Stift, Haderslev Domkirke og Århus Domkirke.

Senest har hendes malerier opnået betragtelige priser på både nationale og internationale kunstauktioner. Hendes kunst betegnes som naturalistisk med en stor del approberet realisme – evnen til at omsætte konkrete synsindtryk og billeder til flerdimensionelle indtryk på et lærred. Bl.a. Michael Ancher og L.A. Ring brugte samme metode.

Dronningens interesse for kunst er stor, og hun har har haft adskillige udstillinger på danske og udenlandske museer. Eksperter er ikke enige om kunstens kvalitet. Fx lød der protester, da en leder af Statens Museum for Kunst købte og udstillede to malerier af dronningen.

Interview med Politiken om klimaforandringer

I et interview fra Politiken, der blev bragt den 11. april 2020, skabte dronningen debat eftersom hun ikke entydigt anerkender, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Dronningen udtalte, at hun ikke var sikker på, at klimaforandringerne og den globale opvarmning var "direkte" menneskeskabte:

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte – direkte – det er jeg ikke ganske overbevist om. Altså, jeg mener, at der er forandringer i klimaet, og det kan da være, at menneskelig aktivitet har spillet en rolle Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Dronning Margrethe 2.

Dronningen giver aldrig udtryk for partipolitiske interesserer, men bevæger sig dog ind på et utrolig omdiskuteret politisk emne.

Udtalelsen affødte kritik fra flere klimaeksperter og forskere, samt debat i medierne og på Christiansborg, om hvad hendes apolitiskhed tillod hende at udtale sig om i offentligheden. Sikandar Siddique en løsgænger i Folketinget (tidligere repræsenterende partiet Alternativet) skrev bl.a. at Kongehuset omgående burde trække interviewet tilbage. Flere klimaforskere udtalte i den forbindelse at der ikke er nogen tvivl om, at klimaforandringerne er menneskeskabt, men støttede samtidig andre af hendes holdninger (se kapitel nedenfor).

"Ikke panikke"

I interviewet med Politiken siger dronning Margrethe også, at man skal undgå at gå i panik over klimaets nuværende situation:

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Det er ganske givet meget væsentligt og vigtigt at være opmærksom på. Men altså... at panikke er en meget dårlig måde at tage fat på problemer på. Det går ikke. Det skal man ikke. Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Dronning Margrethe 2.

Og denne bemærkning har fået støtte fra det videnskabelige samfund:

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Det er en god pointe at få ro på og ikke gå i panik. Men klimaet er en supertanker, der er svær at dreje. Der skal rigtige og gode beslutninger til. Det skal gøres globalt, men det er svært. Derfor nytter det ikke noget, at hver enkelt går rundt med panikangst. Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Jørgen E. Olesen er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet

Anetavle

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Uddybende artikel: Margrethe 2.s anetavle

Portrætter og buster

Et antal buster af dronningen er gennem årene blevet udført, f.eks.:

Flere portrætter er malet af dronningen.

Andy Warhol udfærdigede i 1985 en række næsten ikonografiske serigrafier af dronningen i vanlig popkunst-stil.

Titler, prædikater, æresbevisninger og æresudnævnelser

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Våbenskjold.
Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Kongeflaget
Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Kongeligt monogram
Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Personligt monogram
Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
Dronningens og Prins Henriks fælles monogram

Fuld officiel titel

Titler og prædikater fra fødsel til død

 • 14. maj 1940 – 17. juni 1944: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Margrethe af Danmark og Island
 • 17. juni 1944 – 5. juni 1953: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Margrethe af Danmark
 • 5. juni 1953 – 15. januar 1972: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Margrethe til Danmark, Tronfølgeren
 • 15. januar 1972 – nu : Hendes Majestæt Margrethe II, Danmarks Dronning

Æresbevisninger

Danske dekorationer

 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for kong Frederik IX.s fødsel
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for kong Christian X.s fødsel
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Dronning Ingrids Mindemedalje
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Hjemmeværnets fortjensttegn
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Hjemmeværnets 25-års tegn
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Civilforsvars-Forbundets hæderstegn
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn

Grønlandske dekorationer

Udenlandske ordener og hæderstegn

 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver San Martins Ordens Storkors Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Leopolds Ordens storkors
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Sydkorsorden med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Stara Planina Orden med Skærf
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Fortjenstordens storkors
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Terra Mariana Ordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Den Forenede Arabiske Republiks Al Kamal Ordens 1. kl.
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Nilordens kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Finlands Hvide Roses Ordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Æreslegionens storkors Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Frelserens Ordens storkors
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver St. Olgas og St. Sofias Ordens 1. kl.
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Haft Paykar Ordens 2. kl.
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Falkeordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Republiks Fortjenstordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Kostbare Krones Ordens 1. kl.
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Krysantemum Orden med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Al-Hussein bin Ali Orden
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Store Stjernes orden
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Trestjerneordenens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Vytautas den Stores Ordens storkors
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Det Nassauske Hus' Gyldne Løves Orden
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Quissam Alaouite Ordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Løveordens storkors
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Pratap Bhasker Ordens 1. kl.
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver St. Olavs Ordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Kong Olav den V.s jubilæumsmedalje 1957-82
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Hvide Ørns Orden
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Republiks Fortjenstordens stordekoration
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Infante Dom Henriqués Ordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Sant 'Iago Ordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Stjerne Ordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Abdul Aziz' Ordens 1. kl.
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Frihedsorden, den gyldne æresorden
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Gyldne Vlies Orden
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Carl den III's Ordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Hosebåndsordenen
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Victoria Ordens storkors
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Serafimerordens kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Medalje til minde om Kong Gustav den VI. Adolfs 85-års dag
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Det Gode Håbs Ordens storkors med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Maha Chakrkri Ordens 1. kl. med kæde
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Rajamitrabhorn Orden
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Fortjenstordens storkors i særklasse
 • Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Ærestegn for Fortjenesters storstjerne

Æresudnævnelser

Protektioner

Se også

Noter

Referencer

Litteratur

Eksterne kilder/henvisninger

Margrethe 2.: Formalia, Liv, Opgaver Søsterprojekter med yderligere information:
Margrethe 2.
Sidelinje af Huset Oldenburg
Født: 16. april 1940
Titler som regent
Foregående:
Frederik 9.
Danmarks Dronning
siden 1972
Arving:
Frederik

This article uses material from the Wikipedia Dansk article Margrethe 2., which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); Margrethe 2. Wiki additional terms may apply (view authors). Indholdet er udgivet under CC BY-SA 4.0 medmindre andet er angivet. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki Dansk (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.

Tags:

Margrethe 2.

Formalia Margrethe 2.

Liv Margrethe 2.

Opgaver Margrethe 2.

Danmarks politik

🔥 Trending searches on Wiki Dansk:

Cæcilia Holbek TrierLove ActuallyDanmarks største byerMichael JacksonCaroline HendersonLate Show with David LettermanTrine Østergaard JensenPalæstinaNorges håndboldlandshold (damer)Lillestrøm SportsklubbMie HøjlundLærke MøllerVild med dans (sæson 20)Josephine ParkAllan MortensenLejren går op i himlenJødekageSebastian KleinDirch PasserAnders Fogh JensenSarina WiegmanStephania PotalivoIndienDen Berusede BådIngvar KampradLars ElstrupBuesekundPalæstinas historieVibeke MannicheDansk Melodi Grand PrixSteffen PedersenEddie SkollerFanny Leander BornedalF.C. KøbenhavnJohn NielsenLucy in the Sky with DiamondsMachu PicchuElisabeth NøragerRikke IversenMuseum of Modern ArtGazaFar til fireNørlund SlotChhatrapati Shivaji International AirportTine Scheuer-LarsenMigrosNapoleon 1. af FrankrigDisneys klassikereCPUIsaac Hempstead WrightBologna F.C. 1909Verdens sprog sorteret efter antal talereKøbenhavnChristian 10.DanmarkAdelstitelDen israelsk-palæstinensiske konfliktWinter Is ComingLicensKathrine Windfeld (filminstruktør)Jacob LohmannJenna BaggeAdolf HitlerPer FrimannFrancis DickohDolly PartonDavid BenioffKalkunDen store bagedystFraktionKomodovaranÖstersundS-togNisseTv-værtNapoleon 2.Verst🡆 More