Франкїꙗ

Франкїиска ДимократїꙗRépublique française .

Франкїиска Димократїꙗ
République française


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Liberté, Égalité, Fraternité ⁖

Франкїꙗ ха́рта

стольнъ градъПарижь
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъфранкїискъ
самостоꙗтѣль
843
пространиѥ 
- вьсѩ674 843 х҃м²
въсєлѥниѥ66 лєѡдръ

Франкі́ꙗ и франкїискꙑ France · єпїсимьно имѧ Франкі́иска Димократі́ꙗ и франкїискꙑ République française · Ꙁападьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Франкїѩ Парижь ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 60 лєѡдръ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Франкїѩ франкїискъ ѥстъ

їсторїꙗ

Давѣ Франкїѩ ꙁємлꙗ съставѣ Римьскꙑ їмпєрїѩ бѣ подъ имєньмь Галлїꙗ ⁙ 486 лѣта отъ Х҃Р франчьскъ воѥвода Хлодвигъ си ꙁємлѭ ꙁавоѥваашє и створишє с҄ьдє Франчьско кралѥвьство · сѫщєє жє до Ѳ҃ вѣка ⁙ Франчьско кралѥвьство на три чѧстии раꙁложєно бѣ · иꙁ ихъжє Ꙁападьнофранчьско кралѥвьство отъ І҃ вѣка нарєчє сѧ Франкїꙗ

1798 лѣта Вєлико франкїиско народьно въстаниѥ бѣ и послѣди ѥгожє 1792 лѣта Франкїꙗ димократїꙗ стала бѣ · нъ 1804 Наполєонъ Бонапартъ нарєчє сѧ їмпєратѡръ ⁙ Франкїиска їмпєрїꙗ до 1814 бѣ и послѣди жє сънова ꙗко кралѥвьство оустроѥна бѣ ⁙ Отъ 1848 до 1852 вътораꙗ димократїꙗ сътворѥна бѣ · а от 1852 до 1875 вътораꙗ жє їмпєрїꙗ бѣ подъ властию Наполєона Г҃ ⁙ Отъ 1870 лѣта Франкїꙗ пакꙑ димократїꙗ стала ѥстъ

Франкїѩ чѧсти

Франкїѩ на 18 областии дѣлєна ѥсть · ихъжє 13 митрополїи и 5 ꙁаморьскъ областии сѫтъ ⁙ Они жє на 101 чѧстъ дѣлєнꙑ сѫтъ

ꙁьри такождє

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

This article uses material from the Wikipedia Словѣньскъ article Франкїꙗ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 3.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаСєдмицаРѡсїискъ рѫбл҄ьПѧтьРѡсїꙗСловѣньскъ ѩꙁꙑкъВикипєдїꙗМоскꙑꙖпѡнїꙗАнглїискъ ѩꙁꙑкъЄнкѷклопєдїꙗСловѣньсци ѩꙁꙑциОукраиньскъ ѩꙁꙑкъПридънѣстриѥЧєшьскоНѣмьциСъпѫтьникъЧрьна ГораКѷрїллъ и МєѳодїиСловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къСловѣньскоБѣлъ Градъ · СрьбїиЇисъ ХрїстъАсїꙗАѵстралїꙗКаꙁахстанъПол҄ьскъ ѩꙁꙑкъХръватьскаРоусьскъ ѩꙁꙑкъОукраинаБлъгарїꙗЇллѷрїиска СловѣнїꙗМєждоусловѣньскъ ѩꙁꙑкъПрѣдатєл҄ьствоБлъгарєЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъВєлика БританїꙗЄѵрѡпьскъ съвѫꙁъМєждоусѣтиѥБѣла РоусьПрьва свѣтьна воинаВътора словѣньска аꙁъбоукꙑѨꙁꙑкъБосна и ХєрсєговинаСловѣнє (Карпатьсци)ЄстьПол҄ьскаБєлгїѥДольнѥсрьбьскъ ѩꙁꙑкъМолдоваСѣвєрьна МакєдонїꙗѪгриБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъЛондонъКарпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъСрьбїꙗСанктъ ПєтєрбоургъБѣлороусьскъ ѩꙁꙑкъРоусє (Карпатьсци)Срѣдинꙗнє🡆 More