Мєѯїко

Мєѯїко Mexico .

Мєѯїко
Mexico


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧꙁнакъ
дрьжавьно славопѣниѥ:
⁖ ⁖

Мєѯїко ха́рта

стольнъ градъМєѯїко
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъїспанїискъ
самостоꙗтѣль
отъ
 - смс҃ть авлѥна ходѣ воинꙑ1821 
 - нꙑнѣшьнъ оуставъ 
пространиѥ 
- вьсѩ х҃м²
въсєлѥниѥ128 лєѡдръ
платьно срѣдьствопєсо (pm)
МО҃С ко́дъMEX
мєждоусѣтьна имєнъ областьMx
мєждоусѣтии мѣсто[1]

Мєѯїко и їспанїискꙑ Mexico · єпїсимьно имѧ Мєѯїканьскꙑ Ѥдьнѥ́нꙑ Дрьжа́вꙑ и їспанїискꙑ Estados Unidos Mexicanos[1] · Сѣвєрьнꙑ Амєрїкꙑ съвѫꙁьна дрьжава сѫтъ ⁙ МѤ҃Д стольнъ градъ Мєѯїко ѥстъ · онъжє и сѥи дрьжавꙑ наибол҄ьшии градъ сѫтъ ⁙ Людии 128 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Нꙑнѣшьнъ МѤ҃Д прѣдъсѣдатєл҄ь Андрєсъ Маноуєл҄ь Лопєсъ Обрадоръ ѥстъ

гєѡграфїꙗ

МѤ҃Д Сѣвєрьнꙑ Амєрїкꙑ вєлика дрьжава ѥстъ ⁙ Сѧ мѣсто жє мєждоу АѤ҃Д на сѣвєрѣ и Гоуатємалоѭ и Бєлиꙁъмъ на югѣ сѧ находитъ ⁙ Ѥгожє ꙁападьнъ брѣгъ Тихъ ѡкєанъ оумиваѥтъ сѧ · а ѥгожє въсточьнъ брѣгъ жє Карибьско морѥ ⁙ Наивꙑсьша гора Орисаба ѥстъ · ѥѩ висота 5 600 м҃ ѥстъ

їсторїꙗ и єѳнографїꙗ

Прьвꙑ єѵрѡпьць їспанїискꙑ посєлєниꙗ 1511 лѣта сѣи ꙁємлѣ почѧтꙑ бѣ · до того жє врѣмєнє тъкъмо мѣстьнꙑ плѣмєна · и їспанїискꙑ pueblos indígenas de México с҄ьдѥ обитаашє · наприкладъ масатєки ово отоми ⁙ Ѥдьнѥнꙑ Мєѯїканьскꙑ Дрьжавꙑ своѭ самостоꙗтѣл҄ь отъ Їспанїи 1821 лѣта ходѣ Воинꙑ ꙁа самостоꙗтѣл҄ь (1810-1821) авили сѫтъ ⁙ 1857 лѣта Дрьжавьнъ Оуставъ · и їспанїискꙑ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos · напьсанъ бѣ ⁙

МѤ҃Д чѧсти

 
ѤМ҃Д чѧсти хартѣ

Мєѯїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ Дрьжавꙑ съвѫꙁьна димократїꙗ сѫтъ ⁙ Она на 31 дрьжавѫ дѣлєна ѥстъ · ихъжє їспанїиско имѧ estados ѥстъ ⁙ Наибол҄ьшиꙗ съвѫꙁьна дрьжава Чиоуаоуа ѥстъ · вътораꙗ Сонора сѧ авлꙗѥтъ ⁙

кладѧꙃи

  1. https://en.db-city.com/Mexico

This article uses material from the Wikipedia Словѣньскъ article Мєѯїко, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 3.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаВикипєдїꙗСловѣньскъ ѩꙁꙑкъОукраинаЄнкѷклопєдїꙗАнглїискъ ѩꙁꙑкъЇллѷрїиска СловѣнїꙗЛитъваГєѡргїꙗТоронтоЄгѷптъСрьбьскъ ѩꙁꙑкъБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъРоусьскъ ѩꙁꙑкъБѣлороусьскъ ѩꙁꙑкъМєждоусѣтиѥЛатиньскъ ѩꙁꙑкъБлъгарїꙗВєлика БританїꙗѠМѣнскъКарпатьскороусьскъ ѩꙁꙑкъЄирьИꙁлѣвъ сѣмєнєСрьби (южьни)КитъСрьби (Лоужичьсци)Карпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъМаѯъ ФасмєръМакєдоньскъ ѩꙁꙑкъЇндонисїиска роупиꙗРоусьсциРѡсїꙗБѣлороусиНидєрландꙑСрѣдинꙗнєВътора свѣтьна воинаСвєньскоСловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къКѷрїлловицаХрїстїаньствоНижьн҄ии Новъ ГрадъБѣла РоусьБоснаСловѣнє (Карпатьсци)АлгорѷѳмъСрѣдиньскъ ѩꙁꙑкъЛюбодѣꙗниѥСрѣдаГрьчьскъ ѩꙁꙑкъДанїꙗБєрлинъХръватиСловѣньсци ѩꙁꙑциНаложьникиЖєна съ врьхоуКєлвинъЇсаакъ НютонъЇллѷрїискословѣньскъ ѩꙁꙑкъГрадъЄѵрѡпаАрмєнїꙗ🡆 More