Кѷрїлловица: аꙁъбоукꙑ глаголицєѭ

Кѷрїлловица прьва вѣдома словѣньска аꙁъбоукꙑ ѥстъ ⁙ Наꙁъванаꙗ Кѷрїлла Фїлософа имєньмь · їсторикъ и ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ бо ѥстъ · ѥжє аꙁъбоукъвь имьжє сътворѥна бѣ

Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ
Кѷрїлловица
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ
Ꙁографьскꙑ кънигꙑ

о аꙁъбоукъви имєнє

Нꙑнѣщьни ѩꙁꙑкꙑ сꙗ аꙁъбоукꙑ глаголицєѭ ꙁъвана ѥстъ ⁙ Словѣньскомь ѩꙁꙑцѣ жє обꙑчаѥмь тъ просто ⁖ словѣньска аꙁъбоукꙑ ⁖ бѣ · нъ нѣции кънигꙑ ѥѩжє Кѷрїлла имєньмь ꙁъвѫтъ · того дѣл҄ьма и с҄ьдє тако ꙁвана ѥстъ

їсторїꙗ

Кѷрїлловица Ѳ҃ вѣцѣ отъ кѷрїлє вєчѣ сътворѥна бѣ словѣньскаѥго ѩꙁꙑка дѣл҄ьма ⁙ Боукъвъ рѧдъ иꙁ словѣньскъ аꙁъбоукъви поѩтъ бѣ · нъ ихъжє видъ и число ина бѣашєтє ⁙ Кѷрїлловицєѭ прьвꙑ словѣньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣ · нъ по нѣколикъ лѣтъ исътєщѥнии словѣньскъ аꙁъбоукъвє основѣ съ боукъвь доложєниѥмь климєнтовица сътворѥна бѣ ⁙ Онажє кѷрїлловицꙑ мѣсто приѩла ѥстъ · бо Кѷрїллова аꙁъбоукꙑ кращьшии Климєнтовꙑ ѥстъ и того дѣл҄ьма кѷрїлловвицє пьсаниѥ болѥ тѧжько ѥстъ

Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ
Пѫтьнъ ꙁнакъ пьсанъ кѷрїлловицєѭ Хръватьсцѣ

До К҃ вѣка кѷрїлловица хръватьсцѣ въ глаголичьнѣ лїтоургїи польꙃєвала сѧ · нъ нꙑнѣ сь обърѧдъ поничьжєнъ ѥстъ

тавлїѥ

боукꙑ видъ имѧ число
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ аꙁъ 1
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ боукꙑ 2
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ вѣдѣ 3
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ глаголи 4
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ добро 5
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ѥстъ 6
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ живѣтє 7
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ꙃѣло 8
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ꙁємлꙗ 9
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ижє 10, 20
Ⰺ, Ⰹ Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ , Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ꙇ/ї, і 20, 10
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ꙉрьвь 30
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ како 40
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ людиѥ 50
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ мꙑслитє 60
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ нашь 70
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ онъ 80
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ покои 90
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ рьци 100
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ слово 200
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ тврьдо 300
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ѵкъ (ижица)
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ оукъ 400
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ фрьтъ 500
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ хѣръ 600
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ѡмєга / отъ 700
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ пѣ (пє) 800
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ци 900
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ чрьвь 1000
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ша
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ шта 800
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ѥръ
ⰟⰉ Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ѥрꙑ
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ѥрь
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ꙗдь
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ [йо]
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ (хлъмъ?)
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ю
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ юсъ (малъ)
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ѩ
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ юсъ (вєликъ)
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ѭ
Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ ѳита

Юникодѣ

Юникодѣ отъ обраꙁа 4.1 кѷрїлловицѣ просторъ U+2C00U+2C5F авлєнъ ѥстъ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2C00
2C10
2C20
2C30 ⰿ
2C40
2C50

кладѧꙃи

  1. Христианские древности и археология. СПб., 1865. Т. 2, книга 9. С. 127.

ꙁьри такождє

Кѷрїлловица: о аꙁъбоукъви имєнє, їсторїꙗ, тавлїѥ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

This article uses material from the Wiki Словѣньскъ article Кѷрїлловица, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 4.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki Словѣньскъ (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.

Tags:

о аꙁъбоукъви имєнє Кѷрїлловица

їсторїꙗ Кѷрїлловица

тавлїѥ Кѷрїлловица

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаРоумꙑньскъ ѩꙁꙑкъШєстьАнтарктїкаХїлїограммоЇспанїискъ ѩꙁꙑкъСловѣньскъ ѩꙁꙑкъn0tuvВикипєдїꙗСашьскъ ѩꙁꙑкъЄнкѷклопєдїꙗЇспанїꙗЇндїꙗЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъКѷрїлловицаАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑНѣмьциКѷрїллъ и МєѳодїиМєждоусловѣньскъ ѩꙁꙑкъСрѣдинꙗнєХръватьскаАнглїискъ ѩꙁꙑкъЧрьна ГораЧєшьскъ ѩꙁꙑкъѮСловѣньска аꙁъбоукꙑРѡсїꙗОукраинаISO 3166-1Срьби (южьни)СрьбїꙗИꙁлѣвъ сѣмєнєКанадаХръватьскъ ѩꙁꙑкъКарпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъBasshunterВътора словѣньска аꙁъбоукꙑГрѣнълѧдъКꙑѥвъВєлика БританїꙗПрасловѣньскъ ѩꙁꙑкъПарижьБєлгїѥАрмєнїꙗЇллѷрїискословѣньскъ ѩꙁꙑкъЛатиньскъ ѩꙁꙑкъОукраиньскъ ѩꙁꙑкъПол҄ьскаОуꙁбєкистанъСиндаринъЧєсиЛюбодѣѧниѥМѫжь съ тꙑлоуЛисабонъБогъꙀлатоРоусьскъ ѩꙁꙑкъЇисъ ХрїстъГрадъДольнѥсрьбьскъ ѩꙁꙑкъТаджикистанъ🡆 More