Калининъ Градъ

Калининъ Градъ · и роусьскꙑ Калининград · Рѡсїѩ Калининоградьскꙑ области стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Дьньсь градѣ обитаѥтъ 495 тꙑсѫщь людии ⁙ Градъ ꙁьданъ Прєголѣ рѣцѣ ѥстъ ⁙ До лѣта 1945 с҄ь градъ Въсточьнꙑ Проусїѩ стольнꙑимь градомь бѣашє ⁙

Калининъ Градъ
ꙁнакъ
Калининъ Градъ
ꙁнамѧ
Калининъ Градъ
Дрьжава Рѡсїѩ знамѧ Рѡсїꙗ
Людии обитаѥтъ 500 тꙑсѫщь
Основанъ ѥстъ 1255

їсторїꙗ

Калининъ Градъ
Видꙑ

давьнь Кєнигсъбєргъ

Давѣ града мѣстѣ проусьско посєлѥниѥ ꙁъваноѥ Твангъстє (Twangste) · и словѣньскꙑ дѫбовꙑи лѣсъ · бѣашє ⁙ Мѣсѧца сєптємврїꙗ 1 дьнꙗ 1255 лѣта тєвтоньсци вои тамо тврьдꙑнѭ основа ⁙ Онажє бѣ нарєчєна Кєнигсъбєргъ · нѣмьчьскꙑ Königsberg · и словѣньскꙑ кралѥвьскъ градъ ово Кралѥвьць · сѫтъ ⁙ Сѥго имєнє словѣньскъ обраꙁъ такъждє съхраниши сѧ ꙗко пол҄ьскꙑ Królewiec и чєшьскꙑ Královec

Вътора свѣтьна воина

Ходѣ Въторꙑ свѣтьнꙑ воинꙑ вєлика Кєнигсъбєрга чѧсть оуничьжєна съвѣтьскꙑими воисками бѣ ⁙ 1945 лѣта Потсъдамьсцѣ съвѣщании рєшєно бѣ · оубо Въсточьна Проусїꙗ дѣлѥна мєждоу Пол҄ьскоѭ и СС҃ДС бѫдєтъ ⁙ Калининъ Градъ · въкоупомь съ въсѥѭ Въсточьнꙑ Проусїѩ сѣвєрьноѭ чѧстиѭ · подъ властиѭ СС҃ДС сталъ сѧ находити ⁙ 1946 лѣта градъ имєньмь съвѣтьска полїтїка Михаила Калинина нарєчєнъ бѣ ⁙

нꙑнѣшьнѥ врѣмѧ

Отъ 1991 лѣта Калининъ Градъ ꙗко Рѡсїѩ Калининоградьскꙑ области главьнъ градъ сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Нꙑнѣ наивѣдомо Калинина Града мѣсто · нѣмьчьскъ каѳєдральнъ соборъ ѥстъ ⁙ Онъжє бѣ съꙁиждєнъ мѣсѧца сєптємврїꙗ 13 дьнꙗ 1333 лѣта · а въстановлѥнъ 1992 лѣта бѣашє ⁙ Сѥмь соборѣ нѣмьчьскъ фїлософъ Їманоуєл҄ь Кантъ сѧ покоитъ ⁙ Ѥгожє имєньмь такъждє рєкомъ островъ · коѥмь с҄ь соборъ сѧ находитъ ⁙

града чѧсти

Градъ на трьѥ чѧстии · роусьскꙑ административные районы · дѣлѥнъ ѥстъ

  1. Лєниноградьска чѧсть
  2. Москъвьска чѧсть
  3. Срѣдьнꙗ чѧсть

This article uses material from the Wiki Словѣньскъ article Калининъ Градъ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 4.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki Словѣньскъ (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.

Tags:

їсторїꙗ Калининъ Градъ

града чѧсти Калининъ Градъ

Роусьскъ ѩꙁꙑкъ

Рѡсїꙗ

Стольнъ градъ

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаФоутболъКꙑѥвъРѡсїꙗСловѣньскъ ѩꙁꙑкъѤдьнѥнꙑ Аравьскꙑ ЄмиратꙑВикипєдїꙗСєдмицаМєждоусловѣньскъ ѩꙁꙑкъЛатиньскъ ѩꙁꙑкъКѷрїлловицаКѷрїллъ и МєѳодїиЖєна съ врьхоуЇталїꙗАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑРоусьскъ ѩꙁꙑкъДрєвл҄ьн҄ь роусьскъ ѩꙁꙑкъНидєрландꙑСловѣньсци ѩꙁꙑциISO 4217БлъгарїꙗСъпѫтьникъЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъСрьбьскохръватьско ѩꙁꙑчьно събраниѥОсмьЧрьна ГораСловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къСєдмьЄѵрѡпаЖєнаОукраиньскъ ѩꙁꙑкъАрєиСъвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи СъвѫꙁъСрѣдинꙗнєISO 3166-1СѫботаВътора словѣньска аꙁъбоукꙑРоусьсциМѣсѧцьСѡкратъФранкїꙗЇспанїꙗЄврєискъ ѩꙁꙑкъТрьѥДєвѧтьѤдинъꙖпѡнїꙗМѫголиБраꙁїлїискъ рєалъЧєтꙑрєШєстьПрогласъТꙑсѫщаОукраинаТьма · числоСрьби (южьни)ДєсѧтьМорфимаБраꙁїлїꙗПѧтьАсїꙗМѫжь съ тꙑлоуВєлика БританїꙗДъваМлѣкоНѣмьчьскъ ѩꙁꙑкъПридънѣстриѥНѣмьциКишинєвъ🡆 More