Градъ

Градъ вєлико людьско сєлѥниѥ ѥстъ ⁙ Градьсци людиѥ обꙑчаѥмь ꙁємлѥдѣльци нє сѫтъ ⁙ Давѣ градомь сєлѥниѥ · ижє стѣноѭ оукрѣплѥно ѥстъ · ꙁъвало сѧ бѣашє · нъ нꙑнѣ то имєнованиѥ обꙑчьно ꙁакономь оуставлѥно ѥстъ и отъ людьска въсєлѥниꙗ или їсторїчьна съмꙑсла дано ѥстъ ⁙ Раꙁьнꙑ дрьжавꙑ о томь раꙁьни жє ꙁакони имѫтъ .

Градъ вєлико людьско сєлѥниѥ ѥстъ ⁙ Градьсци людиѥ обꙑчаѥмь ꙁємлѥдѣльци нє сѫтъ ⁙ Давѣ градомь сєлѥниѥ · ижє стѣноѭ оукрѣплѥно ѥстъ · ꙁъвало сѧ бѣашє · нъ нꙑнѣ то имєнованиѥ обꙑчьно ꙁакономь оуставлѥно ѥстъ и отъ людьска въсєлѥниꙗ или їсторїчьна съмꙑсла дано ѥстъ ⁙ Раꙁьнꙑ дрьжавꙑ о томь раꙁьни жє ꙁакони имѫтъ

Града Софїѩ видъ

Вєльми вєликъ градъ мєгалополь ѥстъ ⁙ Ѥдьнъ вєликъ градъ и мали гради окрѫгъ ѥгожє обꙑчаѥмь градьскомь събраниѥмь или съкоплѥниѥмь ꙁъвани сѫтъ ⁙ Ащє жє градъ вєлико ꙁначєниѥ вьсѣмь свѣтѣ иматъ ѥгожє свѣтьномь градомь ꙁъвѫтъ и англїискꙑ global city

їсторїꙗ

Прьвꙑ градьскꙑ сєлѥниꙗ 8 тꙑсѫщь лѣтъ до Х҃Р сътворѥнꙑ бѣ ⁙ Тѣ на прикладъ Їєрїхѡнъ и Чаталхѷюкъ ѥстє ⁙ Градъ їсторїѭ отъ архєологїчьнъ памѧтьниць или отъ прьва письмьньна помѣновєниꙗ вѣдѫтъ · прьво жє обꙑчаѥмь дѣлꙗ дрєвл҄ьн҄ь градъ ѥстъ а въторо жє срѣдьнѥвѣчьнъ градъ дѣлꙗ ѥстъ

лѣтоградьскъ людии число[1]градьскъ людии число
отъ вьсѥѩ Ꙁємли въсєлѥниꙗ[1]
1900220 л҃др[2]13 %[2]
1950736,796 л҃др29,1 %
1960996,298 л҃др32,9 %
19701 331,783 л҃др36,0 %
19801 740,551 л҃др39,1 %
19902 274,554 л҃др43,0 %
20002 853,909 л҃др46,6 %
20053 164,635 л҃др48,6 %

градъ положєниꙗ

Ащє градѣ прѣбꙑваѭтъ дрьжавꙑ властьни оустрои и оурѧди · тъ градъ стольнъ ѥстъ ⁙ Градѣхъ такождє мьньшиѩ властьнъ ѥдиницѧ правитєл҄ьства могѫтъ бꙑти ⁙ Иногда градъ сѧ положєниѥмь самостоꙗтєл҄ьнѫ властьнѫ или съвѫꙁьнѫ ѥдиницѫ одѣлꙗѥтъ

Давѣ мъноꙃи гради самостоꙗтєл҄ьнꙑ дрьжавꙑ бѣ · нъ нꙑнѣ тъкъмо Ватиканъ и Сингапоура и Монако сѫтъ

оучєниꙗ

Градьмь раꙁнꙑ оучєниꙗ сѫтъ · обꙑчаѥмь тъ обьщь оучєнии нарочьни обраꙁи сѫтъ ⁙ Оучєниѥ о градъ имєньхъ топономїꙗ ѥстъ

кладѧꙃи

  1. 1,0 1,1 World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2007 Revision
  2. 2,0 2,1 World Urbanization Prospects: The 2005 Revision

ꙁьри такождє

This article uses material from the Wikipedia Словѣньскъ article Градъ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 3.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

In other languages:

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаЄгѷптъБаракъ ОбамаОуранъСловѣньскъ ѩꙁꙑкъКѷрїллъ и МєѳодїиВикипєдїꙗВътора словѣньска аꙁъбоукꙑАнглїискъ ѩꙁꙑкъЄнкѷклопєдїꙗБѣла РоусьАѵстрїꙗОукраинаРѡсїꙗЇсторїꙗНѣмьциСловѣньскоЧєсиРоусьскъ ѩꙁꙑкъРоусьАмстєрдамъМѫжь съ врьхоуПрьва свѣтьна воинаПрагаБосна и ХєрсєговинаАѳинꙑЄѵрѡпаЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъЩАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑСловѣньска аꙁъбоукꙑСрьбьскъ ѩꙁꙑкъЧєшьскоМлѣкоЛьвъЇллѷрїиска СловѣнїꙗЄѵрѡпьскъ съвѫꙁъОктанъНєонъФранкїꙗКѷрїлловицаМолдоваСъвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи СъвѫꙁъѤдьнѥнꙑ Аравьскꙑ ЄмиратꙑСрѣдинꙗнєЄврєискъ ѩꙁꙑкъАнтарктїкаБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъСловѣньсци ѩꙁꙑциѬТѷрциБосньскъ ѩꙁꙑкъꙀѫбъМоскꙑЧєшьскъ ѩꙁꙑкъКꙑѥвъЇндїꙗМєждоусловѣньскъ ѩꙁꙑкъЛатиньскъ ѩꙁꙑкъВолапюкъѪгриРѡсїѩ чѧстиѥКѡнстантїнъ ВєликꙑиАлванїꙗБратиславаАбхаꙁїꙗИродотъСрьби (Лоужичьсци)🡆 More
/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}