Виѥтнамъ

Социалистичьска Димократїꙗ Виѥтнамъ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .

Социалистичьска Димократїꙗ Виѥтнамъ
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧꙁнакъВиѥтнамъ ха́рта

стольнъ градъХанои
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъВиѥтнамскъ
самостоꙗтѣль
1976
пространиѥ 
- вьсѩ331 210 х҃м²
въсєлѥниѥ92 477 857
мєждоусѣтьна имєнъ область.vn

Виѥтнамъ и виѥтнамьскꙑ Việt Nam · єпїсимьно имѧ Социалистичьска Димократїꙗ Виѥтнамъ и виѥтнамьскꙑ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam · Асїѩ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Ханои ѥстъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Асїѩ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Армєнїꙗ¹,² • Афганистанъ • Бангладєшъ • Бахрєинъ • Броунєи • Боутанъ • Виѥтнамъ • Въсточьнъ Тиморъ • Гєѡргїꙗ¹ ² • Єгѷптъ³ • Їꙁдраил҄ь • Їндїꙗ • Їндонисїꙗ • Їѡрданїꙗ • Иракъ • Иранъ • Каꙁахстанъ¹ • Камбоджа • Катаръ • Коувєитъ • Кꙑргꙑꙁстанъ • Кѷпръ² • Лаосъ • Лїванъ • Малаисїꙗ • Малдивьскꙑ острова • Миꙗньма • Мѫголи • Нєпалъ • Оманъ • Пакистанъ • Папоуа · Нова Гвинєꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Саоудовьска Аравїꙗ • Срѣдинꙗнє • Срѣдиньска Димократїꙗ⁵ • Сѣвєрьна Корєꙗ • Сингапоуръ • Сѷрїꙗ • Таджикистанъ • Таиландъ • Тоуркмєнистанъ • Тѷрци¹ • Оуꙁбєкистанъ • Фїлїппиньскꙑ острова • Шри Ланка • Южьна Корєꙗ • Ꙗпѡнїꙗ • Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ • Ѥмєнъ

нєсамостоꙗтѣл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акротїрь и Дєкєлїꙗ¹ • Кокосовꙑ острова • Рождьства Островъ


нєприꙁна́нꙑ дрьжа́вꙑ : Абхаꙁїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ² • Палєстїна • Тамилъ Иламъ • Сѣвєрьнъ Кѷпръ⁶ • Южьна Осєтїꙗ


¹ такождє Єѵрѡпѣ ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ ⁙ ³ такождє Афрїкѣ ѥстъ


⁴приꙁнана ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ Ѥ҃НС ѥстє ⁙ ⁵ нє приꙁна́на Ѥ҃НС ѥстъ ⁙
⁶ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ

This article uses material from the Wikipedia Словѣньскъ article Виѥтнамъ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). подъ прощєниѥмь CC BY-SA 3.0 пьсано ѥстъ · ащє ино нє каꙁано ѥстъ Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

🔥 Trending searches on Wiki Словѣньскъ:

Главьна страницаРѡсїискъ рѫбл҄ьСанктъ ПєтєрбоургъЄѵрѡпаОукраинаПрьва свѣтьна воинаВикипєдїꙗМѣнскъСловѣньскъ ѩꙁꙑкъКѷрїллъ и МєѳодїиЛитъваКѷрїлловицаСловѣньскоЛатиньскъ ѩꙁꙑкъБосна и ХєрсєговинаПєроунъСоумьВътора словѣньска аꙁъбоукꙑРєикꙗвикъРѡсїꙗКоумановоЧрьна ГораМєждоународьнъ мѣръ сѷстимаБѣла РоусьТѣлоЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъПєтръ ВєликꙑиХрїстїаньствоОтьчє нашьФранкїискъ ѩꙁꙑкъВатиканъЮжьна ОсєтїꙗꙀагрєбъТонаРоусьТѡкиѡМєждоусѣтиѥГрьциЇисъ ХрїстъМѷѳъЄнкѷклопєдїꙗѨꙁꙑкъПакистанъВьсєволожьскъИталїꙗВсѥволожскъСєлоАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑГражданьска аꙁъбоукꙑБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъThe WeekndЛондонъМоскъваЧєшьскоРоусьскъ ѩꙁꙑкъНѣмьциПрьво Блъгарьско цѣсарьствоСвицєраСѣвєрьна АмєрїкаМониторъ🡆 More