ئاکامەکانی گەڕان R

پەڕەیەک بە ناوی «R» لەم ویکییەدا ھەیە.

 • R
  R (وەکوو ئاڕ دەخوێنرێتەوە) ھەشتەھەم پیتی ئەلفوبێی ستانداردی لاتینی و ھەروەھا ئەلفوبێی لاتینیی کوردییە کە ڕێنووسی فەرمی ھەردوو شێوەزاری کورمانجی و زازاکییە
 • یا تەوەری ژمارە ڕاستەقینەکان و R × R {\displaystyle \mathbb {R} \times \mathbb {R} } یا R 2 {\displaystyle \mathbb {R} ^{2}} بۆشاییی ئیقلیدسی دوو ڕەھەندییە
 • نیوەتیرەی r بەم شێوەیە: ( x − h ) 2 + ( y − k ) 2 = r 2 {\displaystyle (x-h)^{2}+(y-k)^{2}=r^{2}} 2 π r {\displaystyle 2\pi r} = چێوەی بازنە π × r 2 {\displaystyle
 • π ⋅ r = π ⋅ 2 r , {\displaystyle c=2\pi \cdot {r}=\pi \cdot {2r},\,\!} لەم دوو پەیوەندییەدا، d {\displaystyle d} تیرەی بازنە و r {\displaystyle r} بریتییە
 • ھەموویان ھەمان دووریان ( r {\displaystyle r} ) ھەیە لە خاڵێکی دیاری کراو، بەڵام لە بۆشاییی سێ ڕەھەندیدا. ئەم دوورییە ( r {\displaystyle r} ) بریتییە لە نیوەتیرەی
 •                 موڕادی دووەم ١٤٠٤-١٤٥١ r. ١٤٢١-٤٤, ١٤٤٦-٥١                           محەمەدی دووەم ١٤٣٢-١٤٨١ r. ١٤٤٤-٤٦, ١٤٥١-٨١                      
 • چێوەکەی C بێ ئەمەیە: r = C 2 π {\displaystyle r={\frac {C}{2\pi }}} نیوەتیرەی بازنەیەک کە ڕووبەرەکەی A بێ ئەمەیە: r = A π {\displaystyle r={\sqrt {\frac {A}{\pi
 • پتەوەکە کە گۆیەک دەبڕێت: Ω = A r 2 s r = 2 π h r s r {\displaystyle \Omega ={\frac {A}{r^{2}}}\mathrm {sr} \,={\frac {2\pi h}{r}}\mathrm {sr} } لەو شوێنە (A)
 • ئەندازەییەکەی و بەم شێوە پێناسە دەکرێت: ∑ k = 0 n a r k = a r 0 + a r 1 + a r 2 + a r 3 + ⋯ + a r n {\displaystyle \sum _{k=0}^{n}ar^{k}=ar^{0}+ar^{1
 • ڕاستەقینەی نانەرێنی وەکوو r (بە ئینگلیسی: Decimal Representation) وتەیێکە بەم فۆرمە: r = ∑ i = 0 ∞ a i 10 i {\displaystyle r=\sum _{i=0}^{\infty }{\frac
 • π 4 R 2 = 2 2 R 2 ≃ 2.828427 R 2 . {\displaystyle A=4\sin {\frac {\pi }{4}}R^{2}=2{\sqrt {2}}R^{2}\simeq 2.828427\,R^{2}.} و ئەگەر لە نیوەتیرەی r {\displaystyle
 • {\displaystyle i^{2}=-1} . I m z = b {\displaystyle I_{m}z=b} R e z = a {\displaystyle R_{e}z=a} ھەموو ژمارە ڕاستییەکان دەکرێت بەشێوەی ژمارەیەکی ئاوێتە
 • + a r 3 + ⋯ + a r n ) = a r 0 + a r 1 + a r 2 + a r 3 + ⋯ + a r n = a r 0 − a r 1 − a r 2 − a r 3 − ⋯ − a r n − a r n + 1 = a − a r n + 1 {\displaystyle
 • ژمارە ڕاستەقینەکان (بە ئینگلیزی: Real number)(ھێما دەکرێن بە R {\displaystyle \mathbb {R} } ) بە شێوەی نافەرمی دەکرێت لە چەند ڕێگەی جیاوازەوە پێناسە بکرێن
 • r d x = 1 2 ( x r + a 2 ln ⁡ ( x + r a ) ) {\displaystyle \int r\;dx={\frac {1}{2}}\left(xr+a^{2}\,\ln \left({\frac {x+r}{a}}\right)\right)} ∫ r 3 d
 • ئەندازەییەکان، کە سەرجەمی پاشیەکییە ئەندازەییەکانن: ∑ k = 0 ∞ a r k = a + a r + a r 2 + a r 3 + . . . + a r k + . . . {\displaystyle \sum _{k=0}^{\infty
 • ئەگەر R نیوەتیرەی بازنەی دەوردەری دوازدەلای ڕێک بێت، A = 6 sin ⁡ ( π 6 ) R 2 = 3 R 2 . {\displaystyle A=6\sin \left({\frac {\pi }{6}}\right)R^{2}=3R^{2}
 • لە توخمە کیماییەکان و هێمای گەردیلەیی (Si)یە و گەردیلە ژمارەی (١٤)یە. Ram, R. S.; et al. (1998). "Fourier Transform Emission Spectroscopy of the A2D–X2P
 • جەمسەری بگۆڕدرێت و بەپێچەوانەوە: x = r cos ⁡ θ {\displaystyle x=r\cos \theta \,} y = r sin ⁡ θ , {\displaystyle y=r\sin \theta ,\,} و خاڵێک لە سیستمی پۆتانی
 • دەوردەر R {\displaystyle R} ، لە ڕێگەی فورمووڵی ڤیت دەدۆزرێتەوە: A = R 2 ⋅ 2 1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 2 + 2 = 4 R 2 2 − 2 ≃ 3.0615 R 2 . {\displaystyle A=R^{2}\cdot

(٢٠ی پێشوو | ٢٠ی دواتر) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠) ببینە