ئاکامەکانی گەڕان چوارینەکانی خەییام

  • چوارینەکانی خەییام کۆمەڵە شیعرێکە لە عومەر خەیام کە بە شێوەی چوار خشتەکی لە سەدەی ٤ و ٥ دا بە زمانی فارسی ھۆنڕاوەتەوە. ئەم کۆمەڵە شیعرە زۆرتر سەبارەت بە
  • دەمارگرژی. کۆمەڵێک خەییام بە سۆفی دەزانن و واتا و چەمکی سۆفیانە لە چوارینەکانیدا ھەڵدەھێنجن. ئەگەرچی لە ھەندێک پەیڤ و ھۆنراوە و چوارینەکانی وتار و چەمکی سۆفیانە
  • بە گور (بە کوردی: زیندەبەگۆڕ- کۆچیرۆک) ٭ رباعیات خیام (بە کوردی: چوارینەکانی خەییام- لێکۆڵینەوە) ٭ سگ ولگرد (بە کوردی: سەی بەرەڵا- کۆچیرۆک) ٭ سە قطره