Akto Sa Paghinulsol

From Wikipedia, the free encyclopedia

GINOONG HESUKRISTO

Akong Ginoong Hesukristo, nagabasol ko sa akong tanang sala sa bug-os nakong kasing-kasing, tungod sa kahadlok nga maangkon nako ang impiyerno, apan labaw sa tanan, tungod kay nahigugma ko Kanimo, akong Dios, hingpit nga kaayo ug takos sa tibuok nakong gugma. Lig-on kong nagasaad nga dili na ko mousab pagpakasala, ug nga likayan nako ang mga kahigayonan sa pagpakasala. Amen.

Ang sulod magamit ubos sa CC BY-SA 3.0 gawas kon giingong dili. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
This article uses material from the Wikipedia article Akto Sa Paghinulsol, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors).