Komodo

Komodo atawa disambat jua biawak komodo (Varanus komodoensis), adalah janis biawak ganal nang tadapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, wan Gili Dasami di Parupinsi Nusa Tunggara Timur, Indunisia.

Biawak ngini ulih panggana asli pulau Komodo jua disambat lawan ngaran satampat ora.

Komodo
Varanus komodoensis Edit nilai pada Wikidata
Komodo
Edit nilai pada Wikidata
Rekaman (id) Terjemahkan
Edit nilai pada Wikidata
Status konservasi (id) Terjemahkan
Taksunumi
SuperdomainBiota
SuperkerajaanEukaryota
KerajaanAnimalia
SubkerajaanBilateria
SuperfilumDeuterostomia
FilumChordata
SubfilumVertebrata
InfrafilumGnathostomata
MegaclassOsteichthyes
SuperkelasSarcopterygii
KladDipnotetrapodomorpha
KladTetrapodomorpha
SuperkelasTetrapoda
KladReptiliomorpha
KladAmniota
KladSauropsida
KelasReptilia
KladEureptilia
KladRomeriida
KladDiapsida
KladNeodiapsida
KladSauria
InfrakelasLepidosauromorpha
SuperordoLepidosauria
OrdoSquamata
KladEpisquamata
KladToxicofera
UpaordoAnguimorpha
FamiliVaranidae
GenusVaranus
SpesiesVaranus komodoensis Edit nilai pada Wikidata
Pieter Antonie Ouwens Edit nilai pada Wikidata, 1912 Edit nilai pada Wikidata
Tata ngaran
Acuan pangaranan Pulau Komodo (id) Terjemahkan Edit nilai pada Wikidata
Distribusi
Komodo
Endemik (id) Terjemahkan Indunisia Edit nilai pada Wikidata
Ubah data ini di Wikidata

Komodo adalah janis pangganalnya matan kulawarga Varanidae, sakaligus bingkarungan pangganalnya di dunia, lawan rata-rata panjang 2-3 mitir wan baratnya kawa sampai 100 kg. Komodo adalah pamangsa puncak di habitatnya marga sajauh ngini kada dikatahui adanya binatang pamakan daging ganal lain suwalih biawak ngini.

Awaknya nang ganal wan ngaran baiknya nang mambari gair maulah bubuhannya jadi salah sabuting binatang paling dipinandui di dunia. Wayah ngini, habitat komodo nang sabujurnya sudah manyusut marga gagawian manusia, sampai lambaga IUCN mamasukakan komodo jadi janis nang rantan tahadap kapunahan. Biawak komodo sudah ditatapakan jadi binatang nang dilindungi ulih pamarintah Indunisia wan habitatnya dijadiakan taman nasiunal, yaitu Taman Nasiunal Komodo, nang tujuannya didiriakan gasan malindungi bubuhannya.

Ilmu wiwir wan bantuk kata

Komodo 
Kulimbit komodo.
Komodo 
Batis wan buntut komodo.
Komodo 
Komodo nang bajamur.

Komodo marau tuha rancaknya baisi barat kikira 70 kg,, tagal komodo nang diharagu di pakurungan rancak baisi bubut nang tabarat. Cuntuh marau pangganalnya nang suah didapati panjangnya sampai 3.13 mitir lawan barat kikira 166 kg, tamasuk barat makanan nang balum dicarna di dalam parutnya. Komodo baisi buntut nang sama panjang lawan awaknya. Magun komodo tacatat jadi bingkarungan pangganalnya di dunia, tagal lain janis nang pamanjangnya. Ngaran baik panjang awak (kada tamasuk barat awak) diingkuti ulih biawak Papua (Varanus salvadorii). Komodo lalakian taganal daripada komodo bibinian, lawan kalir kulimbit matan dauk kadap sampai habang batu bata, wan komodo bibinian rancaknya bakalir hijau kasuklatan wan baisi talutuhan halus kuning di rakungannya. Komodo anum labih bamacam-macam kalirnya, lawan kalir kuning, hijau, wan putih lawan latar balakang hirang.

Di dalam muntung komodo tuha, tadapat kikira 60 buting gigi nang barigit curing sapanjang kikira 2.5 cm, nang rancak tapacul. Komodo baisi ilat nang panjang, bakalir kuning kasuklatan wan bacikang. Banyu liur komodo adalah sabuting hal nang rancak dipandirakan banyak urang marga kabanyakan urang maanggapnya baracun kaya wisa ular atawa bingkarungan baracun, bahkan dianggap kadada tatambanya, kawa gasan mancagah atawa jua mambarasihakan racun ngitu. Magun, hal ngini jadi pahualan panjang di antara bubuhan ahli binatang di dunia.

Ilmu pisiulugi

Komodo 
Komodo di Rinca.
Komodo 
Komodo anum di Rinca nang makan bangkai hadangan.

Komodo kawa manjanak sampai sajauh 300 m, tagal marga ritinanya wastu baisi sel karucut, binatang ngini kada kawa manjanak lawan baik wayah malam kadap. Komodo kawa mambidaakan kalir, tagal kada talalu kawa mambidaakan upjik nang kada bagarak. Komodo kada baisi indra pandangaran, saupama baisi luang talinga.

Komodo mamakai ilatnya gasan mancium bau mangsanya kaya halnya sapalih ganal Squamata. Ilat komodo manangkap partikel bau di udara, imbah ngitu maandaknya ka urgan di langit-langit muntungnya nang disambat urgan Jacobson nang baguna gasan maanalisis tanda-tanda matan bau ngitu. Lawan patulung angin wan kabiasaannya manulihakan kapalanya ka kanan wan ka kiwa wayah bajalan, komodo kawa malacak kaandakan daging bangkai sajauh 4—9.5 km. Luang hidung komodo wastu baguna gasan bahinak wan lain mancium bau marga komodo kada baisi salaput panarima bau di hidungnya. Komodo jua kada baisi urgan parasa di ilatnya, wastu ada sahikit hujung-hujung sarap parasa di rakungan dalam.

Komodo sawat dianggap dakak wayah paitihan mandapatakan bahua bisikan, suara nang maningkat wan kuciakan sakalinya kada maujaki komodo ngitu. Hal ngini imbah ngitu tabantahakan wayah kariawan Kabun Binatang London ZSL, Joan Proctor malatih biawak komodo gasan kaluar makan lawan suaranya, bahkan jua wayah inya kada talihat ulih si biawak.

Kalakuan

Komodo 
Di gambar ngini, buntut wan karukut komodo kawa tajanak lawan jalas.
Komodo 
Komodo nang guring. Cuba itihi kukunya nang ganal. Kukunya dipakai gasan batampur wan makan.
Komodo 
Koin Rupiah Indunisia nang bagambar komodo.
Komodo 
Dua ikung komodo di Pulau Komodo.

Komodo marau wastu tadapat wan wastu kawa didapati di Indunisia di Nusa Tunggara Timur, pasnya di pulau Komodo, Rinca wan sapalih pulau halus di intangannya wan jua di pasisir barat pulau Flores. Habitat komodo adalah padang kumpai tabuka (sabana) wan hutan sabat, bahanu jua di pasisir pantai. Komodo bakagiatan wayah tangah hari sampai kamarian, tagal tatap banaung bila suhu udara liwar panas.

Komodo adalah binatang nang katuju manyaurangan wan wastu bakumpulan wayah makan atawa bakambang biak. Biawak ngini kawa bukah laju sampai 20 km/jam pada intangan nang handap. Komodo harat bakunyung jua wan kawa manyalam sadalam 4.5 mitir wan jua harat manaiki puhun mamakai karukut bubuhannya nang kuat. Gasan manangkap mangsa nang baandak di luar jangkauannya, komodo kawa badiri lawan batis balakangnya wan mamakai buntutnya jadi panunjang. Sairing batambahnya umur wan ukuran awak, komodo tarancak mamakai karukutnya jadi sanjata, marga ukuran awak nang ganal mangalihakannya manaiki puhun.

Gasan tampat balindung, komodo kawa manabuk luang salibar 1–3 mitir lawan urat bayang muka wan karukutnya nang kuat. Marga ukuran awaknya wan kabiasaan guring di dalam luang, komodo kawa manjaga panas awaknya salawas malam hari wan mangurangi waktu bajamur wayah baisukan imbahnya.

Makanan

Komodo adalah binatang pamakan binatang lain (karnivora). Tagal, biawak ngini tarancak mamakan daging bangkai. Paitihan nang ada manunjukakan bahua biawak komodo baburu mangsa hidup lawan cara batabun-tabun diumpati lawan sarangan tiba-tiba tahadap kurbannya. Wayah mangsa ngitu sudah dalam jangkauannya, komodo langsung manyarangnya lawan maigut di higa bawah awak atawa rakungan. Komodo mandapati mangsanya lawan mamakai ilatnya nang kawa marasaakan bau mangsa, binatang mati atau sakarat pada intangan sampai 9,5 kilumitir.

Komodo mamakan buruannya lawan cara marabit putungan ganal matan daging, imbah ngitu managuknya bulat-bulat, pahadangan tungkai mukanya manahan awak mangsanya. Gasan mangsa baukuran halus sampai saganal kambing, bahanu komodo langsung mahabisakannya sakali taguk. Banyu liur di muntung komodo mambantunya managuk mangsanya. Saupama damintu, runtutan managuk tatap mamarluakan waktu nang panjang, rancaknya 15–20 manit diparluakan gasan managuk saikung kambing. Komodo bahanu bausaha mahancapi runtutan managuk ngitu lawan manikin daging mangsanya ka puhun atawa batu, gasan mamaksa daging "masuk" malalui rakungannya. Gasan mahindari panyumbatan udara wayah managuk, komodo bahinak malalui sabuting handil halus di bawah ilat, nang bahubungan langsung lawan hampaunya. Wihangnya komodo kawa dibuka sakahandak marga utut tangkuraknya nang linak, mamungkinakan komodo kawa malahap mangsa nang ganal sampai saganal 80% bubut awaknya saurang dalam sakali makan. Mangsa komodo tuha di antaranya reptilia halus (tamasuk janisnya saurang), babi hutan, kambing, minjangan, kuda, wan hadangan. Sadangakan komodo anum mamangsa karangga, hintalu, mamalia, wan reptilia halus.

Imbah makan, komodo bajalan manyirit awaknya nang kakanyangan mancari tampat tabuka gasan bajamur wan mahancapi runtutan pancarnaan. Lamun kada, makanan ngitu kawa mambusuk dalam parutnya wan maracuni awaknya saurang. Marga mitabulismanya nang lambat, komodo ganal kawa batahan lawan wastu makan kikira 12 kali satahun atawa sakali sabulan. Imbah daging mangsanya tacarna, komodo mamuntahakan sisa-sisa tanduk, rambut, wan gigi mangsanya, dalam gumpalan-gumpalan bacampur lawan landir babau haruk. Imbahnya, komodo manyapuakan muhanya ka tanah atawa ka padang sabat gasan mambarasihakan sisa-sisa landir nang masih tatikap di muntungnya.

Wayah makan sacara bakalumpuk, komodo nang baukuran pangganalnya rancaknya makan badahulu, diumpati lawan komodo lain nang baukuran tahalus. Jantan pangganalnya manunjukakan duminasinya malalui basa awak wan dasisannya, nang imbahnya disambut lawan basa nang sama ulih jantan-jantan lain nang tahalus gasan manampaiakan pangakuan bubuhannya atas kakuasaan komodo ganal ngitu. Komodo-komodo nang baukuran sama kawa cagar bakalahi maadu kakuatan, lawan cara badiri pada dua batis balakang, imbah ngitu saling mamukul wan manunjul lawan batis muka, sampai sasaikung mangaku kalah wan mundur walau bahanu nang kalah kawa tabunuh dalam pakalahian wan dimangsa ulih si pamanang.

Bahanu komodo mamangsa manusia jua wan mayat nang ditabuk matan luang makam nang dangkal. Kabiasaan ngini maulah panggana pulau Komodo mahindari tanah bapasir wan mamilih mangubur mayat di tanah liat, wan manukupi atasnya lawan batu-batu sakira kada kawa ditabuk ulih komodo. Ada jua nang manduga bahua komodo baubah gasan mamangsa gajah kihit Stegodon nang suah hidup di Flores. Komodo dikatahui suah jua mangajutakan wan manakutani minjangan-minjangan bibinian nang rahatan batianan, lawan harapan supaya kaguguran wan bangkai janinnya kawa dimangsa, sabuting kalakuan nang didapati jua di binatang-binatang pamangsa ganal di Aprika.

Wisa wan kuman

Wayah warih 2005, paitih matan Uniparsitas Melbourne, Australia, manyimpulakan bahua biawak Perentie (Varanus giganteus) wan biawak-biawak lainnya, wan jua bingkarungan-bingkarungan matan suku Agamidae, kamungkinan baisi samacam wisa. Salawas ngini, dikatahui bahua luka-luka marga igutan binatang-binatang ngini liwar rawan paradangan marga adanya kuman nang hidup di muntung bingkarungan-bingkarungan ngini, tagal bubuhan paitih ngini manunjukakan bahua ujak langsung nang cungul di luka-luka igutan ngitu dimargaakan masuknya wisa bakakuatan manangah. Bubuhan paitih ngini sudah manjanaki luka-luka di tangan manusia marga igutan biawak Varanus varius, V. scalaris wan komodo, wan sabarataan manampaiakan tanggapan nang sarupa: bangkak sacara hancap dalam babarapa manit, gangguan pambakuan darah, rasa sakit sampai ka siku, diumpati lawan babarapa gajala nang batahan sampai babarapa jam imbahnya.

Sabuting kalanjar nang baisi wisa nang liwar baracun sudah bakulih dijuhut matan muntung saikung komodo di Kabun Binatang Singapura, wan mayakinakan bubuhan paitih lawan kandungan wisa komodo. Kuman nang liwar mamatiakan di banyu liur komodo dikikiraakan adalah kuman Pasteurella multocida.

Suwalih manian wisa, banyu liur komodo baisi bamamacam kuman mamatiakan jua di dalamnya; labih matan 28 kuman Gram-nigatip qan 29 Gram-pusitip sudah diasingakan matan banyu liur ngini. Kuman-kuman ngitu maulah septikemia lawan kurbannya. Lamun igutan komodo kada langsung mambunuh mangsa wan mangsa ngitu kawa bukah, awamnya mangsa nang kada bauntung ngini cagar mati dalam waktu sahari atawa saminggu marga paradangan, marga komodo kamungkinan taguh tahadap mikrubanya saurang, banyak paitihan digawi gasan manggagai molekul antibaktiri lawan harapan kawa dipakai gasan patambaan manusia.

Pakambangbiakan

Musim kawin komodo rancaknya balangsung antara bulan Mai sampai Agustus. Salawas pariuda ngini, komodo jantan rancak bakalahi lawan pajantan lain gasan marabutkan batina wan wilayah kakuasaannya. Dua pajantan "baudar" lawan jantan lainnya sambil badiri mamakai batis balakang imbah ngitu batutunjulan wan mamukul lawan batis muka. Komodo nang kalah cagar tarabah wan "tasunduk" ka tanah. Kadua komodo jantan ngitu kawa muntah atawa bahira wayah basiap gasan bakalahi.

Pamanang patarungan cagar manjulurakan ilat panjangnya di awak si batina gasan manjanak panarimaan sang batina. Komodo batina bakalakuan antagunis wan malawan pakai gigi wan karukut bubuhannya salawas pamulaan pasa bagampiran. Imbahnya, jantan musti mangandaliakan batina salawas bahajuk anggaran kada taluka. Salawas pakawinan, si jantan manggusukakan dagu bubuhannya di batina, diumpati garukan karas di atas balukuk wan manjilat. Pakawinan tajadi wayah jantan mamasukakan sasabuting hemipenisnya ka kloaka batina. Komodo bakalakuan munugamus wan mambantuk "gampiran" sabuting kalakuan nang langka gasan bingkarungan.

Komodo batina rancaknya maandak hintalunya di luang tanah, cakungan di tabing bukit atawa gundukan sarang burung hangit babatis-jingga nang sudah ditinggalakan. Tagal, komodo takatuju manyimpan hintalu-hintalunya di sarang nang sudah ditinggalakan. Sarang komodo rata-rata baisi 20 hintalu. Batina barabah di atas hintalu-hintalu ngitu gasan maharami wan malindunginya sampai mamacah imbah diharami salawas 7–8 bulan.

Runtutan pamacahan adalah usaha malapahi gasan anak komodo, nang kaluar matan cangkang hintalu imbah manguyaknya lawan gigi hintalu nang cagar pacul imbah gawian barat ngini tuntung. Imbah bakulih manguyak kulimbit hintalu, bayi komodo kawa barabah di cangkang hintalu bubuhannya gasan babarapa jam sabalum mulai manabuk kaluar sarang bubuhannya. Wayah mamacah, bayi-bayi ngini liwar rantan dimakan ulih pamangsa.

Komodo anum mahabisakan tahun-tahun panambaiannya di atas puhun, tampat bubuhannya kada mutlak aman matan pamangsa, tamasuk matam komodo tuha nang kanibal, nang bahanu mamangsa biawak-biawak anum nang bakulih diburu. Komodo mamarluakan talung sampai lima tahun gasan jadi tuha, wan kawa hidup labih matan 50 tahun. .

Partenogenesis

Komodo 
Bayi komodo partenogenetik di Kabun Binatang Chester, Inggris.
Komodo 
Bayi komodo partenogenetik di Kabun Binatang Chester, Inggris.

Di higa runtutan pakambangbiakan nang sasuai, tadapat sapalih cuntuh kajadian komodo batina mangulihakan anak kadada kadatangan pajantan (partenogenesis), kajadian nang dikatahui cungul jua di sapalih janis riptil lainnya kaya di Cnemidophorus.

"Sungai", saikung komodo di Kabun Binatang London, bahintalu wayah pamulaan tahun 2006 imbah dihalat matan jantan salawas labih matan dua tahun. Ilmuwan pamulaannya mangira lamun komodo ngini kawa manyimpan sperma babarapa lawas matan kulih pakawinan lawan komodo jantan wayah waktu sabalumnya, sabuting panyasuaian nang dipinandui lawan istilah suparpikundasi.

Wayah tanggal 20 Disimbir 2006, dilapurakan lamun "Flora", komodo nang hidup di Kabun Binatang Chester, Inggris adalah komodo kadua nang dikatahui mangulihakan hintalu kadada fertilisasi (pambuahan matan pakawinan). Inya mangaluarakan 11 hintalu, wan 7 di antaranya bakulih mamacah.

Paitih matan Uniparsitas Liverpool di Inggris utara manggawi tes genetika lawan talung hintalu nang kada jadi pacah imbah diugah ka inkubatur wan tabukti lamun "Flora" kada baisi kuntak awak lawan komodo jantan. Imbah dapatan nang mangajutakan ngini, panaraian digawi tahadap hintalu-hintalu "Sungai" wan dikatahui lamun hintalu-hintalu ngitu jua dikulihakan kadada pambuahan matan luar.

Komodo baisi sistim panantuan seks kromosomal ZW, lain sistim panantuan seks XY. Katurunan "Flora" nang bakalamin jantan, manunjukakan tajadinya babarapa hal, lamun hintalu "Flora" nang kada dibuahi basipat haploid pamulaannya, imbah ngitu manggampirakan kromosomnya saurang jadi diploid. Ngini manunjukakan lamun inya kada mangulihakan hintalu diploid, sabadimapa tajadi lamun sasabuting runtutan pambalahan-riduksi meiosis di upariumnya jajung.

Wayah komodo batina (baisi kromosom seks ZW) mangulihakan anak lawan cara ngini, inya mawarisakan wastu sasabuting matan gampiran-gampiran kromosom ampunnya, tamasuk sabuting matan dua kromosom seksnya. Sabuting set kromosom tunggal ngini imbahnya dirangkapi dalam hintalu, nang bakambang sacara partenogenetika. Hintalu nang manarima kromosom Z cagar jadi ZZ (jantan) wan nang manarima kromosom W cagar jadi WW wan jajung gasan bakambang.

Diduga lamun panyasuaian ripruduktip samacam ngini mamungkinakan saikung binatang batina mamasuki sabuah relung ekologi nang taukung (kaya halnya pulau) wan cara partenogenesis imbahnya mangulihakan katurunan jantan. Malalui pakawinan lawan anaknya ngitu pada wayah nang imbahnya binatang-binatang ngini kawa mambantuk pupulasi nang bakambang biak sacara siksual, marga dapat mangulihakan katurunan jantan wan batina. Saupama panyasuaian ngini basipat mauntungakan, kabun binatang parlu waspada marga partenogenesis mungkin kawa mangurangi kabamacaman genetika.

Wayah 31 Januari 2008, Kabun Binatang Sedgwick County di Wichita, Kansas jadi kabun binatang nang pamulaan mandukumintasi partenogenesis lawan komodo di Amirika. Kabun binatang ngini baisi dua komodo batina tuha, nang sasabuting di antaranya mangulihakan 17 butir hintalu wayah 19-20 Mai 2007. Wastu dua hintalu nang diinkubasi wan dipacahakan marga masalah katasadiaan wadah; nang pamulaan mamacah wayah 31 Januari 2008, diumpati ulih nang kadua wayah 1 Pibuari 2008. Kadua anak komodo itu bakalamin jantan.

Paubahan

Pakambangan paubahan komodo dimulai lawan genus Varanus, nang cungul di Asia kikira 40 juta tahun hampau nang imbah ngity baugah ka Australia. Kikira 15 juta tahun hampau, padapatan limping banua Australia wan Asia Tunggara mangawaakan bubuhan biawak bagarak bamara wilayah nang damini dipinandui sawagai Nusantara. Komodo diyakini baubah matan padatuan Australianya wayah kikira 4 juta tahun hampau, wan manyabar ka timur sampai sajauh Timor. Paubahan katinggian pamukaan laut matan jaman Is sudah maulah agihan komodo bakurang wan damini wastu didapati di sapalih pulau haja.

Komodo wan manusia

Komodo 
Komodo di Kabun Binatang Toronto.
Komodo 
Sagarumbungan komodo rahatan makan saikunh kambing di Kabun Binatang Surabaya.

Padapatan

Komodo panambaian kali dicatatakan ulih urang Irupa wayah tahun 1910. Ngarannya maligar imbah tahun 1912, wayah Pieter Antonie Ouwens, diriktur Museum Zoologi di Buitenzorg (damini Bogor), mancungulakan jurnal pasal komodo imbah manarima gambar wan kulimbit reptil ngini. Imbahnya, komodo adalah panyabab digawinya pakujukan ka pulau Komodo ulih W. Douglas Burden wayah tahun 1926. Imbah bulik lawan 12 cuntuh nang diawitakan wan 2 ikung komodo hidup, pakujukan ngini mambariakan inspirasi gasan pilim King Kong tahun 1933. W. Douglas Burden adalah urang panambaian nang mangarani "Komodo dragon" gasan binatang ngini. Talung matan cuntuh komodo nang dikulihinya diawitakan jadi binatang tampaian wan sampai damini masih disimpan di Musium Sajarah Alam Amirika.

Paitihan

Marga manyadari bakurangnya jumlah binatang ngini di alam bibas, bubuhan ilmuwan wan pahimpunan antarabangsa kada mambariakan paburuan komodo wan mawatasi jumlah binatang nang diambil gasan paitihan ilmiah. Pakujukan komodo tamandak sawayah Parang Dunia II wan kada disambung sampai tahun 1950-an wan 1960-an, wayah digawi paitihan-paitihan tahadap kalakuan makan, pakambangbiakan, wan suhu awak komodo. Wayah tahun-tahun ngitu, sabuah pakujukan nang lain dirancang gasan maitihi komodo dalam jangka panjang. Tugas ngini gugur ka tangan kulawarga Auffenberg, nang imbahnya bagana salawas 11 bulan di Pulau Komodo wayah tahun 1969. Salawas wayah ngitu, Walter Auffenberg wan Putra Sastrawan sawagai patulungnya, bakulih manangkap wan manandai labih matan 50 ikung komodo. Kulih pakujukan ngini sakalinya liwar baujak tahadap mahingkatnya pakurungan komodo. Paitihan-paitihan imbahnya mambariakan gambaran nang labih tarang wan jalas pasal parangai-parangai alami komodo, jadi bubuhan biolog kaya halnya Claudio Ciofi kawa manyambung kajian nang tadalam.

Palastarian

Biawak komodo adalah binatang nang rantan tahadap kapunahan wan digarumbungakan jadi binatang Rentan dalam daptar IUCN Red List. Kikira 4.000–5.000 ikung komodo dikikiraakan masih hidup di alam marau. Garumbung ngini tawatas manyabar di pulau-pulau Rinca (1.300 ekor), Gili Motang (100), Gili Dasami (100), Komodo (1.700), wan Flores (kikira 2.000 ekor). Walau kaitu, ada kagairan manganai garumbung ngini marga dikikiraakan matan sabarataan ngitu wastu tauna 350 ikung batina nang mangulihakan wan kawa bakambang biak. Marga kagairan ngini, wayah tahun 1980 Pamarintah Indunisia manatapakan badirinya Taman Nasiunal Komodo gasan malindungi garumbung komodo wan ikusistimnya di sapalih pulau tamasuk Komodo, Rinca, wan Padar. Balakangan, ditatapakan jua Cagar Alam Wae Wuul wan Wolo Tado di Pulau Flores gasan mambantu palastarian komodo. Tagal, ada bukti-bukti nang manunjukakan lamun komodo, sakadanya sapalih, sudah tabiasa lawan kahadiran manusia. Komodo-komodo ngini tabiasa dimakani karkas binatang tarnak, sawagai panampaian gasan manarik wisatawan di sapalih tampat ilangan.

Gawian vulkanis, lindu, karusakan habitat, kamandahan (garumbung komodo di Pulau Padar parak punah marga kamandahan alami suah tajadi di sana), bakurangnya mangsa, mahingkatnya pariwisata, wan paburuan kadap, maulah komodo sasain rantan tahadap kapunahan. CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species) sudah manatapakan lamun padagangan komodo, kulimbit atawa jua palihan-palihan lain matan binatang ngini kada dibariakan.

Walau kada rancak tajadi, komodo dikatahui kawa mambunuh manusia. Wayah tanggal 4 Juni 2007, saikung komodo dikatahui manyarang saurang anak lalakian baumur walung tahun. Anak ngini imbahnya maninggal marga pandarahan nang bangat. Ngini adalah catatan panambaian pasal sarangan nang baakibat kamatian wayah 33 tahun ngini.

Pakurungan

Sudah lawas komodo jadi tuntunan nang manarik di bamamacam kabun binatang, marga ukuran awak wan ngaran baiknya, nang maulahnya liwar tasuhur. Saupama damintu, binatang ngini kada rancak ditampaiakan di kabun binatang, marga komodo rantan tahadap jangkitan wan panyakit marga parasit, wan ngalih bakambang biak.

Komodo nang panambai ditampaiakan adalah di Kabun Binatang Smithsonian wayah tahun 1934, tagal binatang ngini wastu batahan hidup salawas dua tahun. Ihtiar gasan maharagu riptil ngini disambung tarus, tagal umur binatang ngini dalam pakurungan kada tapi panjang, rata-rata wastu 5 tahun di kabun binatang ngitu. Paitihan nang digawi ulih Walter Auffenberg di atas, nang kulihnya imbahnya dicungulakan sawagai buku The Behavioral Ecology of the Komodo Monitor, kawarihannya mamungkinakan paharaguan wan pambiakan satwa langka ngni di pakurungan.

Imbah dijanaki, lamun banyak cuntuh komodo nang diingu manampaiakan parangai mimak gasan jangka waktu tatantu. Di sapalih kajadian, dikaduakan lamun bubuhan pawang bakulih mambawa kaluar komodo matan kandangnya gasan bahubugan lawan pailang, tamasuk kakanakan di antaranya, kadada bakas nang mambahayaakan pailang. Komodo kamungkinan kawa maminandui urang saikung-saikung. Ruston Hartdegen matan Kabun Binatang Dallas manyambat lamun komodo-komodo nang diingunya batanggapan balain lamun bahadapan lawan pawang nang rancak maingunya, lawan pawang lain nang kurang labih sudah patuh, atawa lawan pawang nang sama sakali balum patuh.

Paitihan tahadap komodo inguan mambuktiakan lamun binatang ngini katuju bamain. Sabuting kajian pasal komodo nang hakun manunjul sakup nang ditinggalakan ulih pawangnya, nyata-nyata manampaiakan lamun binatang ngitu tatarik lawan suara nang ditimbulakan sakup wayah bakitar sapanjang pamukaan babatu. Saikung komodo batina anum di Kabun Binatang Nasiunal di Washington, D.C. katuju maraih wan manguncang bamamacam banda tamasuk hampatung, balik-balik kinuman, bulatan palastik, wan salimput. Komodo ngini katuju jua mamasuk-masukakan kapalanya ka dalam kutak, sipatu, wan bamamacam upjik lainnya. Komodo ngitu lain kada kawa mambidaakan banda-banda tadi lawan makanan; inya hanyar mamakannya lamun banda-banda tadi dimumuri lawan darah tikus. Parangai bamain-main ngini kawa dibandingakan lawan parangai bamain mamalia.

Catatan lain pasal kakatujuan bamain komodo didapatakan matan Uniparsitas Tennessee. Saikung komodo anum nang dingarani "Kraken" bamain lawan galang-galang palastik, sipatu, imbir, wan balik, lawan cara manunjulnya, mamukul-mukulnya, wan mambawanya lawan maigutnya di muntung. "Kraken" mamparlakuakan banda-banda ngitu balain lawan apa nang jadi makanannya.

Komodo nang pina mimak banar jua kawa baparangai panyarang sacara kada taduga, hususnya lamun wilayahnya dimasuki ulih urang nang kada dipinanduinya. Wayah bulan Juni 2001, sarangan saikung komodo manimbulakan luka-luka bangat lawan Phil Bronstein—editor iksikutip harian San Francisco Chronicle wan bakas laki Sharon Stone, saurang aktris Amirika tasuhur—wayah inya mamasuki kandang binatang ngitu atas saruan pawangnya. Bronstein diigut komodo ngitu di batisnya nang tilanjang, imbah si pawang mamadahiakannya supaya mambuka sipatu putihnya, nang digairakan kawa maunjun pahatian si komodo. Maski lalakian ngitu salamat, tagal inya mamarluakan pambadahan gasan manyambung baasa tendon ututnya nang luka.

Bahan acuan

Tags:

Komodo Ilmu wiwir wan bantuk kataKomodo Ilmu pisiulugiKomodo KalakuanKomodo PakambangbiakanKomodo PaubahanKomodo wan manusiaKomodo Bahan acuanKomodoIndunisiaNusa Tenggara Timur

🔥 Trending searches on Wiki Bahasa Banjar:

5Basa IndunisiaTanzaniaThailand1993FacebookDamsyikWaisakHirang43Kedatuan SriwijayaKukulaiTokyoLipasMasigit Keramat Pelajau22 NupimbirBaungKapasCampah26 JuliSepang Simin, Sepang, Gunung MasNaga BadudungAwakSuruk13Duit200516 JanuariKarantika9IslamCao Dai27BumiArab GundulKataguhan garumbungKalangkala19 SiptimbirKuluhWikipidia Banjar35Basa ParancisDaptar kuta di Iowa10Daptar kuta di PennsylvaniaJingahTahi bintang11 April1948Kelembén21 AprilTurki28 MaritBalikuhaiBatu arang1998Cuk-cuk BimbiPalirAgustusKamerunKatingan Hilir, KatinganNebula kadap🡆 More