Tabeli mürəkkəb cümlə

''Tabeli mürəkkəb cümlə'' üçün axtarış nəticələri — Vikipediya

 • Tabeli mürəkkəb cümlə iki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən tabelilik əlaqəsi əsasında birləşməsindən yaranır. Belə cümlələrin tərkib...
 • Mürəkkəb cümlə — iki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsi nəticəsində əmələ gələn sintaktik vahiddir. Mürəkkəb cümlə quruluşuna...
 • Budaq cümlə - tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləyə semantik və qrammatik cəhətdən tabe olan tərkib hissəsi. Budaq cümlə baş cümləyə müxtəlif cəhətdən...
 • Məqsəd budaq cümləsi (kateqoriya Mürəkkəb cümlələr)
  xalqımızı yad edək. Əflatun ayağı ilə o balaca küçüyü bir tərəfə itələdi ki, özünü növbəti məqsədinə çatdırsın. (Elçin) tabeli mürəkkəb cümlə budaq cümlə...
 • Ona görə də əvvəlki iki cümlə tabesiz, sonrakılar tabeli mürəkkəb cümlələrdir. Bağlayıcılar hətta bəzən tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin daxili növlərini...
 • Tofiq Hacıyev (filoloq) üçün miniatür
  mürəkkəb cümlə tərəflərini bağlayan vasitə kimi"(2001). "Tabeli mürəkkəb cümlədə omonimlik məsələsi"(2003) "Azərbaycan dilində sadə və mürəkkəb cümlə...
 • Əlövsət Abdullayev üçün miniatür
  müasir dilçiliyimizin ən qaranlıq, ən az tədqiq olunmuş sahəsindən-tabeli mürəkkəb cümlələrdən doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Əlövsət müəllimin...
 • Xəbər budaq cümləsi (kateqoriya Mürəkkəb cümlələr)
  İndi də əvvəlki kimidir. Bu yer tez gələnindir. Xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrinin aşağıdakı forması da olur: Birlik harada, dirilik orada...
 • Şərt budaq cümləsi (kateqoriya Mürəkkəb cümlələr)
  cümlə baş cümlədəki ümumi məzmunla bağlı olur. Buna görə də belə cümlələr, adətən, sadələşə bilmir. İstisna: Bəzən şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb...
 • Zeynal Tağızadə üçün miniatür
  müdiri vəzifələrində çalışmışdır. XIX–XX əsrlərdə Azərbaycan nəsrində tabeli mürəkkəb cümləsinin inkişafı mövzusunda namizədlik disertasiyasi müdafiə edən...
 • qrammatik əsasını təşkil edir. Cümlə quruluşuna görə sadə və mürəkkəb ola bilər. Mürəkkəb cümlələr də tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələrə ayrılır. Sadə cümlənin...
 • sadalanan sözlər arasında (Məsələn: Nizaminin, Füzulinin, Vaqifin), tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri arasında (Məsələn: gələn gəldi, gedən...
 • həmcins üzvləri və mürəkkəb tabesiz cümlələrin tərkib hissələrini bir-birinə bağlayır, tabelilik bağlayıcılar isə yalnız tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib...
 • Məmmədağa Şirəliyevin rəhbərliyi altında "Çağdaş qaqauz dilində tabeli mürəkkəb cümlə" mövzusunda dissertasiya yazaraq filologiya elmləri namizədi alimlik...
 • etmir , özünə məxsus sualı yoxdur, qoşulduğu sözlə cümlə üzvü olur. Həmçinin quruluşca sadə və mürəkkəb olur. Əsas məqalə: Qoşma (köməkçi nitq hissəsi) İsmin...
 • Əbdüləzəl Dəmirçizadə üçün miniatür
  üzvlü cümlələri tədqiq etmişdir. Ə. Dəmirçizadə ilk dəfə tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin oxşar və fərqli cəhətlərini nəzərdən keçirərək, budaq cümlələri...
 • Türk dilləri üçün miniatür
  gəlir və onunla uzlaşmır, tamamlıq tamamladığı sözlərdən əvvəl gəlir, tabeli mürəkkəb cümlələr az, tərkiblər isə çoxdur. Lüğət tərkibində ümumilik daha qabarıq...
 • birləşmələrindəki sözlər arasında, sadə cümlədəki üzvlər arasında, tabeli mürəkkəb cümlələrin tərəfləri arasında özünü göstərir. Tabelilik əlaqəsində...
 • IV sinif, Bakı, Olaylar Nışriyyatı, 2006, 112 s. 34.Orta məktəbdə tabeli mürəkkəb cümlənin tədrisi. Bakı, Nurlan, 2006, 94 s. 35.Azərbaycan dilçiliyi...

🔥 Trending searches on Wiki Azərbaycanca:

Azərbaycanda atmosferin çirklənməsiMaddəTayvanTəzyiqAzərbaycan tarixiVertolyotŞəki xanlığıOrxan SultanovPulƏshabi-Kəhf (mağara)PifaqorAlmaniyaƏliMehmet Akif ƏrsoyKarles PuçdemonÖlçü vahidləriVan gölüAzərsun HoldinqVilayət EyvazovBöyrəkİmam MehdiMahmud ƏhmədinecadHəsən RuhaniPəhləvilərBeyləqan rayonuAzərbaycan avtomobil dövlət qeydiyyat nişanlarıGürcüstanİran prezidentlərinin siyahısıAzərbaycan coğrafiyasıMir CəlalAvstraliyaTacikistanUzunluqPambıqŞahin BayramovMirzə Ələkbər SabirŞahmatNarkomaniyaKamran İmanovCeyhun BayramovCənubi AzərbaycanÜçbucaqTurizmAzərbaycanın daxili sularıQanaxmaQacar dövlətiSu ehtiyatlarının çirklənməsiHeydər Əliyevin 100 illiyi (1923–2023) yubiley medalıSuçiçəyiAzərbaycanın təbii sərvətləriTeymurilər dövlətiİnsan resurslarıNiderlandAvropa ŞurasıFərəh PəhləviOlimpiya oyunlarıŞöhrət ordeni (Azərbaycan)Roza CəlilovaI İsmayılBağlayıcıİnsanın tənəffüs sistemiSirlər xəzinəsiAzərbaycanda pambıqçılıqƏqrəb (astrologiya)AğqoyunlularŞiraz qonaqlığıAralıq dəniziElektrik müqavimətiZevsUşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi GünüƏliağa ŞıxlinskiÇörəkSərxan KərəmoğluAzərbaycanın Qırmızı Kitabı🡆 More