Mübtəda

''Mübtəda'' üçün axtarış nəticələri — Vikipediya

Vikipediya layihəsində "Mübtəda" adında səhifə mövcuddur. Həmçinin tapılmış digər axtarış nəticələrinə də baxın.

Göstər (əvvəlki 20) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • Mübtəda — (ərəb. ‎ibtidai, baş, başlanğıc deməkdir) Cümlənin baş üzvü olub, hərəkət və əlaməti xəbərlə müəyyənləşən şəxsi, əşyanı və yaxud məkanı bildirir...
 • Mübtəda budaq cümləsi ya baş cümlənin buraxılmış mübtədası əvəzində işlənir, ya da baş cümlədə işarə əvəzliyi ilə ifadə olunur və mübtədanı izah edir...
 • dildə 4 hal vardır. Mübtəda ilə xəbərin uzlaşması (həm şəxsə, həm də nəzakət formasına görə) geniş yayılıb. Söz sırası: mübtəda, tamamlıq, xəbərdir (MTX)...
 • üzvünə təhkim olunmuşdur və əksərən həmin vəzifədə çıxış edir. Məsələn, mübtəda üçün adlıq halda, tamamlıq üçün yönlük, təsirlik, yerlik və çıxışlıq hallarında...
 • cümlələr deyilir. Cüttərkibli cümlələrdə adətən fikir predmeti mübtəda və ya mübtəda qrupu şəklində, fikir predmetinin hərəkət və əlaməti xəbər və ya...
 • bilməz. Cümlə bir sözdən də ibarət ola bilər: Səhərdir. Cümlənin əsasını mübtəda və xəbər təşkil edir ki, bu da cümlənin qrammatik əsası adlanır. Yalnız...
 • hallanır. Qeyri-müəyyən əvəzliklər cümlədə, əsasən, mübtəda və tamamlıq olur. Məsələn: Hamı gülür (mübtəda). Hərənizə bir sualım var (tamamlıq). Bu əvəzliklər...
 • 12 milyon adam bu dildə danışır. Bərbər dili dörd qrupa bölünür: Ərəb dilinin güclü təsiri altındadır. Söz sırası: xəbər, mübtəda, tamamlıqdır (XMT)....
 • Həqiqət üçün miniatür
  Həqiqət — çoxmənalı mübtəda. Bir çox mürəkkəb terminlərin tərkib hissəsi. " Həqiqət " özü ayrıca termin kimi istifadə edilmir. Ancaq bununla belə, o bəzi...
 • Müxtəsər nəqli cümlələrdə qayda üzrə əvvəlcə mübtəda, sonra xəbər, geniş nəqli cümlələrdə isə əvvəl mübtəda, sonra xəbər zonası işlənir. Nəqli cümlə adi...
 • onunla uzlaşır. Uzlaşma əlaqəsində xəbər mübtəda ilə uzlaşır. Mübtəda əsas, xəbər isə asılı tərəf olur. Bəzən mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi pozula...
 • Qeyd 1: Adlıq hall cümlədə mübtəda, təyin və ismi xəbər vəzifəsində çıxış edir. Məsələn: Kitab bilik mənbəyidir. (mübtəda) ; Taxta döşəmə çox istifadə...
 • əvvəli mübtəda, sonu xəbər olur, ortada isə digər üzvlər gəlir. Hissələr həm sözün elementləri, həm də bir cümlə üzvləridir. Burada başlanğıc mübtəda, son...
 • üzvləri — cümlənin qrammatik əsasını təşkil edir, fikir predmetini, onun hərəkət və əlamətini bildirir. Cümlənin mübtəda və xəbər olmaqla iki baş üzvü var....
 • yaşamamış; gerçək həyatdakı bənzərini dəyişik xüsusiyyətlər saxlayan xəyali mübtəda. Kitablarda yazarların yaratdığı xarakterlər, film qəhrəmanları, seriallardakı...
 • mübtəda vəzifəsində işlənərkən həm feili, həm də ismi xəbərlə əlaqə - yə girə bilər. Məsələn: Həsən (mübtəda) müəllimdir (ismi xəbər). Həsən (mübtəda)...
 • Sintaksisdə şəxs dedikdə mübtəda nəzərdə tutulur. Cümlənin şəxsə görə növləri də mübtədanın olması və ya onun təsəvvür olunması dərəcəsinə görə müəyyənləşir...
 • həm mübtəda, həm də xitab kimi işlətmişdir: Əyilib su içir bir ana ceyran… Şöhrətin yayılıb hər yana, ceyran… Birinci misrada ceyran sözü mübtəda, ikinci...
 • bildirir. Azərbaycan dilində budaq cümlənin aşağıdakı növləri vardır: mübtəda budaq cümləsi xəbər budaq cümləsi tamamlıq budaq cümləsi təyin budaq cümləsi...
 • cümlədə mübtəda, xəbər, tamamlıq, zərflik və bəzən qoşmalarla birlikdə işləndikdə təyin vəzifəsində çıxış edir. Oxumaq onun məqsədidir (mübtəda); Elnurun...
Göstər (əvvəlki 20) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

🔥 Trending searches on Wiki Azərbaycanca:

Leyla ƏliyevaDünya okeanıLeyli və Məcnun (Nizami)AlqoritmDayanıqlı İnkişaf MəqsədləriİstanbulDinRuhullah XomeyniSəhraların dünyada sahəsinə görə sıralamasıGUAMSabir RüstəmxanlıKompüterİngilis diliSəddam HüseynMəhəmməd MüxbirİnsanMoskvaTəvəssül duasıAzərbaycan yol nişanlarıPiramida (həndəsə)Cənubi AzərbaycanƏli ƏsədovXankəndiDövlət Sərhəd Xidməti (Azərbaycan)Əbülfəz ElçibəyVərəmHəsən RuhaniGöyöskürəkTeymurilər dövlətiAvropaNatural ədədlərPoseydonİran prezidentlərinin siyahısıAzərbaycanda arıçılıqQazıYol nişanlarıTabeli mürəkkəb cümləİrəvan xanlığıƏliş LəmbəranskiDüzbucaqlı paralelepipedMöminə Xatun türbəsiZakir HəsənovEsseMannaAzərbaycan təbiətiBiosferTəyyarəƏfsanəPrezidentin Təhlükəsizlik Xidməti (Azərbaycan)Pambıq (bitki)Məhəmmədhüseyn ŞəhriyarMüslüm Maqomayev (bəstəkar)Cərəyan şiddətiDepressiyaFirdovsi AtakişiyevİraqBazar iqtisadiyyatıMir Hüseyn MusəviNatiq Qasımov (əsgər)QastritƏfşar imperiyasıİsmət QayıbovRövşən CavadovSirlər xəzinəsiAğciyər xərçəngiCinsi əlaqəÇay (coğrafiya)Hikmət MirzəyevRusiya–İran müharibəsi (1804–1813)Azərbaycan diliVasitəsiz və vasitəli nitqBiblioqrafiyaSürücülük vəsiqəsiYunanıstanAzərbaycan bayrağıMirzə Ələkbər SabirAzərbaycan əhalisiSahara🡆 More