Kütlə vahidləri

''Kütlə vahidləri'' üçün axtarış nəticələri — Vikipediya

Göstər (əvvəlki 20) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • Kütlə vahidləri — kütləni ifadə etmək üçün istifadə olunan ölçü vahidi etalondur. Əraziyə və dövrlərdən asılı olaraq, bu fiziki kəmiyyəti ifadə etməyə...
 • işarəsi, vahidləri, simvolu və s. vardır. Uzunluq, həcm, zaman, sürət, qüvvə, temperatur, tutum, kütlə və s. bunlara aiddir. Uzunluq Həcm Sahə Kütlə Qüvvə...
 • Ölçü vahidləri — şərti olaraq 1-ə bərabər ədədi qiymət verilən sabit ölçülü fiziki kəmiyyət. Ölçünün ədədlə ifadəsi ölçülənin vahid kimi qəbul edilən...
 • Ton (kateqoriya Əlifba sırasına görə ölçü vahidləri)
  Ton (simvolu: t) — 1000 kq-dən yaranan kütlə vahididir. Böyük kütləli cisimləri kiloqramla ifadə etmək üçün o qədər də əlverişli deyil və 1000 kiloqrama...
 • (BS) qəbul edilməzdən əvvəl geniş yayılmış ölçü vahidləri sistemi. SQS-də uzunluq vahidi santimetr, kütlə vahidi qram, zaman vahidi isə saniyə qəbul olunur...
 • Çəki (kateqoriya Kütlə)
  yaylı tərəzi (dinamometr) vasitəsilə ölçmək olar. Çəki N, kQ və s. qüvvə vahidləri ilə ölçülür. Cisim şaquli yuxarı yönəlmiş a təcili ilə hərəkət edərsə...
 • vahidlər; kütlə Kiloqram, uzunluq Metr, zaman Saniyə, istilik Kelvin, elektrik cərəyanı şiddəti Amper, işıq şiddəti Kandela və maddə miqdarı Mol vahidləri ilə...
 • sezium-133 atomunun şüalanma periodunun 9192631770 mislinə bərabər zamandır. kütlə vahidi – kiloqram (kq) — platin-iridium xəlitəsindən hazırlanmış silindirşəkilli...
 • Kiloqram üçün miniatür
  Kiloqram (kateqoriya Əlifba sırasına görə ölçü vahidləri)
  Kiloqram (şərti işarəsi: azərb. kq‎, beyn. kg) — kütlə vahidi. Beynəlxalq vahidlər sistemində yeddi əsas vahiddən biri. 1 kiloqram 1000 qrama bərabərdir...
 • Areometr üçün miniatür
  areometrlərinə şkalası sıxlıq vahidləri ilə dərəcələnmiş densimetrlər və məhlulun konsentrasiyasını ölçmək üçün şkalası həcm, yaxud kütlə %-inə dərəcələnmiş areometrlər...
 • Elektron volt (kateqoriya Əlifba sırasına görə ölçü vahidləri)
  hissəciklər fizikasında istifadə olunan enerji vahididir. Hissəciklər fizikasında kütlə də elektron volt vasitəsilə ifadə olunur. Vahid 1912-ci ildə təklif edilmişdir...
 • İnstitutun tabeliyində tempratur, kütlə, elektrik, təzyiq, sıxlıq, mayenin kinematik özlülüyü, vaxt və tezlik kəmiyyət vahidləri, eləcə də ionlaşdırıcı şüalanma...
 • Troya unsiyası üçün miniatür
  Troya unsiyası (kateqoriya Əlifba sırasına görə ölçü vahidləri)
  Troya unsiyası (ing. troy ounce) — 31,1034768 qrama bərabər olan kütlə vahidi. İngilis dilindəki troy ounce, troy weight terminləri ehtimal ki, Fransadakı...
 • Beynəlxalq kod sistemində ISO 4217 — HRK. Valyutanın adı slavyanların əsas pul vahidləri ilə tarixən bağlıdır Yuqoslaviyanın işğalından və 1941-ci ildə Xorvatiya...
 • nəzəriyyələri arasında ən geniş yayılmışıdır. Əhatə etdiyi mövzulara isə, kütlə, təcil və qüvvə aiddir. Burada hadisələrin 3 ölçülü Evklid fəzasında baş...
 • G qüvvəsi üçün miniatür
  G qüvvəsi (kateqoriya Ölçü vahidləri)
  Cazibə qüvvəsi ekvivalenti və ya daha çox G-qüvvəsi, 1 q (kütlə ölçməsindəki qram deyil) — Yerdəki qravitasiya sürətinin şərti dəyərinə bərabərdir, g...
 • riforminqidir. Aviasiya benzinlərinin təsnifatı oktan ədədləri və növ vahidləri ilə ifadə edilən antidetonasiya xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Aviasiya benzinləri...
 • Nüvə silahı üçün miniatür
  verən partlayış təsirli silahların ümumi adıdır. Bu reaksiyalarda maddənin kütlə vahidindən ayrılan enerji adi partlayıcı maddədəkinə (trotildəkinə) nisbətən...
 • Salyan rayonu üçün miniatür
  külçə çox yerdə məşhurdur. Azərbaycan Respublikasının inzibati–ərazi vahidləri. — Kənd rayonları, səhifə 870. // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. 25...
 • üçün kütlə ədədinin saxlanması qanunu belə olur; A nüvə = i i ∑A Anüvə – ana nüvənin kütlə ədədi Ai – nəticədə alınmış nüvənin və ya hissəciyin kütlə ədədi...
Göstər (əvvəlki 20) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

🔥 Trending searches on Wiki Azərbaycanca:

Uzun HəsənArıçılıqİpəkKompüterMəhəmməd Rza PəhləviSalman MümtazTrapesiyaFəlsəfəMaddəTurqut ÖzalYerMilli Məclis (Azərbaycan)Moskva2020-ci il İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin siyahısıMicrosoft ExcelÇingiz Mustafayev (müğənni)MultikulturalizmMüstəqillik Günü (Azərbaycan)QaraqoyunlularBaş Prokurorluq (Azərbaycan)MannaPsixologiyaNadir şahMikayıl CabbarovQacar dövlətiƏlimərdan bəy TopçubaşovAvstraliya (qitə)Qızlıq pərdəsiFirdovsi AtakişiyevAzərbaycan kinosuİnsanKirlənməTəvəssül duasıUnŞəkilçiÇoxmənalı sözlərÇay (coğrafiya)CümləƏfşar imperiyasıAzərbaycan Prezidenti19 mayHemoqlobinAllergiyaFərəh PəhləviTabesiz mürəkkəb cümlələrUşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi GünüŞəki rayonuQİÇSRuhəngiz MusəviHesablama maşınıAzərbaycanın iqlimiQara qutu (nəqliyyat)Sözün həqiqi mənasıƏlif HacıyevSahələrinə görə ölkələrin və ərazilərin siyahısıDünyanın möcüzələriQarabağda döyüşlər (2023)GUAMTeymurilərin Azərbaycana yürüşləriYaponiyaMəhəmmədəli Rəcaiİsimİnformasiya təhlükəsizliyiYusif Ağayev (aparıcı)Türk xalqlarıİsveçParaleloqramMete xaqanMaliyyəSəfəvi–Osmanlı müharibələriBlez Paskalİstiqlal MarşıYunFəqihSeyyid İsmayıl XətibNeft hasilatına görə ölkələrin siyahısıAzərbaycan İkinci Dünya müharibəsindəSasanilər imperiyası🡆 More