Fonetik təhlil

''Fonetik təhlil'' üçün axtarış nəticələri — Vikipediya

 • Fonetik təhlil — Sözün müvafiq səs və hərf tərkibini, heca, vurğu məsələlərini, ahəng qanununun pozulub-pozulmadığını müəyyənləşdirmə. Fonetik təhlil...
 • hadisəsi söz yaradıcılığının bir növü kimi də təhlil olunur. Bu hadisəni fonetik söz yaradıcılığı kimi də təhlil edənlər var. “Türkmən və özbək dilləri üzrə...
 • teatrının yaradıcılıq yolu 1883-cü ildən 2008-ci ilə qədər tam şəkildə təhlil və tədqiq edilmişdir. Müəlliflər yeri gəldikcə əvvəlki tədqiqatlarda təhrif...
 • Bahadur Nəcəfov üçün miniatür
  1969. 5. Xalqın sədaqətli oğlu "Laçın" qəzeti, 0,5 ç.l. 9. VII.1970 6. Fonetik təhlilin nitq inkişafında rolu, 0,5 ç.l. 7. Cümlənin qurluşca növlərinin...
 • Akif Məmmədov üçün miniatür
  "Məktəblinin etimoloji lüğəti", "Müəllim nəyə istinad etməlidir?", "Bədiiliyin fonetik səviyyədə ifadəsi", "İstəyirəm sübut edəm ki...", "Dərsliklərdə leksik...
 • göstərilməmişdir. Əsər 28 fəsildən ibarətdir. Burada dilin tədqiqi, fonem, fonetika, fonetik struktur, məna, cümlə tipləri, sintaksis, morfologiya, leksika, yazılı...
 • Elm (nəşriyyat) üçün miniatür
  səh. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının qrammatik tədqiqi (fonetik; morfoloji və sintaktik təhlil). "Elm", Bakı, 2018, – 492 səh. Türk ədəbiyyatına ilk qədəm...
 • Ölümcül Yumurta ( rus. Роковые яйца , tələffüzü [[Beynəlxalq fonetik əlifba|[rəkɐˈvɨjə ˈjæjtsə]]] ) - ən məşhur əsəri Master və Margarita olan Sovet yazıçısı...
 • Azərbaycanda elm və texnologiya üçün miniatür
  Abdullayev, Nəzakət Ağazadə, Qəzənfər Kazımov kimi dilçilər Azərbaycan dilinin fonetik, leksik və qrammatik quruluşu ilə bağlı monoqrafiya, dərslik və irihəcmli...
 • Manna üçün miniatür
  dilləri qrupuna yaxın" ola bilərdi. Digər tərəfdən o, kuti dilinin mürəkkəb fonetik tərkibə malik olan hürri dili ilə yaxınlığı imkanını da güman edir. Sonrakı...
 • Totemizm üçün miniatür
  468). Ancaq araşdırmalar göstərir ki, toğan // toğana doğan sözü¬nün fonetik variantıdır və bu ad – toponimin mənşəyi qıpçaqların Toğ tayfası ilə deyil...
 • sanskrit dilinin qorunması üçün ilə vedaların dil quruluşu məsələləri də təhlil edilirdi. Bunlar aşağıdakılardan ibarət idi: 1. Şiqşa – fonetika və tələffüz...
 • Əlincə qalası üçün miniatür
  tayfaları olan əlcihinlərlə bağlıdır. Əlincə toponiminin metateza və eliziya fonetik hadisələri nəticəsində əlcihin etnonimindən yaranması mümkündür. Tədqiqatçı...
 • Azərbaycan dilinin dialektləri üçün miniatür
  bu dövlətdə müxtəlif rəsmi və qeyri–rəsmi şəxslərdən duyduğu məlumatları təhlil edir və belə qənaətə gəlir ki, İranın ümumi əhalisi 5 milyon nəfərdən çox...
 • Con Lokk üçün miniatür
  Adın Britaniya ingilicəsindəki tələffüzünün transkripsiyası beynəlxalq fonetik əlifba standartlarına əsasən yazılıb. Buna baxmayaraq, nəşriyyat bu əsərlərin...
 • Azərbaycan mədəniyyəti üçün miniatür
  Tiflisdə də tarixi Azərbaycan icması vardır. Müasir Tsalka urumcasının fonetik olaraq Osmanlı türkcəsindən daha çox azərbaycan dilinə yaxın olması, onun...
 • verilmişdir. Divanın lüğət tərkibində Çağatay türkcəsinin divan dilinə təsiri, fonetik və morfoloji elementləri diqqət çəkir. Poeziya dili canlı danışıq dili...
 • onun cümlədə yeri // Seqment və superseqment vahidlərin variativliyinin fonetik təsviri, Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1990, s. 29-32 67. Folklorda cümlələr...
 • «Kitabi-Dədə Qorqud»un dilinə yaxındır. Xalis Azərbaycan-türk sözlərinin çoxunda fonetik və ya leksik arxaiklik mövcuddur. Əsərin dilində alınmalar da çoxdur. Bunlar...

🔥 Trending searches on Wiki Azərbaycanca:

Seyid Həsən FiruzabadiQızlıq pərdəsiMüstəqillik Günü (Azərbaycan)YaponiyaRzaQarabağ FKQərbi AzərbaycanNəcməddin SadıkovSözün həqiqi mənasıElektrik müqavimətiDurğu işarələriQİÇSNilBiosferAzərbaycan Sovet Sosialist RespublikasıHava şarıƏbülhəsən BanisədrAzərbaycanda pambıqçılıqReal Madrid FKXəttatMikayıl MüşfiqAzərbaycanda təhsilMübtədaİxtiraXankəndiAzərbaycan Milli Xalça MuzeyiVərziqan şəhristanıAzərbaycan Dövlət Neft və Sənaye UniversitetiSaySadə cümlənin şəxsə görə növləriƏliağa KürçaylıQanFars diliQədim YunanıstanQarabağZevsMürəkkəb sözlərSığortaAzərbaycan şirkətlərinin siyahısıMicrosoft ExcelHəsən RuhaniMəhəmməd MüxbirTəfəkkürMətbəəMüstəqilliyin Bərpası Günü (Azərbaycan)İslamAzərbaycan Xalq CümhuriyyətiSürücülük vəsiqəsiFikrət ƏmirovAzərbaycan milli-mənəvi dəyərləriHaşimi RəfsəncaniTacikistanBakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməriGərginlik (elektrik)Yol nişanlarıTalışlarTürkiyə prezidentlərinin siyahısıVergiHeydər Əliyev MərkəziAzərbaycanda dinQuranMəsdərQara QarayevNəsirəddin TusiMəxmərəkAğciyər xərçəngiNaşirKürdlərMöminə Xatun türbəsiKürAntarktikaƏli SistaniPənahəli xanBayraktar AkıncıTalassemiyaLex Kaçinski🡆 More