Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri

''Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri'' üçün axtarış nəticələri — Vikipediya

 • Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləricümlənin təşkiledici mərkəzinə, mübtəda , xəbərə və zərfliyə aid olan izahedici, aydınlaşdırıcı, tamamlayıcı sözlər...
 • Cümlə üzvləri – bir-biri ilə məna və qrammatik cəhətdən bağlı olan, müstəqil sintaktik vəzifə daşıyan sözlər və birləşmələr. Sadə cümlənin əsasını bir-biri...
 • ibarət olur. Bəzən müxtəsər cüttərkibli cümlənin baş üzvləri ismi və feili birləşmələrlə ifadə olunur, cümlənin həcmi böyüyür, cümlə zahirən geniş cümləyə...
 • cümlənin baş üzvləri, Təyin, Tamamlıq, Zərflik isə cümlənin ikinci dərəcəli üzvləridir. Mübtəda və Xəbər cümlənin qrammatik əsasını təşkil edir. Cümlə quruluşuna...
 • Təyin (kateqoriya Cümlə üzvləri)
  isimlə və ya isimləşmiş sözlərlə ifadə olunan hər hansı üzvü izah edən ikinci dərəcəli üzvə təyin deyilir. Təyin necə?, nə cür?, hansı?, neçə?, nə qədər?...
 • Zərflik (kateqoriya Cümlə üzvləri)
  Zərflik — cümlənin ikinci dərəcəli üzvü. Zərflik hərəkətin icrasını və ya əlamətin meydana çıxmasını müxtəlif cəhətdən izah edir. Zərflik əksərən feili...
 • Tabesiz mürəkkəb cümlələr iki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən bərabər hüquq əsasında vahid bir tam kimi birləşməsi yolu ilə əmələ...
 • Tamamlıq (kateqoriya Cümlə üzvləri)
  Tamamlıq — ikinci dərəcəli cümlə üzvlərindən biri. Adlıq və yiyəlik hallarından başqa, qalan halların suallarına cavab verir. Tamamlıq kimi? nəyi? nə...
 • Səid Rüstəmov üçün miniatür
  intonasiya dönmələri və "dayanacaqlar" da eynidir – zahirən bunlar eyni melodik cümlənin variantları kimi qiymətləndirilir. Səid Rüstəmov xalq melodiyasından özünə...

🔥 Trending searches on Wiki Azərbaycanca:

FevralƏziz Əliyev (dövlət xadimi)Elçin Quliyev (general-polkovnik)Ürək (insan)Emin ƏmrullayevŞirNəsibə ZeynalovaSsenari müəllifiİngilis diliSəudiyyə ƏrəbistanıSahibə QafarovaCəngəlliklər kitabıFüzuli rayonuSürrealizmGəncə xanlığıAlbert EynşteynToqhon TeymurÜmumi Daxili MəhsulAzərbaycanlılarAzərbaycan ekologiyasıAlqoritmƏhali sıxlığına görə ölkələrin siyahısıII PyotrBazar iqtisadiyyatıMəhəmmədhüseyn ŞəhriyarArxeoloji abidələrAvrasiyaVezulMarketinqŞimali AmerikaİslamSöz birləşməsiMehriban ƏliyevaAzərbaycan Respublikası yol nişanlarıİnformasiya texnologiyalarıGöygöl (göl)Aqil QurbanovİraqMəsdərSəfəvilərƏli MəsimliQaçaq NəbiÇoxluqlarMicrosoft PowerPointAvtomobilXumar QədimovaTofiq QuliyevİzotopArİngiltərə tarixiDövlətSual cümləsiQəbələ FKİbn SinaSinqapurQobustan petroqlifləriÜçbucaqInternet Relay ChatZərf (nitq hissəsi)Bahar MuradovaMəhəmməd HadiAzərbaycan musiqisiAmerikaRombBakı metrosuParaleloqramBaddi QayBabəkAzərbaycan Texniki UniversitetiƏvəzlikİyulMəhəmməd peyğəmbərin evlilikləriCümləAntonSentyabrRəşid BehbudovAşıq Ələsgər🡆 More