Cümlə

''Cümlə'' üçün axtarış nəticələri — Vikipediya

Vikipediya layihəsində "Cümlə" adında səhifə mövcuddur. Həmçinin tapılmış digər axtarış nəticələrinə də baxın.

Göstər (əvvəlki 20) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • Cümlə — bitmiş fikri ifadə edən söz və ya söz birləşməsidir. Cümlə vasitəsilə bir hadisə haqqında məlumat verilir, bir şey soruşulur, bir işə təhrik olunur...
 • Cümlə üzvləri – bir-biri ilə məna və qrammatik cəhətdən bağlı olan, müstəqil sintaktik vəzifə daşıyan sözlər və birləşmələr. Sadə cümlənin əsasını bir-biri...
 • Nəqli cümlə — obyektiv gerçəkliyin, xəyali aləmin bu və ya digər faktı, hadisəsi barədə məlumat verən adi təsviri cümlələrə nəqli cümlə deyilir (nəqli...
 • Mürəkkəb cümlə — iki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsi nəticəsində əmələ gələn sintaktik vahiddir. Mürəkkəb cümlə quruluşuna...
 • cümlə baş, asılı olan cümlə isə budaq cümlə adlanır. Budaq cümlə həmişə baş cümləyə aid olub, onu müxtəlif cəhətdən izah edir. Bu zaman budaq cümlə ya...
 • Budaq cümlə - tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləyə semantik və qrammatik cəhətdən tabe olan tərkib hissəsi. Budaq cümlə baş cümləyə müxtəlif cəhətdən...
 • Amorf cümlə — Cümlənin adi, kanonik (müəyyən dil üçün məqbul sayılan) üzvlərinə görə bölünə bilməməsi....
 • növləri aşağıdakılardır: Müəyyən şəxsli cümlə. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Ümumi şəxsli cümlə. Şəxssiz cümlə. Adlıq cümlə (mübtəda əsasında formalaşır). Mübtədası...
 • (yun. syntaxis) — qrammatikanın bir şöbəsidir. Sintaksis söz birləşmələri, cümlə və mətni öyrənir. Sintaksis sözü Qədim Yunan dilində σῠ́ντᾰξῐς (súntaxis)...
 • növündə budaq cümlə başcümlədəki hər hansı suala cavab vermir. Budaq cümlənin bu növü baş cümlədən əvvəl gəlir. Budaq cümlə baş cümlə ilə nə qədər? bağlayıcı...
 • gündədir. İlk iki cümlə tabelilik bağlayıcısı, digəri isə intonasiya vasitəsilə əlaqələnib. Belə cümlələri sadələşdirdikdə budaq cümlə baş cümlədəki əvəzlik-qəlibin...
 • Cabbarlı) Söz var (necə?) qılıncdan itidir. Bəzi təyin budaq cümlələrində budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir. Bu zaman bağlayıcı sözlə əlaqələnir: Hansı xörəyi...
 • cümləsinin əsas qrammatik göstəricisi -sa, -sə şəkilçisidir. Bundan başqa, budaq cümlə baş cümləyə əgər, hərgah, madam ki, indi ki, bir halda ki bağlayıcıları...
 • Türklərə qalan ilk illərin əsəri olması baxımından əhəmiyyətli bir binadır. Cümlə qapısı üzərində bir kitabə görülür. Səlcuqlu tərzindəki bu qrif süls xətti...
 • cümlə sərhədi ilə bağlı olmayan durğu işarəsidir. Qrammatika kitablarında eyni suala cavab verən, eyni bir cümlə üzvü ilə bağlı olan (eyni cümlə üzvünə...
 • Koreya dilində cümlə üzvlərinin ardıcıllığı mübtəda-tamamlıq-xəbər şəklindədir. Digər bir çox aqqlütinativ dillərdə olduğu kimi cümlə üzvlərinin yeri...
 • Üzv üçün miniatür
  üzvü). Üzvlük birlikdən çıxmağı nəzərdə tutmursa ifadə işıədilmi. Məsələn, ittifaq olsa da " SSRİ üzvü" və ya "ABŞ üzvü" ifadəsi yoxdur.); cümlə üzvü;...
 • əksərən mübtəda məntiqi subyektə, xəbər məntiqi predikata uyğun gəlir. Cümlə genişlənmiş olduqda iki qütbə, iki zonaya — mübtəda və xəbər zonalarına...
 • nitq hissələri. Əsas nitq hissələri leksik və qrammatik mənaya malik olur, cümlə üzvü olur, müvafiq suala cavab verir. Altı əsas nitq hissəsi var: isim,...
 • məqsədlə? suallarından birinə cavab olur. Məqsəd budaq cümləsində də baş cümlə əvvəldə gəlir. Bu zaman əlaqə vasitəsi kimi "ki" bağlayıcısından istifadə...
Göstər (əvvəlki 20) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

🔥 Trending searches on Wiki Azərbaycanca:

Bəxtiyar VahabzadəBakı kəndlərinin siyahısıAntivirus proqramıAzərbaycan Respublikasının Konstitusiyasıİnsan hüquqlarıQara tarakanRövşən Cavadovİsgəndəriyyə mayakıDünya ölkələrinin siyahısı0Azərbaycan çaylarıEndoskopiyaHəsən bəy ZərdabiTofiq QuliyevVətən Müharibəsi Qəhrəmanlarının siyahısıBirləşmiş Millətlər TəşkilatıRozmarinŞəkilçiNorveçElektrik müqavimətiTürkdilli dövlətlərQobustan petroqlifləriİnkişaf etməkdə olan ölkələrAzərbaycan musiqi alətləriAvstraliyaCənubi AmerikaMilli Dirçəliş GünüAzərbaycanın Milli QəhrəmanıPəncəli TeymurovADA UniversitetiVenera (planet)Möminə Xatun türbəsiMicrosoft ExcelBiosferXəlil Rza UlutürkVətəndaş Həmrəyliyi PartiyasıTriqonometriyaXərçəng xəstəliyiAdolf HitlerBağlayıcıQədim RomaƏli MəsimliƏshabi-Kəhf (mağara)Qarabağ xanlığıNovruz bayramıBerliner28 aprelLotu QuliRəcəb Tayyib ƏrdoğanÇingiz MustafayevAnemiya1 manatlıq əsginasİslamda oral seksƏhalisinə görə ölkələrin siyahısıBülbül (müğənni)Xumar QədimovaSinonimAvropa ölkələrinin siyahısıVulkanBirinci Fransa imperiyasıArazQara QarayevQaraqoyunlularİyunAlçaNüvə silahıMüslüm Maqomayev (bəstəkar)Azərbaycanda prezident seçkiləri (2018)BakteriyalarBakı metrosuÇingiz xanXarıbülbülWhatsAppAzərbaycan coğrafiyasıÖzbəkistan🡆 More