Wiki Afrikaans 2022: Spesiaal:Soek
AfrikaansVietnameseEnglish

Soekresultate Werkwoord

Daar is reeds 'n bladsy genaamd "Werkwoord" op die wiki

 • 'n klas van woorde wat die handeling (aksie) van 'n sin beskryf. Die werkwoord is die belangrikste woord in 'n sin en is daarom maklik om uit te ken
 • Afrikaners, Boere Die voorvoegsel is ama- Die werkwoord kry a- Die voorvoegsel is isi- en izi-. Die werkwoord kry si- en zi-. Hierdie klasse bevat alle tale;
 • morfeem hier dra by tot die betekenis van die werkwoord se tyd of die persoon wat die aksie verrig. ’n Werkwoord kan ook morfeme insluit wat beide die onderwerp
 • gelewer word. Die woord word van die Latynse pro (voorsetsel) en statuere (werkwoord) afgelei. 'n Letterlike vertaling is "om te ontbloot", "om voorop te plaas"
 • van 'n selfstandige naamwoord wat oor die algemeen die onderwerp van 'n werkwoord aandui teenoor die voorwerp of ander werkwoordargumente. Die nominatief
 • 'n Bywoord of adverbium is 'n beskrywende woord wat 'n werkwoord, hele sin, byvoeglike naamwoord, telwoord of ander bywoord nader bepaal. Dit verskaf
 • meervoud. Sloweens ken verder die supinum, waardeur 'n werkwoord in kombinasie met 'n werkwoord van beweging 'n ander vorm aanneem (nl. 'n wysiging van
 • Versamelnaam Verkleiningswoord (of diminutief) Byvoeglike naamwoord Telwoord Werkwoord Bywoord Voornaamwoord Lidwoord Voorsetsel (of preposisie) Voegwoord Tussenwerpsel
 • het oorspronklik die verhouding van die selfstandige naamwoord met die werkwoord aangedui. In Afrikaans het die genitiewe naamval feitlik heeltemal sy
 • beteken. Die woord 'digter' is, soos 'poësie', verwant aan die Griekse werkwoord ποιεῖν (poiein), wat onder andere 'om te skep' beteken. Die digter kan
 • voluit en vooroor. 'n Skeibare werkwoord met 'n setsel as eerste deel word vas geskryf wanneer die setsel die werkwoord direk voorafgaan. Ek het die kursus
 • gedeeltelik 'n werkwoord en gedeeltelik 'n ander woordsoort is byvoorbeeld 'n selfstandige of byvoeglike naamwoord, 'n bywoord of 'n ander werkwoord. Daar is
 • Navajo gebruik agglutinasie (sameklewing) en het 'n 'n onderwerp-voorwerp-werkwoord-volgorde. Navajo word veral in die Navajonasie, wat oor die vier hedendaagse
 • Absolutief is 'n naamval. Dit merk die argument van 'n werkwoord in 'n sin. 'n Voorbeeld van 'n taal waarin die absolutiewe naamval voorkom is Baskies
 • naamval wat 'n selfstandige naamwoord as die onderwerp van 'n oorganklike werkwoord in ergatief–absolutiewe tale identifiseer. Die ergatief word in die volgende
 • insluitend inflected prepositions, gedeelde gebruik van sekere werkwoord particles en Werkwoord-Onderwerp-Voorwerp, woordvolgorde. Hulle stel dat 'n verdeling
 • cloisonnisme en later met simbolisme. Die woord is afgelei van die Franse werkwoord synthétiser (om tot ’n sintese of eenheid te bring). Brettell, Richard
 • iemand "floreer" het. Floruit is die 3de persoon perfektum van die Latynse werkwoord floreo: "om te bot, blom", van die Latynse selfstandige naamwoord flos
 • Duitse infinitiefsinne ooreen. Die infinitief of onbepaalde wyse is 'n werkwoord wat nie volgens persoon of getal of tyd vervoeg is nie. Dit staan los
 • "aan" aan te toon) akkusatief (gebruik om die direkte voorwerp van die werkwoord aan te toon), vokatief (gebruik vir die persoon of voorwerp wat aangespreek

Resultate vanaf susterprojekte

 • [ˈvɛrkvuə̯r(d)ə] ڤَِرْكْ ڤُوَرْدْ , meervoud: ڤَِرْكْ ڤُوَرْدِی werkwoort, werkwoord; meervoud: werkwoorde (taalkunde) Woord waarmee werking of handeling aangedui

Wys (vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).