Wiki Afrikaans 2022: Tuisblad
AfrikaansVietnameseEnglish

Die vraagteken (?) sluit 'n vraag of versoek af, of druk affek uit.

Vraagteken.png

Vrae en versoeke

'n Vraagteken sluit 'n direkte vraag, retoriese vraag, einddeelvraag of intonasievraag af. Bv: Wat is jou naam?Ek sit en wonder: Wat is die doel van die lewe? (AWS, 2017)

Affek

Wanneer 'n vraagteken binne 'n sin gebruik word om affek uit te druk, word dit tussen hakies geplaas. Bv: Haar swangerskap (?) laat haar naar voel. Sy het 'n egte (?) Irma Stern by 'n pandjieswinkel gekoop.

Bron

Afrikaanse woordelys en spelreëls, 2017. Kaapstad: Pharos