LP

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

LP kan 'n afkorting vir enige van die volgende wees: