Wiki Afrikaans 2022: Spesiaal:Soek
AfrikaansVietnameseEnglish

Homonieme is woorde wat dieselfde spelling het en ook dieselfde klink, maar waarvan die betekenisse verskil. Die verskil in betekenis kan net afgelei word as daar na die konteks waarin dit gebruik word, gekyk word.

Voorbeelde

Homonieme
WoordEerste betekenisAnder betekenis
asdit wat oorbly as iets verbrand hetas van ’n motor
bitterbitter smaakbaie (bv. bitter koud)
brakhondsouterig
byinsek wat heuning maakin die nabyheid
egnie vals nieplaaswerktuig
geldbetaalmiddelvan toepassing wees op, bv. “dit geld nie vir jou nie”
graafwaarmee ’n mens spitedelman
kanin staat weeswaarin die koffie is
kantuiterste randfyn weefsel
kapwat jy met hout kan doendeksel oor die masjien van ’n motor
ken’n deel van die gesigweet van
kiesopening tussen tandvleis en wang’n keuse doen
komskotteliets of iemand nader
leertoestel waarteen jy kan opklimgelooide of gebreide vel van diere
lewerorgaan in die liggaamverskaf
maatafmetingkameraad
meerin groter hoeveelheidgroot binnelandse watermassa
nootmusiekgeluidpapiergeld
roerbeweegou woord vir ’n geweer
rysgraansoortuitstyg
staafblok van metaalbevestig
steelhandvatsel van bv. ’n besem of hamerdiefstal pleeg
tog’n reissoos in “kom tog nou”
vasnie los niesonder kos bly
vertrekkamerweggaan
voorwaarin die water loopnie agter nie

Sien ook

  • Homograaf, woorde wat dieselfde spelling het, maar nie dieselfde betekenis, klankvorm of oorsprong het nie.
  • Homofoon, woorde wat eenders klink, maar die betekenis en spelling verskil.
  • Sinoniem, woorde wat dieselfde betekenis het.
  • Antoniem, woorde wat die teenoorgestelde betekenis het.

Eksterne skakels