Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев-м пае къэгъот - Википедие

  • Thumbnail for Дмитрий Медведев
    Дмитрий Анатольевич Медведев – Урысые Федерацием и къэрал тхьамат 2012 щегъэжьагъэу. Ащ нэмыкIэу я 3-рэ лIышъхьэу щытыгъэ 2008–2012 илъэсхэм....
  • Thumbnail for Урысые
    ДЛО-м хахьэ. Хэгъэгу лIышъхьэр — Владимир Путин. Къэрал тхьаматэр — Дмитрий Медведев. Урысые Федерациер дунаим ит хэгъэгухэм анахь ин. Ащ ичIына-лъэ зэкIэ...

🔥 Trending searches on Wiki Адыгэбзэ:

Адыгэ РеспубликИорданиеФранцыбзэНигер (къэрал)ЛивиеАдыгэхэрАдэмыехэрТыгъужъТаджикистанАндоррэБразилиа (къалэ)КъэплъанАдыгабзэМыекъуапэТогоАзиеКӀах АдыгабзэИспаниеМыщэ Мыщэ Ц1ык1ухэрИсландиеТыркубзэАдыгэ джэгуБжыхьэАрмениеАдыгэ НыпХышхо ШъэфАлжирХьылъэIэтШышъхьэIуУрысыбзэӀой29 Чъэпыогъу Республикэм и БирамЛондонКанберрэБахрейнФинландУбыхыбзэНамибиеКоломбиеЛитуаниеАбазэбзэХьэБирмэСириеКъунетрэ/ШапсыгъабзэгьэПсэушъхьэхэрДавид ВудардСыхьатАшык ВэйсэлЛъэгупсДолменхэрАсмэраАфгъанистанИталиеКаирЛъэпэеуАдыгэ макъ (гъэзет)Корбин БлюАмур къэплъанМэхъошхэрМэлакМайкл Джексон🡆 More