Аԥшаарақәа рылҵшәа Ҵәыџьба, Шьалуа Леуарсан-иԥа

  • Шьалуа Леуарсан-иԥа Ҵәыџьба (аур. Шалва Леуарсанович Цвижба; ԥхынҷкәынмза 18, 1912 ш., Тамшь ақыҭа, Очамчыра араион — лаҵарамза 26, 1987 ш., Аҟәа) — Аԥсуа
  • Иаков-иԥа (1933-1937) Л. Б. Кәыҵниа (1938-1939) Гәлиа, Гьаргь Дырмит-иԥа (1940–1945) Бӷажәба Хәыхәыт Соломон-иԥа (1945–1948) Ҭарба, Иван Константин-иԥа (1948–1953)

🔥 Top trends keywords Аԥсуа Wiki:

Ихадоу адаҟьа668Авикипедиа:Афорум23291911Авикипедиа:Бзиала шәаабеит27Алахәыла:თეკა/lexicon199556Цастәи:Аԥшаара32Авикипедиа:Описание67Авикипедиа:Алфавиттә арбагаЦастәи:АрҽеираҾыцқәаАфаил:Abkhazia 10 apsar Ag 2009 Gulia b.jpg1992Аԥсуа бызшәа1955Рашәарамза 6Цәыббрамза 4185819Авикипедиа2022Рашәарамза 719601852Бырзентәыла33Авикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаара1672Ажьырныҳәамза 25Рашәарамза 22Англыз бызшәаАҳҭнықалақьРашәарамза 25Ажьырныҳәамза 29839Аԥсны АҳәынҭқарраАвикипедиа:Акатегориақәа алԥшаараАурыс бызшәаНанҳәамза 71874Мшаԥымза 18АлжирАшықәсЛаҵарамза 8Лаҵарамза 23АҟәаНанҳәамза 5Абҵарамза 22Авикипедиа:АцҳаражəҳəарҭаАубла бызшәаАкатегориа:User en1997КиевАлахәыла:MultichillАлахәыла:YourEyesOnly179175 (ахыԥхьаӡара)1616Москва19881190Рашәарамза 2689 (ахыԥхьаӡара)Лаҵарамза 1Лаҵарамза 18Лаҵарамза 191834КанадаЛаҵарамза 2Рашәарамза 1119851991Оҭырба, Аслан Ҭамшьыгә-иԥа🡆 More