Аԥшаарақәа рылҵшәа Рашәарамза 4

 • Рашәарамза́ 4 (Рашәарамза́ ԥшьба́), Иу́н 4, Рашәара́ 4 — григориантәи амзар 155 тәи амш (156 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 210
 • Ԥхынгәымза́ 4 (Ԥхынгәымза́ ԥшьба́), Иу́ль 4, Ԥхынгәы́ 4 — григориантәи амзар 185 тәи амш (186 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Ажьырныҳәамза́ 4 (Ажьырныҳәамза́ ԥшьба́), Ианва́р 4, Ажьырны́ҳәа 4 — григориантәи амзар 4 тәи амш ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 361 мшы (362 мшы ашықәс
 • Хәажәкырамза́ 4 (Хәажәкырамза́ ԥшьба́), Ма́рт 4, Хәажәкы́ра 4 — григориантәи амзар 63 тәи амш (64 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Жьҭаарамза́ 4 (Жьҭаарамза́ ԥшьба́), Оқтиа́бр 4, Жьҭаара́ 4 — григориантәи амзар 277 тәи амш (278 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Лаҵарамза́ 4 (Лаҵарамза́ ԥшьба́), Маи 4, Лаҵара́ 4 — григориантәи амзар 124 тәи амш (125 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 241 мшы
 • Ԥхынҷкәынмза́ 4 (Ԥхынҷкәынмза́ ԥшьба́), Дека́бр 4, Ԥхынҷкәы́н 4 — григориантәи амзар 338-тәи амш (339-тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Нанҳәамза́ 4 (Нанҳәамза́ ԥшьба́), Áвгуст 4, На́нҳәа 4 — григориантәи амзар 216 тәи амш (217 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 149
 • Мшаԥымза́ 4 (Мшаԥымза́ ԥшьба́), Апре́ль 4, Мшаԥы́ 4 — григориантәи амзар 94 тәи амш (95 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 271 мшы
 • Абҵарамза́ 4 (Абҵарамза́ ԥшьба́), Ноиа́бр 4, Абҵара́ 4 — григориантәи амзар 308 тәи амш (309 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 57
 • Цәыббрамза́ 4 (Цәыббрамза́ ԥшьба́), Сентиа́бр 4, Цәыббра́ 4 — григориантәи амзар 247 тәи амш (248 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • 4
  4 (ԥшьба) шықәса — иулиантәи амзар 4-тәи ашықәс ауп. Колумелла – римтәи ашәҟәыҩҩы (дыԥсит 70 ш.) Темусин – Когурио аҳ (Кореиа) (дыԥсит 44 ш.) Публи Квинтили
 • Жәабранмза́ 4 (Жәабранмза́ ԥшьба́), Февра́ль 4, Жәабра́н 4 — григориантәи амзар 35 тәи амш ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 332 мшы (331 мшы ашықәс ду
 • Ҳ. ҟ. 4 (ԥшьба) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 4-тәи ашықәс ауп.
 • Чачхалиа, Кьыршьал Шамил-иԥа (категория Рашәарамза 4 рзы иԥсыз)
  (лаҵарамза 25, 1918 ш., Ԥақәашь ақыҭа, Кәыдрытәи аучастка, Аҟәатәи аокруг — рашәарамза 4, 1970 ш.) — Аԥсуа шәҟәыҩҩы, апоет. Диит 1918 шықәса лаҵарамза 25 рзы
 • Кәарҷиа, Омар (категория Аԥсны Жәлар реизара 4-тәи аизгара адепутатцәа)
  Омар Кәарҷиа (1962, Тҟәарчал ақ., Аԥснытәи АССР, СССР — рашәарамза 10 2008, Аҟәа, Аԥсны) — аекономикатә наукақәа дркандидатуп, Аԥсны астолтә теннис афедерациа
 • Жәабра́н 4 — григориантәи амзар 35-тәи амш ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 330 мшы (331 мшы ашықәс ду ала).
 • << Рашәарамза >> Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2022
 • (Ԥхынҷкәынмза́ ҩажәи́ бжьба́), Дека́бр 27, Ԥхынҷкәы́н 27 — григориантәи амзар 361-тәи амш (362-тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 4 мшы.
 • << Рашәарамза >> Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2022

(аԥхьатәи 20 | анаҩстәи 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) аарԥштәуп

🔥 Top trends keywords Аԥсуа Wiki:

Ихадоу адаҟьа668Авикипедиа:Афорум23291911Авикипедиа:Бзиала шәаабеит27Алахәыла:თეკა/lexicon199556Цастәи:Аԥшаара32Авикипедиа:Описание67Авикипедиа:Алфавиттә арбагаЦастәи:АрҽеираҾыцқәаАфаил:Abkhazia 10 apsar Ag 2009 Gulia b.jpg1992Аԥсуа бызшәа1955Рашәарамза 6Цәыббрамза 4185819Авикипедиа2022Рашәарамза 719601852Бырзентәыла33Авикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаара1672Ажьырныҳәамза 25Рашәарамза 22Англыз бызшәаАҳҭнықалақьРашәарамза 25Ажьырныҳәамза 29839Аԥсны АҳәынҭқарраАвикипедиа:Акатегориақәа алԥшаараАурыс бызшәаНанҳәамза 71874Мшаԥымза 18АлжирАшықәсЛаҵарамза 8Лаҵарамза 23АҟәаНанҳәамза 5Абҵарамза 22Авикипедиа:АцҳаражəҳəарҭаАубла бызшәаАкатегориа:User en1997КиевАлахәыла:MultichillАлахәыла:YourEyesOnly179175 (ахыԥхьаӡара)1616Москва19881190Рашәарамза 2689 (ахыԥхьаӡара)Лаҵарамза 1Лаҵарамза 18Лаҵарамза 191834КанадаЛаҵарамза 2Рашәарамза 1119851991Оҭырба, Аслан Ҭамшьыгә-иԥа🡆 More